Home Икономика Икономика и зрителни увреждания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Икономика и зрителни увреждания ПДФ Печат Е-мейл

Зрителните затруднения може да варират от пълна загуба до частично нарушение на зрението, като виждане в тунел, замъглено виждане или далтонизъм. Някои хора могат да имат проблеми да виждат при слаб интензитет на светлината, да имат проблеми при преценката на скоростта и разстоянието или да изпитват болезнено раздразнение на очите, предизвикано от ярка светлина. Само около 18% от хората, които имат зрителни затруднения се класифицират като напълно загубили зрението си и повечето от тези хора може да правят разлика между светлина и тъмнина. Някои хора се раждат с увредено зрение, а други го придобиват в резултат на заболяване или инцидент и това оказва влияние върху начина, по който те се отнасят към своето увреждане. Обикновено в университетите по повечето програми основното количество информация  се предоставяна визуално, следователно студент с нарушено зрение ще бъде поставен в значително неблагоприятна ситуация.

Трудности може да се появят при:

 • Достъп до материала за курса – материали за проeктори, слайдове, печатан материал, диаграми, практически наблюдения, онлайн материали и др.
 • Използването на библиотека — намирането, взимането и връщането на книгите.
 • Воденето на записки по време на лекциите.
 • Практичeска работа в лабораторията или на открито — записване на наблюдения.
 • Пътуване от, до и около университетския район.

Има разнообразни примери за помощ, от която студентите с нарушено зрение може да се нуждаят по време на тяхното обучение в университета и някои от примерите са следните:

Оборудване и технологична помощ
 • · Уголемен шрифт е дефиниран като 14 р или повече и е един от най-простите начини да се увеличи достъпността за студенти с увредено зрение. Направено изследване от Кралския Национален Институт за хора с нарушено зрение във Великобритания показва, че 36% от хората с нарушено зрение и 75% от хората с частично нарушено зрение могат удобно да четат големия шрифт.
 • · Брайл е система основаваща се на серия от релефно повдигнати точки, които представляват букви и думи. Муун е подобна схема като на Брайл, но с релефни форми, а не точки. Необходимо е дълго време, за да се научи Брайл и основно се използва повече от тези хора, които са с нарушено зрение по рождение или от ранна детска възраст отколкото от тези, чието зрение е било нарушено в по-късен етап от живота им. Въпреки че действителният брой на хората използващи Брайл е малък, това е полезно средство и може да се използва от хора с нарушено зрение. Диаграми, таблици и друг картинен материал може да бъде възпроизведен с подходящи диаграми в релефно изображение.
 • · Увеличаващ софтуер – много от компютрите, които се произвеждат понастоящем, имат вид увеличаващ софтуер, който може да се използва за разглеждането на информация на монитора в размер подходящ за хората с увредено зрение. В пакета Microsoft Office 2000, погледнете: Програми – Аксесоари – Достъпност – Увеличител. Windows 95 също притежава необходимата опция, при която може да се промени резолюцията, цвета и размера на текста. Друг специализиран софтуер за увеличаване също може да бъде намерен на пазара.
 • · CCTV камери също могат да бъдат използвани, за да увеличат напечатан текст, в случаи, при които увеличаващия софтуер не е приложим. ССТV  може да бъдат използвани, за да се увеличат книги, карти, списания и др. без да е необходимо да се сканира материала чрез компютър. Това също така е полезно за увеличаване на материал за справка от библиотеката, който е труден за изнасяне от там.
 • · Софтуер за специалисти: гласово активиращ се софтуер се използва от студенти с нарушено зрение и позволява на студентите да диктуват информацията на компютъра. Също така софтуерът може да бъде използван и за четене на написаното от студента с увредено зрение.
 • · Аудио касети – лекции и семинари  да бъдат записани на аудио касети за справка на по-късен етап или за да бъдат направени в друг формат.
 • · Източници от библиотеката – студентите с нарушено зрение могат да ползват за по-дълъг период взетата от университетската библиотека литература, така че да имат възможност да фотокопират в подходящ размер необходимата информация.
 • · Пишещ асистент – някои студенти с нарушено зрение може да се нуждаят от лице, което да води записки и да посещава лекции вместо тях. Това позволява на студента да се концентрира върху информацията представена в лекцията. Може да бъде използван и при изпити. Той може да е завършил студент от подобен академичен факултет, който разбира предмета и термините, които могат да бъдат използвани. Асистентът пише само това, което студентът с увредено зрение каже, като не помага и не дава съвети по темата.
 • · Мобилни инструктори – Отдел за подкрепа и ръководство на студентите може да организира мобилно обучение за студенти с нарушено зрение, които дългогодишно използват бастун. Квалифициран мобилен инструктор развежда студента из университетския район и заобикалящата област, за да го запознае с местоположението. Също така студентите може да бъдат обучени на маршрути (пеша и чрез използване на обществения транспорт) до университета от тяхната квартира и маршрут до всякакви други места, които може да е необходимо да се посетят във връзка с техния курс на обучение.
 • · Не-медицински помощници- не-медицинските помощници се наемат да помогнат на студентите по няколко начина. Например, те могат да взимат и да връщат книгите от библиотеката, да извършват практически задачи, които са трудни за студента, поради нарушеното зрение.
Човешка подкрепа

Стратегии за преподаване - инструкции за добри практики

Целта на посочените по-долу инструкции за добри практики е да направят материала за курса и методите по-достъпни за студентите с нарушено зрение. Не забравяйте, че наличието на студенти с нарушено зрение в групата може да окаже положително влияние върху другите студенти в групата, особено на тези с дислексия.

Печатан материал:

 • Често е трудно за студентите с нарушено зрение да четат нещо написано на ръка. Ако оценявате работа и пишете рецензия, използвайте специален химикал за максимум видимост и пишете четливо.
 • Осигурете напечатания материал спрямо предпочитанията на студентите, например Брайл или с уголемен шрифт.
 • Използвайте напечатани диапозитиви.
 • Използвайте ясен шрифт като аrial или comic sans.
 • Използвайте шрифт 16 р или по-голям размер.
 • Поддържайте оформлението ясно и семпло.
 • Избягвайте текст на пъстър фон.
 • Печатан материал на цветна хартия може да улесни четенето за някои студенти с нарушено зрение. Текст с черен шрифт на жълт фон осигурява максимум контраст.
 • Избягвайте употребата на червено или зелено мастило.

Лекции:

 • Осигурете материали преди лекцията.
 • Може да са необходими записки на Брайл, а диаграмите или таблиците да бъдат направени в подходяща форма. Това може да отнеме няколко седмици и затова материалът, който е на Брайл, е необходимо да бъде изпратен няколко седмици преди лекцията.
 • Опишете всеки материал, който записвате. Опишете всички схеми или диаграми.
 • Използвайте напечатани диапозитиви, вместо такива написани на ръка.
 • Говорете ясно – студентът може да има малко визуални индикации. Спелувайте всяка нова или трудна дума или термин.
 • Позволете на студентите да запиват лекциите на различни носители при необходимост.
 • Осигурете списъка с книги предварително, тъй като студентите може да имат трудности с достъпа до библиотеката и да четат по-бавно. Анотираният списък с книги ще е много полезен за студентите с нарушено зрение, например, само ако части от книгата са подходящи.
 • Осигуряването на материала като списък с книги в електронен формат вместо на листове ще позволи на студентите да ги четат в предпочитания от тях формат.

Провеждане на изпити:

 • Ако студент изисква алтернативно провеждане на изпит, това трябва да е препоръчано от оценката на студента и трябва ди бъде осигурено от службата по изпитите. Стратегии, които могат да бъдат използвани са: предоставянето на допълнително време, използването на пишещ асистент, уголемен шрифт или изпитен формат в Брайл, предоставяне на компютър. Алтернативното провеждане няма да даде на студента нечестно предимство или да го постави в неизгодна ситуация и провеждането не трябва да поставя под компромис валидността и професионалната акредитация на изпита.

Семинари и упражнения:

 • Винаги се представяйте като назовавате името си, тъй като студентът с увредено зрение може да не познае вашия глас.
 • Кажете на студента, когато напускате стаята.
 • Кажете на студента, ако стаята, с която е запознат е била пренаредена.
 • Не оставяйте препятствия, в които някой може да се спъне.
 • Уверете се, че студентът е запознат с всички промени на мястото. Може да е трудно да се открие непозната стая в последната минута.
 • Не се притеснявайте да използвате фрази, които се отнасят към зрение: например: ”ще се видим по-късно”, тъй като повечето хора с нарушено зрение не биха се обидили.
 • Не галете и не хранете кучета-водачи, когато са с нашийник - те са работещи животни – на смяна.
 • Когато работите с група студенти, която включва хора с нарушено зрение, помолете всеки да се представи, за да може студентите с нарушено зрение да знаят кой е в стаята.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG