Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 818
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 717
3 Втората курсова задача по Компютри 666
4 Видове протоколи 740
5 Видове компютърни вируси 588
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1538
7 Wordpad 652
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 833
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1219
10 Втората курсова задача по Компютри 642
11 Wordpad 569
12 Седиментогенен цикъл 667
13 Сведения МГУ 671
14 Праистория 1212
15 Изкуството на Древен Рим 1734
16 Националната граница - бариера или мост над река 602
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 637
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 917
19 Описание на Африка 1116
20 Изкуството на праисторическия човек 753
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1425
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 919
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 808
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 523
25 Макроси в Access 762
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1938
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 1033
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 615
29 Компютърен вирус 651
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4877
31 Концепцията на Интернет 560
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 716
33 Интернет 790
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 757
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 966
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 861
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1259
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2459
39 HTML общият език 514
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 421
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 475
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 471
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 451
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 980
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1270
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 489
47 Преследване на цел 427
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 434
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 626
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 665
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 516
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 377
53 Физически основи на КЗ 379
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 642
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 408
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 425
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 422
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 366
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 373
60 Класове и обекти 1 706
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1626
62 Социално инженерство 427
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 396
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 393
65 Комуникационни схеми 534
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 658
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 406
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 523
69 Междумрежови комуникации 460
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 751
71 Функции 3 469
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 359
73 Променливи, константи, изрази 447
74 Какво представлява една С++ програма 452
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 359
76 Класове адреси в интернет 412
77 SQL Server и Oracle 724
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 511
79 OC MS DOS 496
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 358
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 358
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 345
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1371
84 Методи за достъп до преносната среда 344
85 Класове 401
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 846
87 Съставни типове данни 674
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 426
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 454
90 Съставни типове данни 399
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 381
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 566
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 387
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 446
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 351
96 Компютърните Архитектури 690
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 362
98 Стандартни ф-ии 357
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 451
100 Генератори с ПАВ резонатори 462
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 453
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 433
103 Linux Компютърът под контрол 396
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 491
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 409
106 Подпрограми 394
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 546
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 466
109 Мрежата Linux 398
110 Компютърната графика 534
111 Основни понятия в интернет комуникациите 702
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 409
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 560
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2035
115 Управление на процесите 489
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 381
117 Дистрибуционна политика 372
118 БАЗИ ДАННИ 1 536
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 555
120 Топология на компютърните мрежи 612
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2794
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 409
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 406
124 Списъци 348
125 Константи и променливи 473
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 508
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 447
128 Механизми за обмен на данни между методи 383
129 Полезни SEO връзки 399
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 659
131 Компресия на цифрови изображения 404
132 Управленски и информационни системи 536
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1192
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3557
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2648
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1830
137 Аналогов запис на видео изображения 1714
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2763
139 Линукс. IP маскиране 775
140 Линукс. Gnutella&Freenet 612
141 Лекции по C 810
142 Ресурси 742
143 Методи за кодиране 804
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 841
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1031
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1184
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 824
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1918
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 584
150 база от данни 997
151 Периферните устройства под Windows Vista 1088
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 828
153 Реферат - Двигатели 970
154 Релационни бази данни Access-Форми 2380
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1824
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 743
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1256
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1277
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1183
160 ФУНКЦИИ 1966
161 Програми за проста анимация 850
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1557
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 845
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7379
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 780
166 Лекция 6 - Цена на труда 1925
167 Език за програмиране 1104
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 897
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 665
170 Линукс. Клиенти под Linux 772
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1305
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2650
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3214
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1544
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1588
176 Общи сведения за компютърните мрежи 996
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 579
178 Ръководство за разработка на Web сайт 962
179 Компютърни защитни стени 1340
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1450
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6293
182 Реферат - Боинг Б52 948
183 Възможности предлагани от MS Access 1130
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 752
185 Аспекти на Website 2551
186 Повече за червея MSBlast ! 909
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1173
188 Линукс. Linux Lan 870
189 Съставяне на подзаявки 1085
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1812
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 750
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1593
193 Индустриален Мениджмънт 643
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1157
195 Линукс. Сигурност с APACHE 867
196 XML - Въпроси и Отговори 1627
197 От формата до Internet-a 946
198 Организация на Компютри 1040
199 Информационно общество 1183
200 Операционни системи 1139
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 957
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 733
203 Компютърно зрение 1579
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1495
205 Разработете база от данни за библиотеката 1995
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1021
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1061
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 783
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 829
210 Рекурсия допълнение в C++ 1513
211 Основни синтактични елементи на С 700
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 812
213 Шрифтове - описание, операции 1126
214 Чат и файл трансфер 979
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 959
216 Организация на компютрите 715
217 Описание на компютъра 947
218 Мрежи 939
219 Историята на UNIX 592
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1505
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 871
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 969
223 Видове компютърни вируси 987
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5090
225 Wordpad 757
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 895
227 Клавиши за местене и маркиране 1040
228 Теми по информатика 2218
229 Двуядрени процесори AMD 2034
230 ВИРУСИ 1321
 

WWW.POCHIVKA.ORG