Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2109
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2209
3 Втората курсова задача по Компютри 1995
4 Видове протоколи 2127
5 Видове компютърни вируси 1808
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3279
7 Wordpad 1912
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2087
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2540
10 Втората курсова задача по Компютри 1865
11 Wordpad 1861
12 Седиментогенен цикъл 2005
13 Сведения МГУ 1903
14 Праистория 2684
15 Изкуството на Древен Рим 4625
16 Националната граница - бариера или мост над река 1868
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1898
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2367
19 Описание на Африка 2606
20 Изкуството на праисторическия човек 2054
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2935
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2237
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2163
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1253
25 Макроси в Access 1340
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3066
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3247
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1064
29 Компютърен вирус 1189
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6186
31 Концепцията на Интернет 1046
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1183
33 Интернет 1158
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1297
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1478
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1346
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1924
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3726
39 HTML общият език 1054
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 772
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 861
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 910
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 810
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1941
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2013
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 872
47 Преследване на цел 784
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 772
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1165
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1141
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 917
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 615
53 Физически основи на КЗ 597
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1050
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 612
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 658
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 661
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 603
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 608
60 Класове и обекти 1 1176
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2263
62 Социално инженерство 631
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 650
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 638
65 Комуникационни схеми 806
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 968
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 694
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 826
69 Междумрежови комуникации 741
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1121
71 Функции 3 775
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 563
73 Променливи, константи, изрази 700
74 Какво представлява една С++ програма 688
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 638
76 Класове адреси в интернет 618
77 SQL Server и Oracle 946
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 914
79 OC MS DOS 852
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 639
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 601
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 557
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1741
84 Методи за достъп до преносната среда 569
85 Класове 581
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1205
87 Съставни типове данни 1244
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 637
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 691
90 Съставни типове данни 775
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 653
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 840
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 597
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 739
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 548
96 Компютърните Архитектури 1465
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 575
98 Стандартни ф-ии 628
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 678
100 Генератори с ПАВ резонатори 692
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 667
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 699
103 Linux Компютърът под контрол 657
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 815
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 673
106 Подпрограми 651
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 932
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 911
109 Мрежата Linux 671
110 Компютърната графика 908
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1203
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 637
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 801
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2668
115 Управление на процесите 813
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 600
117 Дистрибуционна политика 577
118 БАЗИ ДАННИ 1 839
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 966
120 Топология на компютърните мрежи 1026
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4224
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 596
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 723
124 Списъци 545
125 Константи и променливи 930
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 777
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 784
128 Механизми за обмен на данни между методи 590
129 Полезни SEO връзки 682
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1009
131 Компресия на цифрови изображения 633
132 Управленски и информационни системи 760
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1492
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3994
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3138
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2277
137 Аналогов запис на видео изображения 2190
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3282
139 Линукс. IP маскиране 1060
140 Линукс. Gnutella&Freenet 829
141 Лекции по C 1094
142 Ресурси 1154
143 Методи за кодиране 1120
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1101
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1259
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1444
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1050
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2261
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 822
150 база от данни 1201
151 Периферните устройства под Windows Vista 1354
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1098
153 Реферат - Двигатели 1280
154 Релационни бази данни Access-Форми 2932
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2241
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1047
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1600
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1642
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1415
160 ФУНКЦИИ 2351
161 Програми за проста анимация 1071
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1952
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1089
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7682
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 964
166 Лекция 6 - Цена на труда 2738
167 Език за програмиране 1316
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1172
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 915
170 Линукс. Клиенти под Linux 1030
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1678
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2997
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4318
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1896
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1872
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1275
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 795
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1233
179 Компютърни защитни стени 1583
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1888
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6949
182 Реферат - Боинг Б52 1289
183 Възможности предлагани от MS Access 1386
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1004
185 Аспекти на Website 21272
186 Повече за червея MSBlast ! 1135
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1435
188 Линукс. Linux Lan 1122
189 Съставяне на подзаявки 2187
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2103
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 977
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1952
193 Индустриален Мениджмънт 839
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1457
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1151
196 XML - Въпроси и Отговори 1939
197 От формата до Internet-a 1182
198 Организация на Компютри 1473
199 Информационно общество 1398
200 Операционни системи 1470
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1617
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 973
203 Компютърно зрение 1892
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1787
205 Разработете база от данни за библиотеката 2581
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1302
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1332
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1043
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1040
210 Рекурсия допълнение в C++ 2052
211 Основни синтактични елементи на С 901
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1131
213 Шрифтове - описание, операции 1379
214 Чат и файл трансфер 1220
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1341
216 Организация на компютрите 930
217 Описание на компютъра 1142
218 Мрежи 1189
219 Историята на UNIX 847
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5515
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1079
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1201
223 Видове компютърни вируси 1213
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 6505
225 Wordpad 989
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1220
227 Клавиши за местене и маркиране 1242
228 Теми по информатика 2561
229 Двуядрени процесори AMD 2300
230 ВИРУСИ 1525
 

WWW.POCHIVKA.ORG