Home Право Пищови по криминология

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Пищови по криминология ПДФ Печат Е-мейл

1.Нова социална защита-нова идеология с/у репресивното право,против е ср/у отмъщение и възмездие.ТЯ води към развитие на наказат политика и особено на индивидуалната превенция .Нарастващ хуманизъм деяието и личността на престъпника

медиация-отклонение от конвенционалните правни с-ми,тя е недържавна с-ма на извън съдебно решение на кофликта,алтернатива на държавния съд и средство за борба с леката престъпност

2престъпност-социално явление за реалността на обявените от закона за пр-я човешки проявиТова е съвкъпност от пр-я извършени през определен период от време на опр територия.Видове

-фактическа-цялата престъпност

-заявена-пр-я доведени до знанието на компетентните органи

-регистрирана-статистиката

-разкрита-установени извършители

-изследвана-коригира регистрираната

Нивото на пр-стта се измерва с абсолютни,относителни и коефициенти-числа

Коеф на пр-ст

Кпр=Пр/Нх100(10:1)хил

Кпр коеф на рег престъпност

Пр-бр рег пр-я

Н-общ бр население

3Виктимология-учение за жертвата

Жертва-човекът който в резултат на събективно желание на престъпника или на обективни обстоятелства е понесъл физически,морални  или материални вреди от противоправно деяние ,независимо дали е окачествен като пострадал

Виктимизация-процес който довежда до виктимизиране на дадено лице

Политика на Д-

Осигуряване на ефективна защита на населението,стратегии за превенция и к-л над пр-стта,за ограничаване на процеса ,социално подпомагане на дезорганизирани и конфликтни смеейства,на маргинЛНИТЕ ГРУПИ

5.Глобализация

Светът е подчинен на новия икономически ред а от там и на новата престъпност-глобалната.В нея има конвенционална(традиционна,квазиконвенционална(съчетание м/у обикновена,традиционна и не традициона)икономическа и организирана.Има транснационална икономическа престъпност всянка-черна и сива.Световната търговия се криминализира.Контейнерът е ср-во за ускоряване на криминализацията.Съвремената пр-ст е транснационална трестъпност.Транснационалност е потоци инфо,пари,обекти,хора и др материални и немат ср-ва през държавни граници и един от субектите на процеса не представлява държавата.Трансграничност е характеристика на транснационалността.Има необхватни р-ри,устойчива(появява се в резултат на икономически,социални и др закономерности)адаптивна етя е всеобхватна в резултат на нея се появява ювентизацията.

Пр-стта в Бя има сложно развитие

1период след освобождението до края на 1вата св война има ново държавно устройство.След османското владичество остава аграрна страна с дребно стопанство.Посегателствата са спрямо собствеността и с/у личността

2ри период(1920-1944)национална катастрофа,пълна икономическа разруха,бърз темп на нарастване на престъпността им високо ниво на политическа престъпност.19 май 1934 превратът предизвиква нова политическа ситуация-управление чрез укази,висок ръст на престъпност на непълнолетните

3период-най продължителния.9.09.1944 ново обществено устройство.започва социалистическото устройство,премахване на частната собственост,установяване на еднопартиино тоталитарно управление

4период След 1989

Взрив на нарастване на всички видове пр-ст,увеливение в дела извършени тежки пр-ния.Има бедност и висока пр-ст и всичко това съвпада с глобализацията на пр-стта.Прехода към пазарна икономика и демокрация страната стана част от транснационалната пр-ст

6.нетрадиционна,интелектуална.при нея липсва насилие с висока латентност е.заражда с възникване на Д.Глобализацията на икономиката,единния световен ред,пазар,финнаси,доларизацията дават тласък на тази пр-ст.Тя е специфично социално явление, добри икономически отношения, неправомерно посегателство в/у икономическия ред и обекти.извършва се от легитимни субекти в рамките на тяхната икономическа дейност и се увреждат интереси на юридически лица,общество и др.Тя е съвкупност от пр-ния извършени  през опр период от време на опр територия.тя е нееднородна съвкупност от умишлени и непредпазливи прояви

Престъпността на белите яки е неконвенцинална .Извършителите на тези пр-я са с високо общ положение,влас и в рамките на служебното си положение извършва пр-яДействат в сфери на съд с-ма,икономиката.Пр-ния и нарушения на корпорациите е свързано с антитръстовото законодателство-основано на среда осигуряваща свободна конкуренция.Това законодателство е с-ма от актове(з-н шърман,и др1ви наказателен з-н за защита на свободата на търговията)Престъпността на белите яки е реална престъпност с много висока цена проявила се в периода на преход към пазарно стопанство и приватизация при дезорганизираност на обществотоПроявява се в сферата на банковото дело,съд власт и др.

Корпоративната пр-ст е неконвенционална пр-ст,уврежда интересите на гражданите и обществото.Тя е съвкупност от индивидуални или групови пр-я от членове на легални организации от тяхно има и за тяхна сметка.Нужно е корпорацията да е законна,извършителя да е свързан с нея и да го прави в неин интерес не в личен

7.заражда се в ю.Италия.о.Сицилия.Заражда се като реакция на чуждото насилие над местното население,както и на заробването на богати фамилии.те приемат ф-ма и структура  на сицилианското семейство.пр-то става ср-во за забогатяване.престъпни организации възникват и по икономическа линия-от развитие на търговия,пазар..преследват високи печакби и натрупаното ци устремява към политическата и финансова власт.Градят се на фамилен ,териториален,смесен принцип.имат си ритуали, закон за мълчание(омерта)Рико за рекета.Диверсификация-способ на ОП при опасност от провал пренасочват капиталите от една сфера в др

8Утвърждава се от морските разбойници през средновековието чрез грабежи  придобили пари и др ср-ва предоставили ги прекупвачи  и т.н

Опр-са действия извършени за укриване или прикриване произхода на придобити чрез пр-ние печалби и техния собственик с цел участие в легалната икономика

Процес на прането

Цикъл пране на пари

-незаконен продукт(придобита печалба)-разпределението му(раздробяване)-прикриване на трасето-укриване произхода-налични чисти или инъче казано пласмент,пране,интегриране

Срокът е различен и за виси от ....дължин ана трасе,р-р пари,сътрудничество и д.р

Техниките са различни

Има  интелектуализиране и различни системи на внос износ внос на пари в банки и др.

Офшорнире компании са най големите играчи –създават се в зони където регистрацията на фирми не етрудна.Там има нисък нулев данък,липсва валутен контрол,анонимност,избягване на двойно данъчно облагане.Данъчния рай е свързан с данъчни облекчения и дейности по укриване на д/ди

9.Световен проблем,социално а не правно понятие.Трябва д асе разглежда като подкуп и др действия в които са замесени лица от обществения или частния сектор за които се смята 4е са нарушили задълженията си.Тя е злоупотреба с правомощия,предоставени на лице със закон или договор с цел лично да се облагодетелства или корпоративно.

Политическа(избори и де)в съдебната власт,в икономическа и финансова система.Типовете са системна,спорадична,случайна,англииска,люксембургска и др

Проблем е регилирането на икономиката.борбата с нея е изграждане на с-ма от превантивни(добро заплащане),законодателни(стратегии и закони)

мерки

 

WWW.POCHIVKA.ORG