Home Химия Теглене, разбъркване, филтруване

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Теглене, разбъркване, филтруване ПДФ Печат Е-мейл

1. Теглене и  везни – тегленето е сравнително проста , но и една от най-необходимите операций в химическата лаборатория. Извършва се с везни, чрез който  масата на телата се сравнява с маса, приета за единица(теглилки).  Използват се  два вида везни :

- везни за грубо теглене с точност до 1 гр.;

- везни за точно теглене с точност до 0.01 гр.(при лабораторни изследвания);

- аналитични везни с точност от 1.10-4 до 1.10-9;

Устройството на везната е един равнораменен лост (кобилица) и този лост се опира на ръба на стоманена призма, която е поставена върху стоманена плочка. В двата края на тази кобилица  има две други призми върху който са поставени блюдата за теглене.

Правила за теглена с  везна:

-                      везната трябва да бъде поставена на точно определено и постоянно място в строго хоризонтално положение;

-                      преди всяко теглене везната се проверява дали е уравновесена;

-                      везната се натоварва и разтоварва само при затворено състояние;

-                      веществото което ще се тегли винаги се поставя на лявото блюдо, а грамовете на дясното;

-                      поставянето и отнемането на грамовете става само с пинсета , не с ръка;

-                      след теглене везната трябва веднага да се разтовари и евентуално да се провери нейната изправност;

-                      везната не трябва да се натоварва с маса по-голяма от указаната върху нея;

-                      твърди реактиви се теглят като се поставят върху чист лист хартия, часовниково стъкло или тегловно стъкло с предварително известна маса;

-                      хигроскопичните и летливи вещества се теглят в затворени тегловни стъкла;

-                      на везната не трябва да се поставят нагрети тела , те трябва предварително да са темперирани  при стайна температура;

2. Разбъркване – химичните процеси са свързани с масообмен, а в повечето случай и с топлообмен. За успешното им протичане се  прибягва до принудително разбъркване на реакционната смес. Разбъркването може да бъде ръчно – чрез разклащане на прибора в който се намира  реакционната смес, или с помоща на стъклена пръчица. В повечето случай се препоръчва механичното разбъркване. За интензивно  хомогенизиране на по-големи количества  нееднородни смеси(суспензий) се използуват бъркалки с електромотор. В някой случай се използват магнитни бъркалки, който едновременно са снабдени с нагревател, за едновременно нагряване на разбъркваната система.

3. Филтруване- отделянето на течната от твърдата фаза  в една хетерогенна система се нарича филтруване. Филтри могат да бъдат филтърна хартия, филтрувално платно, азбест, порести стъклени пластинки, стъклена вата и др. .  Най-често се използва филтърна хартия, която представлява  целулозни влакна с различна големина на порите и тя достига до 0.12Nm, обработени по подходящ начин.

Преди да започне филтруването се налага да се проведе седиментация(утаяване) , след което се отделя течната от твърдата фаза чрез декантиране. Филтруването се използва при разделяне на твърдата фаза от течната  с цел пълното изолиране на двете вещества. Бистрият разтвор който остане след филтруването се нарича филтрат.То се провежда по няколко начина:

-                      филтруване при обикновенно налягане- извършва се с помоща на следните стъклени прибори:

1.стъклена фуния

2. филтърна хартия

3&4. бехерова чашка

5. стъклена пръчка

 Стъклената фуния, заедно с филтъра се поставя на статива за филтруване. Съдът приемник(фиг.4) се поставя под фунията  така, че краят на тръбичката й  да опира в стените на съдът. Течността  с утайката се стича върху  филтъра, като струята  се направлява чрез стъклена  пръчка , чийто край е опрян върху филтъра.

-                      Филтруване на горещо – използва се специална фуния за горещо, която има двойни стени между който се налива чрез специален отвор вода(H2O) . Водата се поставя нагрята в фунията и върху фунията се поставя  обикновен филтър. Филтруването на горещо започва когато водата достигне  определена температура.

-                      Филтруване под вакуум – извършва се с помоща на филтър, бюхнерова фуния, поставена и уплатнена чрез каучукова тапа върху смукателна(бунзерова) колба,  в последната се създава вакуум посредством водна помпа. Филтърът трябва да бъде изрязан в вид на кръг с диаметър, съответстващ на вътрешния диаметър на бюхнеровата фуния. Той трябва да легне свободно върху перфорираното дъно на фунията и плътно да прилепне към него след омокряне. Пренасянето на утайката става по същият начин като при филтруването при обикновенно налягане. За по-пълно извличане на матерния разтвор  кристалите се разстилат равномерно върху цялата повърхност на филтъра. При прекратяване на филтруването под вакуум , първо се нарушава вакумът като се изважда каучуковият маркуч от бунзеровото шише  след което се спира помпата. Така се предотвратява навлизането на вода в смукателната колба. За отделяне на филтруваната утайка , фунията се изважда от колбата и се покрива с лист филтърна хартия, който се притиска с ръка и се обръща. Чрез енергично тръскване , филтърната хартия се отлепя от бюхнеровата фуния заедно с намиращата се върху нея  кристална маса. С помоща на пинцети или шпатула последната  се отделя от филтърната хартия  и се подлага на съответно изсушаване.

 

WWW.POCHIVKA.ORG