Home Икономика РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ ПДФ Печат Е-мейл

Разработване на нови продукти

Иновация – (Йозеф Шумпетер) – определя я като процес на създаване на нови комбинации или изменения в развитието на пазара и производството.

I. Видове иновации в зависимост от новостта на фирмата или пазара.

1. Които представляват нови продукти и за фирмата и за пазара.

2. Нов продукт за фирмата, навлизайки във вече установен пазар – нов по отношение на фирмата.

3. Нови стоки, с които попълваме асортиментната гама на фирмата.

4. Усъвършенствания на фирмени продукти – най-голямата част от всички нововъведения (около ¼).

5. Репозиционирания на съществуващи продукти. Два аспекта:

5.1. Нови продукти с нови предназначения.

5.2. Нова мотивация за покупка – нов имидж.

6. Продукти със снижена себестойност.

II. Класификация в зависимост от влиянието им върху потребителското поведение.

 1. 1. Иновация, която не променя потребителските навици. Например черно-бяла – цветна телевизия.
 2. 2. Променят съществено потребителските навици (динамични иновации) – например отпадат някои стари навици.
 3. 3. Иновации, които създават изцяло нови потребителски навици (скокообразни иновации). Например всички световно нови продукти – компютъра.

III. Класификация в зависимост от престоя му на пазара. Най-често се използва 3 месеца  от въвеждането му на пазара, в които се счита за нов.

Фактори, водещи до успех на новите продукти

 1. 1. Създаване на уникален превъзходен продукт.
 2. 2. Добро определяне на концепцията за продукта.
 3. 3. Уместно определяне на времето за въвеждане на продукта.

Причини, водещи до неуспех (провал)

 1. 1. Потребителите нямат нужда (от по-добър капан за мишки).
 2. 2. Новият продукт е имитация на конкурентни продукти – хората са скептично настроени към имитация.
 3. 3. Действие на конкуренти – той може да изпревари с нов продукт.
 4. 4. Високи разходи – допълнителни разходи.
 5. 5. Неточно подбран момент за излизане на пазара – или много ранен или много късен.

Алгоритъм за разработване на нови продукти

1. Генериране на идеи – по няколко направления.

1.1. Дадени от различни служители на фирмата.

1.2. От конкуренцията.

1.3. Потребителите – черпим идеи за подобряване на продуктите.

Методи за генериране на идеи:

- описание на характерни качества на стоките;

- мозъчната атака;

- синектика – тръгва се от проблем, по-далечен от съществуващия;

- чрез изследване на потребителите – интервюта, анкети.

Да се дадат максимален брой идеи е целта.

2. Предварителна оценка и подбор на идеи – целта е да се отсеят част от идеите, които са получени в началото. За целта ги отсяваме по три начина:

2.1. Отсяване според общи характеристики – към групата на производството, маркетинговите.

2.2. Изследване възприемчивостта на концепцията – изследване на потребителите, като им се предоставят различни варианти на продукта.

2.3. Икономически анализ – най-груба оценка на очакваните приходи, разходи.

3. Изследване на потребителските свойства и пазарен анализ.

4. Разработване на маркетингова стратегия.

5. Анализ на производствените възможности – анализ доколко с наличната техника е възможно производството на новия продукт.

6. Разработване на продукта – реално производство в няколко модификации на новия продукт. Физическа …….

7. Пробни продажби – продажби в ограничени количества за ограничен период от време, за да се провери реакцията на потребителите. За целта продуктът се въвежда в район, който е представителен за страната. Следи се за:

7.1 Броя на опиталите новата продукция.

7.2. Първата повторна покупка.

7.3. Честота на купуване.

7.4. Възприятие на потребителите.

Проблем – често конкурентите намират начини да противодействат на фирмата.

По-икономичен вариант е постепенно въвеждане на новия продукт в страната.

8. Маркетингово тестване в лабораторни и пазарни условия

8.1. Тестване на опаковката.

8.2. Тест за стокова стойност – безплатно раздаване на част от продукта.

8.3. Тест за патентна чистота (юридически тест).

9. Масово производство и търговска реализация

При въвеждането на продукта на пазара са възможни следните комбинации (на кого сме решили, как сме решили, кога сме решили да изведем продукта):            по отношение на конкуренцията извеждането на пазара:

- изпреварващо;

- успоредно;

- закъсняващо,

по отношение на мястото:

- в цялата страна едновременно;

- в няколко региона;

- в един регион;

- или само в един град.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG