Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2272
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2469
3 Втората курсова задача по Компютри 2102
4 Видове протоколи 2365
5 Видове компютърни вируси 1925
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3548
7 Wordpad 2054
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2342
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2655
10 Втората курсова задача по Компютри 1982
11 Wordpad 1986
12 Седиментогенен цикъл 2161
13 Сведения МГУ 2021
14 Праистория 3009
15 Изкуството на Древен Рим 5105
16 Националната граница - бариера или мост над река 2033
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 2019
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2537
19 Описание на Африка 3355
20 Изкуството на праисторическия човек 2230
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 3238
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2429
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2433
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1463
25 Макроси в Access 1787
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3408
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3553
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1336
29 Компютърен вирус 1443
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6966
31 Концепцията на Интернет 1247
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1339
33 Интернет 1283
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1835
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1822
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1557
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 2170
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 4520
39 HTML общият език 1226
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 887
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 999
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 1030
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 932
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2385
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2500
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 1018
47 Преследване на цел 902
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 888
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1343
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1326
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 1070
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 722
53 Физически основи на КЗ 698
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1939
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 888
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 791
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 777
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 723
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 746
60 Класове и обекти 1 1483
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2956
62 Социално инженерство 776
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 763
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 769
65 Комуникационни схеми 930
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 1143
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 881
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 1029
69 Междумрежови комуникации 887
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1420
71 Функции 3 912
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 678
73 Променливи, константи, изрази 904
74 Какво представлява една С++ програма 803
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 795
76 Класове адреси в интернет 733
77 SQL Server и Oracle 3095
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 1160
79 OC MS DOS 1118
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 782
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 704
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 685
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 2215
84 Методи за достъп до преносната среда 720
85 Класове 679
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1375
87 Съставни типове данни 1460
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 744
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 786
90 Съставни типове данни 914
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 800
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 1006
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 735
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 855
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 683
96 Компютърните Архитектури 1874
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 687
98 Стандартни ф-ии 722
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 844
100 Генератори с ПАВ резонатори 837
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 817
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 839
103 Linux Компютърът под контрол 803
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 976
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 795
106 Подпрограми 817
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 1250
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1737
109 Мрежата Linux 819
110 Компютърната графика 1076
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1430
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 770
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 931
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2925
115 Управление на процесите 966
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 704
117 Дистрибуционна политика 730
118 БАЗИ ДАННИ 1 1015
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1327
120 Топология на компютърните мрежи 1301
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4861
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 711
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 1101
124 Списъци 650
125 Константи и променливи 1200
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 973
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 1033
128 Механизми за обмен на данни между методи 703
129 Полезни SEO връзки 806
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1207
131 Компресия на цифрови изображения 789
132 Управленски и информационни системи 862
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1594
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4444
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3699
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2555
137 Аналогов запис на видео изображения 2518
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3597
139 Линукс. IP маскиране 1189
140 Линукс. Gnutella&Freenet 935
141 Лекции по C 1221
142 Ресурси 1300
143 Методи за кодиране 1276
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1237
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1371
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1564
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1155
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2538
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 1038
150 база от данни 1324
151 Периферните устройства под Windows Vista 1484
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1236
153 Реферат - Двигатели 1445
154 Релационни бази данни Access-Форми 3150
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2424
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1177
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1927
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1806
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1605
160 ФУНКЦИИ 2558
161 Програми за проста анимация 1198
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2577
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1250
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7900
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 1069
166 Лекция 6 - Цена на труда 3223
167 Език за програмиране 1443
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1300
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 1041
170 Линукс. Клиенти под Linux 1173
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1902
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3330
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 5040
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 2068
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 2005
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1431
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 916
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1368
179 Компютърни защитни стени 1745
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 2110
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7314
182 Реферат - Боинг Б52 1450
183 Възможности предлагани от MS Access 1503
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1136
185 Аспекти на Website 119691
186 Повече за червея MSBlast ! 1277
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1620
188 Линукс. Linux Lan 1248
189 Съставяне на подзаявки 2496
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2308
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 1121
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 2227
193 Индустриален Мениджмънт 938
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1746
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1296
196 XML - Въпроси и Отговори 2154
197 От формата до Internet-a 1304
198 Организация на Компютри 1772
199 Информационно общество 1781
200 Операционни системи 1749
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1950
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1129
203 Компютърно зрение 2070
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1917
205 Разработете база от данни за библиотеката 2935
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1445
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1540
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1204
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1144
210 Рекурсия допълнение в C++ 2220
211 Основни синтактични елементи на С 1019
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1255
213 Шрифтове - описание, операции 1505
214 Чат и файл трансфер 1332
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1783
216 Организация на компютрите 1049
217 Описание на компютъра 1284
218 Мрежи 1333
219 Историята на UNIX 970
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5658
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1205
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1301
223 Видове компютърни вируси 1374
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 7968
225 Wordpad 1120
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1359
227 Клавиши за местене и маркиране 1355
228 Теми по информатика 2777
229 Двуядрени процесори AMD 2425
230 ВИРУСИ 1665
 

WWW.POCHIVKA.ORG