Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 489
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 423
3 Втората курсова задача по Компютри 365
4 Видове протоколи 430
5 Видове компютърни вируси 310
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1181
7 Wordpad 377
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 537
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 806
10 Втората курсова задача по Компютри 352
11 Wordpad 299
12 Седиментогенен цикъл 379
13 Сведения МГУ 369
14 Праистория 791
15 Изкуството на Древен Рим 1146
16 Националната граница - бариера или мост над река 363
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 330
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 642
19 Описание на Африка 640
20 Изкуството на праисторическия човек 441
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1037
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 500
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 489
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 317
25 Макроси в Access 617
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1470
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 402
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 496
29 Компютърен вирус 500
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4439
31 Концепцията на Интернет 434
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 589
33 Интернет 691
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 536
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 615
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 607
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1067
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2149
39 HTML общият език 408
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 321
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 372
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 353
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 349
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 760
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1062
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 387
47 Преследване на цел 329
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 345
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 478
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 545
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 426
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 328
53 Физически основи на КЗ 327
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 451
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 365
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 372
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 366
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 318
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 311
60 Класове и обекти 1 567
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1385
62 Социално инженерство 376
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 349
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 339
65 Комуникационни схеми 468
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 556
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 348
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 438
69 Междумрежови комуникации 385
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 670
71 Функции 3 421
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 306
73 Променливи, константи, изрази 386
74 Какво представлява една С++ програма 396
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 300
76 Класове адреси в интернет 354
77 SQL Server и Oracle 408
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 388
79 OC MS DOS 444
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 310
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 295
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 301
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1209
84 Методи за достъп до преносната среда 302
85 Класове 351
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 750
87 Съставни типове данни 509
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 372
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 406
90 Съставни типове данни 348
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 329
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 485
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 320
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 382
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 302
96 Компютърните Архитектури 468
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 310
98 Стандартни ф-ии 310
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 380
100 Генератори с ПАВ резонатори 402
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 388
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 386
103 Linux Компютърът под контрол 335
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 375
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 353
106 Подпрограми 339
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 440
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 406
109 Мрежата Linux 333
110 Компютърната графика 428
111 Основни понятия в интернет комуникациите 567
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 343
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 492
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1865
115 Управление на процесите 385
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 331
117 Дистрибуционна политика 304
118 БАЗИ ДАННИ 1 461
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 420
120 Топология на компютърните мрежи 518
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2069
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 358
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 350
124 Списъци 293
125 Константи и променливи 395
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 438
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 370
128 Механизми за обмен на данни между методи 339
129 Полезни SEO връзки 348
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 545
131 Компресия на цифрови изображения 345
132 Управленски и информационни системи 466
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 997
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3388
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2426
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1705
137 Аналогов запис на видео изображения 1568
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2478
139 Линукс. IP маскиране 717
140 Линукс. Gnutella&Freenet 548
141 Лекции по C 758
142 Ресурси 680
143 Методи за кодиране 734
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 785
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 982
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1130
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 767
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1775
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 525
150 база от данни 947
151 Периферните устройства под Windows Vista 1038
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 775
153 Реферат - Двигатели 889
154 Релационни бази данни Access-Форми 2196
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1715
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 688
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1137
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1183
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1107
160 ФУНКЦИИ 1849
161 Програми за проста анимация 790
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1407
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 775
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7177
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 730
166 Лекция 6 - Цена на труда 1722
167 Език за програмиране 1053
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 833
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 615
170 Линукс. Клиенти под Linux 726
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1172
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2427
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2644
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1461
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1448
176 Общи сведения за компютърните мрежи 911
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 531
178 Ръководство за разработка на Web сайт 908
179 Компютърни защитни стени 1250
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1293
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5841
182 Реферат - Боинг Б52 842
183 Възможности предлагани от MS Access 1065
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 679
185 Аспекти на Website 1432
186 Повече за червея MSBlast ! 846
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1099
188 Линукс. Linux Lan 812
189 Съставяне на подзаявки 955
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1678
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 702
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1408
193 Индустриален Мениджмънт 582
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1098
195 Линукс. Сигурност с APACHE 816
196 XML - Въпроси и Отговори 1547
197 От формата до Internet-a 899
198 Организация на Компютри 981
199 Информационно общество 1113
200 Операционни системи 1045
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 812
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 682
203 Компютърно зрение 1476
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1367
205 Разработете база от данни за библиотеката 1860
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 958
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1008
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 738
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 784
210 Рекурсия допълнение в C++ 1284
211 Основни синтактични елементи на С 650
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 722
213 Шрифтове - описание, операции 1043
214 Чат и файл трансфер 918
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 872
216 Организация на компютрите 676
217 Описание на компютъра 899
218 Мрежи 870
219 Историята на UNIX 544
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1047
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 827
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 913
223 Видове компютърни вируси 926
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4470
225 Wordpad 718
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 834
227 Клавиши за местене и маркиране 979
228 Теми по информатика 2108
229 Двуядрени процесори AMD 1984
230 ВИРУСИ 1269
 

WWW.POCHIVKA.ORG