Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1569
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1505
3 Втората курсова задача по Компютри 1416
4 Видове протоколи 1524
5 Видове компютърни вируси 1278
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 2453
7 Wordpad 1360
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1546
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1979
10 Втората курсова задача по Компютри 1355
11 Wordpad 1302
12 Седиментогенен цикъл 1468
13 Сведения МГУ 1388
14 Праистория 2052
15 Изкуството на Древен Рим 3291
16 Националната граница - бариера или мост над река 1373
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1379
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 1716
19 Описание на Африка 1985
20 Изкуството на праисторическия човек 1501
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2278
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 1671
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 1594
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1007
25 Макроси в Access 1040
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2484
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 2943
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 866
29 Компютърен вирус 911
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5308
31 Концепцията на Интернет 794
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 969
33 Интернет 972
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 975
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1225
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1122
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1500
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2825
39 HTML общият език 800
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 594
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 660
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 697
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 635
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1410
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1562
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 683
47 Преследване на цел 602
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 599
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 887
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 899
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 709
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 457
53 Физически основи на КЗ 457
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 771
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 472
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 515
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 514
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 431
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 440
60 Класове и обекти 1 842
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1827
62 Социално инженерство 487
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 481
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 476
65 Комуникационни схеми 609
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 755
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 485
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 594
69 Междумрежови комуникации 563
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 868
71 Функции 3 557
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 430
73 Променливи, константи, изрази 527
74 Какво представлява една С++ програма 527
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 455
76 Класове адреси в интернет 477
77 SQL Server и Oracle 796
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 651
79 OC MS DOS 585
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 442
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 463
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 420
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1512
84 Методи за достъп до преносната среда 411
85 Класове 461
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 978
87 Съставни типове данни 878
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 501
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 536
90 Съставни типове данни 541
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 462
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 645
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 464
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 548
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 407
96 Компютърните Архитектури 914
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 440
98 Стандартни ф-ии 434
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 541
100 Генератори с ПАВ резонатори 539
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 528
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 522
103 Linux Компютърът под контрол 472
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 612
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 493
106 Подпрограми 476
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 659
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 538
109 Мрежата Linux 486
110 Компютърната графика 655
111 Основни понятия в интернет комуникациите 864
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 487
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 652
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2270
115 Управление на процесите 591
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 455
117 Дистрибуционна политика 440
118 БАЗИ ДАННИ 1 630
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 659
120 Топология на компютърните мрежи 724
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3115
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 471
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 509
124 Списъци 414
125 Константи и променливи 627
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 588
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 562
128 Механизми за обмен на данни между методи 455
129 Полезни SEO връзки 495
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 789
131 Компресия на цифрови изображения 494
132 Управленски и информационни системи 616
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1346
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3690
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2820
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1951
137 Аналогов запис на видео изображения 1919
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2949
139 Линукс. IP маскиране 862
140 Линукс. Gnutella&Freenet 688
141 Лекции по C 905
142 Ресурси 887
143 Методи за кодиране 887
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 925
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1102
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1255
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 910
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2025
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 657
150 база от данни 1063
151 Периферните устройства под Windows Vista 1171
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 942
153 Реферат - Двигатели 1066
154 Релационни бази данни Access-Форми 2537
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2014
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 827
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1371
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1409
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1266
160 ФУНКЦИИ 2112
161 Програми за проста анимация 931
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1684
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 936
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7500
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 842
166 Лекция 6 - Цена на труда 2233
167 Език за програмиране 1178
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 986
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 741
170 Линукс. Клиенти под Linux 853
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1445
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2795
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3634
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1683
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1695
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1089
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 660
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1038
179 Компютърни защитни стени 1416
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1614
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6519
182 Реферат - Боинг Б52 1035
183 Възможности предлагани от MS Access 1206
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 846
185 Аспекти на Website 7095
186 Повече за червея MSBlast ! 977
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1253
188 Линукс. Linux Lan 942
189 Съставяне на подзаявки 1895
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1941
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 833
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1741
193 Индустриален Мениджмънт 720
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1232
195 Линукс. Сигурност с APACHE 952
196 XML - Въпроси и Отговори 1711
197 От формата до Internet-a 1016
198 Организация на Компютри 1147
199 Информационно общество 1254
200 Операционни системи 1240
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1114
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 807
203 Компютърно зрение 1701
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1586
205 Разработете база от данни за библиотеката 2145
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1125
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1130
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 858
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 896
210 Рекурсия допълнение в C++ 1775
211 Основни синтактични елементи на С 768
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 921
213 Шрифтове - описание, операции 1227
214 Чат и файл трансфер 1059
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1070
216 Организация на компютрите 797
217 Описание на компютъра 1005
218 Мрежи 1016
219 Историята на UNIX 667
220 Използване на библиотека от класовете на Java 3329
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 950
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1038
223 Видове компютърни вируси 1071
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5549
225 Wordpad 827
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 997
227 Клавиши за местене и маркиране 1114
228 Теми по информатика 2347
229 Двуядрени процесори AMD 2110
230 ВИРУСИ 1386
 

WWW.POCHIVKA.ORG