Home История Културни епохи в Елада. Минойска цивилизация

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Културни епохи в Елада. Минойска цивилизация ПДФ Печат Е-мейл

ТЕМА  5

Културни епохи в Елада. Минойска цивилизация

I.Хронология

Възниква на границата на 3-2 хилядолетие пр. Хр., границата между каменната и медната епоха. Наименованието е дадено от откривателя й сър Артър Евънс в средата на ХХв. Античните авто-ри малко говорят за тази епоха, те говорят за мъдрия цар и законодател на Крит [ Минос. Омир нарича Минос съветник на Зевс. Тукидид говори, че Минос овладял Егейско море, изгонил карийците от Цикладите и колонизирал островите, като очистил Егейско море от пиратите C това е т.нар. Миносов мир. Платон говори за тежкия данък наложен на Атина (вж.”Пияният Кун”; стр.36). Аристотел обяснява таласократията на Минос с положението на Крит. Има две хронологии за тази цивилизация:

є на сър Артър Евънс, базирана на керамиката  открита на острова (традиционен метод; тя се доуточнява непрекъснато

є на гръцкия професор Платон (ХХв. J), базирана на строежа на дворците.

Сър Артър Евънс я разделя цивилизацията на три периода, всеки от по 1500 години, а именно Ранно-, Средно- и Късноминойски. Към тях се приравняват и три периода за културата на континентална Елада =о Ранно -,Средно- и Къснохеладски.

хПлатон

лПреддворцов – 2600 – 1900г.пр.Хр.

лПърви дворцов – 1900 – 1700г.пр.Хр.

лВтори дворцов – 1700 – 1380г.пр.Хр.

лСледдворцов – 1380 – 1100г.пр.Хр.

лСубмикенски – 1100 – 1000г.пр.Хр.

х Евънс

1) Ранноминойски

j 3000 – 2800г.пр.Хр.

k 2800 – 2500г.пр.Хр.

l 2500 – 2200г.пр.Хр.

2)Средноминойски

j 2200 – 1700г.пр.Хр.

k 2000 – 1700г.пр.Хр.(само за Кносос и Фестос)

l 1700 – 1600г.пр.Хр.

3)Късноминойски

j 1600 – 1400г.пр.Хр.

k 1450 – 1400г.пр.Хр.(само за Кносос)

l 1400 – 1250г.пр.Хр.(само за Фестос)

(Дорийско нашествие)

хОстрови и континентална Елада

лРаннохеладски – 2600 – 2000г.пр.Хр.

лСреднохеладски – 2000 – 1600(1550)г.пр.Хр.

лКъснохеладски – 1600 – 1100г.пр.Хр.

Разцветът й е от ХVІв. До средата на ХVв.,а упадъкът – след втората половина на ХVв.

ІІ.Характеристика

Това е една матриархатна империя, организирана на родово-сакрални основи, една мирна, търговска, морска цивилизация. В живота на минойците е царяло пълно спокойствие и хармония, живот изпълнен с мирен труд, веселие, непрестанни свещенодей-ствия и благоденствие. Накратко това е една екзотична цивилизация. Като остров, Крит е естествена защита от набезите на останалите племена. Там не са открити укрепления, нито има сцени на лов и война. Единствената заплаха са били земетресенията и морските бури, ето защо дворците са строени далеч от морето. Крит е вратата, затваряща Егейско море и това е довело до колонизацията на голяма част от островите в Егейския басейн.Но Крит е и врата, която отваря Егейския свят към Средиземно море, а това е довело до интензивна търговия със средиземноморските цивилизации.

ІІІ.Държавно устройство

Според Омир на Крит е имало пет племена, всяко със свой език ? Пелагийци, Етеокритяни, Хидонци, Ахейци, Дорийци. През Преддворцовия период идват етеро-критяните (”истински”), които внасят нов расов елемент. Те са т.нар. източен и  средиземноморски тип Ш средни на ръст, с черна къдрава коса, кафяви  очи. Те донасят бронза, строят каменни или тухлени домове с множество стаи, застроени около големи павирани дворове. Често фасадите на сградите са били украсени с червена пиласта. Социалната организация е γένος, основният култ е към Μεγάλη μήτηρ. През Първия дворцов период по неизвестна причина родовете започват да се централизират около четири центъра:  Кносос, Фестос, Малия и Закро. Дворците са били застроявани около централен двор, около който е имало множество постройки с изящни фасади, монументални входове, разделяни от малки стълби. Освен жилища е имало много сакрални помещения, работилници, складове. Социалната организация е на сакрално-кастов принцип. Всички касти са били обединени от таен култ. Основен е култът към Μηγάλη Μήτηρ и почитане на λάβρυς. Възниква линеар А. Около 1700г. дворците са разрушени от земетресение и пожари. Минойската цивилизация  преживява зенита си през Втория дворцов период. Върху руините израстват много по-величествени и нови дворци. Централен става дворецът в Кносос, а дворците във Фестос, Малия и Закро се превръщат в резиденции на царя. Появяват се и резиденции на управителите, които управляват цели области. Появяват се много добре организирани пристанища. До началото на ХVІв цялата територия на Крит е била централизирана около Кносос. Открити са множество широки и удобни пътища, всички водещи към Кносос. Дворецът там е бил сакрален, административен, икономически, търговски център, основна житница и трезор, съхраняващ държавния запас. Елините го наричат πολύϑυρα или λαβύρινϑος. На пръв поглед той е огромен и хаотичен комплекс от 22 kmІ с 1500 помещения. Строежът му е започнал през 1900г. и е напуснат окончателно през 1100г. Има обаче архитектурен замисъл. Дворецът е застроен около правоъгълен централен двор, срещу който е главната тронна зала на царя. Дворът е основен сакрален център, където може би са били устройвани игрите с бикове, тъй като размерът на дворовете в останалите дворци са същите. Дворът явно е непрекъснато дострояван особено след честите критски земетресения. Крилата са разположени хармонично на един, два, три етажа, всеки с излаз на земя. Множество помещения са били  осветявани и проветрявани от светови кладенци, множество огромни прозорци, веранди и т.н. Имало е всички удобстваB C водопровод, канализация, вентилация, осветление, бани, дори тоалетни с течаща вода. Таваните са поддържани от обърнати дървени колони (боядисани в червено), в стените са вградени греди срещу земетресения. Те изгарят при пожар и етажите се срутват на пластове. Стените са украсени с прекрасни фрески ] растения, птици, морски животни, хора, шествия, празници. Открити са множество сакрални помещения,работилници, складове.

В двореца живеят знатните (управляващите касти) от бюрокрацията, през свещените занаятчии до висшите управници и царят. Всички в различна степен са свещени, а царят е и бог. Простолюдието и низшите степени свещени членове на двора не са били допускани до царя, останалите преди досег с него е трябвало ритуално да се умият. В преддверието на тронната зала е открита огромна порфирова купа (порфир ’ камък с тъмночервен цвят, използва се за строежи). Гипсовият трон е пазен от два свещени грифона. Държавната система на управление е източен тип теокрация. Свещените царе са и богове. Тронната зала има специална отходна шахта за негово духовно очистване. Той упражнява властта и извършва култа към Бога-Бик. Вероятно се е появявал пред народа с маска на бик, от където е митът за Минотавъра (Μινώταυρος = Μίνως + ταύρος). Титлата му е Μίνως, ωος, ὁ. Властта се носи от дъщеря му, която извършва култа на царския дом, която е символ на двора, а той пък Ь на  империята. И тя е богиня, титлата й е Ἀραδνη. Ето защо на нито една фреска не можем да разпознаем царят, царицата и дъщерята. Дворецът контролира целия живот: селското стопанство, занаятчийството, вноса, износа, мореплаването, строителството, изхранването при неплодородни години. Всичко стриктно се регистрира в плочките с линеар А.

ІV.Население и бит

Висшето общество се състои от най-често изобразяваните знатни дами, облечени в камбановидни, често спускащи се на няколко пласта до земята, рокли, обхващащи в корсет гърба, раменете и ръцете с открити гърди. Прическите им са сложни, с много букли, особено характерни отпред на челото. Носят скъпоценности на врата, ръцете и в косите. Благородните господа са облечени само с надбедрени препаски, но със сложни куполовидни прически с много букли според сана, преплетени с пера, цветя{| и  скъпоценности. Модата на тена изисква мъжете да са загорели, а жените * бели. Талията им е тънка и фина, оформена с бронзов пръстен, поставен при инициацията (справка : Тушев: той ги разбира тези думички J), който повече не се сваля. Битът им се отличава с изисканост и вкус, лукс и веселие. Всеки е притежавал специален пръстен-печат, плосък или цилиндричен, от скъпо-ценен или полускъпоценен камък, играещ ролята на паспорт. Простолюдието обитава домове със скромен инвентар, разпръснати из целия остров. Облеклото е от прости роби или кожи. В Кносос и в резиденциите във Фестос, Малия и Закро е имало много полусвободни слуги и роби.

V.Религия

Основна богиня е Μηγάλη Μήτηρ (владичицата, господарка на природата, животни, растения, хора, небе, земя, ад). Почитана е била в триделни светилища. По печати и статуи я изобразяват сред диви животни, под плодни дръвчета, с житен клас в ръка или със змии (покровителка на земния свят), с пантера на главата (покровителка на дивата природа). Имала е много жрици. Основният бог е Богът-Бик Ш повелител на земетресенията и морските стихии. Символи са му λάβρυς и рога. Посветени са му били игрите с бикове. Честван е от и в царя. В дворецът има тайно сакрално помещение, където се почита тайното божество на царския дом, със символи сова (тайната) и змия (домът). Открити са тръби и хранилки за домашните змии. Чества се от и в царските дъщери. Из целия остров по върховете на планините са открити свещени пещери-параклиси Є явно това е култът към божествения младенец, скрит от очите на обикновените смъртни. Чества се от царя.

VІ.Колонизация и търговски връзки

Включвали са в империята си околните острови (напр. о-в Тера). Колонизирали са Цикладите, Родос, малоазийското крайбрежие около Милет (важен център на изкуственочлено-производството, вж.”Лизистрата”J). Основни търговски партньори са Египет, Сирия и Финикия, тъй като там е открита минойска керамика. На египетски стенопис от ХVв. се виждат типично минойски облечени пратеници, а надписът твърди, че те поднасят дарове от страната Кефтиу, тоест Крит (Kftjw у на древноегипетски, буквално “морски кораби”).Вносът е от Египет и Сирия, тъй като на Крит са открити техни предмети.

VІІ.Унищожаване на минойската цивилизация

Около 1450г. Крит е връхлетян от унищожителна катастрофа, може би в резултат от изригването на вулкана на о. Тера. От тогава се датира и нахлуването на микенците, тъй като керамиката става схематична, появяват се оръжия, появяват се плочки с линеар В.

 

WWW.POCHIVKA.ORG