Home Туризъм SWOT-анализ на алтернативния туризъм в България (БААТ - 2001 г.)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
SWOT-анализ на алтернативния туризъм в България (БААТ - 2001 г.) ПДФ Печат Е-мейл

SWOT-анализ на алтернативния туризъм в България (БААТ - 2001 г.)
Ориентири:

  • Обща рамка, организационна структура - национални, регионални и местни сдружения. Макро проекти работещи в страната.
  • Продукт - състояние на МТБ, качество на услугите, туристическа и обща инфраструктура
  • Човешки ресурси
  • Степен на устойчивост, екологосъобразност
  • Цена на продукта
  • Диверсификация на продуктите, иновационни процеси
  • Организация на предлагането - ролята на ТО, ТА, обособеност на туристически пакети, продажби
  • Реклама и връзки с обществеността

Изтегли

 

WWW.POCHIVKA.ORG