Home Икономика Система за електронни разплащания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Система за електронни разплащания ПДФ Печат Е-мейл

Система за електронни разплащания  - е – рау – особености и развитие

1. Въведение

B2B или бизнес-към-бизнес е най-широко разпространеният тип е-бизнес. Той обхваща взаимоотношенията между различните компании и съответно неговият обем е най-голям, а и разнообразието и сложността му - също. Той е атрактивен за фирмите, тъй като оползотворява по най-добрия начин предимствата на електронните мрежи - спестява време, съкращава разходи и минимизира неудобствата от фактора "географско положение". В B2B се включва всичко - връзки между продавачи и купувачи, производство и предлагане на услуги.

От своя страна, голяма част от компаниите, участващи в този вид бизнес имат нужда не толкова от посредници, колкото от мрежи, които да са насочени към опростяване  на отношенията между отделните търговци или предприятия. Така се създават частни разплащателни електронни мрежи, които се изграждат за нуждите на търговските и логистичните процеси между организациите  и всичките им ресурси (компютри,  парични средства, документални потоци, материални потоци и канали за предаване на данни т.н.)

Тези мрежи далеч нямат  за цел да обслужват целите само на организацията, която ги е изградила. По – скоро,               тяхната цел е да опростяват стоков –паричните потоци, характерни със силна географска и времева разслоеност.         Този тип мрежи могат лесно да имат връзка с други мрежи, но това не прави достъпа до тях по-лесен. Повечето такива  мрежи са създадени изцяло с цел да се печели от тяхното използване.

В най – общи линии, съществуват  няколко модела на разплащания при отношения В2В:

-чрез банки или компании, предлагащи квазибанкови разплащателни функции (компании Actrade и TradeCard);

- сътрудничещи си с банки и финансови  компании  в областта на обезпечението на средствата  (Orbian, iPin и Virtual Purchase Card);

- клирингови къщи.

Платежните системи от първия тип могат да осъществяват  както счетоводни транзакции, така и транзакции между търговски партньори.  Съществуват обаче и компании, които освен в описаните сегменти, оказват услуги и по отношение на документалните потоци, като  тези компании съществено подпомагат логистичните процеси между организациите. В настоящата тема ще бъде разгледана система за разплащане, приложима в български условия.

2. Същност и развитие на системата е-рау

Системата принадлежи на "Ипей" АД, като дружеството  е оператор на системата за електронни плащания. Дружеството е създадено през 2000г. и е част от "Датамакс Системс Холдинг" АД, което има многогодишен опит в производството на банков софтуер и изграждане на платежни системи.

Според уеб   -сайта на системата, този вид разплащане има за цел да:

  • даде възможност на клиентите си да заплащат месечните си задължения за битови сметки (ток, вода, парно, телефон, GSM и т.н.), да покриват данъчните си задължения, както и да пазаруват свободно възползвайки се от предимствата предлагащи Интернет – спестяване на време, нерви и средства.
  • даде възможност на българските търговци да получават плащания по Интернет, чрез национални дебитни и международни кредитни карти. ePay.bg може да се използва както от граждани на страната, така и от чужденци желаещи да закупят стоки или да се възползват от услуги предлагани от българските фирми.

Отново според уеб  -страницата на системата, развитието на плащанията за настоящата година е както следва на таблицата:

Таблица 1. Развитие на плащанията през годината

месец

ePay.bg: сума

брой

банкомати: сума

брой

общо: сума

брой

2008-01

10`815`352.31

197`117

1`870`753.89

48`164

12`686`106.20

245`281

2008-02

11`503`253.03

196`231

2`019`014.47

45`371

13`522`267.50

241`602

2008-03

10`657`243.14

204`208

1`898`785.02

46`916

12`556`028.16

251`124

2008-04

11`092`050.69

222`665

1`865`726.58

48`126

12`957`777.27

270`791

2008-05

2`213`516.40

47`668

432`278.83

10`201

2`645`795.23

57`869

Системата работи с по –голяма част от търговските банки в страната, а направленията или секторите, в които дружеството осъществява плащания са посочени на таблицата:

Таблица 2 .Дружества- партньори на организацията

Електроразпределителни дружества

Топлофикационни дружества

ВиК дружества

Газови дружества

Мобилни и телефонни оператори

Зареждане на GSM

Кабелна и сателитна телевизия

Погасяване на кредити

Предплащания и гаранционни депозити

Интернет и VoIP услуги. Домейни, уеб хостинг и дизайн

Цветя, подаръци и парфюмерия

Техника и компютри. Софтуер

Облекло и аксесоари

Хотели. Туристически, пътнически и логистични услуги

Е-билети. Концерти

Книги. Абонамент за вестници и списания. Справочници

Застрахователни и финансови услуги

Забавления и свободно време. Спорт

Образование и благотворителност

Храни и напитки, кетъринг услуги

Реклама, дизайн и печат

Здраве и красота

Сигнално охранителна техника и охранителни услуги

В процес на интеграция

Други

От двете таблици могат да се направят заключенията:

-          дейността на системата се развива постъпателно;

-          системата използва модерни начини за управление на разплащанията, което личи от нарастване на плащанията по дефинирания начин;

-          предприятието има за партньори търговски  единици от почти всички сектори на икономиката на страната.-

В сайта на системата е обяснено подробно как се осъществява плащането, а именно: всички клиенти на системата  получават уникален клиентски идентификацоинен номер (КИН), а всеки успешно регистрирал се търговец - търговски идентификационен номер (ТИН).

Последните  са публични номера и служат за виртуалното  идентифициране на клиента пред търговеца и търговеца пред клиента.

Освен тези номера, всеки регистрирал се независимо, клиент или търговец, избират потребителско име и парола, с която се регистрират и оторизират пред ePay.bg. Всяко плащане се извършва след изричното му потвърждаване от страна на клиента с парола, която е криптирана / с други думи, по този начин се осигурява сигурността на системата-.

Особеност на сигурността на системата е това, че по никакъв начин не предоставя специфична информация за клиента пред търговеца. Това, което той получава е известие, че даден потребител е извършил плащане в негова полза. В случаите, когато търговецът е регистриран, че ще доставя стоки до врата на клиента, той може да получи и точния му адрес, ако клиента е изявил предварително такова желание.

3. Заключение

Влиянието на информационните и комуникационните технологии и по-специално групуер технологиите е огромно именно при координиране на бизнеспроцесите на участниците в пазарите. Съвременните технологии позволяват да се намали драматично цената на пазарните транзакции. Това води и до появата на понятието електронни системи. Електронните системи са пазарно пространство, което използва информационните и комуникационните технологии за осъществяване на всички транзакции чрез интерактивни, мултимедийни системи. Те допринасят за реализиране на идеалните икономически пазари като абстрактно място за размяна, при наличие на пълна информация и незначителна цена на транзакциите.

В силно обобщен вид, електронните системи са сравнително  нов комплект услуги, които формират основата  на  търговската  дейност  между  два  партньора:   купувач  и продавач, като подпомагат финансовите институции – партньори и на купувача и на продавача.

Те са изградени на следните принципи:

Принцип № 1: организирането на информацията дава нова пазарна мощ.

Принцип   №   2:   несигурността   на   пътя   на   една   сделка   води   до ефективност на пазара.

Принцип № 3:  факторът "обхват на поръчката" е променливата на парадигмата.

Принцип № 4: Пазарите ще правят бизнес с други пазари.

На виртуалните пазари действат организирани продавачи, организирани купувачи, а самите те са организирани пазари - формират се нови общности. С първостепенна важност е знанието за "анатомията на създателя на пазара", защото както едно предприятие организира и отговаря за определено производство, така и основна функция на създателя на пазара е създаване на цифрова стойност.

При електронните системи:

-е  налице   висока концентрация на информация, която не може да се намери другаде. Информацията е организирана по начини, които не са били познати преди това, с бърз и ефикасен достъп до нея.

- Интернет е средство за доставки като допълнение към пазарната им  среда.

- системата  има възможности да завърши сделката, а не само да я започне.

- взаимодействието личност - личност е премахнато.

- навлизането в други нови пазари чрез съпоставянето на услуги се реализира лесно.

 

WWW.POCHIVKA.ORG