Home Литература Структура на ЛИС

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Структура на ЛИС ПДФ Печат Е-мейл

Схема за създаване на съчинение разсъждение

(подробен вариант)

І Анализ на темата - заглавието (Разчитане на нейния смисъл)

1.      Тема включва:

основен предмет - този, който се повтаря най-често

ключови думи - тези, които назовават нещата, действията, признаците и обстоятелствата, свързани с основния предмет и го отнасят към една предметна област - къде, кога, какво и как се случва с основния предмет (героя)

Примери за разчитане на тема:

Пример1

Да помогнеш на другия като забравиш за себе си (кой? - Вазовата героиня; основен предмет - баба Илийца; ключови думи - нейните качества - жертвоготовност, себеотрицание, родолюбие и милосърдие, проявени в труден момент - погром и свързания с него страх малодушие у другите).

Пример2

„Бяла лястовичка - мислеше си той. - Има ли я?“

Основен предмет - вярата в чудото и отношението към нея на Петър Моканина - Борбата между вярата и съмнението у Петър Моканина.(ключови думи - Петър Моканина, бяла лястовичка, вяра, съмнение)

Пример3

„Защо Вазов озаглавява своята повест „Немили - недраги“ (насоченост към авторовото послоние - какво ни казва чрез заглавието?)

Основен предмет - съдбата на хъшовете;

Ключови думи - „Немили - недраги“, безизходицата, страданието и мъченичеството на емигрантите в чуждата земя и освободена родина.

Пример4

- „Ох, хич не ми сгряваше сърцето туй „и в Америка е същото“(основен предмет - пътеписецът и неговата вътрешна реч; ключови думи - чувството на разочарование от американската действителност - корупция, отчуждение, задушаване на свободата от капитала) Пътеписецът мечтае за съвършено общество, а открива това, което познава от Европа)

ІІ Създаване на целенасочена, свързана с темата, теза (основно твърдение - нашето мнение по поставения в темата и разчетен от нас проблем)

Тема:Бяла лястовичка - мислеше си той. - Има ли я?

1. Задаване на въпроси към думите и словосъчетанията на разчетеното от нас заглавие (темата) и подреждане на отговорите в градация (по степен на важност според собствена преценка)

Пример:

·        На кого са тези думи?  -  На Петър Моканина - обикновения добруджански овчар, през чийто поглед повествователят показва света в разказа.

·        В кой момент от текста са произнесени и в какво е смисълът им? - Във финала на разказа (елемент от вътрешната реч на героя); момент от мълчаливия диалог за вярата, който героят води със самия себе сии със самия себе си.

·        Защо Петър Моканина е раздвоен между  вярата и съмнението? - Защото светът около него е връждебен и отчужден и сам не е намерил в него опори на вярата.

·        Израз на какви човешки качества са тези думи? - На душевно благородство, отзвичивост към чуждото страдание, милосърдие.

2. Създаване на цялостен текст (абзац) на тезата от получените отговори

Пример:

„По жицата е един мълчалив диалог  за вярата, който Йовковият герой Петър Моканина води със самия себе си. С фразата - „Бяла лястовичка - има ли я?“ - произнесени в края на разказа, добруджанският овчар търси отговор на въпроса има ли спасение във враждебния свят, който го обкръжава. И след като е дал от своята ненамерена вяра на болното момиче, той продължава мъчителния диалог, затова стават ли чудеса.

Чрез образа на мъдреца Петър Моканина творецът Йовков утвръждава  идеята, че чудото е в душата на състрадателния, отзивчивия  към чуждата болка човек, готов да даде от своята вяра дори когато сам не я е намерил. (За да проследи вътрешния диалог между вярата и съмнението, Йордан Йовков разчита на преживявянето, а не на сюжета).

ІІІ Изграждане на доказателствена част

1. Определяне на основни смислови моменти в изградената от нас теза

Пример:

І момент: Борбата между вярата и съмнението

ІІ момент: Идеята (посланието) на Йордан Йовков за символичния смисъл на бялата лястовица.

2. Отнасянето на смисловите моменти  до текстовите структури, които ще наблюдаваме в текста (диалога, външната и вътрешната реч на героя, пейзажа, художествените детайли)

3. Изграждане на подтезите - конкретни, произлизащи от тезата, твърдения, които ще бъдат доказани чрез разсъждения върху художествен текст и онагледяване чрез текста.

Забележка: структура на литературното разсъждение:

І подтеза:  Първо доказателство - онагледяващ пример (сбит преразказ; цитат); Второ доказателство - онагледяващ пример (сбит преразказ; цитат) ... извод - преход към следваща подтеза.

ІІ подтеза: Първо доказателство - онагледяващ пример (сбит преразказ; цитат); Второ доказателство - онагледяващ пример (сбит преразказ; цитат) ... извод - преход към следваща подтеза.

ІІІ подтеза: .....

Пример:

І подтеза: Ненамерило помощ в реалния свят, само с болката си, нещастното семейство на Гунчо тръгва да търси надежда в мистичната баля лястовица. Вместо чудната птичка то среща Петър Моканина и открива в него последната опора за своето спасение. Заедно с тъжния баща Петър Моканина извървява пътя на вярата, която търси в действителността и собствения си опит.

Доказателства:

а) диалог  („Дохтори, като дохтори ...“ )

б) тъжният и неясен разказ на бащата за разболяването на момичето.
в) пейзаж - натежалата като броеница жица с черни лястовички („много, но все черни)
г)размишленията на Моканина за белите животни в природата
д) описание на болното момиче (стопено тяло, но млади, пълни с надежда, очи - като свещ)

Извод - преход: След като не намира доказателства за вярата в бялата лястовица в самотния и отчужден свят, Петър Моканина разбира, че надеждата, която вижда в очите на Нонка, се нуждае от неговата подкрепа, без той да има собствена вяра в чудото. Тогава Моканина прознася съдбовните думи: „Ще я видите чедо,... аз я видях.“

ІІ подтеза: С име, което означава камък и двусмислено прозвище (нечувствителен, но и добър човек) обикновеният добр. овчар се превръща в този, който трябва да даде вяра на болното момиче без самият той да я притежава (сходство с библейския свети Петър). Оказва се, че в този самотен свят единствената надежда за спасение (бялата лястовичка) е в благородството на човешкото сърце, в милосърдието и отзивчивостта.

Доказателства:

а) Моканина изслушва разказа на непознат.човек внимателно, с разбиране и такт (деликатни въпроси, обръщане на „ти“)

б) сам търси опори за вярата като приема чуждото нещастие като свое (в света около себе си)

в) подкрепя думите на бащата, че е видял лястовичката

Извод - преход: С чувствителното си сърце мъдрецът Петър Моканина осъзнава, че човешката вяра се нуждае от подкрепа и престъпва собствения си морален и християнски принцип - „Не лъжи!“ И след като изпраща самотната каручка Моканина продължава да мисли за случилото се и да терзае душата си с въпроса: „Бяла лястовичка... - Има ли я?“

ІV Създаване на увод и заключителна част

1. Увод - въвежда от темата към тезата(планира се последен, пише се първи в съчинението).

Пример:

В   разказа „По жицата“ творецът Йордан Йовков поставя проблема за вярата и значението й за човешкия живот. Този проблем е видян през очите на Петър Моканина - обикновения овчар на Добруджа, който притежава рядкото човешко качество - да съпреживява като свое чуждото нещастие

2. Заключение - създава се като обобщение на вече заявените изводи  - преходи към отделните подтези чрез смислово - синонимни изрази.

Пример:

Бялата лястовица е символ на доброто, на надеждата и вярата в смисъла на живота. Чрез образа на Петър Моканина писателят утвърждава хуманната идея, че чудото на спасението за човека е в другия човек. Това е отговорът на съдбовния въпрос, който човекът Петър Моканина си задава след срещата с болката и нещастието.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG