Home Политология Адлеров урок

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Адлеров урок ПДФ Печат Е-мейл

Образователният модел на  Алфред Адлер представлява процес на взаимно съучастие  между учител и ученици.Той носи идеята за взаимна съпричастност, общи цели, изработване  на общо решение и общ проект на работа.

Първи принцип (холизъм  ) залегнал в неговият образователен модел е „ единство на личността, а не разделянето и на части”. Целостността на личността се нарича „жизнен стил”. Това са неосъзнати модели на поведение, възпроизвеждани в ежедневието. Личността обаче има възможност да осъзнава тези цели и да ги прави съзнателни, тоест да осмисля собствения си живот.

Втория принцип ( телеология ) се състои в това , че „ човешкото поведение е целенасочено и че смисълът на поведението може да бъде разбран само, чрез разбирането на целите на индивида”.

Трети принцип е, че „ хората са преди всичко социални същества” – потребността на всяка личност да принадлежи на човешката общност.Проблем в личностното развитие е чувството на малоценност или превъзходство- фактори на” нарушена личностна структора и нарушена хармония с другите”. Те небиха се изявили , ако детето от ранна възраст намира в семейството и училище любов и подкрепа, които стимулират неговото психическо развитие.

„ Премоделирането на поведението или излизането от неосъзнатия стереотип” е възможно в Адлерианската мисловност. Демократичното училище е построено върху разбирането на четири образователни принципа: отговорност, уважение, избирателност и съпричастност. Градивен елемент на Адлерианското образование е учебен час- класна стая.” Контролира се и се управлява образователния процес с неговите събития в часа и класната стая”, всичко се решава на място .” Да се подготви предварително означава единствено  да се структурира средата на действие”.Осигурява се свободна изява на всеки, окуражава се всеки ученик или член на група, конфликтите се решават чрез съдействие и помощ.” Управляват се не хората ,а тяхната съвместна работа тук и сега.”

„Структурата на образователния процес включва:

1. Учебнят час като работна единица.

2. Учебният час като преживяване.

3.Учебният час като процес на ръководене.

4.Учебният час като създаване на личности.”

Учителят е в ролята на „ информатор и моделатор на учебния час”, той и учениците са равнопоставени. Учителят е „ организатор на работната среда и „диагностик на личностното развитие” на учениците,” има възможност да констатира поведенчески отклонения”.

Разработени са „ четири типа отклоняващо се поведение, което реализира четири направления ( несъзнавани цели)- Внимание, Власт, Отмъщение , Избягване.  Съответно се предлагат четири типа корекции - Свързан, Способен, Считащ се за значим, Смелост. „ Корекционната мярка винаги е свързана с окуражаване за опит” , водещо е разбирането за стимулиране на личността.

В Адлеровия образователен модел учебният процес е модерно структориран. Прилага се  разкодиране на скритите модели на поведение - собствени и чужди: разрешаване на конфликти; позитивен начин на общуване.

Ситуацията в детската градина предполага по-свободна атмосфера. Избор се дава всеки път когато е възможно. Децата са свободни при избора на материали. „Творческият акт е непредсказуем”, „ всичко се решава на място”.

Предварителната подготовка означава” единствено да се структурира средата на работата”.

Децата се окуражават от учителя , има сътрудничество между тях. Осигурява се свободна изява на всеки работещ в групата. Съществува непрекъснат процес на общуване. Окуражава се всеки член на групата , изработва се обща позиция, а конфликтите се решават чрез съдействие и помощ.

Учителят е в ролята на „ информатор и моделатор” на учебния час. Въвежда учениците в една проблематика. Учителят и учениците са „ равнопоставени” ,заедно решават възникналите проблеми и задачите определени за часа. „ Учителят е в ролята на режисьор при работата на учениците в групи”. Той е „организатор” на работната среда и „ диагностик”. Помага на ученика да намери правилният начин за постъпване, окуражава учениците да опитат отново, като по този начин ги мотивира. В конкретния урок се дава свободен избор. Учителят и децата поставят целите си заедно . Между тях има взаимно доверие и уважение. Учителят мотивира чрез „ окуражаване”. При работата на децата се поддържа” минимум хаос”  не цари тишина , децата споделят помежду си, обменят идеи. Съществува „ позитивен начин на общуване” между учител и деца и между самите деца.

В разработения урок съм включила ситуации , които провокират често срещани отрицателни деиствия у децата в тази възрастова група. Една от тях е търсене на „внимание”. Детето се чувства „ несигурно” и мисли , че е „ значим  само когато му е засвидетелствано внимание”. Отговора на учителя е оказване на помощ и планиране на дейностите заедно с детето, показване на позитивно внимание. По този начин детето ще почувства „сигурност и готовност за сътрудничество”.

Друга често срещана отрицателна цел, включена в урока е „ власт” . Детето се чувства „ зависимо и контролирано от другите. Според него единствената му сила е в показването на власт. Обикновенно при забележка от учителя се”засилва лошото поведение”. При такова поведение трябва да се поддържа приятелско отношение, да се дава възможност за избор. Детето трябва да се почувства компетентно и способно, сигурно в собствените си възможности.

Третата детска отрицателна цел , включена в сюжета на урока е „ отмъщението” .Детето се чувства „ незначително” и търси „ отмъщение”. Убедено е ,че никои не го харесва и желае да си разчисти сметките с другите. Учителят трябва да предложи шансове за оказване на помощ, детето  да се почувства значимо и ценено, да даде своя принос в общата учебна деиност.

При всяка от изброените ситуации учителят трябва да подходи внимателно. Да замени негативното внимание с позитивно, да избягва гнева, „да не се опитва да побеждава”. Трябва да съществува процес на взаимно съучастие между учител и ученици.

 

WWW.POCHIVKA.ORG