Home Физика Изопроцеси

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Изопроцеси ПДФ Печат Е-мейл

Изопроцеси

Напомняне:

Всяко равновесно състояние на една термодинамична система се описва със стойностите на трите параметри  (р, V, Т),  които удовлетворяват уравнението на състоянието

.                                                                   (1)

Механична работа при термодинамичен процес:

В термодинамични термини, в общия случай, работата се дефинира в диференциална форма. Елементарната работа  dA = р dV, където р е налягането, dV – елемент на обема. При термодинамичен процес, при който системата преминава от състояние с обем V1 в състояние с обем V2, извършената от системата работа

.                                                               (2)

Ако в системата протича термодинамичен процес, такъв че един от трите параметри остава постоянен, казваме че в системата протича изопроцес.

  1. Изохорен процес

Ако в системата протича термодинамичен процес при постоянен обем, казваме, че процесът е изохорен. От уравнението (1) 

при V = const (виж уравнения на Гей-Люсак).

Работа при изохорен процес

При всеки изохорен процес при преминаване на една термодинамична система от едно в друго състояние системата не извършва работа, т.е. извършената работа А е равна на нула:

При изохорен процес V = constdV = 0     dA = р dV = 0       А = 0 (виж (2).

  1. Изобарен процес

Ако в системата протича термодинамичен процес при постоянно налягане, казваме, че процесът е изобарен. От уравнението (1)  

при р = const (виж уравнения на Гей-Люсак).

Работа при изобарен процес

При изобарен процес р = const, dA = рdV, следователно, извършената работа при преминаване на системата от състояние, зададено с (р, V1, Т1), в състояние, зададено с

(р, V2, Т2),

(3)

(виж (2) и дефиницията на определен интеграл).

Забележка: Формула (3) може да бъде изведена (еквивалентно) и без интегриране. При постоянно налягане  А = р V (V = V2 V1).

Графично изобразяване на работата при изобарен процес (V2 V1):

Забележка: Ако V2 V1, тогава числената стойност на извършената работа е равна на площта на защрихованата фигура със знак минус (Какъв е физичният смисъл?).

 

Тъй като процесът е изобарен    и        

.                                                                    (4)

(3) и (4) са еквивалентни. Ние можем да изразим работата при изобарен процес (р = const) както чрез промяната на единия от останалите параметри (V), така и чрез промяната на другия (Т).

 

3.  Изотермен процес

Ако в системата протича термодинамичен процес при постоянна температура, казваме, че протича изотермен процес. Тогава от уравнението (1) 

при Т = const (виж уравнение на Бойл –Мариот).

Работа при изотермен процес

При изотермен процес елементарната работа dA(V) = рdV = . Извършената работа при изотермен процес – при преминаване на системата от състояние зададено с (р1, V1, Т) в състояние зададено с (р2, V2, Т)

.                         (5)

Тъй като процесът е изотермен  и      р1V1 = р2V2    

.                                                              (6)

(5) и (6) са еквивалентни. Ние можем да изразим работата при изотермен процес (Т = const) както чрез промяната на единия от останалите параметри (V), така и чрез промяната на другия (р).

Графично изобразяване на работата при изотермен процес (V2 V1):

Забележка: Ако V2 V1, тогава числената стойност на извършената работа е равна на площта на защрихованата фигура със знак минус (виж дефиницията на определен интеграл).

 

Графично изобразяване на изопроцесите в равнината на променливите обем и налягане

(V, р):

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG