Home Икономика Рискове и заплахи произтичащи от микро средата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Рискове и заплахи произтичащи от микро средата ПДФ Печат Е-мейл

Рискове и заплахи произтичащи от микро средата

Микросредата включва тази част от факторите на маркетинга обкръжаваща среда, които имат по пряко и непосредствено отношение към функционирането на съответната организация. Тези фактори влияят върху дейността на конкретните стопанки субекти чрез заплахите, които пораждат и чрез възможностите, които създават. Анализа на микросредата е свързан преди всичко с анализа на конкуренцията и със заплахи възникващи във взаимоотношения на фирмите с техните контрагенти. Конкуренцията е съперничество между участниците в даден пазар, при което всеки се стреми да извлече изгода за себе си много често това става за сметка на останалите участниците. Конкуренцията е най- силна в рамките на даден отрасъл, а вътре в него в рамките на стратегическите групи. Отрасъл - група от организиращи, които произвеждат еднакви или сходни продукти, които са взаимно заменяеми.

Интензивността на конкуренцията оказва влияние върху функционирането на всяка стопанска организация върху нейната рентабилност, върху възвръщаемостта в краткосрочен и в дългосрочен аспект. Конкуренцията в даден отрасъл и натиска върху конкретната фирма от нейните доставчици и купувачи действат в посока на намаляване коефициента на възвръщаемост на инвестирания капитал. Колкото по- голяма е тази конкуренция и по- силни са позициите на съответните контрагенти ( доставчици, купувачи) толкова по ниска е нормата на рентабилност в такава организация. Във всеки отрасъл с действащите стопански организации са над заплахата на:

1)                  Навлизане на нови организации в отрасъла

2)                  Засилване, интензифициране на вътрешно отрасловата конкуренция

3)                  Заплаха от поява на продукти заместители

4)                  Заплаха от засилване на пазарните позиции (нарастване на пазарната власт) на доставчиците;

5)                  Заплаха от засилване на купувачите;

1) - това е често срещана ситуация. Причина е самата същност на пазара. Това означава, че във всеки конкретен отрасъл в следствие на свободата на предприемаческия избор могат да навлизат нови стопански субекти. Новите фирми в отрасъла създават производствени мощности това увеличава отрасловото предлагане и при други равни условия води до снижаване на цената. Такъв тип фирми се стремят да завоюват пазарен дял, който да им позволи да реализират икономия от мащаби на производството. Нерядко такъв тип фирми разполагат със значителни ресурси особено, ако са подразделения на големи корпорации, които навлизат в даден отрасъл чрез диверсификация на производството си. Действащите в отрасъла фирми са под натиск да усъвършенстват продуктите си особено, ако продуктите на новите фирми са по-съвършени. Това означава разходи за развитие на продукта и разходи за неговото производство. Възможно е да се увеличат разходите за стимулиране на продажбите. В следствие на всичко това рентабилността на действащите в отрасъла фирми се снижава.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG