Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 420
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 329
3 Втората курсова задача по Компютри 292
4 Видове протоколи 340
5 Видове компютърни вируси 240
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 974
7 Wordpad 302
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 472
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 665
10 Втората курсова задача по Компютри 283
11 Wordpad 241
12 Седиментогенен цикъл 309
13 Сведения МГУ 299
14 Праистория 661
15 Изкуството на Древен Рим 887
16 Националната граница - бариера или мост над река 286
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 262
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 558
19 Описание на Африка 451
20 Изкуството на праисторическия човек 373
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 888
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 409
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 402
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 272
25 Макроси в Access 493
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1203
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 345
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 426
29 Компютърен вирус 424
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4126
31 Концепцията на Интернет 343
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 476
33 Интернет 609
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 430
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 506
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 444
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 900
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 1894
39 HTML общият език 338
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 251
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 296
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 286
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 276
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 631
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 906
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 312
47 Преследване на цел 262
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 273
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 395
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 460
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 351
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 245
53 Физически основи на КЗ 256
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 361
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 300
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 294
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 291
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 253
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 255
60 Класове и обекти 1 483
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1193
62 Социално инженерство 303
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 269
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 265
65 Комуникационни схеми 397
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 451
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 269
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 361
69 Междумрежови комуникации 307
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 600
71 Функции 3 341
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 236
73 Променливи, константи, изрази 305
74 Какво представлява една С++ програма 326
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 229
76 Класове адреси в интернет 279
77 SQL Server и Oracle 332
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 301
79 OC MS DOS 377
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 245
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 241
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 230
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1014
84 Методи за достъп до преносната среда 232
85 Класове 283
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 671
87 Съставни типове данни 411
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 304
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 341
90 Съставни типове данни 294
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 276
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 412
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 254
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 310
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 237
96 Компютърните Архитектури 368
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 242
98 Стандартни ф-ии 247
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 308
100 Генератори с ПАВ резонатори 323
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 301
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 315
103 Linux Компютърът под контрол 265
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 296
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 277
106 Подпрограми 264
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 346
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 337
109 Мрежата Linux 263
110 Компютърната графика 356
111 Основни понятия в интернет комуникациите 472
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 279
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 414
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1736
115 Управление на процесите 312
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 261
117 Дистрибуционна политика 243
118 БАЗИ ДАННИ 1 390
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 311
120 Топология на компютърните мрежи 449
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 1734
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 290
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 288
124 Списъци 231
125 Константи и променливи 304
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 369
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 309
128 Механизми за обмен на данни между методи 282
129 Полезни SEO връзки 280
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 468
131 Компресия на цифрови изображения 284
132 Управленски и информационни системи 385
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 902
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3188
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2232
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1574
137 Аналогов запис на видео изображения 1449
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2307
139 Линукс. IP маскиране 658
140 Линукс. Gnutella&Freenet 478
141 Лекции по C 685
142 Ресурси 603
143 Методи за кодиране 622
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 718
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 891
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1043
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 694
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1604
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 464
150 база от данни 884
151 Периферните устройства под Windows Vista 974
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 702
153 Реферат - Двигатели 807
154 Релационни бази данни Access-Форми 2082
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1627
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 627
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1052
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1100
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1050
160 ФУНКЦИИ 1523
161 Програми за проста анимация 724
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1318
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 701
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 6900
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 671
166 Лекция 6 - Цена на труда 1552
167 Език за програмиране 993
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 765
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 552
170 Линукс. Клиенти под Linux 661
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1051
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2292
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2324
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1367
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1321
176 Общи сведения за компютърните мрежи 835
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 472
178 Ръководство за разработка на Web сайт 842
179 Компютърни защитни стени 1166
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1215
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5430
182 Реферат - Боинг Б52 769
183 Възможности предлагани от MS Access 999
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 610
185 Аспекти на Website 1352
186 Повече за червея MSBlast ! 787
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1029
188 Линукс. Linux Lan 743
189 Съставяне на подзаявки 884
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1528
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 648
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1272
193 Индустриален Мениджмънт 514
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1040
195 Линукс. Сигурност с APACHE 737
196 XML - Въпроси и Отговори 1471
197 От формата до Internet-a 816
198 Организация на Компютри 916
199 Информационно общество 1031
200 Операционни системи 965
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 716
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 615
203 Компютърно зрение 1400
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1223
205 Разработете база от данни за библиотеката 1659
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 882
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 938
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 663
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 721
210 Рекурсия допълнение в C++ 1156
211 Основни синтактични елементи на С 583
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 626
213 Шрифтове - описание, операции 972
214 Чат и файл трансфер 854
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 800
216 Организация на компютрите 608
217 Описание на компютъра 838
218 Мрежи 799
219 Историята на UNIX 483
220 Използване на библиотека от класовете на Java 976
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 788
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 867
223 Видове компютърни вируси 860
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4099
225 Wordpad 663
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 769
227 Клавиши за местене и маркиране 914
228 Теми по информатика 2022
229 Двуядрени процесори AMD 1913
230 ВИРУСИ 1205
 

WWW.POCHIVKA.ORG