Home Литература Стихотворението "На прощаване " от Ботев"

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Стихотворението "На прощаване " от Ботев" ПДФ Печат Е-мейл

Изразни средства, използвани в "На прощаване в 1868г."

Значението им

1. ПОВЕЛИТЕЛНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ

повелително наклонение:

наклонение, при което извършването на действието зависи от волята на говорещия

например: иди, купи, вземи

2. ЕПАНАФОРА

Спирално повторение на една и съща дума или израз в края на един и началото на друг стих. Освен обичайния  за всяко повторението се изгражда специфичен поетичен ритъм.

3. ГРАДАЦИЯ

постепенност, последователност, степенуване, прогресия

осъществява се на равнището на речта и на равнището на композицията

в речта представя като еднородни части или изрази, подредени по възходяща или по низходяща линия според степента на изразителността им

NB: Термин "низходяща градация" НЯМА!

4. МЕТАФОРА

пренос

контекстуално явление, при което се свързват думите с основните им значения благодарение на прилика между назованите обекти

5. ПЛЕОНАЗЪМ

плеоназъм = плеонастично натрупване

употреба на синоними в непосредставена близост, за да се постави смислов акцент

6. ВЪЗКЛИЦАНИЕ

възглас, вик, повик, възклик, възкликваме

израз на емоция

7. ИНВЕРСИЯ

фигура, при която се разменят обичайните, налагани от езиковите закони, места на думите в словореда с цел да се подчертае значението на думата чрез "необичайното" място

8. СИНГУЛАРИЗАЦИЯ

вид метонимия, при която едното лице се явява представително за цяла общност.

Например ("На прощаване"):

турчин -> всички поробители -> Османската империя

---------------------- сравни: ---------------------------

бащино огнище -> роден дом -> България

9. ИЗРАЗИТЕЛНА ГЛАГОЛНА ФОРМА

форма на глаголите, при която се вплита лично отношение; експресия;

10. СИНЕКДОХА

вид метонимия

вид троп, който преименува обекта с името на негова част

Напр.: "върхът отговори с други вик: "Ура!"" - "върхът" е синекдоха

11. АНАФОРА

повторение на някаква езикова или речева единица (дума, израз) в началото на два или повече стиха или изречения

12. ЕТИМОЛОГИЧНА ФИГУРА

употреба на сродни думи в непосредставена близост, за да се постави смислов акцент 

13. АПОСИОПЕЗА

Многоточия (...), пауза, замълчаване

когато думите не могат да изразят чувствата

14. КОНТРАСТ

антитеза, противопоставяне

съчетаване на антоними или противоположни твърдения с цел чрез контраста между тях да се усили отчетливостта между изгражданите образи и внушения 

15. АНАФОРА

повторение на някаква езикова или речева единица (дума, израз) в началото на два или повече стиха или изречения

/пс. без да исках я писах на картинката два пъти

*11 = *15/

16. СИМВОЛ

условно създаден знак за познание и самопознание. В неговия строеж се включват образ и смисъл, свързани посредством условна връзка. Образът при символа представя, замествайки го, някакъв смисъл, за който естественият език няма дума. Символът за разлика от обикновения знак е многозначен.

NB! Символът "венец" от "На прощаване":

- направен от вечнозелени растения

- кръгла форма

Т.е. символизира вечната, неподвластна на времето слава на борците

NB! Не забравяйте, че художествените похвати сами по себе си са нищо. Само вплетени в худ. текст, те изпълняват своята функция.

На места съм давала дефиниции, които са извадка от учебника по литература за 7.клас на издателство "Просвета", на други - обяснението е мое - по-простичко, по-практично.

Информацията, която дава този материал (и двата файла), съдържа абсолютно всичко, което трябва да знаете относно изразните средства в "На прощаване в 1868г." на Христо Ботев. Някои от худ. похвати не се преподават в училище (необяснимо защо), но са необходим материал за пълното осмисляне на худ. текст и успешно продължаване на учебния курс по литература.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG