Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2223
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2418
3 Втората курсова задача по Компютри 2079
4 Видове протоколи 2325
5 Видове компютърни вируси 1892
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3508
7 Wordpad 2023
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2285
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2628
10 Втората курсова задача по Компютри 1949
11 Wordpad 1958
12 Седиментогенен цикъл 2121
13 Сведения МГУ 1987
14 Праистория 2943
15 Изкуството на Древен Рим 5031
16 Националната граница - бариера или мост над река 2003
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1984
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2496
19 Описание на Африка 3258
20 Изкуството на праисторическия човек 2171
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 3185
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2383
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2386
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1430
25 Макроси в Access 1729
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3371
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3506
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1310
29 Компютърен вирус 1398
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6828
31 Концепцията на Интернет 1217
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1291
33 Интернет 1255
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1743
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1767
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1499
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 2116
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 4417
39 HTML общият език 1179
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 858
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 964
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 1003
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 903
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2278
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2421
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 981
47 Преследване на цел 875
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 855
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1308
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1280
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 1028
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 692
53 Физически основи на КЗ 673
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1764
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 819
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 767
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 735
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 688
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 699
60 Класове и обекти 1 1445
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2829
62 Социално инженерство 742
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 732
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 738
65 Комуникационни схеми 897
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 1108
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 836
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 986
69 Междумрежови комуникации 849
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1346
71 Функции 3 877
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 647
73 Променливи, константи, изрази 844
74 Какво представлява една С++ програма 771
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 763
76 Класове адреси в интернет 701
77 SQL Server и Oracle 3069
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 1103
79 OC MS DOS 1059
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 742
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 683
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 653
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 2115
84 Методи за достъп до преносната среда 687
85 Класове 653
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1333
87 Съставни типове данни 1422
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 714
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 761
90 Съставни типове данни 874
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 771
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 974
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 703
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 832
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 648
96 Компютърните Архитектури 1789
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 656
98 Стандартни ф-ии 695
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 809
100 Генератори с ПАВ резонатори 793
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 781
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 806
103 Linux Компютърът под контрол 761
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 935
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 760
106 Подпрограми 776
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 1201
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1556
109 Мрежата Linux 791
110 Компютърната графика 1041
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1388
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 740
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 896
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2856
115 Управление на процесите 920
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 676
117 Дистрибуционна политика 679
118 БАЗИ ДАННИ 1 986
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1279
120 Топология на компютърните мрежи 1261
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4759
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 684
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 1015
124 Списъци 621
125 Константи и променливи 1154
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 940
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 972
128 Механизми за обмен на данни между методи 674
129 Полезни SEO връзки 780
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1173
131 Компресия на цифрови изображения 760
132 Управленски и информационни системи 832
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1568
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4364
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3634
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2521
137 Аналогов запис на видео изображения 2438
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3528
139 Линукс. IP маскиране 1166
140 Линукс. Gnutella&Freenet 903
141 Лекции по C 1189
142 Ресурси 1266
143 Методи за кодиране 1245
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1211
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1346
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1529
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1128
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2462
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 1004
150 база от данни 1286
151 Периферните устройства под Windows Vista 1458
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1202
153 Реферат - Двигатели 1409
154 Релационни бази данни Access-Форми 3107
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2375
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1153
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1838
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1775
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1573
160 ФУНКЦИИ 2513
161 Програми за проста анимация 1164
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2435
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1212
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7855
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 1040
166 Лекция 6 - Цена на труда 3149
167 Език за програмиране 1408
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1261
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 1008
170 Линукс. Клиенти под Linux 1138
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1861
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3272
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4936
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 2026
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1970
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1391
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 893
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1337
179 Компютърни защитни стени 1709
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 2070
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7260
182 Реферат - Боинг Б52 1414
183 Възможности предлагани от MS Access 1474
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1104
185 Аспекти на Website 113652
186 Повече за червея MSBlast ! 1249
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1572
188 Линукс. Linux Lan 1224
189 Съставяне на подзаявки 2415
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2260
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 1086
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 2187
193 Индустриален Мениджмънт 910
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1689
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1266
196 XML - Въпроси и Отговори 2122
197 От формата до Internet-a 1274
198 Организация на Компютри 1701
199 Информационно общество 1720
200 Операционни системи 1677
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1882
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1098
203 Компютърно зрение 2023
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1887
205 Разработете база от данни за библиотеката 2857
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1413
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1508
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1174
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1115
210 Рекурсия допълнение в C++ 2179
211 Основни синтактични елементи на С 988
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1217
213 Шрифтове - описание, операции 1469
214 Чат и файл трансфер 1304
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1692
216 Организация на компютрите 1018
217 Описание на компютъра 1247
218 Мрежи 1299
219 Историята на UNIX 928
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5619
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1166
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1278
223 Видове компютърни вируси 1331
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 7922
225 Wordpad 1083
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1332
227 Клавиши за местене и маркиране 1320
228 Теми по информатика 2742
229 Двуядрени процесори AMD 2397
230 ВИРУСИ 1624
 

WWW.POCHIVKA.ORG