Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2289
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2487
3 Втората курсова задача по Компютри 2113
4 Видове протоколи 2396
5 Видове компютърни вируси 1939
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3562
7 Wordpad 2067
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2366
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2673
10 Втората курсова задача по Компютри 1996
11 Wordpad 1998
12 Седиментогенен цикъл 2184
13 Сведения МГУ 2040
14 Праистория 3029
15 Изкуството на Древен Рим 5146
16 Националната граница - бариера или мост над река 2085
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 2031
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2555
19 Описание на Африка 3498
20 Изкуството на праисторическия човек 2257
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 3261
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2448
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2458
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1480
25 Макроси в Access 1825
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3429
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3571
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1351
29 Компютърен вирус 1474
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 7048
31 Концепцията на Интернет 1269
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1361
33 Интернет 1299
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1866
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1841
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1581
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 2191
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 4590
39 HTML общият език 1239
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 904
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 1018
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 1048
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 948
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2408
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2532
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 1035
47 Преследване на цел 924
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 902
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1367
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1339
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 1089
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 745
53 Физически основи на КЗ 709
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 2051
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 931
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 807
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 789
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 746
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 766
60 Класове и обекти 1 1506
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 3027
62 Социално инженерство 792
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 781
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 788
65 Комуникационни схеми 943
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 1164
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 912
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 1054
69 Междумрежови комуникации 904
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1451
71 Функции 3 933
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 694
73 Променливи, константи, изрази 931
74 Какво представлява една С++ програма 817
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 815
76 Класове адреси в интернет 750
77 SQL Server и Oracle 3115
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 1184
79 OC MS DOS 1139
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 800
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 717
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 704
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 2260
84 Методи за достъп до преносната среда 739
85 Класове 691
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1403
87 Съставни типове данни 1487
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 761
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 804
90 Съставни типове данни 936
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 817
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 1025
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 748
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 867
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 699
96 Компютърните Архитектури 1894
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 701
98 Стандартни ф-ии 736
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 860
100 Генератори с ПАВ резонатори 856
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 835
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 858
103 Linux Компютърът под контрол 829
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 997
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 810
106 Подпрограми 840
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 1270
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1830
109 Мрежата Linux 847
110 Компютърната графика 1094
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1449
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 784
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 946
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 3001
115 Управление на процесите 989
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 717
117 Дистрибуционна политика 784
118 БАЗИ ДАННИ 1 1031
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1350
120 Топология на компютърните мрежи 1327
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4915
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 730
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 1155
124 Списъци 666
125 Константи и променливи 1222
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 993
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 1057
128 Механизми за обмен на данни между методи 719
129 Полезни SEO връзки 821
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1231
131 Компресия на цифрови изображения 806
132 Управленски и информационни системи 883
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1607
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4478
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3736
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2578
137 Аналогов запис на видео изображения 2576
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3622
139 Линукс. IP маскиране 1203
140 Линукс. Gnutella&Freenet 957
141 Лекции по C 1240
142 Ресурси 1319
143 Методи за кодиране 1303
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1248
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1384
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1586
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1170
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2574
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 1053
150 база от данни 1340
151 Периферните устройства под Windows Vista 1501
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1256
153 Реферат - Двигатели 1466
154 Релационни бази данни Access-Форми 3167
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2444
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1194
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1961
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1833
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1624
160 ФУНКЦИИ 2582
161 Програми за проста анимация 1215
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2650
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1266
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7924
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 1086
166 Лекция 6 - Цена на труда 3290
167 Език за програмиране 1457
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1318
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 1055
170 Линукс. Клиенти под Linux 1189
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1929
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3357
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 5116
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 2103
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 2027
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1448
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 936
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1387
179 Компютърни защитни стени 1769
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 2131
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7353
182 Реферат - Боинг Б52 1473
183 Възможности предлагани от MS Access 1519
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1152
185 Аспекти на Website 127775
186 Повече за червея MSBlast ! 1286
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1643
188 Линукс. Linux Lan 1263
189 Съставяне на подзаявки 2539
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2329
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 1139
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 2247
193 Индустриален Мениджмънт 954
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1812
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1309
196 XML - Въпроси и Отговори 2184
197 От формата до Internet-a 1320
198 Организация на Компютри 1809
199 Информационно общество 1812
200 Операционни системи 1766
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1977
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1144
203 Компютърно зрение 2087
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1931
205 Разработете база от данни за библиотеката 2971
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1465
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1566
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1218
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1162
210 Рекурсия допълнение в C++ 2237
211 Основни синтактични елементи на С 1036
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1277
213 Шрифтове - описание, операции 1524
214 Чат и файл трансфер 1347
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1829
216 Организация на компютрите 1073
217 Описание на компютъра 1299
218 Мрежи 1348
219 Историята на UNIX 984
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5684
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1223
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1313
223 Видове компютърни вируси 1386
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 8285
225 Wordpad 1135
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1374
227 Клавиши за местене и маркиране 1374
228 Теми по информатика 2796
229 Двуядрени процесори AMD 2440
230 ВИРУСИ 1685
 

WWW.POCHIVKA.ORG