Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 386
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 307
3 Втората курсова задача по Компютри 262
4 Видове протоколи 313
5 Видове компютърни вируси 216
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 816
7 Wordpad 268
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 445
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 568
10 Втората курсова задача по Компютри 259
11 Wordpad 218
12 Седиментогенен цикъл 278
13 Сведения МГУ 273
14 Праистория 555
15 Изкуството на Древен Рим 771
16 Националната граница - бариера или мост над река 254
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 229
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 523
19 Описание на Африка 371
20 Изкуството на праисторическия човек 327
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 825
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 374
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 341
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 241
25 Макроси в Access 453
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 648
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 310
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 396
29 Компютърен вирус 369
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 3768
31 Концепцията на Интернет 315
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 422
33 Интернет 582
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 390
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 463
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 372
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 780
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 1686
39 HTML общият език 308
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 226
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 271
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 251
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 258
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 566
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 820
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 280
47 Преследване на цел 224
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 235
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 373
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 437
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 315
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 226
53 Физически основи на КЗ 230
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 319
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 282
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 276
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 276
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 236
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 233
60 Класове и обекти 1 454
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1046
62 Социално инженерство 266
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 241
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 242
65 Комуникационни схеми 377
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 388
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 249
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 342
69 Междумрежови комуникации 284
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 577
71 Функции 3 322
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 221
73 Променливи, константи, изрази 282
74 Какво представлява една С++ програма 295
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 211
76 Класове адреси в интернет 256
77 SQL Server и Oracle 312
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 282
79 OC MS DOS 352
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 221
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 223
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 211
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 951
84 Методи за достъп до преносната среда 216
85 Класове 258
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 640
87 Съставни типове данни 369
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 281
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 319
90 Съставни типове данни 274
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 256
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 386
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 233
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 290
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 223
96 Компютърните Архитектури 303
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 225
98 Стандартни ф-ии 229
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 295
100 Генератори с ПАВ резонатори 292
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 275
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 288
103 Linux Компютърът под контрол 233
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 281
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 257
106 Подпрограми 233
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 310
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 314
109 Мрежата Linux 246
110 Компютърната графика 323
111 Основни понятия в интернет комуникациите 444
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 259
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 387
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1690
115 Управление на процесите 292
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 239
117 Дистрибуционна политика 223
118 БАЗИ ДАННИ 1 355
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 286
120 Топология на компютърните мрежи 423
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 1555
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 272
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 252
124 Списъци 208
125 Константи и променливи 283
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 341
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 291
128 Механизми за обмен на данни между методи 263
129 Полезни SEO връзки 253
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 444
131 Компресия на цифрови изображения 265
132 Управленски и информационни системи 354
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 873
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3071
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2104
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1474
137 Аналогов запис на видео изображения 1391
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2202
139 Линукс. IP маскиране 639
140 Линукс. Gnutella&Freenet 449
141 Лекции по C 655
142 Ресурси 572
143 Методи за кодиране 593
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 686
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 873
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1018
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 673
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1517
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 443
150 база от данни 866
151 Периферните устройства под Windows Vista 952
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 679
153 Реферат - Двигатели 788
154 Релационни бази данни Access-Форми 2002
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1585
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 603
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1029
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1069
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1033
160 ФУНКЦИИ 1464
161 Програми за проста анимация 708
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1277
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 680
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 6587
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 647
166 Лекция 6 - Цена на труда 1470
167 Език за програмиране 974
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 743
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 536
170 Линукс. Клиенти под Linux 646
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1016
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2122
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2111
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1316
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1260
176 Общи сведения за компютърните мрежи 803
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 452
178 Ръководство за разработка на Web сайт 815
179 Компютърни защитни стени 1128
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1187
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5179
182 Реферат - Боинг Б52 750
183 Възможности предлагани от MS Access 966
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 579
185 Аспекти на Website 1316
186 Повече за червея MSBlast ! 766
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1008
188 Линукс. Linux Lan 721
189 Съставяне на подзаявки 854
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1464
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 631
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1186
193 Индустриален Мениджмънт 495
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1018
195 Линукс. Сигурност с APACHE 718
196 XML - Въпроси и Отговори 1441
197 От формата до Internet-a 795
198 Организация на Компютри 897
199 Информационно общество 1002
200 Операционни системи 925
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 688
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 594
203 Компютърно зрение 1347
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1169
205 Разработете база от данни за библиотеката 1589
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 858
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 890
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 629
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 699
210 Рекурсия допълнение в C++ 1105
211 Основни синтактични елементи на С 563
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 590
213 Шрифтове - описание, операции 947
214 Чат и файл трансфер 823
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 769
216 Организация на компютрите 584
217 Описание на компютъра 816
218 Мрежи 779
219 Историята на UNIX 470
220 Използване на библиотека от класовете на Java 951
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 763
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 842
223 Видове компютърни вируси 832
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 3705
225 Wordpad 640
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 752
227 Клавиши за местене и маркиране 892
228 Теми по информатика 1980
229 Двуядрени процесори AMD 1894
230 ВИРУСИ 1183
 

WWW.POCHIVKA.ORG