Home Туризъм Анализ на фактическата заетост на легловата база на хотел Простор

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на фактическата заетост на легловата база на хотел Простор ПДФ Печат Е-мейл

Основни моменти засегнати в темата:

Въведение

ГЛАВА ПЪРВА

1. Местоположение, създаване и инфраструктура на  хотел “Простор”.

ГЛАВА ВТОРА

2. Анализ на икономическите показатели.

2.1. Същност, характеристика и разпределение на легловата база на хотел “Простор”.

2.2 Съвместна дейност с туроператорски фирми.

2.3 Анализ на фактическата заетост на легловата база на хотел “Простор” за сезона лято 1998 год.

2.3.1. Анализ по националности на туристите;

2.3.2. Анализ по месеци от сезона;

2.3.3. Анализ по националност на туристите и месеци от сезона;

ГЛАВА ТРЕТА

Изводи, насоки и перспективи за повишаване на приходите от хотелиерската дейност.

Заключение.

ВЪВЕДЕНИЕ:

Основната цел на научната работа е анализирането на фактическата заетост на легловата база на хотел “Простор” находящ се в курортния комплекс “Св. Св. Константин и Елена”. Преди да се премине към главната тема, се обръща внимание на основаването и развитието на туристическия обект, основните негови характеристики и отличителни белези на материално техническата база, с която разполага обекта. В конкретност и дълбочина са посочени основните контингенти туристи – по националности, по туроператорски фирми и по възрастов критерий.

Изпълнението на главната задача се реализира чрез извършване на анализ на основните фактори и показатели указващи влияние върху равнището на фактическата заетостПървостепенно значение имат туроператорските фирми и туристическите агенти, които имат договорени отношения с ръководството на хотела.

Анализът на фактическата заетост по националности на туристите дава представа за основните държави, от които организирани групи туристи са посетили хотела. От своя страна анализът по месеци от сезона дава възможност да се определи каква степен на заетост е регистрирана през отделните периоди от активния туристически сезон. Съчетаването на двата признака – националност на туристите и месеци от сезона представя в обобщен вид резултатите от извършения вече анализ по тези признаци по отделно. Резултатите от анализа и по двата признака показват най-точно през всяка една от частите на сезона какъв е бил делът на туристите с различни националности. По този начин може да се определи кои са стратегическите пазари на обекта и към какви пазарни ниши би следвало да се насочат усилията на мениджърския екип за привличане на повече гости.

ГЛАВА ПЪРВА

1. Местоположение, създаване и инфраструктура на хотел “Простор”.

Хотел “Простор” се намира сред невероятната природна красота на най-стария български черноморски курорт – “Св. Св. Константин и Елена”. Той е разположен в южната част на курортното селище на самия морски бряг.

През месец Юни 1967 година хотел “Простор” отваря врати и посреща първите свои гости. Първоначално, а по-късно се утвърждава като традиция гостите на хотела да бъдат предимно от Западна Европа - Федерална Република Германия, Обединено кралство Великобритания и Република Австрия.

С течение на времето хотел “Простор” си спечелва името на отлично място за ваканция и почивка благодарение на природните дадености на комплекса, комфорта на стаите и качеството на обслужване. Продължителността на сезона се увеличава от края на месец Април или началото на месец Май до кроя на месец Октомври, а понякога дори и до средата на месец Ноември. Трябва да се отбележи и факта, че заетостта на легловата база в първите години от функционирането на хотела винаги е била около 92-99,6%.

Условията за почивка и релаксация, които предлага хотел “Простор” на своите гости се харесват най-много и стават предпочитани предимно от хората от така наречената трета възраст. Главна причина за това е тишината и спокойствието, минералните извори и басейни, а също така и близостта до град Варна и неговото летище, откъдето се извършват директни полети до почти всички големи европейски градове по време на активния туристически сезон.  В транспортно отношение хотелският комплекс е добре уреден – разполага с три луксозни  автобуси за превоз на туристите от и до летището, а също така и за организиране на екскурзии и излети до намиращи се в близост до хотела природни забележителности и паметници на културата. Към транспортния парк се включват няколко микробуса и 15 леки автомобила с подобно на автобусите приложение.

ГЛАВА ВТОРА

2. Анализ на икономическите показатели.

2.1. Същност, характеристика и разпределение на легловата база на хотел “Простор”.

Сградата на хотел “Простор” представлява масивна триетажна постройка с прилепен към нея ресторантски комплекс с панорамна тераса. Всичко това е включено в мини комплекса на Гранд Хотел “Варна”, като към хотел “Простор” са изградени допълнително охраняем паркинг за автомобилите на гостите му, детска площадка и различни кътчета за отмора.

Разположението и броят на хотелските /търговските/ стаи по етажи е посечен в следната таблица:

Таблица за разположение на стаите на хотел “Простор” по етажи и тип.

Вид на стаята

Етаж на хотела

Апартамент

ти

Единични

Стаи

Двойни

Стаи

Първи

1

3

20

Втори

1

3

25

Трети

1

3

25

Общо

3

9

70

2.2. Съвместна дейност с туроператорски фирми

Договорите за съвместна работа между хотели и туроператорски фирми се сключват още в края на предходния сезон. По този начин тези фирми имат възможност да включат в своите каталози всеки обект, с който имат сключен договор. Ето защо дни преди началото на активния туристически сезон туроператорите имат представа каква ще бъде натовареността на съответния обект от тяхна страна. Това се потвърждава от факта, че по-голямата част от записванията се правят през зимата и ранната пролет, а съвсем малък е делът на така наречените експресни записвания.

2.3 Анализ на фактическата заетост на легловата база на хотел “Простор” за сезона лято 1998 г.

Изхождайки от това, че икономическият анализ е основен метод на управление във всяко едно туристическо предприятие, е необходимо да посочим неговата същност, значение, цели и задачи.

Анализът има свой специфичен предмет: изследване на тенденциите и измененията в стопанската дейност на туристическото предприятие в следствие влиянието на различни по характер и сили фактори, обуславящи миналото, настоящето и бъдещето състояние и развитието на икономическите процеси и на резултатите от тях.

Изхождайки от посоченото за икономическият анализ в туристическия бранш, можем да започнем анализирането в детайли на фактическата заетост на легловата база на хотел “Простор” за сезона лято 1998 г.

2.3.1. Анализ на фактическата заетост на легловата база на хотел “Простор” за сезона лято 1998 по националност на туристите.

Посоченият анализ, както и всички останали, които ще бъдат обект на разглеждане от този труд са последващи /резултативни / чрез които се прави оценка за ефективността на туристическата дейност за определен, вече изтекъл, период от време. Идеята е резултатите и констатациите установени и посочени от този последващ /резултативен/ анализ да се вземат под внимание и да оказват положително влияние при следващия активен туристически сезон-лято 1998 г.

Хотел “Простор” разполага със 155 легла за продажба. От своя страна сезонът лято 1998 продължи точно 149 дни – от 07.05.1998 година до 02.10.1998 година. Вижда се, че максимално възможния брой нощувки, които могат да се реализират за този период при наличната леглова база е 23098.

Извършвайки анализа на фактическата заетост на легловата база по показателя националност на туристите, ще се използва следното условно разделение на туристите по националности както следва

n       туристи от Република Германия;

n       туристи от Кралство Великобритания;

n       туристи от Русия и бившите съветски републики;

n       туристи от Република България;

n       туристи от други националности.

За целта на този вид анализ използваме поотделно или в комбинация между един или друг следните способи от инструментариума на икономическия анализ: способ на сравнението, способ за измерване влиянието на два или на повече фактора върху даден показател-резултат, способ на икономико-статистически процедури  и технически способи.

От осъществените през сезона лято 1998  16906 нощувки според показателя националност на туристите се получава следната картина:

Националност

На туристите

Процентен дял

Бр.реализирани нощувки

Германия

31,7 %

5 359

Великобритания

9,6 %

1 623

Русия

32,4 %

5 478

България

21,1 %

3 567

Други

5,2 %

879

Общо:

100 %

16 906

Съпоставяйки данните от лято 1998 с тези от лято 1997 може да се получи по ясна представа за изменението и тенденциите в броят на нощувките реализирани от туристи с различни националности. Базата за сравнение- лято 1997 е представена в следната таблица.

Таблица за процентен дял и брой реализирани нощувки от туристи по националности през лято 1997 в хотел “Простор”

Националност на

туристите

Процентен дял

Бр.реализирани нощувки

Германия

38,2 %

8 123

Великобритания

-

-

Русия

31,3 %

6 656

България

25,7 %

5 465

Други

4,8 %

1 021

Общо:

100 %

21 265

Забележка:

И за двата сезона хотел “Простор” разполага с еднакъв брой и вид на легловата база – 155 легла. Сезонът лято 1997 и продължил 163 дни.Разликата между продължителността на двата сезона от 14 дни се смята за незначителна и не може да окаже съществено изкривяване на резултатите.

Чрез използване на способа на сравнението се констатира следното:

n      За туристите от Германия:

Намаление на процентния дял от 38,2% през лято 1997 на 31,7% през лято 1998 – общо намаление – 6,5%. Това общо намаление е в унисон с тенденцията датираща от 4 години за намаление на немски туристи почиващи в хотел “Простор”. Причини за тази тенденция са : необновяване и модернизиране на материално-техническата база на хотела, неконкурентни цени на предлаганите туристически продукти, загуба на дългогодишни туристи по различни причини, други причини независещи от ръководството и персонала на хотела.

n      Туристи от Кралство Великобритания:

През лято 1997 не са посещавали хотел “Простор”. По време на сезона лято 1998 процентния дял на туристите от тази страна е 9,6% и това е по-малък дял от туристите от Русия  и бившите съветски републики – 32,4%, а също така и от тези с германска /31,7%/ и българска /21,1%/ националност. Причината за липса на туристи от Албион през лято 1997 е в не сключването на договор с туроператоски фирми. Проследявайки историята на хотел “Простор” се вижда, че туристите от Великобритания са традиционни гости на хотела. Процентният им дял от лято 1998 – 9,6% в сравнение с техния дял отпреди няколко сезона е чувствително намалял. И тук както и при туристите от Германия е налице явна тенденция за намаление на туристопотока от Великобритания. Причините за тези резултати са същите както вече посочените отнасящи се за туристите с германски паспорти.

n      За руските туристи:

Почти незначително е увеличението при руските туристи – 1,1%. Интересен е факта, че в сравнение с лято 1997, през лято 1998 руските туристи са били най-многобройни по признака националност на туристите. По-принцип посетители от Русия и бившите съветски републики не са традиционни гости за хотел “Простор”. Макар и слабо увеличението на процентния им дял се дължи на нарасналия брой на туроператорските фирми сключили договори с ръководството на “Гранд хотел Варна”. Особеност при туристите от тази националност са големите несъответствия между предварителните резервации /руминг листи/ и реално пристигналите в хотела гости

n      За българските туристи:

Намаление се отбелязва и при процентния дял на туристите от нашата страна – от 25,7% за лято 1997 на 21,1% за изтеклия активен туристически сезон за хотела. Тези 4,6% намаление се дължат главно на малкия брой индивидуални туристи, а също така и на намалението на мероприятия – срещи, конференции и конгреси, проведени през лятото на 1998.

Като главна причина за намалението на броя на сънародниците на посетили хотел “Простор” може да се посочи ценообразуването на туристическите услуги цените на хотелските стаи са неконкурентно способни и значително превишават цените на други хотели от същата категория.

Що се отнася до туристите от други националности, при тях може да се отбележи увеличение на броя на стражите чиито граждани отсядат в хотел “Простор”. В тази група туристи преобладаващ е броя на гостите на Австрия, Швейцария, САЩ и Белгия.

От изнесените данни се констатира тенденция за намаление на броя на туристите от почти всички държави. Всичко това дава естествено негативно отражение върху показателя за обща заетост на легловата база на хотел “Простор”. В края на сезона лято 1998 се установява, че този показател е 73,2%. След като се съпостави това равнище на заетост с това е лято 1997 се установява намаление от почти 11%. Съвсем естествено това намаление на заетостта на легловата база води от своя страна до намаление и на рентабилността на хотела. Тази констатация поставя с особена острота проблема за пазарно и конкурентноспособно ценообразуване, обновяване на материално техническата база, повишаване равнището на маркетинга и мениджмънта, пред собствениците на хотел “Простор”.

2.3.2. Анализ на фактическата заетост на легловата база на хотел “Простор” за сезона лято 1998 по месеци от сезона.

Установената фактическа заетост на легловата база на хотел “Простор” за сезона лято 1998  е 73,2%. Този показател осреднява стойностите на фактическата заетост през месеците май, юни, юли,август, септември и два дни от месец октомври. Разбивката на осреднения показател дава представа за някои тенденции и особености в посещаемостта на хотела.

Както вече бе посочено активния туристически сезон лято 1998 за хотел “Простор” започна на 07.05.1998 година и продължи до 02.10.1998 година или общо 149 дни. Следователно за месеците от сезона могат да се реализират максимално 23 095 нощувки.

Фактически реализираните нощувки са далече от възможните максимални стойности с изключение на месеците Август и Септември. Данните са представени по-детайлно в следната таблица.

Таблица за фактически реализираните нощувки по месеци в хотел “Простор” за сезона лято 1998 год.

Месец

Реализирани нощувки

Максимално възможни

Планово заложени

Май

1 512

3 875

3 300

Юни

2 760

4 650

4 420

Юли

3 397

4 805

4 570

Август

4 805

4 805

4 570

Септември

4 410

4 650

4 420

Октомври

22

310

-

Общо:

16 906

23 095

21 280

Забележка:

Планово заложените нощувки за месец май са при 80 % заетост на легловата база, а за останалите месеци при 95 %.

В резултат на посочените данни се констатира 79,45% изпълнение на планово заложените нощувки. Изпълнението на плана по месеци има следния вид:

За месец май – от 07 до 31.05 – 45,82%

За месец юни – 62,44%

За месец юли – 74,33%

За месец август – 105,14%

За месец Септември – 99,77%

Очертава се тенденция на постепенно увеличение на туристопотока през месеците май, юни и юли за да се стигне до кулминацията на сезона – месеците Август и Септември. С характернистиките на материално – техническата база на хотела, климатичните особености и достъпността на обекта от транспортна гледна точка съвсем реални са възможностите за достигане на кулминацията на сезона е в началото на месец юни и да се поддържа през месеците юни, юли, Август и Септември.

2.3.3 Анализ на фактическата заетост на легловата база на хотел “Простор” за лято 1998 год. по признаците националност на туристите и месеци от сезона.

Съчетанието на тези два признака дава интересна интерпретация на резултатите от предходните два анализа. От своя страна този вид анализ дава невероятна възможност за направата на констатации и изводи стоящи в основата на бъдещи управленски рещения.

Обобщавайки първичната информация от лято 1998 год. и осъществения на нейна база анализ на фактическата заетост на легловата база на хотел “Простор” по признаците националност на туристите и месеци от сезона, се получават следните констатации:

През месец май 98% от туристите отседнали в хотела са от Германия. Това е типичен факт за историята на хотел “Простор”.

За месец юни се наблюдава:

Националности в хотел Таблица на процентното съотношение на туристите по на “Простор”  за лято 1998 год. – месец  Май

Националност на туристите

%

Германия

44 %

Великобритания

21 %

Русия

7 %

България

28 %

След като се съпоставят посочените данни със данните от лято 1997 год. се установява следното:

Процентния дял на туристите от Германия е намалял от 52% на 44%. Прави впечатление и факта, че през 1997 год. туристи от Албания не са били гости на хотела. За анализирания месец се констатира и намаление на дяла на българските туристи в сравнение с предходния сезон. Това намаление в частност е за сметка на увеличения брой туристи от Русия и бившите съветски републики.

Картината за месец юли по отношение на националността на гостите на хотела е още по-разнообразна:

Таблица за процентното съотношение на туристите по националности в хотел “Простор” за лято 1998 год. – месец Юни

Националност на

Туристите

Процентен

дял

Германия

26 %

Великобритания

14 %

Русия

31 %

България

22 %

Австрия

2 %

САЩ

2 %

Други

3 %

Сравнявайки данните от таблицата с тези от предходния сезон се вижда:

Отново намаление на туристите от Германия, а така също и на тези от Австрия. Броят на посетителите на хотела от Великобритания е условно завишен.

Аналогична е картината и за следващия месец от активния сезон – месец юли.

Таблица за процентното съотношение на туристите по националности в хотел  “Простор” за лято 1998 год. – месец Юли

Националност на

Туристите

Процентен

дял

Германия

7 %

Великобритания

16 %

Русия

38 %

България

26 %

Австрия

2 %

Други

11 %

Констатираните различия и отклонения спрямо лято 1997 год. са аналогични на направените констатации за месец юни, дори те потвърждават тенденцията за спад на броя на туристите от Запазна Европа

Таблица за процентното съотношение на туристите по националности в хотел “Простор” за лято  1998 год. – месец Август

Националност на

туристите

Процентен

дял

Германия

4 %

Великобритания

7 %

Русия

36 %

България

41 %

САЩ

3 %

Испания

2 %

Други

7 %

Данните от направения анализ сочат за постигането на два “рекорда”:- най-нисък дял на туристите от Германия откакто хотелът е запачнал да работи и най-висок дял републики регистриран някога в историята на хотела. Също така изключително висок е дяла на туристите от България – най-голям за месеца.

За Септември е характерно силно присъствие на туристи от Западна Европа и силно намаление на посетителите от Русия и нашата страна. Тази тенденция се доказа и през лятото на 1998 година.

Таблица за процентното съотношение на туристите по националности в хотел “Простор” за лято  1998 год. – месец Септември

Националност на

Туристите

Процентен

дял

Германия

51 %

Великобритания

21 %

България

10 %

Други

18 %

Съпоставяйки данните от по-горната таблица с данните от 1997 година, се установява че процентния дял на гостите на хотел “Простор” от Германия спрямо общия брой на туристите се е запазил, но фактически реализираните нощувки от германските туристи са видимо намалели. Подобно е състоянието и при туристите от Великобритания.

От графиката се вижда, че голяма част от българите използват правото си на годишен отпуск именно през месец Август. През останалите месеци от сезона относителният дял на туристите от България посетили хотел “Простор” е относително постоянен.

ГЛАВА ТРЕТА:

Изводи, насоки и перспективи за повишаване на приходите от хотелиерската дейност.

Направеният анализ на постигнатите резултати от хотел “Простор” за сезона лято 1998 год. по отношение на заетостта на легловата база, буди сериозни основания за тревога в мениджърските среди управляваща този обект. Изключително ниското изпълнение на плана през месеците май, юни и дори юли е много притеснително. Този факт още по-красноречиво говори за острата необходимост от основно обновяване и иновация на хотелското обурудване и обзавеждане.

Установените през сезона лято 1998 год. няколко “рекорда” имат силно отрицателно въздействие върху репутацията на хотела. Те  са в следствие на постоянно действащи тенденции с неблагоприятен характер.

Единият от тези “рекорди” е за най-нисък брой на туристите от Германия посетили хотела. Това означава, че този туристически обект губи един от основните и най-важните си контингенти от посетители. Всички знаем, че добро име и авторитет се гради бавно и трудно и се губи съвсем бързо. Това важи с особена сила в Западна Европа.

За да се преодолее този негативен ефект е необходимо спешно обновяване на материално-техническата база, увеличаване на пакета от туристически услуги предлагани на посетителите, повече и по-разнообразни програми за лечение, възстановяване и релаксация.

Постигнатото увеличение на броя на туристите от Русия и страните от бившия съветски съюз вероятно ще има временен характер поради настъпилата криза в икономиката и финансите там. Всички мнения на специалисти сочат, че се очаква силно намаление на руските туристи. Ако това се случи и се запази тенденцията за намаляване на туристите от Западна Европа ще се образува непреодолима заетост на легловата база на хотела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Едно още по-високо равнище на професионална квалификация на персонала зает с обслужването на гостите на хотела и материалната му база, ще спомогне  за по-бързото възвръщане на славата на хотел “Простор” като от лично място за почивка.

Особено належащо е ръководството да обмисли, приеме и реализира цялостна стратегия за развитието на хотел “Простор”. Трябва да се изясни и кой е стратегическият контингент за привличането на който да се насочат всички усилия и средства. Крайно време е да се преустанви практиката да се “скърпва” положението сезон за сезон.

Трябва да се преразгледа и цялостната дейност на отдел “Маркетинг и реклама” както на равнище хотел “Простор”, така и на равнище к-кс “Св. Св. Константин и Елена”. Необходимо е създаването на маркетингова стратегия обхващаща целия комплекс.

Освен всичко посочено дотук е необходимо да се търсят и различни начини за удължаването на сезона. Вижда се, че в сравнение с минали години непрекъснато намалява продължителността на работа на хотел “Простор”. Естествено това зависи и от климатичните условия, но в по-голямата част от годината е възможно хотелът да работи нормално, поне при едно средно ниво на заетост на легловата база през месеците април, Октомври и част от Ноември.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG