Home Психология Граматични проблеми

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Граматични проблеми ПДФ Печат Е-мейл

ГРАМАТИЧНИ И СИНТАКТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

1. Съгласуване на сказуемото с подлога – особени случаи

  1. 1. Подлог абревиатура

САЩ предприемат мерки...

АЕЦ “Козлодуй” е застрашена...

1. 2. При изрази за учтивост

Госпожо, кога сте били там?

Госпожо, Вие сте приета.

Госпожо, кога сте били най-горда с постиженията си?

Госпожо, добре дошла.

1. 3. Две членувани прилагателни към едно съществително (два предмета)

Българският и френският език са аналитични.

Обикновеният и шпековият салам поскъпнаха.

1. 4. Подлози, свързани с или или с нито – нито

Когато при първото гласуване един или няколко кандидати не са получили необходимото мнозинство, се провежда повторно гласуване.

Не дойдоха нито студентите, нито преподавателят.

Правителството на всяка държава членка, Европейският парламент или Комисията могат да представят пред Съвета проекти...

(...) директивата или решението трябва да бъдат транспонирани...

но: Всеки блясък или шум ме стряскаше (Ив. Вазов).

  1. 5. Подлог с несъгласувано определение

Примери за грешно съгласуване:

Стойността на парите  ще скочат от 20 да 50 %.

Количеството златни и сребърни монети в трюмовете му се изчисляват на около 4 млрд. долара.

Видът на формата е предварително избрана от вас.

2. Употреба на деепричастието

Не разбирайки какво става, хората изпаднаха в паника.

Примери за грешни употреби:

Споменавайки леките автомобили, трябва да се има предвид приносът на Toyota.

Връщайки се обратно на ул.”Гладстон”, на очите ни се набива голяма жълта табела.

Отивайки на работа, на Иван му прилоша.

Пресичайки улицата, ще стигнеш до един висок блок.

3. Употреба на възвратни и невъзвратни притежателни местоимения

3. 1. Пълни форми

Иван обича своите родители.

Аз обичам своите / моите родители.

3. 2. Кратки форми

Аз обичам родителите си / ми.

Правилото важи и при сказуемо в страдателен залог.

При осъществяване на дейността си Инспекторатът се подпомага от администрация.

Председателството се подпомага във всичките си задължения от другите членове на...

Съветът се представлява от своя председател.

Съветът се свиква от своя председател по негова инициатива.

4. Употреба на винителните и дателните форми на въпросителното, относителното, неопределителното и отрицателното местоимение (кого, кому, когото, комуто, някого, някому, никого, никому)

Примери за грешни употреби:

С кой съм споделял, си е моя работа.

Всичко ще се нареди, само на никому – нито дума.

И на кой му пука от дъжда в Лондон?

Това е автомобилът, с когото ще се гордеете.

5. Обединяване на глаголи с различна рекция – не се допуска

Примери за грешки:

В “Епопея на забравените” поетът разкрива и се прекланя пред подвига на героите.

Модният бизнес винаги е бил по особен начин свързан и отделен от ежедневието.

Икономическата криза, безработицата, бедността са фактори, които определят и влияят върху живота на българина.

6. Бройна форма при имената от мъжки род

6.1. Съществителни, означаващи нелица

Един

Много

Два, три...колко, няколко

мост

 

двигател

 

тигър

 

мостове

 

двигатели

 

тигри

моста

 

двигателя

 

тигъра

Примери:

(...) три интересни въжени моста, (....) седем новородени сибирски тигъра...., (....) два шестцилиндрови двигателя....

Но: (...) три от интересните въжени мостове

6. 2. Съществителни, означаващи лица

Един

Много

Двама, трима, четирима...

лекар

 

ученик

 

депутат

лекари

 

ученици

 

депутати

 Примери:

(....) двайсет и трима ученици....,   (....)240 депутати....

Поправете грешките в изреченията.

1. Мястото в средата на таблото се заема от 5,4 литрова хладилна жабка, над която е разположен дисплея на допълнително предлаганата навигационна система (с карти на DVD носител и вграден телефон) и бутона за задействане на ръчната спирачка, когото малцина ще очакват да видят точно на това място.

2. Всъщност перспективата за милиарди от субсидийте на ЕС само окуражиха престъпниците да се пренасочат от контрабанда и изнудване към пробив в политическата и съдебната системи.

3. През юли 1942 г. войските трябва да достигнат и да нахлуят в Ирак.

4. Геолозите сглобяват душове за вода и първите дестилационни устройства в Саудитска Арабия, произвеждайки сладка вода от морската. За местните жители обаче най-впечатляващите технически нововъведения са двата три киловатови, 32 волтови електрически генератори. 

5. В същност най-интересно би било да разгледате Citroën C4 Picasso през нощта просто защото по това време най-добре проличава ексцентризма на интериора с неговите 32 на брой светлинни източници, създаващи причудлива атмосфера.

6. Госпожице, трябва ми служителя, с който говорих преди малко. Бихте ли ме свързала отново?

7. Ученикът го беше страх да си признае не защото някои щеше да го накаже, а защото не искаше да се разнесе слуха за провала му.

8. През Май 1867 г. новоизбраният Цариградски патриарх Григорий VІ представя на Граф Н. Игнатиев проект за създаване на автономна Българска църква в земите между р. Дунав и Стара Планина.

9. В новия ван могат да се настанят до седем пътника, но въобще не е задължително купувача да бъде глава на многолюдно семейство, за да се заинтересува от него – в продължение на дълги години именно комби моделите бяха предпочитаният тип семеен автомобил заради функционалността им.

10. По това време Картаген се оказал единствения град-държава, оспорвайки хегемонията на Рим в Средиземноморието.

11. Определянето и подборът на членовете на ЕГЕ се прави въз основа на публична покана за изразяване на интерес.

12. Всяко становище се публикува незабавно след неговото приемане.

13. Всяка държава-членка, която реши да поддържа целеви запаси, изпраща на Комисията известие, предназначено за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, в която се посочват количествата на запасите (...)

14. Срещата на българските и гръцки бизнесмени беше полезна.

15. Разбира се, ако човек си даде труда да потърси недостатъци, със сигурност ще открие такива.

16. Една от най-известните колекции на спортни автомобили е тази на комплекса “Донингтън парк”.

17. Той проследява пътя на американката от мексикански произход, започнал от нощните барове в щата Тексас.

18. Отчитайки най-добрите практики в областта на дълговото управление, провежданата от Министерство на Финансите политика в тази област се осъществява при спазване на действащата нормативна уредба в страната, по-съществена част от която са Закона за държавния дълг, Закона за бюджета на РБ за съответната година, Стратегията за управление на държавния дълг, действаща за съответния тригодишен период и др. законови и подзаконови нормативни актове.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG