Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2172
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2337
3 Втората курсова задача по Компютри 2046
4 Видове протоколи 2223
5 Видове компютърни вируси 1856
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3445
7 Wordpad 1976
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2161
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2601
10 Втората курсова задача по Компютри 1916
11 Wordpad 1925
12 Седиментогенен цикъл 2068
13 Сведения МГУ 1952
14 Праистория 2839
15 Изкуството на Древен Рим 4805
16 Националната граница - бариера или мост над река 1917
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1955
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2443
19 Описание на Африка 2770
20 Изкуството на праисторическия човек 2115
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 3035
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2310
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2289
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1354
25 Макроси в Access 1508
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3254
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3390
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1154
29 Компютърен вирус 1304
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6491
31 Концепцията на Интернет 1146
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1228
33 Интернет 1214
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1484
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1612
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1420
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 2062
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 4096
39 HTML общият език 1114
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 820
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 920
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 962
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 868
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2120
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2249
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 921
47 Преследване на цел 840
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 815
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1253
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1205
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 976
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 660
53 Физически основи на КЗ 641
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1250
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 691
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 720
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 701
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 645
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 656
60 Класове и обекти 1 1327
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2506
62 Социално инженерство 689
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 700
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 685
65 Комуникационни схеми 859
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 1032
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 780
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 940
69 Междумрежови комуникации 788
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1213
71 Функции 3 831
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 602
73 Променливи, константи, изрази 755
74 Какво представлява една С++ програма 739
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 696
76 Класове адреси в интернет 665
77 SQL Server и Oracle 1029
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 1018
79 OC MS DOS 952
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 697
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 648
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 621
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1869
84 Методи за достъп до преносната среда 637
85 Класове 619
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1275
87 Съставни типове данни 1357
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 678
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 729
90 Съставни типове данни 823
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 708
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 907
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 654
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 794
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 614
96 Компютърните Архитектури 1634
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 625
98 Стандартни ф-ии 666
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 746
100 Генератори с ПАВ резонатори 744
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 723
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 752
103 Linux Компютърът под контрол 723
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 879
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 722
106 Подпрограми 715
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 998
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1192
109 Мрежата Linux 724
110 Компютърната графика 973
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1326
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 688
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 851
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2766
115 Управление на процесите 876
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 640
117 Дистрибуционна политика 620
118 БАЗИ ДАННИ 1 926
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1113
120 Топология на компютърните мрежи 1153
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4439
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 642
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 861
124 Списъци 587
125 Константи и променливи 1044
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 878
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 868
128 Механизми за обмен на данни между методи 639
129 Полезни SEO връзки 741
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1078
131 Компресия на цифрови изображения 704
132 Управленски и информационни системи 800
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1532
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4235
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3375
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2400
137 Аналогов запис на видео изображения 2303
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3400
139 Линукс. IP маскиране 1119
140 Линукс. Gnutella&Freenet 865
141 Лекции по C 1155
142 Ресурси 1232
143 Методи за кодиране 1187
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1172
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1308
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1496
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1095
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2332
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 918
150 база от данни 1244
151 Периферните устройства под Windows Vista 1418
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1165
153 Реферат - Двигатели 1363
154 Релационни бази данни Access-Форми 3029
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2310
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1112
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1677
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1711
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1490
160 ФУНКЦИИ 2448
161 Програми за проста анимация 1128
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2173
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1159
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7760
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 1003
166 Лекция 6 - Цена на труда 2907
167 Език за програмиране 1367
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1224
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 966
170 Линукс. Клиенти под Linux 1090
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1756
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3134
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4642
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1961
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1927
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1332
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 857
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1295
179 Компютърни защитни стени 1651
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1977
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7071
182 Реферат - Боинг Б52 1351
183 Възможности предлагани от MS Access 1441
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1049
185 Аспекти на Website 85137
186 Повече за червея MSBlast ! 1210
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1517
188 Линукс. Linux Lan 1188
189 Съставяне на подзаявки 2313
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2196
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 1020
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 2057
193 Индустриален Мениджмънт 876
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1551
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1208
196 XML - Въпроси и Отговори 2034
197 От формата до Internet-a 1237
198 Организация на Компютри 1604
199 Информационно общество 1509
200 Операционни системи 1580
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1760
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1060
203 Компютърно зрение 1960
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1845
205 Разработете база от данни за библиотеката 2694
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1366
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1416
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1126
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1081
210 Рекурсия допълнение в C++ 2126
211 Основни синтактични елементи на С 953
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1172
213 Шрифтове - описание, операции 1429
214 Чат и файл трансфер 1265
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1522
216 Организация на компютрите 987
217 Описание на компютъра 1193
218 Мрежи 1248
219 Историята на UNIX 893
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5582
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1123
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1252
223 Видове компютърни вируси 1266
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 6779
225 Wordpad 1044
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1287
227 Клавиши за местене и маркиране 1283
228 Теми по информатика 2657
229 Двуядрени процесори AMD 2356
230 ВИРУСИ 1569
 

WWW.POCHIVKA.ORG