Home Право Апелативен съд

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Апелативен съд ПДФ Печат Е-мейл

Апелативен съд

Съгласно конс на българия на 7 правораздаване е 3-ри инстанционно,това озна4ава 4е  делата в гражданското и съдопроизводство се разглеждат в първа инстанция (районен или окръжен съд) втора възивна инстанция(окръжен или апелативенсъд) и касационна инстанция по принцип върховния касационен съд. Апелативният съд се явява  втора апелативна инстанция по жалби и протести образувани срещу първо инстанционни актове на окръжните съдилища  следователно спряво решенията на районни съдилища , апелативна инстанция е апелативният съд спрямо съдебните решения и пресъдите произнесени от съдебните съдилища от първа инстанция , деиства апелативният съд. В настоящиятмомен на територията на страната е разпределена на 5 апелативни съдебни района сдалищата на апелативните съдилища са в сСофия , пловдив, Бургас, Варна и велико търново.подсъдни на съответният апелативен съд са първои нстанционните актове постановени от окръжните съдилища в неговият апелативен район, така например подсъдни на софииският апелативен съд  ще бъдат  образуваните по жалби и протести деласрещу първо инстанционните актове на окръжните съдилища  в софия , СГС, СОС , кюстендил , перник,  благоевград , монтана , враца и видин .  АПелативният съд деситва само като възидна инстанция за разлика от окръжният и районният съд  той никога не се явява като първо инстанционнен съд . АС с е съсътой от съдии за разлиак с положението в окръжните съдилища при него няма  младчи съдии. В апелативният съд  съдиите се разпределят в зависимост от характера и обеман на делата, в три отделения  гражданско търговко и наказателно . структората на апелативният съд серешава отн еговото отбщо събрание , следователно, събраниеот може да реши и да има само 2 отделения гражданско и наказателно в съсътава на общото събрание  се ввключват всички съдии. В нвго могат да участват председателите на окръжните съдилища на с право на съвещателен глас. (участие в обсужаднията , но не с право да се гласува) министърът на правосъдието в заседанията на бск .  събраниоята на ас  имат алтернативни функции с  предеседатеал на окръжният съд ..   той води в организационно и административно отношение апелативният съд , той има близки функции с тези на председателя на  окръжният съд ,  той е ментателен орган. Избирасе  след конкурс от вишия съдебен съвет. Възможни са само два последователни мандата.мандата им е 5 години.  Идентично е правното положение на военно паелативният съд  той е само единична старан  и се води от председател.пред него се оспорват първо инстанционни решения ан военните съдилища. Специфично е това  че всички съдии в него са воелизирани. Тоест офицери.  Апелативният съд виаги заседал в съсътав от 3-ма  съдии освен ако в закоан е посечено друго. Неговите решения се оспорват пред върховният касационен съд.

Военни съдилища.

Вс тоя ранг ас приравнени на  районни съдилища, те в настопящият момент , те гледат  само първо инстанционни дела  за престъпления извършени от военизирани служители на въоражените сили при или по повод на служебните им задължения.военните съдилища се състоят от съдии, той винаго разгледа делата  в съъстав от един съдия и съдебни заседателиосвен ако в закона не  посочено друго. Съъстават на съответният съд се председателства от най старият съдия . военни съд как то и окръжният съд иам общо събрание, то иам същите правомощия както общото събрание на общият съд. Правният статут на председателят ан окръжният съд е еденти   ен с този на председателя на окръжният съд..

Касационне съд .  

АПелативният съд деситва само като възидна инстанция за разлика от окръжният и районният съд  той никога не се явява като първо инстанционнен съд . АС с е съсътой от съдии за разлиак с положението в окръжните съдилища при него няма  младчи съдии. В апелативният съд  съдиите се разпределят в зависимост от характера и обеман на делата, в три отделения  гражданско търговко и наказателно . структората на апелативният съд серешава отн еговото отбщо събрание , следователно, събраниеот може да реши и да има само 2 отделения гражданско и наказателно в съсътава на общото събрание  се ввключват всички съдии. В нвго могат да участват председателите на окръжните съдилища на с право на съвещателен глас. (участие в обсужаднията , но не с право да се гласува) министърът на правосъдието в заседанията на бск .  събраниоята на ас  имат алтернативни функции с  предеседатеал на окръжният съд ..   той води в организационно и административно отношение апелативният съд , той има близки функции с тези на председателя на  окръжният съд ,  той е ментателен орган. Избирасе  след конкурс от вишия съдебен съвет. Възможни са само два последователни мандата.мандата им е 5 години.

Военни съдилища.

Вс тоя ранг ас приравнени на  районни съдилища, те в настопящият момент , те гледат  само първо инстанционни дела  за престъпления извършени от военизирани служители на въоражените сили при или по повод на служебните им задължения.военните съдилища се състоят от съдии, той винаго разгледа делата  в съъстав от един съдия и съдебни заседателиосвен ако в закона не  посочено друго. Съъстават на съответният съд се председателства от най старият съдия . военни съд как то и окръжният съд иам общо събрание, то иам същите правомощия както общото събрание на общият съд. Правният статут на председателят ан окръжният съд е еденти   ен с този на председателя на окръжният съд..

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG