Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2129
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2251
3 Втората курсова задача по Компютри 2015
4 Видове протоколи 2153
5 Видове компютърни вируси 1830
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3327
7 Wordpad 1938
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2111
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2568
10 Втората курсова задача по Компютри 1887
11 Wordpad 1888
12 Седиментогенен цикъл 2032
13 Сведения МГУ 1924
14 Праистория 2733
15 Изкуството на Древен Рим 4686
16 Националната граница - бариера или мост над река 1892
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1927
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2404
19 Описание на Африка 2690
20 Изкуството на праисторическия човек 2070
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2973
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2263
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2198
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1280
25 Макроси в Access 1381
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3162
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3291
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1103
29 Компютърен вирус 1219
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6254
31 Концепцията на Интернет 1069
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1200
33 Интернет 1186
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1354
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1503
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1370
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1963
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3870
39 HTML общият език 1079
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 791
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 885
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 934
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 836
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2007
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2115
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 897
47 Преследване на цел 811
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 791
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1191
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1166
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 935
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 632
53 Физически основи на КЗ 619
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1091
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 636
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 687
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 679
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 622
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 630
60 Класове и обекти 1 1242
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2363
62 Социално инженерство 652
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 673
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 662
65 Комуникационни схеми 829
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 1000
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 724
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 867
69 Междумрежови комуникации 763
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1147
71 Функции 3 802
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 576
73 Променливи, константи, изрази 716
74 Какво представлява една С++ програма 711
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 658
76 Класове адреси в интернет 638
77 SQL Server и Oracle 978
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 961
79 OC MS DOS 887
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 665
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 624
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 581
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1781
84 Методи за достъп до преносната среда 590
85 Класове 598
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1233
87 Съставни типове данни 1284
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 657
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 706
90 Съставни типове данни 791
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 676
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 865
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 615
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 769
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 572
96 Компютърните Архитектури 1538
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 602
98 Стандартни ф-ии 644
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 699
100 Генератори с ПАВ резонатори 716
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 689
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 722
103 Linux Компютърът под контрол 682
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 839
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 695
106 Подпрограми 675
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 951
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1031
109 Мрежата Linux 692
110 Компютърната графика 937
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1258
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 656
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 824
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2702
115 Управление на процесите 834
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 618
117 Дистрибуционна политика 593
118 БАЗИ ДАННИ 1 869
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1010
120 Топология на компютърните мрежи 1059
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4338
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 612
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 768
124 Списъци 562
125 Константи и променливи 972
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 812
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 809
128 Механизми за обмен на данни между методи 611
129 Полезни SEO връзки 712
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1034
131 Компресия на цифрови изображения 658
132 Управленски и информационни системи 776
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1509
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4043
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3255
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2310
137 Аналогов запис на видео изображения 2230
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3316
139 Линукс. IP маскиране 1087
140 Линукс. Gnutella&Freenet 842
141 Лекции по C 1121
142 Ресурси 1184
143 Методи за кодиране 1148
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1134
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1281
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1468
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1071
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2285
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 853
150 база от данни 1219
151 Периферните устройства под Windows Vista 1381
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1127
153 Реферат - Двигатели 1321
154 Релационни бази данни Access-Форми 2969
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2258
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1077
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1630
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1672
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1440
160 ФУНКЦИИ 2382
161 Програми за проста анимация 1095
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2062
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1120
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7719
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 977
166 Лекция 6 - Цена на труда 2808
167 Език за програмиране 1337
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1196
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 931
170 Линукс. Клиенти под Linux 1054
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1711
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3026
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4464
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1914
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1895
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1292
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 825
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1254
179 Компютърни защитни стени 1608
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1925
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7003
182 Реферат - Боинг Б52 1314
183 Възможности предлагани от MS Access 1409
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1022
185 Аспекти на Website 49240
186 Повече за червея MSBlast ! 1168
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1456
188 Линукс. Linux Lan 1146
189 Съставяне на подзаявки 2216
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2136
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 992
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1976
193 Индустриален Мениджмънт 851
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1483
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1173
196 XML - Въпроси и Отговори 1976
197 От формата до Internet-a 1200
198 Организация на Компютри 1535
199 Информационно общество 1427
200 Операционни системи 1520
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1666
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1002
203 Компютърно зрение 1919
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1814
205 Разработете база от данни за библиотеката 2611
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1333
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1354
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1066
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1052
210 Рекурсия допълнение в C++ 2080
211 Основни синтактични елементи на С 920
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1148
213 Шрифтове - описание, операции 1403
214 Чат и файл трансфер 1237
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1389
216 Организация на компютрите 952
217 Описание на компютъра 1158
218 Мрежи 1220
219 Историята на UNIX 861
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5538
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1095
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1225
223 Видове компютърни вируси 1229
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 6649
225 Wordpad 1009
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1245
227 Клавиши за местене и маркиране 1257
228 Теми по информатика 2606
229 Двуядрени процесори AMD 2319
230 ВИРУСИ 1540
 

WWW.POCHIVKA.ORG