Home Психология Езикът на тялото начин да разбираме другите

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Езикът на тялото начин да разбираме другите ПДФ Печат Е-мейл

Езикът на тялото – начин да разбираме другите

Съдържание:

  1. 1. Същност на невербалната комуникация

Основни цели на езика на тялото

•  Ролята на пространството в поведението

• Бизнес отношениятата и жестовете

• Лицето, погледът, гласът на човека – начин на общуване

• Културни особености и различия при този тип комуникация

  1. 2. Любовната азбука на тялото ни

Статистически данни за езика на тялото

• Впечатлението при първата среща

• Жестове и сигнали по време на флирт

• Как да разберем мислите, чувствата и желанията на мъжа срещу нас?

• Загадката на отношенията при всяка двойка

  1. 1. Същност на невербалната комуникация
  2. Човекът е социалното същество, което изразява себе си и вътрешния си свят чрез общуване с другите. Въпреки, че езикът е това, което отличава хората от останалите живи същества, когато говорим не са само думите. До голяма степен при човешката комуникация ние несъзнателно изпращаме и получаваме невербални цигнали, които се използват предимно с 5 основни цели:

1)                 Управление на социалната ситуация – демонстриране на интерес или оттегчение, желание за продължаване или прекратяване на средата.

2)                 Себепредставяне в междуличностните ситуации, именно невербалните знаци представят същността на човека, с който разговаряме.

3)                 Изразяване на емоционалните състояния – основните елементи (страх , раздост, тъга, изненада, гняв) са културно – универсални и могат да се предадат, чрез лицевите изражения, поглед, жестове или физическо разстояние.

4)                 Предаване на информация за нагласите, които могат да бъдат положителни или отрицателни.

5)                 Невербална комуникация придружава изговореното съдържание и е възможно, когато се противоречи с него да се получи т.н. “невербално изтичане на информация”, изразяващо се в изчервяване, изпотяване, напрягане на мускулатурата.

Ролята на пространството в отношенията също е важна. Тя може да се класифицира в 4 основни зони, в зависимост от зоната на взаимодействието:

А) Интимна(0 – 60 см.): любов, успокоение или борба, хората могат да се докосват.

Б) Лична (60 – 120 см.): в нея се допускат приятели, познати, преобладават вербалните размери, а не толкова докосването.

В) Социално – консултативна (120 – 330 см.): подходящо разстояние за професионалистите при взаимодействие с клиентите си, докосването е недопустимо.

Г) Публична (повече от 330 см.): поддържа безлично и формално отношение, на официалните срещи с важни обществени фигури.

Основни функции на личното пространство са: отбранителната от една страна и индикатор за харесване и привличане от друга страна. При определяне на личното поле от значение са някои географски фактори като: големина на държавата и селището, гъстота на населението, в какво пространство е живял човек непосредствено след раждането си.

Биснес отношенията и жестовете. Невербалната комуникация е важна при някои от професиите. Такива са актьорите, певците, фокусниците, политиците, бизнесмените.

Жестикулацията може да бъде полезна, ако бъде добре овладяна. Неслучаен е израза: “Вашите дими казват историята, вашето тяло казва цялата истина”.

Изясняването на някои основни отношения при бизнес отношенията помага да не се допускат грешки при използването им.

Сваляна на сакото по време на преговори означава, че бизнесменът е готов да се бори за това което иска.

Сваляне на очилата и разтъркване на очите свидетелства, че човекът е недоволен от деловите партньори, с които разговаря.

Да погледне часовника си по правило означава, че иска срещата да приключи.

Едно почесване се тълкува като скептично отношение към казаното.

Важни са стойката - задължително изправена и израза на лицето – ентуциазиран.

Очния контакт е от значение, той трябва да се запази, без да се гледаме втренчено със себеседника си. Избягването на погледа се тълкува като неискреност и стремеж да бъде скрито нещо.

Вредни навици са: гризене на химикалката, хапането на ноктите, въртене на верижка около показалеца, опипването на различни части от тялото. За да се създаде добро впечатление се въздържайте от използването им.

Лицето, погледът, гласът на човека – начин на общуване

Жестовете на тялото са на път към другия, изразяване на душата и същността на човек. В лицето му са сесредоточени едни от най-високите ценности. То е огледало за идентичност и индивидуалност. Понякога “лицето на Другия създава някакво чувство, породено от първото впечатление, от което не винаги лесно можем да се отърсим: симпатия , недоверие, любопитство, смях.” (Давид дьо Бретон)

Изразът на очите и погледът за много са прозорец на душата. В него има нещо магическо, той цъчетава у себе си природното и свръхприродното у човека. Съществуват многобройни изменения, по които се различават и класифицират погледите, тъй като всеки е породен от конкретно намерение, което колкото по-несъзнателно е за гледащия, толкова по-истинско е за нас. Погледът е огледало на емоционалните състояния.

Изследванията доказват, че в типични разговор между двама души, хора се гледат 61% от времето, а погледът се среща 31% във времето. Ако единият от партьорите насочва погледа си към другия през една трета от времето, това обикновенно означава неискреност и прекритост, а ако е повече от времето се дължи на почишен интерес или акресивност.

Друга част от лицето, която е и своеобразния начин за изразяване е устата. Тя съдържа цял един свят от характери. Волята, действайки върху двигателния мускул, сближава челюстите една към друга и предизвиква стискане на зъбите. Ако тя е хармонична, устните са стиснати, без да са изкривени. Чрез мимика на устата могат да бъдат и други душевни и интелектуални състояния, свързани с усмивката, плача и  страха.

Чрез човешки глас също могат да се предадат значи, настроения и изрази и то не само чрез речевата функция. Иновацията в говора, жестиколацията на гласа, удължаването на дадена гласна, често говорят повече от самите думи.

В тясна връзка с гласа е и смехът, който често разкрива истинската същност на човека. Има различни видове смях: всел, подигравателен, язвителен или надмене. Важна е и човешката усмивка, тя допълва емоционалното състояние на хората, изразявайки интерес, добронамереност, съчувствие.

При зрителен контакт също се наблюдават културни различия – южно-европейците по-често и по-продължително гледат другия в очите, до катояпонците по-скоро по шията. Спред нашата култура честността изисква да гледаме събеседника со право в очите, до като при други култури се смята за наглост.

Въпреки различията важно е да се отбележи, че мимиките и жестовете трябва да се разглеждат комплектно. Тялото е израз на различни знакови системи: знаци на езика, жестове и поведенчески знаци и телесно поведение.

Любовна азбука на тялото ни

Като средство за комуникация, невербалните знаци на любовра съществуват от милиони години. Днес ние все още изразяваме своите емоции и чувства предимно чрез тях. Позите, жестовете и мимиките са универсални знаци за привличане или отблъскване във всички общества и култури

  1. Статистически данни за езика на тялото

Данните от направените проучвания  сочат, че 55% от това как ви възприемат зависи от външния вид и езика на тялото, 38% - от това как говорите и една 7% от съдържанието на думите ви.

Използвайки тази статистика ние ще ви кажем няколко безопастни и ефективни начина да се влюбят във вас.

  1. Впечатлението от първата среща – за едни е достатъчна само една лека усмивка, за да разберат посланието на телата си. Всъщмост тя е нашия първи, най-сигурен съюзник в общуването с околните и в любовта. Искренната усмивка се познава веднага, когато човек не се преструва, а се весели от цялата си душа, очите му също вземат участие и заблестяват повече от обичайното. На първата среща най-важно е да бъдем естествени.

Според психолозите човек взема 87% от информацията с очите си, 9% с ушите си и само 4% - с другите органи на осезането.

На всеки от нас се е случвало да си задава въпроса: как ни възприема обекта на нашите чувства и желания. На този въпрос може да се отговори само, ако внимателно наблюдаваме жестовете при среща с него.

1) Триьгълник на флирта – когато гледаме някого, който не ни е близък нашите очи стоят на нивото на очите на събеседника ни.

Между приятели погледа се снижава под нивот на очите и се движи формата на триъгълник – от едното към другото око и надолу към носа и устата.

Когато започваме да флиртуваме триьгьлника на движение на погледа се уголемява, за да огледаме тялото на обекта на флирта. Колкото по интензивен става флирта, толкова повече погледа се задържа върху очите и устните на нашия обект.

2) Огледални действия – нищо не би могло да ви обвърже по-ефективно от това да повтаряте огледално действията на обекта на желанията ви.

3) Движение на веждите – когато за първи път видим някой, към когото изпитваме влечение, повдигаме незначително вежди за около 5 секунди, а ако от друга страна ни харесват съответния човек също повдига вежди.

4) Посочване – наблюдавайте движенията на ръцете и краката на обекта на вашите чувства. Хората имат склонност да насочват тялото си към човека, от който се интересуват.

5) Мигане – ако харесвате някой това, което виждаме зениците ни се разширяват и започваме да мигаме по-често, а ако човекът  ви харесва той несъзнателно ще се опита да настигне честотата на вашето мигане, за да остане в синхрон с вас, което ще накара и двамата ви да се почувтвате по-привлечени един към друг.

Как да разберем мислите и чувствата на мъжа срещу нас?

Съществуват доста завоализирани значи в поведението на един мъж, които показват истинските му чувства и намерения. Хората използват успоредно с думите си сигнали, мимики и жестове, изразяващи чувствата и мислите им.

Наклонена глава (когато погледите се спречкат и той навежда леко глава  на една страна) – този подсъзнателен сигнал показва, че мъжът е безразличен и чака жената да бъде по инициативна от двамата.

Пръсти на краката, сочещи навътре (независимо дали той стой или седи, върховете на обувките му са извити един към друг) – това е знак, че човекът се изнервя и се притеснява от мнението ти за него, несигурен е.

Прегърбени напред ръце (до като наблудава, изведнъж придвижва рамене напред) – така той проявява закрилническия си инстинкт; тази поза красноречиво говори за привличане, което е дълбоко и сериозно емозионално подплатено.

Свити устни – (преди да отговори на някой сериозен твой въпрос, той свива устни или ги прехапва) – Това  е знак , че той не ти казва истината докрай...или въобще.

Скрити длани – (докато жестикулира ти виждаш само горната част на ръцете му или държи ръцете на масата)- Той се опитва да спечели контрол над ситуацията.

Галене по главата – (той прокарва пръсти през косата си) – За мъжете това е единствения начин да изкажат суетност и да се харесат.

Когато една жена задържи погледа си върху някой за около 5 секунди, така тя не просто разпознава мъжа отсреща, това е знак за привличане и желание. Безусловен рефлекс е, когато мозъка насочва тялото към най-важния за него обект в стаята под прав ъгъл. Неколкократно кръстосване на краката привлича мъжкото внимание и означава, че изпитва симпатия към избрания обект. Накланянето на главата е свенлив знак, възприеман от мъжете като предложение. Когато прокарване пръсти през косата си, повдигаме шия всъщност целим привличане на мъжкия интерес, чрез демонстрация на силните си страни. Случайният допир на другия също изразява симпатиите  към мъжа.

Освен при флирта жестовете на тялото са показатели за отношенията във всяка една връзка.

Когато мъжа държи жената с лявата ръка, той е чувствителен и има нужда жената да бъде водещата половинка.

Когато мъжа държи жената с дясната ръка, той е интелектуалец и се нуждае от чувствена жена.

Ако я е прегърнал през врата с дясната си ръка, той иска да има надмощие във връзката и тя да го слуша безприкосновено.

Ако я е прегърнал през врата с лявата ръка е страшно ревнив, въпреки че не го показва.

Ако взаимно са преплели пръсти и са ги стегнали силно се предполага, връзката е отскоро, но се чувстват дълбоко свързани.

Прегръдка през кръста свидетества за стремежа да докажат, че двамата ще преодолеят всичко.

Ако жената прегръща партньора си през врата му доказва, че се гордее с него и го обича.

Ако обичат да се държат за ръка и двамата знаят, че нищо не заплашва чувствата им и любовта не се нуждае от доказателства.

 


 

WWW.POCHIVKA.ORG