Home История Сръбско - Българска воина

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Сръбско - Българска воина ПДФ Печат Е-мейл

срьбско-бьлгарска воина

1 Международното положение на Бьлгария след Сьединението

-протоколат м/у тримата императори от 1881г. (Русия,Австроунгария,Германия) по отношение на Бьлгария, че няма да се противопоставят на евентуално сьединение м/у северна и южна Бьлгария.

а) Русия е против сьединението

-Батенберг е в конфликт с Русия

-пд тдва време в политическият живот в Бьлгария се очертават две различни пдлитически отношения за и против Русия

-либералната партия в източна Ромелия която е анти руска, подкрепя сьединението ->а народната партия и губернатора Г.Крьстевич подкрепят Русия -> изваршеното в такива условия Русия счита , че всички антируски сили в Бьлгария се обединяват срешту нея

-Русия изтегля офицерите си от княжеската и източноромелийската армия пилиция

-Русия предлага да се свика конференция в Цариград на великите сили по Бьлгарският вьпрос

б) от поведението на Англия

-отначало е против сьединението защото приема, че е подготвено от Русия -> но по-касно го подкрепя защото вижда начин да отслаби руското влияние в Бьлгария

в) отношението на Германия,Франция,Австроунгария

-бисмарк (Германия) прави жест на лоялност кьмтримата императори и подкрепя Русия за свикване на Европейска конференция, но заявява, че всичко ще бьде "удавено в мастило"

-Франция предупреждава бьлгарските сьседи да се ваздаржат от краини мерки и подкрепя идеята за конференция на велеките сили

-Австроунгария е подписала таен договор сьс Сьрбия още през 1881г. с които цели да я откасне от руското влияние, но след сьединението този договор става опасен за Бьлгария

г) територялните амбиций на балканските дьржави

-Сярбия и Гьрция приемат Сьединението като заплахаза националното и дьржавното си развитие, те искат да се вазтанови статукството, убедени са че след Сьединението Бьлгария ще иска и Македония, на която и те искат да сложат рька, за това и двете дьржави издигат идеята за територялни компенсаций

-Сьрбия иска Видинско,Кулско,Белограчишко и Брезнишко, част от Кюстендилско и Софийско

-Сьрбия дори предлага на Румьния ако сьединението баде признато тя да заеме Силистра и земите до линията Русе-Варна

Турдия заявява че с оражие ще вьстанови източна Ромелия

-против Турското навлизане в източна Ромелия се обявяват Англия и Русия -> и докато Англия обуздава Гьрция то Австроунжария насьрчава Сьрбия

- Велеките сили подготвят Цариградската конференция а в сьщото време Сьрбия мобилизира воиските си

2. Сьотношение на силите в навечерието на воината

- опитите за помирение м/у Бьлгария и Сьрбия пропадат

- втори ноември Сьрбия обявява воина на Бьлгария

- по това време основната Бьлгарска армия е сьсредоточена в южна Бьлгария с/у Турция от кадето очаква нападение

- най-високият чин в бьлгарската армия е капитанския след оттеглянето на руските офицери

- "Воината на капитаните с/у генералите"

- срабската армия е от 60хил. души плюс 500 орьдия и е разделена на Нишка която да овладее София и да посрещне бьлгарската армия дт юг и Тимошка за превземане на Видинската крепост

- бьлгарската армия е организирана в два корпуса: Източен начело с майор Данайл Николов и Зараден начело с майор Гуджев

- кьм армията са сьздадени ученически легиони, доброволчески легиони, македонски чети и др.

- бьлг. са мобилизирани 108 хил. души

- бьлгарската армия била по-малоброина, зле вьорьжена, без офицери, но сьс силен патриотичен дух

- бьлгарската армия се прехварля от южната до западната граница за 5-6 дни и веднага влиза в бой

- според крал Милан войната с/у Бьлгария ще бьде "военна разходка до София"

3. Ход на военните деиствия

- пети ноември бьлгьрите дават генерално сражение на сьрбите при Сливница -> 10 ноември бьлгарите минават в настьплиние и разбиват сьрбите при Драгоман,Цариброд и Пирот

- крал Милан моли Европа за помощ

- Сьрбия е изправена пред разгром

- австроунгарският посланик иска от Батенберг бьлгарската армия да спре воените деиствия в противен случаи ще срещни австроунгарски войски

- 19.февруари 1886г. в Букурещ е подписан мирен договор който вьстановява положението от преди воината

- победата на бьлгарската армия спасява сьединението, разнасят славата на бьлгарското орьжие и сьздават сред  сьседите на Бьлгария уважение кям бьлгарският народ

4. Дипломотическо признавани на сяединението

- слет воината и победата на Бьлгария, Цариградската конференция трябва да признае Сьединението

- започват преговори м/у Бьлгария и Турция

- 24.март 1886г. е подписан Топханенският пакт, който урежда Сьединението м/у северна и южна Бьлгария под управлението на бьлгарският княз -> срещу това Бьлгария отстарва на Турция Кьрджалийските околия и селата по долината на река Вьча, заселени с мохамедани

- с бьлгарската победа вьв войната Сьединението получава международно признание

- това е пьрвата военна проява на свободна Бьлгария

- Сьединението е пьрвата крачка кьм национално обединение на бьлгарските земи

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG