Девиантно поведение в спорта. Социален контрол Печат

В спортното пространствено съществуват шест основни социални статуса. Това са: спортист, спортен педагог, спортен съдия, Спортен мениджър, спортен журналист и спортен фен. Спортните ситуации , в които се осъществява социалното взаимодействие между тези статуси са: спортна тренировка и спортно състезание. Възможното поведение на социалните актьори в спортните ситуации е два типа: нормативно поведение и девиантно. В спортното пространство съществуват две форми на проява на девиантно поведение: нечестен играч- лице, което се преструва, че спазва правилата, но използва всяка възможност, когато не е под наблюдение нарушава.; явен нарушител на правилата – лице, което явно и демонстративно нарушава правилата пред погледа на съдията. Това лице се отстранява от играта. Девиантното поведение в спорта се отнася до нарушаване на норми при изпълнение на социални роли само и изключително в спортна ситуация. Социалните актьори в спортното пространство не са по природа носители на девиантно поведение. Те изпълняват роли В ситуации в други социални институти те се съобразяват с приетите културни норми. Положителните функции на девиантното поведение са: a).нарушение на второстепенни правила, при които не се отстранява състезател от играта се възприема като поредни стъпки към победата b).разширение на границата “норма- нарушение” води до изменение на нормата. Например в баскетбола: задържането на топката в един отбор по-рано е било до 30 секунди, а сега това време е намалено до 24 секунди c).дребните нарушения създават определено разнообразие в спортната игра, докато стриктното спазване на правилата разкъсва играта и създава напрежение. d).всеки правилник съдържа множество правила, които не винаги се познават от феновете. Присъждане на определено наказание може да предизвика дискусия и по този начин помага за научаване на правилата. Отрицателните са: a).постигане на победа след нарушение, разколебава тези, които спазват правилата, нарушава се принципа на равенство на двете страни b).проявите на толерантност спрямо нарушителите разстройва социалния ред и повишава проявите на неспазване на правилата.