Home Химия Калций, съединения на калция

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Калций, съединения на калция ПДФ Печат Е-мейл

Калций, съединения на калция,

употреба и екологични проблеми

Калцият е елемент от 2А група. Означава се със знакът  ‘Ca’ и поредният му номер е 20. Относителната атомна маса на калция е 48,08.

Калцият принадлежи към групата на така неречените алкалоземни метали. Към същата група принадлежат: Берилий (Be), Магнезий  (Mg), Стронций  (Sr), Барий (Ba) и Радий (Ra).

Калцият е прахообразно твърдо вещество.

Физични свойства на калция.

Калцият има кристален строеж

Температура на кипене 842оC

Температура на топене 1495оC

Плътност 1,55 g/см3

Провежда топлина и електрически ток

Химични свойства на калция.

Калция е химично активен метал. Взаимодейства с водород, кислород, неметали, вода и киселини.

При взаимодействие на калций с водород се образува калциев дихидрид.

Ca + H2   CaH2

С кислорода калция реагира, но не така буйно.

2Ca + O2   2CaO

 

Калциевият оксид е известен под названието негасена вар. Негасената вар е бяло кристално вещество с температура на топене 2630оC  и температура на кипене 2850оC.  За промишленото производство не негасена вар се използват шахтови пещи с непрекъснато действие. Те позволяват периодично зареждане с варовик и извеждане на готовата продукция. Всички производствени процеси са механизирани – от подаването на суровините и горивото до натоварването на готовата продукция.

CaCo3 t    CaO + CO2

Калциевият оксид взаимодейства  с вода

CaO + CO2   CaCO3

Калциев дихидроксид

Калциевият хидроксид е известен под названието гасена вар. Гасената вар има широко приложение . Тя се използва в строителството като свързващо вещество. Хороранът е смес на гасена вар и пясък в отношение 1:1 или 1:2. С варно мляко се боядисват (варосват) фасади на сгради и жилищни помещения. Гасената вар е разяждащо вещество, убива вредните микроорганизми и се използва за дезинфекция. Калциевият хидроксид не бива да се пипа с ръце тъй като има разяждащо действие. Това се дължи на съдържащата се вода в порите на кожата. За разлика от натриевата основа (NaOH) калциевия дихидроксид няма такова изгарящо действие. Особено опасен калциевия дихидроксид ако попадне в окото. При попадане в окото незабавно трябва да се измие с течаща вода. В захарната промишленост с варов разтвор става извличането на захарта от меласата.

Калциевият дихидроксид е бяло прахообразно вещество разтжоримо във вода дисоциира на калциеви йони и хидриксидни анйони.

Ca(OH)2   Ca2+ + 2OH-

Калциевият дихидроксид взаимодейства с киселинни оксиди и киселини. 

Ca(OH)2 + CO2   CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + Hcl     CaCl + H2O

CaO + CO2   CaCO3

Варовик (не е разтворим във вода)

 

Варовикът е един от най-разпространените минерали от които се получават най-различни строителни материали – вар, цимент, облицовачни плочи, камъни за зидане. Мраморът също е калциев карбонат.

Калцият не се използва като самостоятелен материал. Най-големи количества се използват при металотермичното получаване на уран, торий, хром и др. С помоща на калций става пречистването на оловото от бисмут. Производството на стомана също се нуждае от калций. Примесите от азот в благородния газ аргон, с които се пълнят електрическите крушки, също се премахват с помоща на калций. Той се използва в техниката за създаването на висок вакуум. Значение за промишлеността имат калциево-оловните сплави. От тях се произвеждат акумулаторни пластини и обвивки на електрически кабели. Калциево-оловните сплави, които съдържат натрий, издържат на триене. Употребяват се за направата на оси, валове и други. Присъствието на малки количества калций в алуминия подобряват неговата електропроводност и пластичност.

Калциевият оксид взаимодейства с киселини.

CaO + 2HCl    CaCl2 + H2O

Калциевият оксид взаимодейства и с киселинни оксиди.

CaO + SO3   CaSO4

Калциев сулфат (гипс)

Калцият реагира с неметали.

Ca + Cl2   CaCl2 и е сол

Калцият взаимодейства и с киселини. При взаимодействие на калция със солна киселина се получава калциев дихлорид

Ca + 2HCl    CaCl2 + H2

Калциев дихлорид

При взаимодействие на калций с калциев дихидроксид се получава калциев сулфад.

Ca + H2SO4   CaSO4 + H2

Калциевия сулфад е известен в практиката с названието гипс. Гипсът се използва за шпакловка на стени и фасади на сгради. Не е разтворим във вода.

Горе написаната реакция се използва за саниране на повърхности когато са заляти със сярна киселина.

 

WWW.POCHIVKA.ORG