Home Психология Изслесдване с теста на Кейси

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Изслесдване с теста на Кейси ПДФ Печат Е-мейл

Изследвано лице No 1

Данни:

Фериде

Анализ на резултатите:

INFP След обработка на данните се установи, че изследваното лице  по скалата „Екстраверсия  - Интроверсия”  се причислява към интроверсията, тъй като получава 6 точки по скалата. От двойката „сензорика – интуиция” във втората скала изследваното лице показва предпочитание към психологическата функция интонация пред усещането, съответно с бал 8 и 12. В третата скала „Мислене, логика – Чувстване” силно преобладава функцията чувстване с 18 точки. От двойката „разсъдителност – импулсивност” в четвъртата скала водеща е импулсивността (бал 14). От получените резултати се вижда, че водеща психологическа функция при изследваното лице е чувстването, като спомагателна функция се явява инпулсивността .

Тип темперамент NF – Аполон

Аполон – „катализатор на груповата активност”. От гръцката митология е известно, че Аполон е служил за посредник между хората и обитателите на Олимп. На него са били присъщи всички човешки слабости и някакъв отблясък на божественост. Този тип хора неслучайно са наречени „катализатори на груповата активност”, а техните доминиращи ориентации са човешките отношения, реализацията на самите себе си и съдействието в самоактуализацията на околните. Високата им способност към налагане на отношения на сътрудничество, културни междуличностни взаимоотношения често води до това, че не им остава време за решаване на своите жизнени проблеми. Този тип хора често се оказват свързващо звено между „генераторите на идеи” (NT)  и „организаторите” (SJ), всеки ги смята за свои привърженици. Организационните им решения най-често са подложени на влиянието на симпатиите и антипатиите, в резултат от което не рядко попадат в сложни ситуации между две противоположни групировки (NT и SJ), независимо от това коя от двете групировки ще се окаже на Олимп. Този тип хора се стремят да избягват дискомфортните отношения и като резултата се забъркват в противоречия. В САЩ те съставляват 12 % от населението.

Положителни качества:

-          умение да налагат сътрудничество, културни междуличностни взаимоотношения;

-          готовност да оказват помощ на окръжаващите.

Недостатъци:

-          подложени са на влиянието на симпатии и антипатии;

-          прекомерен личностен подход при изработване на организационни решения.

Кратка характеристика: стремеж да бъде самия себе си, да има ценност в собствените си очи.

Представители: Есенин, Хъксли, Достоевски, Хамлет.

Психологически портрети: INFJ, INFP, ENFP, ENFJ.

Психологически портрет  -INFP

Есенин (INFP)интуитивно – емоционален интруверт, възприемащ („търсач”, “ловец”, “авантюрист”).Интуитивен, добре усеща идващата опасност, прави опити да я избегне. Дълго помни отрицателните преживявания от миналото, размишлява за себе си, стреми се да разбере, увлича се от най-нови теории. Меката му мечтателност води до това, той никога не бърза. Достатъчно забележимо проявява емоциите и чувствата си, въпреки, че се държи меко и учтиво с хората. В семейството си може да бъде капризен, несдържан, понякога бурно да реагира на житейските колизии, допускайки ругатни и псувни. По-често предпочита да се съгласи, да отстъпи, да премълчи само и само да не се кара. Старае се на не принуждава никого, да не заповядва. Емоционално е възприемчив към изкуството.

Не проявява самостоятелна инициатива във физическия труд.  Прави това в случай на необходимост или когато го помолят. Чувства се достатъчно добре, ако работата го интересува и увлича, но по-някога загубва интерес към нея и може да изостави започнатото. Податлив е. Може да се приспособи към най-разнообразни условия.

Ако вижда, че колегата му работи как да е, това му е безразлично. Равнището на интроверсия пречи на острите стълкновения и изясняване на отношенията. Избягва конфликтите. Ако не успее и нему се отдаде да ги преодолее, е в недоумение от интензивността на своите преживявания и неочаквани решения.

Като ръководител умее да превръща подчинените си в свои предани привърженици, които получават от него щедра поддръжка. Всяко предложение на подчинените ще бъде изслушвано с внимание. Интровертивно-чувствителната страна на този тип никога нищо не забравя и не прощава, докато подвижната интуитивно възприемчива страна може да остава добродушна както преди и да си дава вид на нищо не е ставало. Този тип ръководител, благодарение на своя ум и компетентност, може успешно да се предвижва по служебната стълбица, стремейки се към самоусъвършенстване, към разширяване на сферата на своята дейност. Сред типологичната пирамида на старшите мениджъри на САЩ едва 0.6 % са от този тип.

Според данните от статистиката по Интернет за 1999-2002 г. това е най-често срещания тип от извадката за заинтересувани от соционика английско говорещи ползватели на мрежата – 14.60%.

Група от съвместими социотипове по Гуленко

Бета квадър включва социотипите: Хамлет, Горки, Жуков и Есенин. Стихията, която ги обединява, е огънят и те съответно са носители на силна енергия и страст. Обединяващите ги ценности са: стремеж към максимализиране на положителните емоции и способност да се радват на малкото, на детайлите; устойчивост, воля, преодоляване на слабостите; справяне в екстремални ситуации, избягване на опасностите, опитност, организираност, дисциплина, последователност. Социалната им мисия е свързана с налагането на ново порядки и организационни структури, преодоляване на препятствията (Александър Македонски, Петър I). Психологическата им възраст е младостта и характерните й особености като енергичност, стремеж към утвърждаване, кариера. Физическото й съответствие в годишния цикъл е лятото. Хората, принадлежащи към този квадър са жизнени, енергични, младолики.

Особености на интимното общуване и преобладаващите в тях ценности и стимули по В. В. Мегед.

Втори квадър (според портрета Есенин). Девизът им е: „Търпи и побеждавай”. При тези соционически типове преобладава стремеж към стабилни отношения, но емоционалният фон е противоречив и променлив. Споровете често се сменят с примирение, като балансът във взаимоотношенията често е в резултат от подчинение на партньора. В сексуално отношение са подчинени на общата нагласа за сериозност и страстност. Подвластни са, неочаквани емоционални реакции и ефекти, които се получават от факта, че често поведението на единия от парньорите е противоположно на очакваното от другия. Еротичните стимули свързват с насилническо – отбранителните действия.

Изследвано лице No 2

Данни:

Недживан

Анализ на резултатите:

ЕXFJСлед обработка на данните се вижда, че изследваното лице е амбивертен тип по една от скалите във въпросника на Кейрси. При първата скала „Екстраверсия  - Интроверсия”  екстраверсията силно преобладава – 9 точки. От двойката „сензорика – интуиция” във втората скала изследваното лице не показва ясно предпочитание към една от двойката ирационални психологичеси функции – интуиция и  усещане, те са с равен бал - 10. В третата скала „Мислене, логика – Чувстване” силно преобладава функцията чувстване (с 10 точки) пред мислене, логика (с 4). От двойката, разсъдителност – импулсивност” в четвъртата скала силно изразено водеща е разсъдителността (бал 18). От получените резултати се вижда, че изследваното лице е със силно изразена разсъдителност, водеща психологическа функция е чувстването, като спомагателна функция с еднаква сила се явяват сензориката  и интуицията.

Тип темперамент SJ и NFЕпиметей (Epimeteus) и Аполон (Apollo).

Изследваното лице е с амбивертен тип темперамент, защото показва амбивертност по скалата „Сензорика – Интуиция”.

Епиметей – „организатор”. Това са хора добри организатори, притежаващи високо чувство за отговорност, умеещи да поддържат йерархически отношения в организациите, където им се налага да работят. В действията си са решителни и последователни, във всичко обичат подредеността. Изпитват слабост към съставяне на инструкции, наставления, регламенти, разписания и правила, строго контролират точността на изпълнението им.

Те са незаменими в работата, която изисква висока точност и съсредоточеност. Могат еднакво успешно да работят и в ролята на ръководители, и в ролята на подчинени. В Езоповата басня за щуреца и мравката, мравката принадлежи към този тип.

SJ – хората съставляват около 38% от населението на САЩ (по данни на Д. Кейрси).

Положителни качества:

-          високо чувство за дълг и отговорност пред организациите;

-          решителност и настойчивост в изпълнение на набелязаните планове.

Недостатъци:

-          твърдост, строгост, суровост (коравина);

-          тесногръдие и буквоядство, прекалено съобразяване с инструкции и правила (излишен педантизъм);

-          известна регидност по отношение на измененията в организацията;

-          намаляване на активността в условията на дефицит на информация.

Кратка характеристика: чувство за дълг, стремеж за заемане на достойно място в определена социална структура на обществото.

Представители: Т. Драйзер, М. Горки, В. Юго, Щирлиц.

Психологически портрети: ISFJ, ISTJ, ESFJ, ESTJ.

Аполон – „катализатор на груповата активност”. От гръцката митология е известно, че Аполон е служил за посредник между хората и обитателите на Олимп. На него са били присъщи всички човешки слабости и някакъв отблясък на божественост. Този тип хора неслучайно са наречени „катализатори на груповата активност”, а техните доминиращи ориентации са човешките отношения, реализацията на самите себе си и съдействието в самоактуализацията на околните. Високата им способност към налагане на отношения на сътрудничество, културни междуличностни взаимоотношения често води до това, че не им остава време за решаване на своите жизнени проблеми. Този тип хора често се оказват свързващо звено между „генераторите на идеи” (NT)  и „организаторите” (SJ), всеки ги смята за свои привърженици. Организационните им решения най-често са подложени на влиянието на симпатиите и антипатиите, в резултат от което не рядко попадат в сложни ситуации между две противоположни групировки (NT и SJ), независимо от това коя от двете групировки ще се окаже на Олимп. Този тип хора се стремят да избягват дискомфортните отношения и като резултата се забъркват в противоречия. В САЩ те съставляват 12 % от населението.

Положителни качества:

-          умение да налагат сътрудничество, културни междуличностни взаимоотношения;

-          готовност да оказват помощ на окръжаващите.

Недостатъци:

-          подложени са на влиянието на симпатии и антипатии;

-          прекомерен личностен подход при изработване на организационни решения.

Кратка характеристика: стремеж да бъде самия себе си, да има ценност в собствените си очи.

Представители: Есенин, Хъксли, Достоевски, Хамлет.

Психологически портрети: INFJ, INFP, ENFP, ENFJ.

Психологически портрет - ESFJ и ENFJ – Виктор Юго и Хамлет.

Изследваното лице отговаря на два психологически портрета, защото е амбивертен тип по скалата„Сензорика – Интуиция”.

Виктор Юго (ESFJ) – емоционално – сензорен екстраверт, разсъдителен („оптимист”).

Стреми се да избягва неприятни срещи, лошото настроение, не допуска песимизъм. Доброжелателен, снизходителен, любезен. Посреща трудностите с чувство за хумор. Добре усеща настроението на хората. Емоциите са неговият живот. Емоционалната му неистовост може да се прояви в публична изява, в пламенна любов. Внимателен, приветлив, но се противопоставя и реагира остро на грубостта и простащината. Естет по природа. Облича се с вкус. Семейството за него е на първо място. Цени уюта, естетическия интериор.

Интуицията му е уязвима. Не улавя добре скритите обществени процеси, затова на определени места е наивен. Суети се, хваща се за всичко едно след друго, въпреки, че цени точната организация на труда и реда. Вътрешната му нагласа за саморазвитие е „планирай всичко предварително”.

Снисходителност и любезност характиризира общия стил на живот на този тип и качествата му на ръководител. Той е общителен и комуникативен. Щедър е на външни прояви на внимание. Голямо значение придава на точната организация на труда, на разписанията, на вътрешния ред. Лидерите от този тип помнят рождените дни на подчинените си и се стремят да украсят тяхната работа с приятни изненади и детайли. Те са любезни и учтиви с жените, знаят кого и как да подтикнат към дейност, кога трябва да бъдат твърди, а когато е необходимо отстъпват тактически.

Понякога окръжаващите злоупотребяват с тяхната доброта, търпимост, желание да се избягват конфликтите. Лидерът от този тип трябва да осъзнае, че разногласията и споровете са в реда на нещата и че повече ще го уважават, ако не преминава толкова леко на другата страна заради запазването на мира. В стресови ситуации му е  необходима подкрепа. 1,6% от старшите мениджъри в САЩ са от този тип. Може да се предположи, че има известна вероятност той да е подходящ за педагогическа и социална работа. Данните от Центъра за приложение на психологическия тип (САРТ) показват, че този тип по теоретични допускания е предразположен към отглеждане и възпитание на деца и най-често се среща при учителите от началните класове.

Статистическите данни от Интернет за 1999 – 2002 г. показват, че 3,96% от извадката са този тип.

Хамлет (ENFJ) – интуитивно – емоционален екстраверт, разсъдителен („актьор”). Човек на интензивните емоции, които се проявяват навън. Стреми се да бъде в центъра на вниманието. Добре усеща емоционалното състояние на другите и е способен да ги убеждава. Умее да прогнозира събитията и действията на любимите хора. Добър физиономист. Работата си върши старателно, довежда я докрай. Не е склонен към компромиси, може да изостри конфликтите, да бъде рязък, суров и взискателен към семейството си. Преди вземане на важно решение дълго се съмнява и колебае.

Обича комфорта, но не умее да го организира. Изострено възприема забележки за външността си и маниера си на обличане. Неговото умение да убеждава, да уговаря няма равен на себе си. Този тип е призван да учи, да води, да спомага за осъществяването на плановете. Екстраверсията насочва вниманието му към околните, интуицията му подсказва вдъхновяващи и убеждаващи аргументи, чувствителността му служи като барометър, отбелязващ потребностите на хората, а решителността му помага правилно да разпределя усилията си за решаване на назрелите проблеми. Той е добър психолог и роден политик, но става абсолютно непоносим, когато ценностите му се поставят под съмнение, а още повече, ако се осмиват. Обаче той предпочита мирната обстановка и се стреми да съдейства за това. В типологичната пирамида на старшите менажери на САЩ представителите на този тип са 1,1%.

Според данните от статистиката по Интренет за 1999 – 2002 г. това са 5,63% от извадката.

Група от съвместими социотипове по Гуленко

Заради амбивертния си тип по една от скалите изследваното лице попада и в два квадъра.

Алфа квадър се състои от социотипите: Дон Кихот, Дюма, Виктор
Юго и Робеспиер. Обединява ги стихията въздух и в съответствие с това те възприемат света леко, с голяма подвижност и широта. Отличават се с любознателност, лесно преминават от една област в друга, отворени са за всякакъв тип информация. Общите ценности за социотипите от този квадър са свързани със: стремеж към ограничаване на отрицателните емоции; комфорт и свободна атмосфера; бъдещи идеи и мечтания за нови хоризонти; системен анализ и стремеж към познание на  общите закономерности и картината на света. Социалната им мисия е „просветителска” – да акумулират нови идеи и да ги разпространяват. Според Гуленко там, където са групирани хора, носители на социотиповете от този квадър, се зараждат новите идейни течения и промени. Психологическата им „възраст” е детството и присъщите му удивление и оптимизъм, а природното и съответствие от годишния цикъл е пролетта.

Бета квадър включва социотипите: Хамлет, Горки, Жуков и Есенин. Стихията, която ги обединява, е огънят и те съответно са носители на силна енергия и страст. Обединяващите ги ценности са: стремеж към максимализиране на положителните емоции и способност да се радват на малкото, на детайлите; устойчивост, воля, преодоляване на слабостите; справяне в екстремални ситуации, избягване на опасностите, опитност, организираност, дисциплина, последователност. Социалната им мисия е свързана с налагането на ново порядки и организационни структури, преодоляване на препятствията (Александър Македонски, Петър I). Психологическата им възраст е младостта и характерните й особености като енергичност, стремеж към утвърждаване, кариера. Физическото й съответствие в годишния цикъл е лятото. Хората, принадлежащи към този квадър са жизнени, енергични, младолики.

Особености на интимното общуване и преобладаващите в тях ценности и стимули по В. В. Мегед.

Заради амбивертния си тип по една от скалите изследваното лице попада и в два квадъра.

Първи квадър (според портрета Виктор Юго). Девизът им е: „Размишлявай и се наслаждавай”. Това е групата на партньорите, стремящи се към безпроблемни взаимоотношения, склонни към компромиси и с чувство за хумор. В сексуално отношение са разкрепостени, настроени за интензивни преживявания и отзивчиви към докосване и ласки. Стимулират ги развлеченията и добрата храна.

Втори квадър (според портрета Хамлет). Девизът им е: „Търпи и побеждавай”. При тези соционически типове преобладава стремеж към стабилни отношения, но емоционалният фон е противоречив и променлив. Споровете често се сменят с примирение, като балансът във взаимоотношенията често е в резултат от подчинение на партньора. В сексуално отношение са подчинени на общата нагласа за сериозност и страстност. Подвластни са, неочаквани емоционални реакции и ефекти, които се получават от факта, че често поведението на единия от парньорите е противоположно на очакваното от другия. Еротичните стимули свързват с насилническо – отбранителните действия.

Изследвано лице No 3

Данни:

Чаушева

Анализ на резултатите:

ЕSFJСлед обработка на данните се вижда, че изследваното лице при първата скала „Екстраверсия  - Интроверсия”  екстраверсията е по изявена (7 т.) от интроверсията(3 т.) От двойката „сензорика – интуиция” във втората скала изследваното лице  показва ясно предпочитание към една от двойката ирационални психологичеси функции – интуиция с бал - 16. В третата скала „Мислене, логика – Чувстване” силно преобладава функцията чувстване (с 18 точки) пред мислене, логика (с 12). От двойката, разсъдителност – импулсивност” в четвъртата скала силно изразено водеща е разсъдителността (бал 18). От получените резултати се вижда, че изследваното лице е със силно изразена разсъдителност, водеща психологическа функция е чувстването, като спомагателна функция с еднаква сила се явяват сензориката  и интуицията.

Тип темперамент SJ Епиметей

Епиметей – „организатор”. Това са хора добри организатори, притежаващи високо чувство за отговорност, умеещи да поддържат йерархически отношения в организациите, където им се налага да работят. В действията си са решителни и последователни, във всичко обичат подредеността. Изпитват слабост към съставяне на инструкции, наставления, регламенти, разписания и правила, строго контролират точността на изпълнението им.

Те са незаменими в работата, която изисква висока точност и съсредоточеност. Могат еднакво успешно да работят и в ролята на ръководители, и в ролята на подчинени. В Езоповата басня за щуреца и мравката, мравката принадлежи към този тип.

SJ – хората съставляват около 38% от населението на САЩ (по данни на Д. Кейрси).

Положителни качества:

-          високо чувство за дълг и отговорност пред организациите;

-          решителност и настойчивост в изпълнение на набелязаните планове.

Недостатъци:

-          твърдост, строгост, суровост (коравина);

-          тесногръдие и буквоядство, прекалено съобразяване с инструкции и правила (излишен педантизъм);

-          известна регидност по отношение на измененията в организацията;

-          намаляване на активността в условията на дефицит на информация.

Кратка характеристика: чувство за дълг, стремеж за заемане на достойно място в определена социална структура на обществото.

Представители: Т. Драйзер, М. Горки, В. Юго, Щирлиц.

Психологически портрети: ISFJ, ISTJ, ESFJ, ESTJ.

Психологически портрет - ESFJ-Виктор Юго.

Виктор Юго (ESFJ) – емоционално – сензорен екстраверт, разсъдителен („оптимист”).

Стреми се да избягва неприятни срещи, лошото настроение, не допуска песимизъм. Доброжелателен, снизходителен, любезен. Посреща трудностите с чувство за хумор. Добре усеща настроението на хората. Емоциите са неговият живот. Емоционалната му неистовост може да се прояви в публична изява, в пламенна любов. Внимателен, приветлив, но се противопоставя и реагира остро на грубостта и простащината. Естет по природа. Облича се с вкус. Семейството за него е на първо място. Цени уюта, естетическия интериор.

Интуицията му е уязвима. Не улавя добре скритите обществени процеси, затова на определени места е наивен. Суети се, хваща се за всичко едно след друго, въпреки, че цени точната организация на труда и реда. Вътрешната му нагласа за саморазвитие е „планирай всичко предварително”.

Снисходителност и любезност характиризира общия стил на живот на този тип и качествата му на ръководител. Той е общителен и комуникативен. Щедър е на външни прояви на внимание. Голямо значение придава на точната организация на труда, на разписанията, на вътрешния ред. Лидерите от този тип помнят рождените дни на подчинените си и се стремят да украсят тяхната работа с приятни изненади и детайли. Те са любезни и учтиви с жените, знаят кого и как да подтикнат към дейност, кога трябва да бъдат твърди, а когато е необходимо отстъпват тактически.

Понякога окръжаващите злоупотребяват с тяхната доброта, търпимост, желание да се избягват конфликтите. Лидерът от този тип трябва да осъзнае, че разногласията и споровете са в реда на нещата и че повече ще го уважават, ако не преминава толкова леко на другата страна заради запазването на мира. В стресови ситуации му е  необходима подкрепа. 1,6% от старшите мениджъри в САЩ са от този тип. Може да се предположи, че има известна вероятност той да е подходящ за педагогическа и социална работа. Данните от Центъра за приложение на психологическия тип (САРТ) показват, че този тип по теоретични допускания е предразположен към отглеждане и възпитание на деца и най-често се среща при учителите от началните класове.

Статистическите данни от Интернет за 1999 – 2002 г. показват, че 3,96% от извадката са този тип.

Група от съвместими социотипове по Гуленко

Алфа квадър се състои от социотипите: Дон Кихот, Дюма, Виктор
Юго и Робеспиер. Обединява ги стихията въздух и в съответствие с това те възприемат света леко, с голяма подвижност и широта. Отличават се с любознателност, лесно преминават от една област в друга, отворени са за всякакъв тип информация. Общите ценности за социотипите от този квадър са свързани със: стремеж към ограничаване на отрицателните емоции; комфорт и свободна атмосфера; бъдещи идеи и мечтания за нови хоризонти; системен анализ и стремеж към познание на  общите закономерности и картината на света. Социалната им мисия е „просветителска” – да акумулират нови идеи и да ги разпространяват. Според Гуленко там, където са групирани хора, носители на социотиповете от този квадър, се зараждат новите идейни течения и промени. Психологическата им „възраст” е детството и присъщите му удивление и оптимизъм, а природното и съответствие от годишния цикъл е пролетта.

Особености на интимното общуване и преобладаващите в тях ценности и стимули по В. В. Мегед.

Първи квадър (според портрета Виктор Юго). Девизът им е: „Размишлявай и се наслаждавай”. Това е групата на партньорите, стремящи се към безпроблемни взаимоотношения, склонни към компромиси и с чувство за хумор. В сексуално отношение са разкрепостени, настроени за интензивни преживявания и отзивчиви към докосване и ласки. Стимулират ги развлеченията и добрата храна.

Изследвано лице No 4

Данни:

Мариана

Анализ на резултатите:

XSFJСлед обработка на данните се вижда, че изследваното лице е амбивертен тип по една от скала във въпросника на Кейрси. При първата скала „Екстраверсия  - Интроверсия”  и двете психологически форми на приспособяване получават равен брой точки – 5. От двойката „сензорика – интуиция” във втората скала изследваното лице показва ясно предпочитание към  интуиция  с бал - 18. В третата скала „Мислене, логика – Чувстване”  преобладава функцията чувстване (с 10 точки) пред мислене, логика (с 6). От двойката „разсъдителност – импулсивност” в четвъртата скала силно изразено водеща е разсъдителността (бал 18). От получените резултати се вижда, че изследваното лице е със силно изразена разсъдителност, водеща психологическа функция е чувстването, като спомагателна функция с еднаква сила се явяват сензориката  и интуицията.

Тип темпераментSJ Епиметей

Епиметей – „организатор”. Това са хора добри организатори, притежаващи високо чувство за отговорност, умеещи да поддържат йерархически отношения в организациите, където им се налага да работят. В действията си са решителни и последователни, във всичко обичат подредеността. Изпитват слабост към съставяне на инструкции, наставления, регламенти, разписания и правила, строго контролират точността на изпълнението им.

Те са незаменими в работата, която изисква висока точност и съсредоточеност. Могат еднакво успешно да работят и в ролята на ръководители, и в ролята на подчинени. В Езоповата басня за щуреца и мравката, мравката принадлежи към този тип.

SJ – хората съставляват около 38% от населението на САЩ (по данни на Д. Кейрси).

Положителни качества:

-          високо чувство за дълг и отговорност пред организациите;

-          решителност и настойчивост в изпълнение на набелязаните планове.

Недостатъци:

-          твърдост, строгост, суровост (коравина);

-          тесногръдие и буквоядство, прекалено съобразяване с инструкции и правила (излишен педантизъм);

-          известна регидност по отношение на измененията в организацията;

-          намаляване на активността в условията на дефицит на информация.

Кратка характеристика: чувство за дълг, стремеж за заемане на достойно място в определена социална структура на обществото.

Представители: Т. Драйзер, М. Горки, В. Юго, Щирлиц.

Психологически портрети: ISFJ, ISTJ, ESFJ, ESTJ.

Психологически портрет - ESFJ и ISFJ– Виктор Юго, Драйзер.

Изследваното лице отговаря на два психологически портрета, защото е амбивертен тип по скалите „Интроверсия – Екстраверсия”.

Драйзер (ISFJ) – емоционално – сензорен интроверт, разсъдителен („охранител”). Това е емоционален човек, който обаче предпочита да не демонстрира своите емоции, да запазва дистанция в общуването, рядко проявява откровеност, даже с най-близките си хора. Поставя проблемите на окръжаващите по-високо от своите собствени. Човекът от този тип е предан, отговорен, на него му е необходимо да се чувства полезен, да вижда, че неговата помощ е нужна, с което понякога окръжаващите злоупотребяват. Той избягва караниците и кавгите, неприятните хора, които са му причинили зло. Често смята, че светът е разложен в нравствено отношение и причината за всички беди е в това.

Волеви, взискателен към себе си и към другите. Може продължително време да се намира в напрежение (например да работи, учи, да се грижи за престарели родители, да домакинства) и въпреки всичко да изглежда бодро и привлекателно. Икономичен, грижлив, практичен.

Познава повърхностно истинските възможности на хората, може да ги подозира за различни неща без всякакви основания. Не е чувствителен към измененията в обществото, икономиката. Нервничи преди важни мероприятия и тогава се контролира зле (не помни какво къде е сложил).

Сдържан, спокоен, обича да се труди в уединение. Мениджърите винаги мечтаят за такива организирани и надеждни изпълнители, но обикновено ги експлоатират, като ги оставят в сянка. Този тип хора се стремят да завършат в срок започнатото даже като жертват своето време и интереси. 1, 7% от старшите мениджъри в САЩ са от този тип.

Статистиката по Интернет за 1999 – 2002 г. показва, че това са 5,04% от ползващите английски език.

Виктор Юго (ESFJ) – емоционално – сензорен екстраверт, разсъдителен („оптимист”).

Стреми се да избягва неприятни срещи, лошото настроение, не допуска песимизъм. Доброжелателен, снизходителен, любезен. Посреща трудностите с чувство за хумор. Добре усеща настроението на хората. Емоциите са неговият живот. Емоционалната му неистовост може да се прояви в публична изява, в пламенна любов. Внимателен, приветлив, но се противопоставя и реагира остро на грубостта и простащината. Естет по природа. Облича се с вкус. Семейството за него е на първо място. Цени уюта, естетическия интериор.

Интуицията му е уязвима. Не улавя добре скритите обществени процеси, затова на определени места е наивен. Суети се, хваща се за всичко едно след друго, въпреки, че цени точната организация на труда и реда. Вътрешната му нагласа за саморазвитие е „планирай всичко предварително”.

Снисходителност и любезност характиризира общия стил на живот на този тип и качествата му на ръководител. Той е общителен и комуникативен. Щедър е на външни прояви на внимание. Голямо значение придава на точната организация на труда, на разписанията, на вътрешния ред. Лидерите от този тип помнят рождените дни на подчинените си и се стремят да украсят тяхната работа с приятни изненади и детайли. Те са любезни и учтиви с жените, знаят кого и как да подтикнат към дейност, кога трябва да бъдат твърди, а когато е необходимо отстъпват тактически.

Понякога окръжаващите злоупотребяват с тяхната доброта, търпимост, желание да се избягват конфликтите. Лидерът от този тип трябва да осъзнае, че разногласията и споровете са в реда на нещата и че повече ще го уважават, ако не преминава толкова леко на другата страна заради запазването на мира. В стресови ситуации му е  необходима подкрепа. 1,6% от старшите мениджъри в САЩ са от този тип. Може да се предположи, че има известна вероятност той да е подходящ за педагогическа и социална работа. Данните от Центъра за приложение на психологическия тип (САРТ) показват, че този тип по теоретични допускания е предразположен към отглеждане и възпитание на деца и най-често се среща при учителите от началните класове.

Статистическите данни от Интернет за 1999 – 2002 г. показват, че 3,96% от извадката са този тип.

Група от съвместими социотипове по Гуленко

Заради амбивертния си тип по една от скалите изследваното лице попада и в два квадъра.

Алфа квадър се състои от социотипите: Дон Кихот, Дюма, Виктор
Юго и Робеспиер. Обединява ги стихията въздух и в съответствие с това те възприемат света леко, с голяма подвижност и широта. Отличават се с любознателност, лесно преминават от една област в друга, отворени са за всякакъв тип информация. Общите ценности за социотипите от този квадър са свързани със: стремеж към ограничаване на отрицателните емоции; комфорт и свободна атмосфера; бъдещи идеи и мечтания за нови хоризонти; системен анализ и стремеж към познание на  общите закономерности и картината на света. Социалната им мисия е „просветителска” – да акумулират нови идеи и да ги разпространяват. Според Гуленко там, където са групирани хора, носители на социотиповете от този квадър, се зараждат новите идейни течения и промени. Психологическата им „възраст” е детството и присъщите му удивление и оптимизъм, а природното и съответствие от годишния цикъл е пролетта.

Гама квадърът е представен от „водните” социотипове: Наполеон (Цезар), Балзак, Лондон, Драйзер. Това са хората, чиито възприятия се представят чрез водната стихия, която пречиства всичко, но и покрива (и прикрива) основата и скритите подводни течения, оттича се по повърхността. Ценностите, които съответстват на хората от този квадър, са: стремеж към избягване на некоректните и лоши взаимоотношения, непримиримост и критика към злото; интуитивност, последователност, но справяне в условията на риск и хаос; предприемчивост и успешни действия при икономически кризисни ситуации; отстояване на позиции, принципност. Социалната мисия на този квадър е социална критика и реформаторство. Психологическата възраст на тези социотипове е зрелостта, а природното й съответствие – есента, времето за равносметка и събиране на плодовете.

Особености на интимното общуване и преобладаващите в тях ценности и стимули по В. В. Мегед.

Заради амбивертния си тип по една от скалите изследваното лице попада и в два квадъра.

Първи квадър (според портрета Виктор Юго). Девизът им е: „Размишлявай и се наслаждавай”. Това е групата на партньорите, стремящи се към безпроблемни взаимоотношения, склонни към компромиси и с чувство за хумор. В сексуално отношение са разкрепостени, настроени за интензивни преживявания и отзивчиви към докосване и ласки. Стимулират ги развлеченията и добрата храна.

Третият квадър (според портрета Драйзер) е ръководен от девиза „Сътрудничи и придобивай”. За представителите на този квадър са типични емоционалната издръжливост и практичността. Налице е нагласа към материална изгода и подаръци. Преобладаваща е тенденцията за взаимопомощ и при проблеми с взаимното разбиране могат да се получат неочаквани реакции.  В сексуално отношение е характерен променлив фон – от пълна хармония до отчуждение. Като стимули действат подаръците, съпротивлението, промяната в обстановката

Изследвано лице No 5

Данни:

Стефанова

Анализ на резултатите:

ESTJСлед обработка на данните се установи, че изследваното лице е  изразен екстравертен тип, по скалата „Екстраверсия  - Интроверсия” получава съответно 6 и 4 точки. От двойката „сензорика – интуиция” във втората скала изследваното лице показва предпочитание към психологическата функция интуицията пред усещане, съответно с бал 18 и 4. По третата скала „Мислене, логика – Чувстване” изследваното лицето има по висок бал на мислене и логика – 12 точки. От двойката “разсъдителност – импулсивност” в четвъртата скала водеща е разсъдителността (бал 12). От получените резултати се вижда, че изследваното лице е силно изразен разсъдлив екстраверт, като водеща психологическа функция се явява сензориката (усещането) от ирационалния клас, а като спомагателна функция с еднаква сила присъстват мислене и логика от рационалния клас.

Тип темперамент SJ - Eпиметей

Епиметей – „организатор”. Това са хора добри организатори, притежаващи високо чувство за отговорност, умеещи да поддържат йерархически отношения в организациите, където им се налага да работят. В действията си са решителни и последователни, във всичко обичат подредеността. Изпитват слабост към съставяне на инструкции, наставления, регламенти, разписания и правила, строго контролират точността на изпълнението им.

Те са незаменими в работата, която изисква висока точност и съсредоточеност. Могат еднакво успешно да работят и в ролята на ръководители, и в ролята на подчинени. В Езоповата басня за щуреца и мравката, мравката принадлежи към този тип.

SJ – хората съставляват около 38% от населението на САЩ (по данни на Д. Кейрси).

Положителни качества:

-          високо чувство за дълг и отговорност пред организациите;

-          решителност и настойчивост в изпълнение на набелязаните планове.

Недостатъци:

-          твърдост, строгост, суровост (коравина);

-          тесногръдие и буквоядство, прекалено съобразяване с инструкции и правила (излишен педантизъм);

-          известна регидност по отношение на измененията в организацията;

-          намаляване на активността в условията на дефицит на информация.

Кратка характеристика: чувство за дълг, стремеж за заемане на достойно място в определена социална структура на обществото.

Представители: Т. Драйзер, М. Горки, В. Юго, Щирлиц.

Психологически портрети: ISFJ, ISTJ, ESFJ, ESTJ.

Психологически портрет-ESTJ - Щирлиц (Холмс)

Щирлиц(ESTJ) – логико-сензорен екстраверт, разсъдителен (“администратор”, “Шерлок Холмс, “роден ръководител”). Той има делова логика. Той е активен практичен, във всичко обича реда, щателно обмисля, планира, анализира детайлите на всяко нещо. Присъщи са му логичност и висока компетентност. Събира, анализира множество факти. Роден разузнавач. Проявява изобретателност. Внимателен е към обкръжаващите – всичко вижда слуша и забелязва.

Малко е консервативен и устойчив в привързаностите си. С непознати хора е сдържан, понякога даже хладен, но в кръга на семейството може да даде вол на чувствата си.

Роден организатор. Умее да анализира, да издига конкретни и точни аргументи. В спора е разгорещен и отстоява своята гледна точка. Нетърпим е към дезорганизиращите фактори и неподходящо поведение на по-лекомислените колеги, не може да се удържи от критики и поучения, че нещо не е направено както трябва, не е в подходящото време и т.н. (22.8% от старшите мениджъри в САЩ са от този тип).

Данните от статистиката по Интернет за1999-2002 година показват, че 3.76% от извадката са от този тип.

Група от съвместими социотипове по Гуленко

Делта квадър включва Холмс, Достоевски, Хъксли и Габен. Този квадър е полето на реалистите и стабилността. Ценностите, характерни за представителите на този квадър, са съответни на възприятията и отношението им към света: етичност, стремеж към топли отношения и добронамереност, предпочитания към комфорта и удобството на работното място, икономическа стабилност, предпочитание към качествените неща; афинитет към нестандартното, алтернативата, сензацията. В съответствие с тези ценности, социалната роля на социотиповете от този квадър е свързана със стабилността и сигурното развитие и потребление (развитите страни). Опитността на тази група съответства на психологическата възраст старост и физическия годишен цикъл зима. В основите на този квадър се зараждат неизбежно характеристиките на първия „алфа” квадър, които поемат щафетата на жизнения цикъл и социалния прогрес след неминуемия разпад на фазата „делта”.

Особености на интимното общуване и преобладаващите в тях ценности и стимули по В. В. Мегед.

Четвърти квадър (според портрета Холмс). Девизът е „Опазвай и помагай”. Доминира стремежът към хармония и комфорт. Чувствата са дълбоки, оказва се внимание и взаимопомощ. Сексуалните взаимоотношения са зависими от хармонията и моралния и физическия комфорт. Еротичните стимули съответно са свързани с доверието, добрата обстановка, вкусната храна и т.н.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG