Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 376
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 299
3 Втората курсова задача по Компютри 256
4 Видове протоколи 305
5 Видове компютърни вируси 210
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 710
7 Wordpad 261
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 435
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 550
10 Втората курсова задача по Компютри 251
11 Wordpad 209
12 Седиментогенен цикъл 265
13 Сведения МГУ 266
14 Праистория 535
15 Изкуството на Древен Рим 749
16 Националната граница - бариера или мост над река 247
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 219
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 490
19 Описание на Африка 359
20 Изкуството на праисторическия човек 320
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 814
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 364
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 327
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 229
25 Макроси в Access 444
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 608
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 305
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 383
29 Компютърен вирус 363
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 3697
31 Концепцията на Интернет 305
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 416
33 Интернет 577
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 383
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 452
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 362
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 753
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 1646
39 HTML общият език 296
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 222
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 264
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 246
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 251
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 553
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 792
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 274
47 Преследване на цел 219
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 231
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 364
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 431
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 311
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 213
53 Физически основи на КЗ 222
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 306
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 275
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 266
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 269
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 232
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 230
60 Класове и обекти 1 450
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1017
62 Социално инженерство 260
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 236
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 236
65 Комуникационни схеми 370
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 377
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 242
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 332
69 Междумрежови комуникации 279
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 571
71 Функции 3 317
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 215
73 Променливи, константи, изрази 276
74 Какво представлява една С++ програма 287
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 198
76 Класове адреси в интернет 253
77 SQL Server и Oracle 291
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 276
79 OC MS DOS 344
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 217
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 218
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 204
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 930
84 Методи за достъп до преносната среда 210
85 Класове 253
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 628
87 Съставни типове данни 363
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 274
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 313
90 Съставни типове данни 263
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 248
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 379
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 228
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 282
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 217
96 Компютърните Архитектури 296
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 219
98 Стандартни ф-ии 223
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 290
100 Генератори с ПАВ резонатори 286
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 270
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 281
103 Linux Компютърът под контрол 229
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 275
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 250
106 Подпрограми 228
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 300
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 305
109 Мрежата Linux 241
110 Компютърната графика 316
111 Основни понятия в интернет комуникациите 431
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 255
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 380
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1679
115 Управление на процесите 283
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 235
117 Дистрибуционна политика 213
118 БАЗИ ДАННИ 1 349
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 283
120 Топология на компютърните мрежи 411
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 1504
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 261
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 246
124 Списъци 202
125 Константи и променливи 275
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 332
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 274
128 Механизми за обмен на данни между методи 260
129 Полезни SEO връзки 247
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 437
131 Компресия на цифрови изображения 257
132 Управленски и информационни системи 348
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 861
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3018
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2049
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1460
137 Аналогов запис на видео изображения 1377
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2172
139 Линукс. IP маскиране 635
140 Линукс. Gnutella&Freenet 440
141 Лекции по C 646
142 Ресурси 564
143 Методи за кодиране 586
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 680
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 866
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1005
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 665
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1498
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 437
150 база от данни 860
151 Периферните устройства под Windows Vista 946
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 674
153 Реферат - Двигатели 780
154 Релационни бази данни Access-Форми 1987
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1570
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 597
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1018
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1060
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1015
160 ФУНКЦИИ 1455
161 Програми за проста анимация 703
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1267
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 671
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 6507
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 641
166 Лекция 6 - Цена на труда 1456
167 Език за програмиране 969
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 737
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 531
170 Линукс. Клиенти под Linux 642
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1001
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2094
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2049
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1297
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1246
176 Общи сведения за компютърните мрежи 796
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 445
178 Ръководство за разработка на Web сайт 803
179 Компютърни защитни стени 1122
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1178
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5077
182 Реферат - Боинг Б52 742
183 Възможности предлагани от MS Access 959
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 568
185 Аспекти на Website 1305
186 Повече за червея MSBlast ! 759
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1001
188 Линукс. Linux Lan 716
189 Съставяне на подзаявки 843
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1447
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 624
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1175
193 Индустриален Мениджмънт 478
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1005
195 Линукс. Сигурност с APACHE 709
196 XML - Въпроси и Отговори 1430
197 От формата до Internet-a 790
198 Организация на Компютри 892
199 Информационно общество 994
200 Операционни системи 918
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 677
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 586
203 Компютърно зрение 1334
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1160
205 Разработете база от данни за библиотеката 1573
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 849
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 885
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 624
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 692
210 Рекурсия допълнение в C++ 1092
211 Основни синтактични елементи на С 555
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 584
213 Шрифтове - описание, операции 940
214 Чат и файл трансфер 818
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 762
216 Организация на компютрите 580
217 Описание на компютъра 810
218 Мрежи 770
219 Историята на UNIX 464
220 Използване на библиотека от класовете на Java 944
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 759
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 834
223 Видове компютърни вируси 826
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 3627
225 Wordpad 633
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 748
227 Клавиши за местене и маркиране 885
228 Теми по информатика 1972
229 Двуядрени процесори AMD 1888
230 ВИРУСИ 1173
 

WWW.POCHIVKA.ORG