Home Психология За хипнозата

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
За хипнозата ПДФ Печат Е-мейл

ХИПНОЗА

РАЗВИТИЕ НА ВОЛЯТА. Най -ценното качество на разумното /човешко/същество се явява неговата способност да влияе на околните с помощта на волята си.Това качество  обикновено наричат \"СИЛА НА ВОЛЯТА\", \"МАГНЕТИЗЪМ\".То се основава на увереността в себе си и в свойте сили.

ОПИТИ. Разбира се,съвсем недостатъчно  е за изучаващия  само да прочете това ръководство и да го захвърли настрана  с предпологението,че добре се е запознал с него и ще може да го използва и в живота.

ЦЕЛ НА ОПИТИТЕ. Да усвоите  и развиете вярата и силите си .Преди всичко този,който се посвети на изучаването им, никога не бива да забравя,че не е необходимо  да се приспива медиума, за да се получат хипнотични явления от низша степен.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСПОЛУКИТЕ. Първо,необходимо е старателно да се избягва думата хипноза и да се премахне даже мисълта за това,че опитите,които предприемате,са от такъв  характер.Вие може да ги наричате опити за  магнетични и нервни привличания.Второ, непременно трябва да посоча,че успешният резултат от опита изцяло зависи от напрягането на силата  на волята и степента на съсредоточаване  на  лицето,което се подлага  на опита.Ako подложеният на опит притежава до такава степен сила на волята,че може да отстрани от главата си всички чужди мисли,не съответствуващи на мислите на провеждащия опита,то може занапред да се пазчита на пълен  успех.

ПЪРВИ ОПИТ. За този опит аз препоръчвам да се събере неголяма група,за да може да се намери наи-подгодящият медиум.Може да проведете и едно лице.

СЪЩНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО. Лечението със силата на мисълта и хипнозата  е подобно на това чрез силата на вярата и самовнушението.Изучаването на хипнозата помага на този, който  й се посвети, да се запознае с факти, доказващи присъствието у хората на особена изцеляваща сила и способност  на мисълта да действува  на кръвообращението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Вуе не трябва да казвате на свои приятели и познати за тези си познания.

ЗНАЧЕНИЕ НА ХИПНОЗАТА В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ.Докато съществуват на земята хора,които се поддават или не се поддават на влияние,докато съществуват силни и слаби,зависими и независими,хипнозата ще има огромно  влияние в човешкия живот.

ЦЕЛ НА НАСТОЯЩЕТО РЪКОВОДСТВО.Да обучи на успешна хипноза,но също така да даде ясни понятия  за великите закони, които  управляват тази сила.

ДРЕВЕН ПРОИЗХОД НА ТАЗИ СИЛА. Независимо какво назование бихме  й дали,наричайки я месмеризъм,хипнотизъм,електробиология или  statuwolence, силата от това  няма да се промени  и постоянно  ще се налага да виждаме,че преобладава  духът  над тялото.

МЕТОД НА УСТНО ВНУШЕНИЕ. Този метод  за пръв път  е бил използван  от доктор Лебо  в Нанси,във Франция.Последният е нарекъл своя метод \"словестно внушение\".Един от учениците на доктор Лебо, доктор Бернгейм, в последствие е обнародвал неговите възгледи, наблюдения и опити в своето съчинение с назвзние: \"Лечение чрез внушение\".

МЕТОД НА ДЕЙСТВИЕ  LIBEAULT\'A. Докторът  застава пред пациента,внимателно слага лявата си ръка на главата му,а двата пръста  на дясната си ръка държи на височина малко  над очите на пациента,на разтояние приблизително един  фут, така че болният е принуден да гледа малко нагоре,за да вижда  ясно пръстите.След това  докторът  с мек,моноточен глас казва: \"В настоящето  действие няма нищо страшно за Вас.Следствие на Вашето собствено желание и на моето Вие ще изпитате  известна душевна промяна,подобно на тази,каквато изпитвате всяка нощ.

ВНУЩАВАНЕ НА СЪН. Докторът казва: \"Очите Ви се слепват, спи ви се.Вие чувствате, че най-малкото  движение  за Вас е съпроводено с големи усилия.Шумът около Вас изобщо не Ви безпокои,кръвта постепенно се отдръпва от крайниците ви.Ръцете,краката и главата ви стават все по-студени и по-студени.Сърцето  започва да бие  по-бавно, пулсът става по-слаб, дишането ви е по-свободно, по-спокойно и по-дълбоко.Вие постепенно се потапяте в дълбок сън\".Докторът за няколко секунди прекратява речта си  и след това отново продължава още по-тихо и по-бавно:\"Затворете очи и спете\".Едновременно той леко докосва с ръце клепачите на пациента.След това казва:Бъдете спокойни, всичко е добре.Болката ви постепенно отслабва.След кратко време вие здраво ще заспите.Когато се сабудите,болката ви съвсем ще е утихнала.Спете спокойно. Нищо няма да ви б езпокои до моето завръщане\".След тези думи докторът отставя  болния сам за десет-петнадесет минути.След като се върне, обикновено забелязва, че болният е в състояние на лек сън и главоболието заначително е отслабнало или съвсем е преминало.След няколко сеанса пациентът окончателно  ще се отвърне от главоболието и възобновавянето му е невъзможно следствие на словестното внушение.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ С ТРУДНО ПОДДАВАЩИ СЕ НА ХИПНОЗА ЛИЦА.Най-невъзприемчиви към хипноза са тези лица,които притежават слаба воля,никак не се интересуват от психология и нямат толкова ум,че да си обяснят напълно присъщата им сила.На тях може да се оказва създействие само с помощта на косвено внушение.Правейки опити с подобен род хора, вие никога не трябжа да храните надежда само за словесно внушение.Винаги в такива случаи трябва да се възползват от нещо, например от електричеството, с помощта  на което винаги ще бъдете в състояние да им окажете дълбока въздействие.

ВНУШЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪН. След като той заспи, вие трябва да сеприближите и да легнете до него.При това  трябва  нежно да го галите почелото с цел, без да го събудите,да му дадете да разбере,че се намирате  близо до него. Най-малкото невнимание, разбира се ще го събуди и тогва ще ви се наложи да използвате  същия метод, както при хипнотизиране,тоест,ще му кажете, че всичко е наред и че той трябва незабавно да затвори очи и здраво да спи.Тези внушения трябва да напражите с неприклонен и настойчив  тон,за да може той,след като задреме да потъне в дълбок сън и да се събуди при вашето повторно обръщение към него.Ако вярно изпълните моите указания,то по всяка вероятност той няма да се събуди.Сега трябва внимателно,бавно и постепенно да овладеете неговото внимание.При това никак на трява да бързате иа да повишавате глас.Трябва да говорите тихо, ясно и бавно.

МИГНОВЕНА ХИПНОЗА. Явява се съвсем обичайна форма на следхипнотични внушения и много често се използва от лица,правещи публични  представления.Ако вие кажете на хипнотизираното от вас лице:\"Когато аз вляза в стаята и ви заповядам да спите, веднага трябва  да оставите работата си,независимо какво правите, и здраво да заспите\",-ще се получи такъв резултат,какъвто вие сте внушили:именно, с каквото и да се е занимавало дадено лице,то незабавно ще потъне в дълбок сън,още  щом влезете в стаята и му заповядайте да спи.

СЪСТОЯНИЕ НА КАТАЛЕПСИЯ. При хипнозата се среща  особено състояние,което се нарича каталепсия.Такова състояние  често показват хипнотизатори на публични сеанси.Тези  от  вас ,които са присъствали на хипнотични сеанси  безусловно са виждали, как мъже  или жени със слабо телесложение са издържали върху  тялото си товари от няколко стотин фута,лежейки между два стола  или маси, на които те се опират само с глава и крака.Такова явление от само себе си представлява състояние  на мускулно вцепеняване. След  упражняване  някои лица развиват в себе си твърде значителна сила в това направление.

ПРИЧИНА ЗА НЕЯ. Кталепсията може да се предизвика по следния начин. Да  предположим,че при вас се намира същото това момче,което сте приспивали,и у което сте предизвиквали измама на сетивата подобно на описаните в предишните уроци. Направете сега с ръце повторни пасове по протежение  на тялото от главата до краката и кажете:\"Ти ставаш съвършено  твърд, ти вече не си момче,ти стана къс желязо и не можеш вече да огъваш тялото си.Където и както и да те сложа,ти ще останеш  твърд, подобно на труп.\"След това подхващате  момчето, падащо назад  право в ръцете ви, и го слагате  на два стола така,че главата му да се намира на единия,а краката на другия. Сега  ще имате пред себе си  характереен случай на каталепсия. Ще  забележите,че пулсът на момчето се е ускорил. Други  признаци,говорещи за напрежението, което  изпитва момчето,няма да открито навярно.След това му направете следното внушение:\"Ти  не чувсташ никакво напрежение.Сега би могъл да издържиш всякаква тежест,каквато сложа върху тялото  ти.\" Действието на този опит предизвиква у зрителите  силен ефект.Може би то ще опита да направи всичко това в бодърствуващо състояние и, разбира се, силно ще се учуди от затрудненичта, които  ще трчбва да изпита,за да се крапи в подобно положение.

OПAСHOCT  ПРИ ПОДОБНО СЪСТОЯНИЕ. Каталептичното състояние и да представлява най-доброто доказателство за  могъща сила, предизвикана чрез внушение, в същото време то е свързано с грамадна опасност.Опасността се изразява в това, че навикът често  довежда мускулите до състояние  на  вцепеняване и оставането им в такова състояние повече или по-малко продължително по време на сън, може лесно  да доведе до това,което става и при другите навици:често се вкоренява у изпълнителя.

НЕВОЛНО ПРОЯВЯВАНЕ НА КАТАЛЕПСИЯ. Опасността от постоянно предизвикване на каталептично състояние се крие в това,че на лицето, у което е предизвикано подобно състояние по време  на естествен сън, може  да му се присъни,че с него извършват каталептичен опит.Вселедствие на това при него ще настъпи състояние на пълно мускулно вцепеняване,което може да продължава няколко часа подред и сеслучва,да не може да бъде освободено от него.Подобно мускулно напрежение на никого не може да донесе полза във физическо отношение  и след повторение  предизвиква  разстройство на нервната система.

 

WWW.POCHIVKA.ORG