Home Икономика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Икономика.


Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1201 Относно някои сфери на влияние на счетоводната политика върху печалбата за разпределение 1223
1202 Правни, данъчни и счетоводни аспекти на непаричните вноски 1534
1203 Имуществено облагане 761
1204 Имуществено облагане 443
1205 Дълготрайни биологични активи 2355
1206 ОТЧЕТНИ ИЗМЕРИТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ. ОСОБЕНОСТИ, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 3357
1207 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ 4246
1208 Оценки на активите и пасивите в баланса 773
1209 ОТЧИТАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ 676
1210 Финансово-счетоводни трактовки на промените в пър-ноначалната структура и величина на основния капитал 1871
1211 Метод на счетоводната отчетност общи положения 997
1212 Същност на счетоводството 897
1213 Групиране и изследване на разходите според участието им във фазите на стопанския процес в предприятието 566
1214 Счетоводно отчитане на разходите в предприятията 2249
1215 СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКОВО- МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ (СМЗ 3210
1216 Обща характеристика на текущото и пер отчитане е илюстрирана в упражненията 449
1217 Етапи в историческото развитие на счетоводството 1916
1218 Счетов. отчитане на взаимоот-ношенията с персонала и с осигу-рителите 1022
1219 Роля и задачи на УС в процеса на управление на дейността на предприятието 449
1220 Счетов. отчитане на финансовите приходи и разходи 2393
 
Начало Предишна 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 .. Следваща Край
Страница 61 от 139

WWW.POCHIVKA.ORG