Home Туризъм Маркетингови комуникации в туризма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Маркетингови комуникации в туризма ПДФ Печат Е-мейл

Експлозивното развитие на медиите в наши дни дава възможност на много повече компании да продават продуктите и ус­лугите си директно на клиентите - без посредници, използвайки традиционните медии (печатни и електронни, каталози, пряк дос­тъп по пощата и телефонен маркетинг), плюс факс апарати, елек­тронна поща, интернет и он-лайн услуги. Специалистите по мар­кетинг с новаторски дух творчески съчетават традиционните и новите медии, за да отправят преки, индивидуализирани оферти на съществуващите си клиенти, за да открият най-перспективни­те си потенциални клиенти, да формулират най-целенасочено офертите си и да оценяват по-точно постигнатите резултати. Въпреки безбройните маркетингови възможности този свят на нови медии повдигна и равнището на конкурентния натиск, принуждавайки малки и големи компании да се борят за клиенти­те си непрекъснато и навсякъде по света. Ето защо менидж­мънтът на маркетинга на дългосрочните отношения води до най-успешните директни и он-лайн маркетингови инициативи. Осно­вавайки се на информацията от базите от данни за клиентите си, компаниите сега могат да индивидуализират офертите си, посла­нията чрез медиите за по-ефективен и по-ефикасен маркетинг на четири очи. Крайната цел е: по-здрави, по-ефективни връзки с клиентите.

Интернет е нова перспектива в директния маркетинг на туризма. Повече от всякога хотелите днес решават да стартират маркетинг кампаниите си онлайн. За това има добра причина – всеки иска парче от онлайн бизнеса, който струва милиарди долари. Нещо повече, продължава стремително да нараства броят на туристите, които използват мрежата, за да си резервират цялото пътуване – от самолетните билети през хотела до забавленията. Затова и хотелиерите просто са принудени да бъдат онлайн, в противен случай ще са изтласкани от конкуренцията. Въпреки че много хотели смятат, че правят голяма крачка напред, започвайки маркетинга от собствения си сайт, те често не осъзнават колко много капани има по техния път.

I. Анализ и оценка по критерии

1. Удобство за навигация.

Удобството за навигация е свързано с удобството на използване на сайта от посетителите, с възможността да бъде намерена наличната информация по най-бързия, лесен и интуитивен начин. Удобството за навигация е едно от условията за осъществяване на добра маркетингова интернет- комуникация, ето защо още с отваряне на началната страница потребителят трябва да може лесно да се ориентира и да намери това, което желае да види. От изключително голямо значение е да бъде осигурена навигационна помощ навсякъде в сайта, така че потребителите да бъдат упътени. Потребителите винаги трябва да имат възможност да се върнат директно в началото на специализираната област или към главната страница. Според този критерий web сайтовете и на двете туристически фирми са с изключително богати навигационни менюта (особено сайтът на СОРАТ Хотелс), с ясен и лесен за употреба интерфейс, който насочва потребителите към необходимите им за контакт хора, открива нужната информация и предлага на потребителите услугите, които в действителност са им необходими., което говори за добра навигация. Началните страници и на двата сайта съдържат препратки към всички останали части. До полезното им съдържание се стига след не повече от три щраквания с мишката, всички препратки са действащи и водят до подходящо съдържание; всеки раздел от сайтовете  и всяка страница са обозначени с ясни названия. Картата на сайта на Ехотелс осигурява много бърз и лесен достъп до необходимите на потребителя ресурси. Сайтът на СОРАТ Хотелс обаче не разполага с карта, от която да се види неговата структура. В www.sorat-hotels.com съществува по-добра организация на хоризонталните и вертикалните връзки, поддържани от постоянното наличие на основното меню, както и на подменютата във всяка от избраните категории. В самата уеб страница е организирана система за търсене по ключова дума.  Mенюто на страницата на СОРАТ Хотелс е значително по –богато.

При зареждане на началната страница на сайтовете, потребителят може веднага да избере предпочитания език и каква точно информация иска да получи.

В горната част на страницата на СОРАТ Хотелс са разположени хипервръзки към информация за предприятието, статии в пресата, информация за работни места, контакти , online резервации.

В долния край страницата на Ехотелс е разположена лента с хипервръзки за информация за туристическата фирма, за свободните работни места във фирмата, карта на сайта и контакти.

2. Достатъчност на информацията

Най-важното нещо в wеb страницата е нейното съдържание. Не бива да се допyска потребителите да напуснат страницата без да са получили необходимата информация. И в двата сайта е представена подробна информация за всеки хотел, предлаганите услуги, за регионите, в които е разположен всеки от хотелите на двете вериги., за промоциите, възможностите за конференции, за контакт и др. Всички опции в двата сайта са валидни.

3. Достоверност на информацията

Ако съдържанието на сайта се обновява редовно, посетителите също го посещават редовно. Интернет се променя непрекъснато; следователно компаниите и web сайтове трябва също да се променят и адаптират към новите течения. Ако не се инвестира в информация, съдържание и интелигентност за всяка фирма следва фалит. Много компании използват Интернет за да предлагат актуална информация в реално време. Сайт, който не предлага същото, само може да загуби. За актуалността на информацията в сайта на Ехотелс можем да съдим по това, че вече се предлагат цени за първото тримесичие на 2009 година в хотелите към тази верига, но като цяло липсва дата на последно обновяване на страниците. Това липсва и в сайта на SORAT Hotels. Но за да се върнат потребителите, да кажат на някой за сайта, е необходимо да им бъде предложено нещо ново при всяко тяхно посещение. Ето защо е препоръчително всички страници да съдържат датата на последното си обновяване. Това кара фирмата да ги обновява редовно и дава възможност на потребителите да проверяват актуалността на информацията. Използването на персонализация и модерни маркетингови технологии дава възможност да се покаже на потребителите какво е променено за времето от последната им визита. Актуалността на сайта на СОРАТ Хотелс се доказва от датата на последните публикации от пресата, качени на сайта(има специална опция “актуално”). За актуалността на сайта на Ехотелс може да се съди по това, че се предлага информация за предстощите коледни празници, както и други актуални промоции (на СПА услуги например). Това може да бъде доказано, понеже са написани датите на всяка промоция.

И в двата сайта има публикации, свързани със самите компании. В първия изследван сайт, информацията за компанията синтезира нейната философия, класификацията на хотелите, списък с хотелите на веригата,  брой стаи, годишна печалба и много други факти. В сайта на Ехотелс информацията за компанията е изключително оскъдна. И в двата сайта е изнесена подробна информация по отношение на предлаганите услуги, но като цяло информацията от сайт на СОРАТ Хотелс е по-задълбочена и изглежда по-достоверно.

4. Визуализация

Сайтовете на СОРАТ Хотелс и Ехотелс са добре сруктурирани (най-вече този на СОРАТ Хотелс), пригледни, което осигурява лесно и бързо ориентиране от потребителя и сърфиране и съответно дава възможност за също толкова лесно и бързо да се открие желаната информация. Не са претрупани с излишна информация и картинки, които биха могли да затруднят бързото сърфиране и биха отнели време на потребителя. И двата  сайта  са много добре оформени.  Шрифтовете са разбираеми. Използваните изображения и цветове улесняват възприемането на информацията; изборът и съотношението между текста и изображенията е съобразено с целевата аудитория. При дизайна на сайта на Ехотелс са използвани по-ярки цветове, които значително по-силно привличат вниманието. За основен фон е приложен червеният цвят, който е един от най-агресивните цветове, пълен с енергия и решителност. Той привлича и задържа вниманието на клиента. Друг плюс на визуализацията на българския сайт са качените клипчета за всеки отделен хотел, което дава възможност на потребителя да получи по-добра представа за предлагането.

Сайтовете и на двете вериги хотели нямат интро, което още повече улеснява зареждането на началната страница дори и от по-бавни и стари компютри. Но може би началната презантация би била полезна, понеже този метод за представяне на информация има линеен характер и би представил добре фирмата и услугите, които тя предоставя, а също е възможно да впечатли целевата група, към коята е насочен. Това би допълнило идеята, съдържанието и концепцията на web-сайтовете и би задържало вниманието на клиента.

5. Озвучаване.

И при двата сайта липсва озвучаване (в сайта на Ехотелс има качени видеоклипове, но без звук), което донякъде е плюс, понеже позволява по-бързото зареждане на сайтовете и при не толкова бърз интернет и при не толкова добър компютър. Това може да се възприеме и като недостатък на уеб –страниците, тъй като, както е известно, звукът привлича или чрез звука може да се осъществи по успешна връзка с потребителя, да се привлече и задържи неговото внимание.

6. Достъпност

Сайтът на Ехотелс предлага по-добри възможности за достъпност, понеже потребителят има избор между четири езика – български, английски, немски и руски. За разлика от Ехотелс сайтът на СОРАТ Хотелс предлага двуезикова поддръжка – само немски език и английски език. Според мен е добре сайтът да бъде преведен на още един език, което би го направило достъпен за по-широк кръг клиенти.

7. Интерактивни възможности

Интерактивните възможности на web-сайтовете на двете хотелиерски вериги се изразяват най-вече в он-онлайн резевациите. Он-лайн резервациите или просто проверка на свободните места в хотелите от веригите за определен период - това се предлага и от двата хотела. Полезността за потребителите може да бъде изразена и чрез наличието на форум, който обаче липсва и в двата сайта. Чрез форумът могат да бъдат обсъдени дадени хотели, материалната им база, обслужването, което би предоставило на потребителите повече информация, но това носи риск за туристическата фирма, понеже винаги има недоволни клиенти, които биха използвали форума да изразят отрицателно мнение за дадено услуга. Това разбира се не е в интерес на която и да е фирма, ето защо вероятно няма наличен форум.

И двата сайта предлагат възможност за обратна връзка - чрез хипервръзка „Контакти”, при избор на която се отваря страница, която дава информация за адреса на компанията, телефони, е-мail адрес за контакти. Сайтът на СОРАТ Хотелс предоставя възможност за абониране за вестника на веригата и получаване на новини, за четене на статии от пресата за хотелите от веригата. На сайта на Ехотелс има възможност за четене на актуални новини за хотелите от веригата. На сайта на компанията има възможност за изпращане на коментар, която е достъпна като хипервръзка от всяка страница на сайта. При избиране на тази връзка се отваря прозорец на който се дава възможност за въвеждане на коментара и въвежда на данните на потребителя, направил коментара. При избор на регистрация се отваря страница на която потребителят може да въведе личните си данни и да се регистрира. На всяка страница на сайта има хипервръзка към картата на сайта.

8. Позициониране във виртуалното пространство

Видимостта в интернет определя количеството интернет трафик (посещения), който ще получи даден сайт. Прави се оценка на индексирането на сайта - дали се намира в индексите на търсещите машини.
Проверява се класирането му по избраните ключови думи за всяка търсачка.
Проверява се PageRank-а на сайта - това е оценка за ценността на сайта, която търсачките
определят; мярка, показваща доколко е вероятно страницата да бъде намерена при случайно търсене спрямо всички останали. Проверяват се сайтовете, които имат връзки към съответния сайт - количеството на тези сайтове и тяхното качество - доколко тяхното съдържание е релевантно на сайта и доколко тези сайтове са оценени от търсачките

И двата сайта имат видимост в интернет, понеже са регистрирани в една от най-големите търсачки- www.google.com . Web-адресите не са много дълги и с лесни наименования, което предразполага те да бъдат запомнени бързо и лесно. Това улеснява потребителите и е положителна характеристика, която спомага за увеличаването на коефициента на посещаемост на един сайт. Page-Rank-ът в Google на сайта на СОРАТ Хотелс е 4 от 10 възможни точки, а на Ехотелс – 2. При изследване на някои от най-големите търсачки в Интернет се установява, че сайтовете са регистрирани и в www.yahoo.com и www.msn.com.

9. Посещаемост

Разполагането на брояч на посещаемостта в един сайт е евтино, но ефективно средство на онлайн маркетинг инструментариума, защото дава възможност на следващия посетител да се увери, че е попаднал на  добре разположено във виртуалното пространство място. Сайтовете и на двете туристически фирми не предлагат статистическа информация отностно неговата ефективност (например:среден брой на посещенията за един ден, среден брой на резервациите за един месец/ една година и т.н.), което се отчита като сравнително негативно.

10. Маркетингова ориентация на съдържателните рубрики

Следва да се посочи, че рубриките и на двата сайта са изцяло ориентирани  към  потребностите на  клиентите.

Маркетингът на компаниите е насочен към популяризиране на:

- самата хотелиерска верига;

- цените;

- възможностите за контакт с компаниите и пр.

За да се сдобие една фирма с лоялна клиентска база е необходимо да предлага безплатна информация, продукти и услуги на всеки, идващ към сайта. За тези, които отново посещават сайта трябва да предложи някаква форма на пазарна отстъпка или подарък, която да ги обвърже към компанията. Потребителите няма да преминат към друга компания, ако са доволни от това, което им се предлага. Повечето хора, посещаващи дадена web страница правят това, тъй като имат определени очаквания за услугата, съдържанието или продуктите в нея.

Маркетинговата ориентация и на двата сайта е постигната най-вече чрез интерактивната възможност за он-лайн резервация. Това улеснява клиента в търсенето на свободни места, улеснява избора му чрез богата информация за хотелите и най-вече чрез възможността за резервация чрез интернет.

 


 

WWW.POCHIVKA.ORG