Home Икономика Връзка и зависимост между заемите и данъците

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Връзка и зависимост между заемите и данъците ПДФ Печат Е-мейл

Връзка и зависимост между заемите и данъците.

На практика държавата взема пари на заем от банките, фирмите и физическите лица, изразходва тези пари за покриване на непроизводителните си разходи, но погасяването на заема става винаги, чрез нови или чрез увеличаване на старите данъци. При тази ситуация, изпъква един интересен въпрос. Защо след като всичко свързано с държавната задлъжнялост в крайна сметка опира до данъците, правителствата използват заемите за набиране на приходи, а не данъците. Отговорът има три аспекта:

  1. Всяко увеличаване на данъците или въвеждане на нови данъците,
    създава условия за недоверие в правителството от страна на икономическите
    агенти, което не е за предпочитане.
  2. При използване на заемите, правителството може веднага да
    разполага с необходимите средства (пари).
  3. Събирането на приходи чрез данъците е свързано с редица

финансово - технически неудобства и изисква време.

37

Операции с държавни ценни книжа.

При осъществяването на заемната сделка, държавата емитира и продава на заемодателите документи, с които удостоверява сумата на своя дълг към тях. Този документ и е основна форма на държавни ценни книжа. В финансовата практика облигациите имат и други наименования: съкровищни, менителници съкровищни бонове, съкровищни дългови свидетелства. Чрез тях се удостоверява сумата на държавния дълг и правото на кредитора след изтичане на срока на сделката да я получи обратно заедно с полагащата се лихва.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG