Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1609
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1548
3 Втората курсова задача по Компютри 1447
4 Видове протоколи 1559
5 Видове компютърни вируси 1304
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 2538
7 Wordpad 1390
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1586
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2006
10 Втората курсова задача по Компютри 1390
11 Wordpad 1339
12 Седиментогенен цикъл 1501
13 Сведения МГУ 1427
14 Праистория 2089
15 Изкуството на Древен Рим 3394
16 Националната граница - бариера или мост над река 1399
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1410
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 1753
19 Описание на Африка 2025
20 Изкуството на праисторическия човек 1535
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2325
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 1707
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 1654
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1049
25 Макроси в Access 1068
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2536
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3060
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 893
29 Компютърен вирус 940
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5371
31 Концепцията на Интернет 826
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 991
33 Интернет 992
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1008
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1247
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1154
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1541
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2875
39 HTML общият език 831
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 619
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 679
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 726
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 661
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1438
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1630
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 704
47 Преследване на цел 619
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 617
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 916
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 933
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 737
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 477
53 Физически основи на КЗ 474
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 801
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 489
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 539
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 529
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 450
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 462
60 Класове и обекти 1 868
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1859
62 Социално инженерство 507
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 519
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 499
65 Комуникационни схеми 632
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 776
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 514
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 616
69 Междумрежови комуникации 589
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 898
71 Функции 3 582
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 444
73 Променливи, константи, изрази 550
74 Какво представлява една С++ програма 557
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 478
76 Класове адреси в интернет 493
77 SQL Server и Oracle 815
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 680
79 OC MS DOS 605
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 460
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 478
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 435
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1538
84 Методи за достъп до преносната среда 432
85 Класове 474
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 998
87 Съставни типове данни 916
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 515
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 558
90 Съставни типове данни 584
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 483
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 667
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 480
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 571
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 420
96 Компютърните Архитектури 958
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 460
98 Стандартни ф-ии 500
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 557
100 Генератори с ПАВ резонатори 552
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 545
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 540
103 Linux Компютърът под контрол 493
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 635
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 512
106 Подпрограми 493
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 677
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 555
109 Мрежата Linux 506
110 Компютърната графика 681
111 Основни понятия в интернет комуникациите 894
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 509
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 667
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2293
115 Управление на процесите 609
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 472
117 Дистрибуционна политика 453
118 БАЗИ ДАННИ 1 654
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 690
120 Топология на компютърните мрежи 754
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3357
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 488
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 530
124 Списъци 430
125 Константи и променливи 657
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 612
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 595
128 Механизми за обмен на данни между методи 467
129 Полезни SEO връзки 516
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 810
131 Компресия на цифрови изображения 508
132 Управленски и информационни системи 635
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1366
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3716
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2850
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1982
137 Аналогов запис на видео изображения 1938
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2983
139 Линукс. IP маскиране 886
140 Линукс. Gnutella&Freenet 708
141 Лекции по C 930
142 Ресурси 905
143 Методи за кодиране 906
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 941
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1119
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1274
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 929
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2043
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 674
150 база от данни 1082
151 Периферните устройства под Windows Vista 1191
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 962
153 Реферат - Двигатели 1083
154 Релационни бази данни Access-Форми 2591
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2035
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 846
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1395
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1436
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1282
160 ФУНКЦИИ 2134
161 Програми за проста анимация 953
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1713
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 953
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7522
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 859
166 Лекция 6 - Цена на труда 2274
167 Език за програмиране 1205
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1001
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 757
170 Линукс. Клиенти под Linux 864
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1470
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2824
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3685
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1715
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1715
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1105
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 675
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1058
179 Компютърни защитни стени 1432
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1641
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6579
182 Реферат - Боинг Б52 1058
183 Възможности предлагани от MS Access 1223
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 870
185 Аспекти на Website 10388
186 Повече за червея MSBlast ! 994
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1271
188 Линукс. Linux Lan 960
189 Съставяне на подзаявки 1932
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1954
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 853
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1767
193 Индустриален Мениджмънт 732
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1253
195 Линукс. Сигурност с APACHE 973
196 XML - Въпроси и Отговори 1732
197 От формата до Internet-a 1034
198 Организация на Компютри 1167
199 Информационно общество 1269
200 Операционни системи 1257
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1152
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 822
203 Компютърно зрение 1720
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1608
205 Разработете база от данни за библиотеката 2170
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1147
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1146
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 875
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 919
210 Рекурсия допълнение в C++ 1828
211 Основни синтактични елементи на С 778
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 939
213 Шрифтове - описание, операции 1250
214 Чат и файл трансфер 1080
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1088
216 Организация на компютрите 811
217 Описание на компютъра 1023
218 Мрежи 1034
219 Историята на UNIX 687
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5322
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 964
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1058
223 Видове компютърни вируси 1091
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5590
225 Wordpad 844
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1017
227 Клавиши за местене и маркиране 1130
228 Теми по информатика 2375
229 Двуядрени процесори AMD 2126
230 ВИРУСИ 1405
 

WWW.POCHIVKA.ORG