Home Литература Био-библиография

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Био-библиография ПДФ Печат Е-мейл

Курсова работа

изготвил: Теодора Станева №40518

проверил:

 

Био-библиография

Иван Вазов

1850-1921

Том 1

1. ВЕЛИКОВ, Величко

Иван Вазов: 1850-1921: био-библиография/ съст. Величко Величков, Петя Дюгмеджиева.- София: НБ "Кирил и Методий", 1985.- 765с.; 30см

8,20 лв

2. Съдържа обяснителни бележки

-В обяснителните бележки са описани опитите за изготвянето на няколко библиографии на Вазовото творчество и създаването на трите поредни тома на най-пълната био-библиография от Величко Величков. Първият том е посветен  на първите Вазови публикации. Вторият том съдържа писаното за живота, литературната и културно-обществената дейност на писателя в България. Третият том от библиографията се стреми да обхване многобройните преводи на Вазовите творби в чужбина, както и посветените на творчеството му студии, монографии, статии.

В "Художествени произведения" са сложени лирични, лиро-епични, белетристични, драматургични произведения и спомени на поета. Тук са отнесени и неговите речи, приветствия, автоинтервюта.

Към "Литературнокритични материали" спадат статии, рецензии, отзиви, съобщения и предговори към книги на други автори.

В "Преводи" са дадени преведени от Вазов работи от различни автори.

В "Служебни документи" влизат различни речи, отчети, доклади, протоколи и др.

3.Определение по 6-те критерии:

- Читателско и целево предназначение: Научно-спомагателен

- Форма на АСО: Критически

- Подбор на документи, които се представят в библиографките указатели: Подборен

- Езоков и териториален произход на документа: Национален

- Съдържание на документите: Персонален

- Хронологически обхват на документите и начина на разпространение: Ретроспективен

4. Показалци

Показалец на заглавията на Вазовите произведения на български език

Художествени произведения: поезия, проза, драматургия

Литературнокритични материали: преводи, писма, служебни документи

Показалец на заглавията на произведенията в съавторство с Константин Величков

Показалец на заглавията на произведенията на Вазов, издадени в България на руски и чужди езици

Показалец на променените заглавия на Вазовите произведения и преводи

Показалец на произведенията, които за пръв път се посочват като Вазови или се включват в съчиненията му

Показалец на заглавията на Dubia

Показалец на Вазовите псевдоними, инициали и други означения

Показалец на личните имена

Показалец на географските названия

Показалец на названията на учредения, институти, организации и предприятия, споменати в описанията

Показалец на заглавията на периодичните издания, споменати в описанията

Показалец на различни издания

Издания, подготвени от Иван Вазов

Издания, подготвени от съставители и редактори

Електронен каталог

Библиография

Петя Дубарова

  • На петнайсетгодишните (стих. от П. Дубарова)
  • Библиографични бележки

съдържа кратка биография на Петя Дубарова и размисли на Христо Фотев относно нейната личност

  • "Преди няколко години..." (от Хр. Фотев)

за Дубарова приживе

  • Издания и публикации от Петя Дубарова

- самостоятелни издания - БО на изданията й

- из писмата, дневника, творчеството й - съдържа цитат от дневник

- публикации  в българския периодичен печат, в сборници - БО на публикациите й

- творби на чужд език - БО на 3-те чуждоезични творби на Петя Дубарова ("Ступени", "Alltagsschmiede", "Young poets of a new Bulgaria")

  • Издания и публикации за Дубарова

- за творчеството й - БО на произведения от други автори отнасящи се за Дубарова

- награди - Дружеството на съюза на българските писатели в Бургас удостоява посмъртно със специялна награда Петя Дубарова за стихосбирката й "Аз и морето". Кратко съобщение за награди присъдени на Илия Буржев, Иван Апостолов, Петя Дубарова. Кратко съобщение за присъдената посмъртно награда за поезия "Южна пролет" на Петя Дубарова

- в памет на Дубарова - мисли и спомени за нея; творби от други автори ; вечери, срещи, спектакли; аудио-визуални материали и публикации; документалният филм "Прости ми, Поезийо"; Гр, плочи

Сравнение

Информацията в електронния каталог е максимално синтезирана и кратка. Достъпът до нея е олеснен и бърз. За написването и издаването на биография се изискват много усилия и средства и затова, както съставителите, така и потребителите са улеснени след въвеждането на електронен каталог.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG