Home Икономика 1Система за електронни разплащания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
1Система за електронни разплащания ПДФ Печат Е-мейл

Система за електронни разплащания ePay.bg - особености и развитие

Увод

Системите за електронно разплащане,  както в реалния, така и във виртуалния свят са обект на редица изследвания и анализи. Разбира се, основен фактор за успеха на тези системи е удобството и бързината за клиента, които системите осигуряват. За сега, традиционните платежни инструменти в интернет са успешни, но опитите те да бъдат доразвити в по-надеждни, чрез разработването на допълнителни защитни средства не постига очакваните резултати. Все пак може да се обобщи, че настоящото развитие на електронните плащания се характеризира с нови усилия за преодоляване на затрудненията.

У нас, системите за електронни разплащания имат своето начало от 2000 г, като основната система, използвана от търговците у нас е ерау.bg

1. История на системата

Възможността да се търгува със стоки и услуги в интернет е сравнително нова – съществува едва от 1992 г., а масово навлиза след 1995 г. в САЩ, но все по-успешно набира популярност. През това време, електронната търговия все още е в ранния си период на развитие. Въпреки това по Интернет вече могат да се поръчат и закупят всевъзможни стоки и услуги – от книги и музика (най-успешно продаваните за момента стоки) до пици, самолетни билети и туристически услуги.

Само десетилетие по – късно, електронната търговия е ежедневие, като разбира се, възниква въпроса с плащанията. Ето защо, няколко големи софтуерни гиганта, в комбинация с финансови корпорации създават възможност за осъществяване на плащания чрез интернет.

Електронни разплащания в Интернет са възможни у нас от началото на 2000 г., благодарение разработената от Дейтамакс система ePay.bg – www.epay.bg.  През 2000 г, въпреки че българското законодателство не е изяснило проблема за валидността на електронния подпис и малко банки са включени към момента в системата за електронни разплащания на ePay.bg, началото е поставено. Първоначално, не са много сайтовете, предоставящи възможност за електронни разплащания, стоките и услугите, които могат да бъдат намерени в българското уебпространство също не са много.

Въпреки всички регулативни или психологически пречки, които стоят пред навлизането на този род търговия той не може да бъде спрян. С времето той  става все по-популярен в световен мащаб и в частност у нас. Разработват се и други системи за електронни разплащания (освен тази на ePay.bg), като едновременно с това се приема и съответното законодателство.

Навлизането на чужди банкови корпорации в българската банкова система пък опосредства  и други начини на плащане- използване на онлайн банкинг, на телефонно и мобилно банкиране и пр.

2. Особености на системата

Услугите, които се предоставят чрез е-рау са детайлно оповестени на уеб – страницата на оператора и  са както следва:

Микросметка:

►      Захранване на Микросметка от банкомат.

►      Теглене и внасяне на пари в брой по Микросметка.

►      Преводи по Микросметка.

Преводи:

►      Плащане на "Данък сгради" и "Такса смет".

►      Банков превод към всеки гражданин, фирма или бюджетна организация.

►      Многоредово бюджетно платежно нареждане.

►      Плащане на битови сметки.

►      Система на НАП за on-line плащане на данъци и осигуровки.

►      Изплащане обезщетения за болест и майчинство.

Сигурност:

►      Застраховка срещу злоупотреби.

►      Безплатни цифрови сертификати за контрол на достъпа в ePay.bg

►      Ползване на Универсален електронен подпис в ePay.bg

►      Плащане с SMS код.

Пощенски запис:

►      Пощенски запис от ePay.bg

►      Пощенски запис с кредитна карта от ePay.bg

Банкови карти:

►      Заявка за издаване на дебитна карта on-line.

►      Регистрация на карта от банкомат.

►      Регистриране на карта чрез банково извлечение.

Други услуги:

►      ePayVoice - плащане на сметки от стационарен цифров или мобилен телефон.

►      Плащане на сметки на банкомат чрез B-Pay. Вече и с кредитни карти!

►      Криптирани съобщения през ePay.bg

►      Безплатен генератор на "ePay бутон" или "ePay форма".

За да се използва системата е –рау обаче, са валидни следните особености, които могат да бъдат разграничени от страна на клиентите и на търговците:

От страна на клиентите:

►      Да имат регистрация в системата. Регистрацията се извършва он-лайн в WEB сайта на ePay.bg.

►      Да имат достъп до Интeрнет

►      Ако желаят да извършват плащания с карта, трябва да регистрират картата си в ePay.bg, след което да потвърдят желанието да извършват разплащания в Интернет от банкомат - чрез менюто "B-pay" - код за регистрация 60006.

►      Ако желаят да извършват плащания с микросметка, трябва да захранят микросметката си с парични средства. Микросметката може да се зарежда с банков превод, паричен превод в брой, с банкова карта.

От страна на търговците:

►      Търговецът трябва да се регистрира в системата и да сключи договор с ePay.bg.

►      Ако желае да получава плащания с банкови карти, които да постъпват директно по неговата банкова сметка, търговецът трябва да сключи договор с банка за обслужване на виртуален POS терминал,

►      Ако желае да получава плащания по микросметка в ePay.bg, достатъчно е търговецът да сключи договор с ePay.bg.

►      Търговецът трябва да осъществи техническа връзка с оператора на системата за обмен на информация, свързана с плащанията.

На уеб – страницата на системата  са оповестени и общите правила за работа с нея, които са както следва:

►      Клиентът се регистрира в системата. Всеки регистриран клиент получава микросметка в ePay.bg, с която може да извършва плащания. Ако желае да плаща с карта, регистрира еднократно банковата си карта в системата.

►      Търговецът, от своя страна, също се регистрира в системата, като предоставя информация за виртуалния POS терминал, ако има сключен договор с банка.

►      Всеки клиент получава клиентски номер (КИН), а търговецът - търговски идентификационен номер (ТИН). Тези два номера са публични и служат за представяне на двете страни една пред друга. Тези номера могат да се съобщават свободно както на клиентите, така и на търговците.

►      Двете страни, за да участват в системата, имат регистрация, достъпът до която се осъществява с потребителско име, парола и сертификат (опционално). Те са поверителни и се съхраняват от клиента и от търговеца.

►      Основна особеност на системата е, че търговецът никога не получава специфична информация за клиента или данни за неговата карта. Системата предоставя на търговеца само необходимата информация, че даден КИН е извършил плащане в негова полза.

►      Банковите карти се регистрират в системата еднократно. Тази информация се съхранява в криптиран вид на сървър, който не е пряко свързан с Интернет и се свързва с КИН на клиента. При плащане, клиентът нарежда на системата да задължи негова карта или микросметка в полза на търговеца, като посочва с кое платежно средство желае да плати.

►      При плащане с банкова карта по виртуален POS терминал, системата изпраща запитване до картовия оператор БОРИКА, в което се посочват данните за виртуалния POS на търговеца, данните за картата на клиента и сумата на транзакцията. БОРИКА обработва тази информация и връща на системата отговор, дали плащането е извършено или е отхвърлено. Системата предава тази информация на търговеца и в случаите, когато плащането е успешно, търговецът предоставя стоката или услугата на клиента.

►      При плащане с микросметка, системата проверява наличността и ограниченията по микросметката на клиента и при достатъчно средства и спазени лимити заверява микросметката на получателя със сумата на плащането.

►      Търговците имат възможност да отменят вече извършено плащане в тяхна полза при възникнали спорове по доставката от тяхна страна.

►      Системата предоставя на двете страни подробни справки за извършените преводи, платените или отказани доставки, лимитите по микросметка за търговец и клиент.

►      Всички плащания се инициират след изрично потвърждение от клиента.

►      Търговците и клиентите могат да изпращат искане за плащане към други клиенти на ePay.bg. Освен това, се предлага възможност за осъществяване на масови плащания с абонаментен характер за търговци, които предоставят стоки или услуги, заплащани периодично.

3. Конкуренти на еРау.bg

Следва да се посочи, че изследваната система далеч не е единствената у нас. еРау има редица конкуренти, като например  СЕП - България е  една тях. Това е система за електронни разплащания от ново поколение. Главната цел на тази нова компания е изграждането на национална инфраструктура за извършване на електронни разплащания навсякъде и по всяко време в България както и защитен електронен обмен на съобщения. Концепцията на СЕП се базира на употребата на мобилните телефони като удобни терминали за осъществяване на електронни транзакции с високо ниво на сигурност. Проектът се реализира с финансовото участие на публичния инвестиционен фонд „Адванс екуити” АД, управляван от „Карол финанс” ЕООД.

Заключение

Наличието на възможности за електронни разплащания не е новост, това вече е ежедневие. Нещо повече, интеграцията на България в единната европейска платежна зона, която наложи доста промени в предлаганите до сега услуги от този тип. Те ще се развиват съгласно общоевропейски стандарти, които излизат от сферата на косвеното плащане.

Системите за електронно плащане позволяват интеграция между участниците – крайният платец и бенефициента на плащането могат да се интегрират директно в информационните системи на банките и да получават информацията си по електронен път.

 

 

Източници на данни

 

  1. http://www.arc.online.bg/artShow.php?id=4809
  2. http://www.newmediaezine.com/?category=9&id=123
  3. https://www.epay.bg/?page=front&p=trade
 

WWW.POCHIVKA.ORG