Home Икономика Краят на маркетинга, какъвто го познаваме

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Краят на маркетинга, какъвто го познаваме ПДФ Печат Е-мейл

Маркетингът предполага продажби. Той е насочен към потребителите и към това да ги подтикне да купуват продукта, който рекламирате. Маркетингът предполага печеленето на пари. Той е бизнес, в който трябва да се инвестира, но от него трябва да има и възвръщаемост.

“Основната цел на маркетинга е

да накара повече хора

да купуват повече вашия продукт, по-често и на по-висока цена.”

Инструментите на маркетинга са: реклами, опаковка, промоции, проучване на пазара, разработване на нови продукти. Чрез тези инструменти маркетингът продава продукта, което е и основната му цел. Тези инструменти е целесъобразно да бъдат използвани чрез стратегически подход. Чрез маркетинга фирмата трябва да си възвърне инвестираните средства и активи с печалба.

“Когато осъзнаете, че маркетингът е това,

което правите, за да продавате, тогава парите, които харчите, ще се превърнат от разход в инвестиция.”

Рекламите, които изготвят мениджърите не трябва да бъдат съобразени с фирмената култура, с инвеститорите, с преките началници или с някой друг от корпорацията. Рекламите имат само едно предназначение, те трябва да се харесват от потребителите, но не просто да се харесват, а да подтикват потребителите към покупки.

При проблем с продажбите, мениджърите веднага трявбва да изготвят стратегия. Смяна на рекламата или друго, независимо от поетите рискове, важна е само целта, ако няма продажби, това означава, че нрещо трябва да се промени и то бързо. Компаниите трябва да инвесират, когато имат възвръщаемост те трябва да продължат, но ако няма възвръщаемост, това означава, че трябва да преустановят инвестициите.

Много от компаниите гледат на маркетинга като на разход, а в някои случаи и като на ненужен разход, поради простата пречина, че не знаят каква е ролята на маркетинг отдела. Това всъщност е краят на маркетинга, на маркетинга, който е забулен в тайнственост и всъщност неговата дейност и роля е неизвестна. Маркетингът е инвестиция и всички компании, които го приемат като такава ще просперират в своята дейност.

Компанийте ориентирани към маркетинга трябва непрекъснато да се харесват от целевите си групи. Те трябва да изтъкват колко е добър, специален, уникален и различен техния продукт от всички останали. Така чрез своята уникалност една компания създава образа на дадена марка, а чрез марката се създава търсенето на продукта. Добрият маркетинг мениджър продава всичко, което компанията може да произведе. Една компания не трябва да се задоволява с посредствени стойности на своите продажби, тя трябва да изчисли какво е количеството стока, която трябва да продава на ден, за да е печеливша и да не се задоволява с нищо под тези стйности. Трябва да се анализира каква е причината хората да не купуват вашия продукт и съответно какво ще ги накара да го сторят. Освен това всеки продукт има себестойност и в желанието за по голям обем на продажбите не трябва да продавате продукта на безценица. В този случай не е важно само количеството на продадените стоки, но и чистата печалба. Хората, които вече са се спрели на вашия продукт, трябва да бъдат подтикнати да купуват повече от него, а другите трябва да ги подтикнете да започнат да го купуват. Това всъщност е и предназначението на маркетинговия бюджет, това е неговата цел. На потребителите постоянно трябва да им се дават причини, защо да купуват вашия продукт и ако им ги давате, те ще го правят.

Първата стъпка, която всеки маркетинг мениджър трябва да определи, е целта, към която са насочени неговите усилия, а втората стъпка е да изгради стратегия за това, как да постигне тази цел. Главната цел е увеличаване на чистата печалба. Маркетинг мениджърите трябва да работят с конкретни цифри относно своите планове. Инвеситорите трябва да знаят за какво всъщност дават своите средства.

“Маркетингът се занимава с влагането на пари в дейности, които увеличават стойнотта на вашия продукт, марка или услуга и дават на потребителите повече причини да го купуват повече и по-често.”

Маркетингът трябва да бъде подплатен със стратегия, независимо каква е неговата крайна цел, без стратегия тази крайна цел ще остане просто една мечта, която няма да реализирате. Стратегията е пътят, по който ще стигнете до крайната си цел, към която трябва да подхождате сериозно и професионално, за да я осъществите. Трябва да анализирате както себе си и резултатите, които сте постигнали, така и конкуренцията. Трябва да направите оценка на верните ходове, които сте направии, а също така и на грешните и да се поучите от тях. Трябва да си дадете равносметка за печелившите ходове като ги доразвиете и да предотвратите възможни грешки. Разбира се не е възможно винаги да сте с печеливша стратегия и най-добрите правят грешки. Важното е когато направите грешка да имате сила да я спрете и да я признаете, а не да търсите куп аргументи за доказване на вашето право. Стратегията е всичко. Вашата стратегия трябва да е систематично планирана и разработена така, че да убеждава хората да купуват вашия продукт повече, по-често и на по-висока цена. Целта е ясна- увеличаването на чистата печалба. Стратегията е пътя към тази цел. Начините за съставяне на стратегията са строго индивидуални в зависимост от продукта, който предлагате. Важно е да успеете да изградите ясен образ в съзнанието на потребителите, стратегията която използвате трябва да бъде печеливша. Добре е разбира се да бъде оригинална и да се харесва на шефовете ви, но наи-важното е да бъде ориентирана към резултати-УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЧИСТАТА ПЕЧАЛБА. Потребителите трябва да се анализират и да им се предава послание чрез маркетинга, което да достигне до тях и да ги накара да купуват вашия продукт. Маркетингът дава причини на потребителите да купуват даден продукт. Добрата стратегията ви помага да следвате пътя към целта като не ви позволява да се отклонявате от него. По пътя си ще срещнете множество възможности, някои от които ще мислите че са наи доброто решение на проблема ви, но тези купища възможности, всъщност ще ви отдалечат от крайната цел. Стратегията трябва да е ясна на всички в маркетинг отдела и на всички в компанията, за да е ясна посоката, към която е ориетирана компанията. Тя трябва да е заложена във всяка дейност извършвана в компанията. Стратегията е пътеводната карта към крайната цел, тактиката е съвсем различно нещо. Чрез стратегията не се отклонявате от главната цел, а тактиката трябва да е базирана на безбройни тестове и анализи, за да се определи коя е най-печелившата. Стратегията всъщност е тази, която определя използваната тактика.

Важна стъпка от стратегията на маркетинг мениджърите е да неутрализират конкуренцията. Ако стратегията ви не работи или не дава очакваните резултати, сменете я. Не е проблем да промените стратегията или тактиката си, ако не се отдалечавате от целта.

“Не ви трябват повече от една стратегия  по даден въпрос, но са ви нужни стратегии по много въпроси.”

Маркетингът трябва да се разглежда като наука и по тази причина, за да работите пълноценно вие трябва да сте информационно осигурен. След като сте получили нови знания трябва да ги съгласувате с вашата стратегия и при нужда да я промените. Новата информация в повечето случаи предполага и нова тактика.

“Промяната на мнението ви е доказателство, че подхождате към маркетинга като към наука”

Друга важна стъпка от работата на маркетинг мениджъра е да анализира успеха. В повечето случаи, тъй като сте постигнали целите си, вие не анализирате успеха си. Това всъщност е грешка, тъй като не по-малко важно от самия успех е и неговото анализиране. Трябва да разберете, на базата на какво сте постигнали успех, така че за вбъдеще да можете да го повторите при нужда. Анализът трябва да бъде навременен, защото забавянето му във времето може да доведе до грешна информация.

Вземането на решения понякога е труден процес, но те са нуцни за да настъпят подобрения. Дори и ако тези решения са свързани с понасянето на някакви загуби, важното е за вбъдеще да предотвратят по големи възможни загуби. Т.е. ако разберете, че сте с грешна стратегия, вземете решение за промяна преди да е станало късно.

Личностна оценка:

Аз смятам че Серджо Зийман говори за края на един период в развитието на маркетинга. Маркетингът преди всичко е наука и като такава с времето тя се развива. Тя преминава през различни периоди в своето развитие. Да маркетингът познат като някаква мистерия или по-точно непознат от масата е минало. Моментът, в който просто е било модерно да имаш маркетингов отдел, на който да даваш големи заплати без да разбираш какво всъщност се извършва в него, е минало. След него идва периода на маркетинга, който е ориентиран към чистата печалба. Той изразява становището, че единствената цел на маркетинга е да продава повече продукти, на повече хора, по-често и на по-висока цена. Това всъщност е и периода, за който говори Серджо Зийман като за новата ориентация на маркетинга. Но и това се оказва преходен период в развитието на маркетинга, тъй като в днешно време целта на марктинга не е просто чистата печалба. В днешно време целите на маркетинга са обществена отговорност,оцеляване и развитие,пазарен дял, печалба, приходи от продажби, продадени единици. Като се обръща специално внимание на социалната отговорност, която не е засегната от Серджо Зийман. Обществената отговорност всъщност представя това доколко и с какво продукта, който предлагате допринася към общото благо, т.е. дали е здравословен за хората, дали е екологично чист, дали има някакви странични ефекти и др.

 

WWW.POCHIVKA.ORG