Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 908
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 819
3 Втората курсова задача по Компютри 737
4 Видове протоколи 819
5 Видове компютърни вируси 664
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1625
7 Wordpad 721
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 910
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1316
10 Втората курсова задача по Компютри 721
11 Wordpad 639
12 Седиментогенен цикъл 761
13 Сведения МГУ 754
14 Праистория 1322
15 Изкуството на Древен Рим 1886
16 Националната граница - бариера или мост над река 681
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 728
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 990
19 Описание на Африка 1192
20 Изкуството на праисторическия човек 819
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1523
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 1034
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 900
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 706
25 Макроси в Access 791
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2017
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 1680
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 641
29 Компютърен вирус 671
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4966
31 Концепцията на Интернет 591
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 746
33 Интернет 800
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 780
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 994
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 881
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1283
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2509
39 HTML общият език 527
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 437
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 487
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 494
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 462
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1041
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1306
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 505
47 Преследване на цел 441
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 444
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 662
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 693
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 536
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 384
53 Физически основи на КЗ 387
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 660
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 417
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 449
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 436
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 382
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 381
60 Класове и обекти 1 723
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1663
62 Социално инженерство 436
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 409
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 403
65 Комуникационни схеми 547
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 674
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 415
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 534
69 Междумрежови комуникации 472
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 778
71 Функции 3 482
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 370
73 Променливи, константи, изрази 455
74 Какво представлява една С++ програма 465
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 371
76 Класове адреси в интернет 421
77 SQL Server и Oracle 736
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 539
79 OC MS DOS 506
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 369
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 367
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 357
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1408
84 Методи за достъп до преносната среда 355
85 Класове 408
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 880
87 Съставни типове данни 766
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 433
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 460
90 Съставни типове данни 416
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 390
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 579
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 397
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 455
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 360
96 Компютърните Архитектури 750
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 373
98 Стандартни ф-ии 367
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 461
100 Генератори с ПАВ резонатори 471
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 465
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 443
103 Linux Компютърът под контрол 407
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 517
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 420
106 Подпрограми 404
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 561
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 474
109 Мрежата Linux 406
110 Компютърната графика 559
111 Основни понятия в интернет комуникациите 731
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 416
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 577
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2075
115 Управление на процесите 513
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 390
117 Дистрибуционна политика 383
118 БАЗИ ДАННИ 1 546
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 578
120 Топология на компютърните мрежи 641
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2874
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 420
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 422
124 Списъци 356
125 Константи и променливи 501
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 521
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 464
128 Механизми за обмен на данни между методи 392
129 Полезни SEO връзки 409
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 670
131 Компресия на цифрови изображения 420
132 Управленски и информационни системи 544
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1226
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3588
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2681
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1861
137 Аналогов запис на видео изображения 1741
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2787
139 Линукс. IP маскиране 785
140 Линукс. Gnutella&Freenet 618
141 Лекции по C 819
142 Ресурси 752
143 Методи за кодиране 817
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 852
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1041
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1195
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 837
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1933
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 593
150 база от данни 1005
151 Периферните устройства под Windows Vista 1096
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 844
153 Реферат - Двигатели 985
154 Релационни бази данни Access-Форми 2412
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1839
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 751
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1271
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1290
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1193
160 ФУНКЦИИ 2004
161 Програми за проста анимация 860
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1576
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 861
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7404
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 788
166 Лекция 6 - Цена на труда 1978
167 Език за програмиране 1118
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 908
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 675
170 Линукс. Клиенти под Linux 784
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1323
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2680
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3259
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1574
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1603
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1014
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 587
178 Ръководство за разработка на Web сайт 972
179 Компютърни защитни стени 1353
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1479
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6343
182 Реферат - Боинг Б52 964
183 Възможности предлагани от MS Access 1142
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 766
185 Аспекти на Website 3062
186 Повече за червея MSBlast ! 915
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1184
188 Линукс. Linux Lan 877
189 Съставяне на подзаявки 1711
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1846
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 761
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1619
193 Индустриален Мениджмънт 657
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1168
195 Линукс. Сигурност с APACHE 879
196 XML - Въпроси и Отговори 1638
197 От формата до Internet-a 952
198 Организация на Компютри 1053
199 Информационно общество 1194
200 Операционни системи 1158
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 984
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 744
203 Компютърно зрение 1594
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1508
205 Разработете база от данни за библиотеката 2014
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1043
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1071
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 795
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 837
210 Рекурсия допълнение в C++ 1547
211 Основни синтактични елементи на С 708
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 831
213 Шрифтове - описание, операции 1140
214 Чат и файл трансфер 995
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 978
216 Организация на компютрите 733
217 Описание на компютъра 954
218 Мрежи 945
219 Историята на UNIX 601
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1975
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 885
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 977
223 Видове компютърни вируси 1004
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5173
225 Wordpad 766
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 910
227 Клавиши за местене и маркиране 1049
228 Теми по информатика 2241
229 Двуядрени процесори AMD 2042
230 ВИРУСИ 1330
 

WWW.POCHIVKA.ORG