Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1299
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1251
3 Втората курсова задача по Компютри 1172
4 Видове протоколи 1272
5 Видове компютърни вируси 1032
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 2039
7 Wordpad 1096
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1308
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1720
10 Втората курсова задача по Компютри 1114
11 Wordpad 1040
12 Седиментогенен цикъл 1209
13 Сведения МГУ 1151
14 Праистория 1785
15 Изкуството на Древен Рим 2457
16 Националната граница - бариера или мост над река 1124
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1153
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 1417
19 Описание на Африка 1680
20 Изкуството на праисторическия човек 1267
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1963
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 1423
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 1264
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 896
25 Макроси в Access 904
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2204
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 2661
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 734
29 Компютърен вирус 766
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5127
31 Концепцията на Интернет 681
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 844
33 Интернет 878
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 879
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1057
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 953
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1400
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2632
39 HTML общият език 614
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 509
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 568
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 583
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 548
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1166
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1430
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 584
47 Преследване на цел 506
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 510
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 773
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 793
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 621
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 424
53 Физически основи на КЗ 425
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 714
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 446
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 478
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 480
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 406
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 408
60 Класове и обекти 1 791
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1737
62 Социално инженерство 463
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 434
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 445
65 Комуникационни схеми 580
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 718
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 450
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 567
69 Междумрежови комуникации 523
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 826
71 Функции 3 518
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 400
73 Променливи, константи, изрази 493
74 Какво представлява една С++ програма 497
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 407
76 Класове адреси в интернет 448
77 SQL Server и Oracle 767
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 587
79 OC MS DOS 549
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 402
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 411
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 385
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1463
84 Методи за достъп до преносната среда 383
85 Класове 436
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 932
87 Съставни типове данни 828
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 469
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 496
90 Съставни типове данни 478
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 424
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 613
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 435
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 489
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 385
96 Компютърните Архитектури 825
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 404
98 Стандартни ф-ии 397
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 505
100 Генератори с ПАВ резонатори 512
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 498
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 480
103 Linux Компютърът под контрол 435
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 568
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 455
106 Подпрограми 441
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 606
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 508
109 Мрежата Linux 439
110 Компютърната графика 603
111 Основни понятия в интернет комуникациите 792
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 446
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 616
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2146
115 Управление на процесите 554
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 419
117 Дистрибуционна политика 416
118 БАЗИ ДАННИ 1 588
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 619
120 Топология на компютърните мрежи 688
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2994
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 444
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 454
124 Списъци 388
125 Константи и променливи 565
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 557
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 508
128 Механизми за обмен на данни между методи 422
129 Полезни SEO връзки 447
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 738
131 Компресия на цифрови изображения 455
132 Управленски и информационни системи 580
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1288
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3643
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2757
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1912
137 Аналогов запис на видео изображения 1867
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2878
139 Линукс. IP маскиране 815
140 Линукс. Gnutella&Freenet 654
141 Лекции по C 857
142 Ресурси 821
143 Методи за кодиране 853
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 889
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1071
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1222
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 872
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1984
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 621
150 база от данни 1035
151 Периферните устройства под Windows Vista 1135
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 911
153 Реферат - Двигатели 1026
154 Релационни бази данни Access-Форми 2490
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1895
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 789
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1327
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1355
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1228
160 ФУНКЦИИ 2062
161 Програми за проста анимация 894
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1627
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 900
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7456
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 813
166 Лекция 6 - Цена на труда 2073
167 Език за програмиране 1150
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 947
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 711
170 Линукс. Клиенти под Linux 816
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1376
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2744
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3448
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1632
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1652
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1053
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 627
178 Ръководство за разработка на Web сайт 999
179 Компютърни защитни стени 1388
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1565
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6425
182 Реферат - Боинг Б52 996
183 Възможности предлагани от MS Access 1172
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 800
185 Аспекти на Website 3609
186 Повече за червея MSBlast ! 947
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1216
188 Линукс. Linux Lan 910
189 Съставяне на подзаявки 1800
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1906
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 802
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1691
193 Индустриален Мениджмънт 687
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1193
195 Линукс. Сигурност с APACHE 914
196 XML - Въпроси и Отговори 1671
197 От формата до Internet-a 982
198 Организация на Компютри 1099
199 Информационно общество 1223
200 Операционни системи 1198
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1037
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 770
203 Компютърно зрение 1659
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1545
205 Разработете база от данни за библиотеката 2066
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1082
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1102
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 825
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 867
210 Рекурсия допълнение в C++ 1666
211 Основни синтактични елементи на С 734
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 876
213 Шрифтове - описание, операции 1191
214 Чат и файл трансфер 1026
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1027
216 Организация на компютрите 760
217 Описание на компютъра 980
218 Мрежи 982
219 Историята на UNIX 631
220 Използване на библиотека от класовете на Java 2318
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 920
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1010
223 Видове компютърни вируси 1041
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5312
225 Wordpad 791
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 949
227 Клавиши за местене и маркиране 1081
228 Теми по информатика 2299
229 Двуядрени процесори AMD 2075
230 ВИРУСИ 1360
 

WWW.POCHIVKA.ORG