Home Туризъм България като туристическа дестинация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
България като туристическа дестинация ПДФ Печат Е-мейл

България като туристическа дестинация

1.Описание на обекта на рекламата

България има съществени ресурси за развитие на различни видове туризъм. Отделните направления на  туризма, който може да се развива в страната са:

-морски туризъм -  бреговата ивица по цялото Черноморие предоставя възможност за туризъм, при това  климатичните особености на страната показват, че този вид туризъм може да се развива около 4- до 5 месеца в годината / фиг 1/;

фигура 1. Българско Черноморие

-планински и ски туризъм. В страната има база и условия за развитие на ски туризма през около 3 до 4 месеца в годината. През останалото време има възможности  активно да се развиват някои сфери на планинския туризъм – например алпинизма,  високопланинското ходене и други; / фиг 2/

фигура 2. Ски курорт в България

-спа туризъм – наличието на многобройни минерални извори в страната показват, че у нас има възможност да   се предлагат различни балнео услуги;

- селски  туризъм. Запазените традиции, както и интересът към българския фолклор показват, че в страната има перспектива на развитие  на  селския туризъм; / фиг. 3

фигура 3. Възможности  за развитие на селския туризъм  у нас.

- без да се омаловажава, в страната има още редица възможности за развитие на отделни форми на туризма.

Основните предимства на страната за развитие на туризма са:

-          природни  ресурси-  съчетание от планини и море;

-          географско положение, което улеснява достъпа до страната и благоприятства развитието на бизнестуризма;

-          запазени традиции;

-          богато културно –историческо наследство и пр.

Наред с това, съществуват и някои проблеми, както следва:

 • Прекомерното и неконтролирано застрояване на Черноморието, балнеоложките и планинските курорти;
 • нарушаване на принципите на устойчиво развитие – безотговорно използване на природните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и др.;
 • слаба координация на държавните ведомства по отношение на производството, организацията, управлението и продажбата на туристически услуги (продукти);
 • недостатъчно развита национална и регионална инженерна инфраструктура за удовлетворяване на съвременните потребности на туристите (пътища, летища, електричество, водоснабдяване, канализация и др.);
 • неефективна маркетингова, рекламна и пазарна политика особено по отношение на някои нови и бивши утвърдени външни пазари;
 • липса на добра координация между туристическите предприятия и ефективен контрол за повишаване на качеството, разнообразието и намиране на специфичността на българските туристически услуги и тяхната конкурентоспособност на пазара;
 • недостатъчна образователна и практическа подготовка и квалификация на управленския и обслужващия персонал в туризма.

Възможностите на кампанията за развитие на българския туризъм следва да се търсят в направленията:

 • Разширяване на формите на предлаганите маршрутни програми с цел удължаване на туристическия сезон;
 • Организация на почивки  в морските курорти, съчетани с обиколни маршрути, посещения на манастири, винени и други специализирани турове;
 • Развитие на специализираните форми на туризъм - селски, екотуризъм, спортен, хоби, приключенски, балнеоложки, СПА и др.;
 • Популяризиране на уикенд-почивките в България за съседните страни  - Румъния, Сърбия, Гърция, Турция и Македония.
 • По-добра организация на предлаганите услуги на пристанищата за туристическите пътувания по р. Дунав за чуждестранни и български туристи;
 • Подобряване на квалификацията и професионалните умения на заетите в туризма и особено на обслужващия персонал;
 • Значително подобряване на националната, регионалната и местна инфраструктура;
 • Приемане на повече туристи от трети страни, включително САЩ, Канада и др.  в резултат на единния визов режим със страните от ЕС.

2.Аудитория на кампанията

Аудиторията на кампанията трябва да бъде разграничена както следва:

А.  По възраст:

 • Семейства без деца;
 • несемейни (индивидуално пътуващи);
 • семейни, на възраст  от 20 до 45 г. с деца до 14 г., със средни и около средните доходи;
 • така наречените млади пенсионери (55-65 г.);
 • хора от “третата възраст”;
 • младежи и студенти, със средни и ниски доходи;
 • деца – детски туристи (8-14 г.).

Б. По доход.

 • хора с по-високи доходи и специални интереси;
 • хора със средни доходи;
 • специализирани организации и дружества по интереси (използващи социални фондове).

В. По културно-познавателни интереси.

 • за професионалисти;
 • за обучаващи се;
 • за получаване на общи познания.

Г. Професионални туристически маршрути, обучение и специализации.

 • специалисти по дейности (професии);
 • начинаещи в професиите;
 • обща култура.

Д. Хоби туризъм.

 • по видове спортове;
 • по видове интереси на хората.

Кампанията е необходимо да обхване следните пазари:

 • Разширяване на позициите на основните пазари – Германия, Великобритания, Франция, Бенелюкс, Скандинавски страни;
 • Възвръщане на пазарните позиции на традиционните пазари – Русия, Украйна, страните от Централна и Източна Европа, Балканските страни;
 • Повишаване равнището на информираност на потребителите като акцента се поставя върху - архитектурно- историческото наследство на България и планинския туризъм по отношение на презокеанските пазари – САЩ, Канада, Япония; конгресния, балнеоложки, СПА, водолечение и медицински туризъм – арабските страни.

3.Цели на кампанията

Основна цел на кампанията е, че България трябва да се позиционира като страна:

 • с най-атрактивните курорти на Черноморието и зимни курорти на Балканите;
 • предлагаща разнообразен туристически продукт през цялата година;
 • с богато културно-историческо наследство;
 • в която доминира хармонията между красивата природа, изградената материално-техническа база на туризма, обичаите, традициите  на местното население, в съчетание с вкусна кухня, ароматни вина и други напитки.

Подцелите на кампанията трябва да са:

-          да се задоволи информационните празноти по отношение на ресурсите на  страната;

-          да се осигури познаваемост на всички възможности за туризъм в страната;

-          да се привлекат партньори за осъществяване на бъдещи действия при развитието на туризма;

-          териториално определяне на туристическите дестинации по форми на туризъм и създаване на клъстери;

-          изграждане и поддържане на позитивно отношение и добър имидж на страната, и отделните туристически дестинации, особено в страните на ЕС, Русия, Украйна;

-          утвърждаване на конкурентните предимства на България като туристическа страна за създаване на атмосфера за предпочитания особено на хората със средни и високи доходи към българския туристически продукт;

-          разширяване на групата от ежегодните лоялни потребители – верни на българския туристически продукт.

4.Творческа стратегия

Основни дейности по кампанията трябва да са:

 • подготовка и създаване на оригинален коректив и запомняща се визия за постигане на ефективна рекламна кампания по години;
 • участия на международни туристически изложения на основни и перспективни пазари с цел имиджово представяне на страната, повишаване информираността на посетителите към разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в техните програми;
 • организиране и утвърждаване на авторитетна българска туристическа борса като най-значимото събитие за туристическия бизнес на Балканите;
 • организиране на посещения на авторитетни журналисти и снимачни екипи от целевите пазари за повишаване информираността за страната като атрактивна туристическа дестинация;
 • осъществяване на рекламна кампания в печатни и телевизионни медии на основни пазари за запазване позициите на България и насърчаване продажбите на пътувания за страната;
 • изработване на различни клипове и филми за страната;
 • популяризиране чрез различни уеб – страници с богата езикова поддръжка;
 • използване на алтернативни възможности – например студентски бригади, междукултурен обмен и други за насърчаване на посещаемостта на страната.

5.Медия план

Основните рекламни мероприятия следва да бъдат:

-          поддържане на информационни центрове и интернет-портали;

-          издаване и разпространяване на информационни материали;

-          обществени дискусии, специализирани конференции и семинари;

-          публикуване на материали и поддържане на постоянно действащи рубрики в медиите;

-          анализи и прогнози по актуални обществени теми и мониторинг на медиите;

-          организиране на международни форуми в България;

-          подготовка и провеждане на викторини, конкурси, изложби и др.; - участие в основни събития на равнище ЕС и в международни форуми, изложби, конкурси и др. в страни от ЕС;

-          публикации в авторитетни европейски медии и специализирани издания.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG