Home Икономика МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТ ПДФ Печат Е-мейл

МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТ

След усвояването на материала в тази глава вие ще можете да:

-                                 откриете възможностите на Internet и WORLD WIDE WEB за реклама и продажба на продукти или за представяне на организациите си.

Съдържание на главата:

Тази глава се опитва да даде представа за възможностите на Internet за маркетинг, като усвояването и ще е полезно за специалисти от: студенти с малък опит с INTERNET, но интересуващи се от обновление; студенти, понастоящем използващи INTERNET, които искат да използват WWW за маркетингови цели и продажби чрез INTERNET; групи и организации с нестопански цели, който искат да намерят по-добър контакт с членовете си и обществото като цяло; индивиди, който желаят да използват WWW за някаква причина.

Ролята на INTERNET става все по- голяма в световен мащаб. В миналото той редко се е използвал за търговски сделки, а сега не само, че може, но това се прави от хиляди фирми по света.

Достъпът до INTERNET днес е много по-лесен и евтин, особено за фирмите. Някои от доставчиците /providers/ на INTERNET предлагат и допълнителни услуги за фирмите. Примерно "online cybermalls" - групи от фирми работещи и осъществяващи директни продажби on-line, т.е. чрез компютърната система.

Едно от основните преимущества на INTERNET за маркетингови цели е наличието на множество хора - потребители. За 1998 година предвижданията са за около 100 млн. От тях фирмите представляват най-голямата част.

До скоро хората трябваше да изучават различни INTERNET системи, за да използват напълно възможностите му: природата и командите на FTR, Archie, Gopher, Veronica и WAIS. Сега обаче, с развитието на WWW в INTERNET, програмите са написани така, че действат като посредник между тях и Internet. Тези програми, наречени "browsers", осигуряват еднакъв, лесен за усвояване  начин за работа с различни системи и източници на Internet.

Достъпът до WWW по Internet се е подобрил значително, в някой райони той дори е безплатен или индивидуалните месечни такси са ниски - $ 15.

WWW е идеален за маркетинг и продажби. Web е система в Internet, която позволява на всеки да има 24-часово присъствие на ден в Internet. Специално написани файлове са инсталирани на компютър, свързан с Internet. Тогава индивидите могат чрез използване на една от browser програмите да видят тези файлове. Това, което те виждат не е задължително да бъдат думи. Може да са миксове от цветни картинки, филмчета, звук, списъци, формуляри за попълване. Зрителите ги избират чрез посочване и кликване с мишката.

Някои от възможностите за маркетинг и продажби чрез WWW са:

-                                  цветни каталози, с оформени страници от текстове и снимки - лесно и бързо осъвременявани формуляри за поръчки на екрана;

-                                  широко разпространение на съобщения на продукта и др. бизнес оферти, правени с лекота - обратна връзка с клиентите, данни събирани във файлове, който могат да се използват при необходимост.

КАК ФИРМИТЕ ИЗПОЛЗВАТ WWW ДНЕС

Най-актуалната схема по Internet в момента е WWW. Фирми от всякакви мащаби създават свое пространство /cyberspace/ no Web. Чрез Internet могат да се купят хиляди продукти - T-shirts, компютри, автомобили, бакалски стоки, книги, финансови услуги, туристически резервации, консултации и много други.

Не само много, но и различни са формите и организациите, които използват WWW. Като се започне от Белия дом, шоколадови фабрики и клоуни.

Много са и бизнес функциите на WWW: комуникация /вътрешна и външна/, мениджмънт и дистрибуция, връзки с обществеността, услуги на клиентите, техническо сътрудничество, маркетинг и продажби. Информацията се представя под фоимата на страници. Web страницата е специален вид на документ, създаден за да бъде показан в browser програмите.

"Homepage" е главната или основната страница на фирма или индивид, върху която се изброяват различни възможности и др.страници на съответната фирма или индивид.

КАКВО Е Internet ?

Съществува една стара легенда за седем слепи мъже, които се опитват да опишат слон като всеки от тях докосва различна част от него. Описанието на Internet е почти толкова проблематично. Internet е огромна мрежа от компютри, която свързва хора и компютри от цял свят, чрез телефонни линии, сателити и др. телекомуникационни системи.

Internet бележи огромен растеж, увеличават се потребителите, компютрите, броя на мрежите, свързани с него. Този растеж и увеличаващата се комерсиализация водят до различни промени в Internet. Исторически Internet произхожда от ARPANET, издадена от Advanced Reseach Projects Agency. Система създадена от американското министерство на отбраната през 1970г. с цел да осигури по-добра комуникация и обмен на информация между учени и изследователи. По-късно ARPANET прераства в NSFNET /National Science Foundation/, което свързва университетите и изследователските центрове.

Увеличаването на връзките, създаването на е-mail прехвърляне на данни и др. употреби води до Internet във вида, който ние познаваме днес. С растежа на мрежата се появяват и нови разбирания за целите и функцийте й. Създава се широк достъп до нея чрез местни мрежи и по-късно чрез специални търговски фирми, осигуряващи достъп до Internet - providers. През последните няколко години се увеличава значително търговското й използване.

Понастоящем Internet е играден от повече от 45 000 мрежи по света.

WWW е най-бързо растящата програма по Internet като годишно тя увеличава размера си три пъти.

Освен чрез писане за Internet медиите допринасят за растежа на Internet и чрез участие в него. Различни списания и вестници предлагат някои от своите статии и по Internet и експериментират с нови начини за представяне на новините. ТV и радио станциите също използват Internet. NBC  използва Internet за представяне на информация и като обратна връзка със зрителите си.

КОЙ УЧАСТВА В Internet?

Internet в най-широкия си смисъл включва отделни индивиди, групи, организации, училища, университети, компании, правитества и др. Езикът е главно английски, като някой сървъри предлагат и други езици.

Достъп до Internet имат повече от 238 държави.

КОЙ ПРИТЕЖАВА Internet и WWW ?

Различни организации ръководят различни дейности на системата. Internet Engineering Tasu Force, Internet Assigned Number Authority, Federal Networking Conceil, Network Information Centers, Internet Architecture Board u Internet Seciety.

Всяка мрежа, която се присъединява към Internet става част от него, но запазва относителна самостоятелност върху контрола и собствеността си. Така, че Internet и контролът върху него се поделя между 45 000 мрежи, които го съставят. Една от най-важните части е National Science Foundation, благодарение на приноса й в създаването на Internet.

WWW е само част от Internet. Използването на Web, обаче Ви дава възможност да ползвате и други негови системи.

КАК ДА СИ ОСИГУРИМ ДОСТЪП ДО Internet u WWW?

За бизнес потребителя, особено този, който смята да използва WWW за маркетинг има редица въпроси, отнасящи се до Internet достъпа, връзки и обслужване.

Има различни начини за връзка с Internet: директно или чрез телефонни линии.

Използването на WWW изисква използването на програма - browser, с помощта на която се извикват файлове, филмчета или звукови файлове. Има няколко различни вида browser- програми:

-                                  Graphical User Interfaces /GUI/ Browsers програми, които работят с оперативни системи като Windows, Mac и X-Windows. Повечето от тези програми автоматично показват текста с много картини, звук, филмчета с едно просто кликване на мишката. Някои от тях осигуряват достъп не само до WWW, но и до Gopher, FTR, Usenet News и други.

-                                  Text-Based Browsers - тези програми работят добре и изискват по-малко сложни компютри в сравнение с GUI-browsers, с монохромни монитори и без мишка, по-евтини са и често са по-бързи, тъй като не се изисква време за зареждане на картини, звук и други. Една от най-добрите text-based browsers е Lynx. С нея може да се получава информация от WWW сървърите и също от Gopher, FTP, WAIS и NNTP сървърите.

ДОСТЪП ДО Internet

Има три основни вида достъп до Internet: възел /node/, SLIP и dial - up shell accounts.

Средните и големи фирми или тези широко използващите Internet би трябвало да използват постоянна връзка като node. Това може да бъде направено или чрез постоянна dial-up SLIP връзка или директно чрез някоя от различните видове линии - dedicated leased lines.

SLIP - сметките могат да се поддържат или постоянно /full-time/ чрез отдадени линии или като dial-up сметки. Този вид достъп до Internet може да бъде по-евтин отколкото създаването и поддържането на възел /node/, като същевременно осигурява добър избор от GUI software и пълно взаймодействие с Internet. В зависимост от интензивността на използване, SLIP сметката би била подходяща за фирми от различни мащаби.

Dial-up shell сметките са много евтини и могат да бъдат силни инструменти за маркетинга. Те са идеален избор за отделни индивиди, малки фирми или подразделения на средни и големи фирми.

КАК СЕ СТАВА ВЪЗЕЛ?

Всеки възел е уникален Internet адрес. За движението на информация, Internet определя специални места в мрежата с цифрови адреси като например 192.74.137.5. Всеки възел също има буквено име, примерно biuford.com. Когато имаме пълна, постоянна връзка с Internet, имаме и свой собствен адрес като оак-ridge.com или cyberuetics.org. Регистрирането на адрес на Вашата компания става с вашия Internet Service Provider /ISP/ или чрез вашия собствен системен администратор.

SLIP и PPP - Тази категория услуги по настоящем е една от най-бързо растящите, благодарение на GUI - browsers. Това са вид връзки с Internet обикновено осъществявани чрез Plait old Telephone Service  /POTS/ с помощта на бързи модеми. Те позволяват използването на TCP/IP протокол чрез нормални телефонни линии да са постоянни /full-time/ и на поискване /on-demand/.

SLIP= SERTAL LINE INTERNET PROTOCOL

PPP= Point-to-Point Protocol

SLIP е по стария, широко използван вид връзки.

PPP е по-малко използван, но с растяща популярност.

Тези видове връзки са по-бавни и имат по-малък капацитет от директните връзки. Затова по-големите компании ги считат за ограничаващи.

SLIP и PPP dial-up, on-demand връзките обикновено струват от $20 до $ 60 на месец, плюс таксата на час използвано време от $2-$3, плюс дължината на телефонното разстояние.

24 часова пълна SLIP връзка струва от $ 130 до $ 200 месечно, плюс такси за разстояние и телефонни услуги.

Shell или Dial-up достъп

Най-евтиния възможен достъп чрез телефонни линии и модеми е shell или diаl-up сметка. Можете да получите сметка от вашия Internet Service Provider, но в този случай вашият компютър не става част от Internet. Такава сметка може да има пълен достъп до Internet, но са необходими допълнителни условия и заплащане и въпреки това този е най-евтиния начин да си осигурите пълен достъп, постоянно бизнес присъствие по Internet.

Тези сметки струват от $ 5 до $ 50 месечно, със средно отклонение от $ 20 до $ 30 зависимост от услугите, които ползвате.

Напоследък service providerrs като Pipeline и Netcome доставят техни собствени GUI-browsers, които не се нуждаят от SLIP. Този вид услуги ще се увеличават, тъй като са лесни за инсталиране и употреба и са съвместими с по-евтините shell сметки.

Нов вид достъп до Internet e възможен сега чрез използването на TIA /Тhe Internet Adapter/- software, създаден от Cyberspace Development, Inc. TIA превръща нормалния UNIХ dial-up internet access shell account в това, което вашия компютър възприема като SLIP връзка. Това се осъществява чрез съхраняване на TIA - програма във ваша директория и стартирането й като използвате програма, свързана със SLIP, /примерно WWW browsing програмата Mosaic/. Чрез TIA може да се намали цената на достъпа на много индивиди. TIA се купува и доставя по Internet. Осигурява Ви се безплатно копие от software за 2 седмици, а след това се закупува специален лиценз за $25, с което получавате уникален код за активиране на TIA.

Връзките с Internet се осигуряват чрез Internet Service Providers, осигуряващи различен обем услуги. Най-известната връзка за малки и средни фирми, сега е SLIP или PPP връзката, което позволява използването на графични browsers като Mosaic и Netscape. Частичните SLIP връзки са най-широко разсространени сред големите компании, тъй като цената за тяхното осигуряване и поддържане е доста висока.

При избирането на връзка с Internet, освен цената трябва да се има предвид и обема на информацията, която желаете и бързината, с която ще я получите

Integrated services Digital network /ISDN/

ISDN е цифрова телефонна линия между вашето местонахождение и централата на телефонната ви компания. Съществува от средата на 60 год., но едва сега става известна. По-широко разпространена е в големите градове и населени места. ISDN може да захранва slow-scan видео за конференции,а също и за компютърни данни. ISDN има три дуплекс канала, един А и два В канала като всеки може да провежда 64 kbts per second.

ISDN може да бъде постоянен или включван при поискване. Някои телефонни компании осигуряват и dial-up digital ISDN услуги. По този начин се намаляват разходите. Все още малък брой Internet Service Providers работят с ISDN.

Dedicated Leased lines /отдадени под наем линии/

Отдадените линии 56 К, Т 1 и Т 3 са директни връзки от точка до точка. Това означава, че са свързани с жица или оптичен кабел. Първоначалните ръзходи са много високи и растат още повече с увеличаване на разстоянието между телефонната компания и свързаното място. Тези връзки са най-подходящи за компании с множество служители, ползващи редовно Internet. Те позволяват създаването на възел с постоянен адрес и постоянен достъп до FTD archives, Gopher, WWW, документи, видео и други. Обикновено инсталирането на Т1 връзка ще струва  от $ 2000 до $ 6000 и след това от $ 1000 до $ 4000 месечно плюс такси за разстоянието от телефонната станция от $ 20 до $ 50 за миля.

56 К линията струва от $ 400 до $ 900 на месец плюс такси за месечните телефонни компании. Освен това има разходи и за оборудване

WWW е огромна мрежа от документи, ноито са свързани помежду си: набор от протоколи, чрез които системата работи и предава информация, списък с условности; и софтцентър, който осигурява нейното безпроблемно функциониране. Мрежата използва хипертекстови и хипермедийни техники, за да осигури лесен достъп до Internet за всеки, който желае да го получава или да въвежда своя информация. WWW е нелинейна по своята същност и замисъл - безпроблемно се извършва прехвърлянето от тема на тема, от документ на документ, и от място на място по цялата мрежа. Мрежата е широкомащабна мултимедийна система, с която се цели всестранен достъп. Една от ключовите й черти е лекотата, с която индивид или компания може да стане част от нея.

WWW използва документи, създадени посредством езика Hyper Text Mаkup Language /HTML/. Тези документи съдържат инструкции за свързване с други файлове, образи, озвучени файлове, филми и много други неща. Когато се активизират тези внедрени връзки чрез избиране или щракване с мишката, става прехвърляне на новия файл, без значение в кой компютър из света се намира той. Само чрез щракване върху темата /случая с Lynx, посочване на интересуващата ни тема/, се извършва директно прекосяване на суперпространството до необходимата ни информация посредством специален протокол в Internet, наречен Hyper Text Transfer Protocol /HTTP/.

За да се използват специално изготвени документи е необходим браузър- това е софтуерът, който разчита и интерпретира документи на езика HTML и извиква трансферните протоколи, необходими за използването на документа. Някой известни браузъри са Lynx, Mosaic, Netscape и Chameleon. Тези браузъри могат да разчитат други видове файлове, изпозвайки протоколите. File Transfer Protocol /FTP/, Gopher, Net News Transfer Protocol /NNTP/, Telnet и други. Чрез браузърите търсенето и зареждането на документите е много по лесно.

Документите с хипертекст имат имплантирани пойнтлери или връзки с други текстове, а браузърите позволяват по-лесно задействане на пойнтера. вижда се само осветена дума, която да се избере или прозорче, върху което да се щракне- не е необходимо да се появи или въведе адрес като например: http: digicash.support.nl /publish/ digibro.htwl. HTTP прикрива сложната техническа страна на мрежата. Потребителят избира интересуващата го тема и директно се предвижва из огромната мрежа.

HTML, HTTP, Multimedia

Големите възможности, които предоставя мрежата в областта на търговията са свързани с хипермедиините й способности. Страниците по мрежата могат да показват цветни, оживени образи, съпроводени със звук чрез помощта на някои браузъри. Друга силна черта на мрежовата страница е, че позволява въвеждането на данни и непосредствен отговор, като спомага за електронните продажби.

Hyper Text Markup Language /HTML/

HTML е система използвана за създаване на страници и документи, представяни по мрежата. HTML документи могат да бъдат изготвяни на всякакъв стандартен текстови редактор, въпреки, че задачата се улеснява от редактор, устроен за употреба на HTML. Някои HTML редактори могат да конвертират обикновени текстови файлове в HTML документи, а други извършват конвертиране и в по-сложни документи чрез използването на шаблони /templates/. Във всеки един от случайте, обаче, трябва да се познава структурата на HTML документите и как да се използват HTML символи, които показват на програмата на браузъра как да се показва страницата- размерът й, разположението, картините, ако съществуват.

Hyper Text Transfer Protocol

Internet оперира, използвайки набор от протоколи, които контролират и насочват преминаването на информацията чрез мрежата. Те се наричат Transfer Control Protocol /TCP/. Някои от тези протоколи са File Transfer Protoсol /FTP/, Simple Mail Transfer Protocol /SMTP/, и HTTP. HTTP се използва от WWW, за да прехвърля и обработва HTML файлове.

Тези протоколи функционират директно, така, че средният потребител не трябва да навлиза в други TCP протоколи, за да използва Internet или WWW Uniform resource locators /URL/. URL е общоприетият начин за конкретизиране на място или страница по Internet.

Има много и различни системи по Internet за съхраняване и представяне на информация /Gopher, FTP, USENET/. Всяка система разработва собствен софтуер и протоколи. Това означава, че потребителят трябва да научи командите и характеристиките на всяка система, за да използва ресурсите й. С появата обаче на специалните програми- браузъри, нещата се промениха. Браузърите са програми, които се зареждат на персоналния компютър. При взаймодействие с браузъра, той интерпретира командите по начин, разбираем за всички системи по Internet.

Обяснението на способността на браузъра да работи с толкова много различни системи по Internet се крие в използването на URLS. Локаторите са стандартния начин за предоставяне на информация за името на файла, местонахождението на компютъра в Internet, къде точно в този компютър се намира файла и кой точно протокол трябва да се използва, за да се осигури достъп до файла. Например: http: info cem.ch:80/default.htrul е URL. Първата част на URL-а уточнява начинът на достъп HTTP. След двуеточието има две наклонени черти, показващи, че това което следва е машинен адрес - info cern.ch:80. След това на мястото в мрежата следва наклонена черта и описание на пътя до файла. В някои случай URL завършва с информация на директорията; в други с името на файла, както е в нашия пример- obfaull htwl. Като цяло, URL определя едно единствено специфично място в Internet - уточнен е трансферния протокол, точното място на компютъра, къде в него да се търси  и какъв документ да се зареди.

Браузърите позволяват директно зареждане на URL-и, за да се достигне до определен документ. при използването на Lynx, например се натиска "G" и се въвежда целия URL: Uttp: две успоредни черти infocern.ll:80/defaunt/ и тогава се натиска "ENTER". При Mosaic се избира "OPEN" от командното меню и се въвежда адреса в появилия се триъгълник.

ТЪРСЕНЕ ИЗ МРЕЖАТА

Информация може да се търси из мрежата чрез машинни устройства нато Lycos /http: две успоредни черти fuzine.mt.cs.cmu.edu/m/m/lycos home.htwl/ или WEB CRAWLER /HTTP: две успоредни прави webcrawer.cs.wcshington edu/web grawler/web query.htwl/.Нито един от тези механизми не е картотекирал всички файлове по Internet, въпреки, че Lycos е картотекирал над 1 милион.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Има различни източници за информация за WWW. Най-бързото й представяне е чрез един полезен документ наречен WWWFAQ, разположен на: http: две успоредни прави sunsite.une.edu/boutell/faq/www faq.htwl. Има също и указател за Cyberspace на разположение на: http: две успоредни прави www.eit.caw/web/web/www.guide. Следните информационни групи разполагат с ценна информация:

.news:camp.infosystems.www.users

.news: comp.infosystems.www.providers

.news: comp.infosystems.www.wisc

Има и няколко дискусионни листа за WWW, включването към които става чрез изпращане на e-mail/ на адрес: listserv info cern.ch, със съобщението, че искате да се включите към един от:

.WWW-ANNOUNCE: лист, в който изпращат съобщения за нови места в WWW, протоколи, софтуерът, HTML редактори и други.

.WWW - htwl:технически разяснения за HTML

.WWW -talk: технически разяснения за тези, работещи по WWW софтуеър.

Има и място за обмяна на мнения на WWW страница: http:две успоредни прави infocern.ch/wit/hyperteхt/WWW.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА INTERNET ЗА БИЗНЕС. КАК ДА СТАНЕМ ЧАСТ ОТ МРЕЖАТА?

За да подаваш информация по мрежата трябва да имаш WEB страница - ще има уникален URL в следния вид:

http:// Your site.com/ your page Ulwl.

Фирмите използват WWW с нейните хипермедиини способности за много от обичайните бизнес функции:

.общуване

.управление на информацията и разпределение

.представяне на добър обществен имидж

.обслужване на клиента и техническа помощ

.маркетинг, продажба и промоция

.реклама

ОБЩУВАНЕ - ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО

Фирмите използват HTML и WWW за множество комуникативни цели. Някои от най-известните са: изграждането на комплект от документи, чрез връзките, формите и обяснителните бележки на HTML, получаването на обратна информация и данни по предложения; решаването на проблеми, кординация на текущи проекти. Чрез мултимедиините характеристики на HTTP често се създават бизнес писма, които се разспространяват "външно" и "вътрешно". Вътрешно, те се превръщат в средство за общуване между служителите. Външно могат да служат за маркетинг и да подпомагат традиционните бизнес комуникации.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Чрез WWW бизнесите могат да получат информация от прогнозата от времето до котировките на стоковия пазар, могат да използват архивираните сведения по хиляди теми, да се сдобиват със софтуеър и др.

Браузърите, в това отношение, правят издирването на информация значително по-лесно. Те олесняват боравенето с Gopher, откриването на файлове с FTP и архивиране на информация. Мрежовата страница, от своя страна, предоставя най-разнообразните начини за представяне на информация: чрез картинки, звуци лесно осъществими връзки с други документи и източници. Чрез възможностите на HTML/HTTP за хипертекстови връзки, може да се създаде достъп до информация, предлагана от други - бази данни, директории, файлове, образи, звуци и др.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТА И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Много компании използват мрежата с цел предоставяне на техническа помощ на своите клиенти. Компютърната корпорация DELL предоставя страница, изобразяваща възможната техническа помощ, която включва: помощ чрез e-mail; връзка с информационната група на DELL; възможност за преглед на търговския им каталог. Като добавка, DELL предлага експериментална звукова система, по която информацията се разменя чрез речта. Много компании предлагат богата гама от услуги посредством мрежовата страница. Пример за това е страницата на Hewlett Packard - HP Support Line page / Uttp: // support mayfieled./digital.com/, където клиентите могат да се запознаят с продуктите, да се сдобият с ежеседмични бюлетини, да прегледат базата от данни с решения на възникнали проблеми, да прочетат информацията, въведена от други потребители, а също така да осъществят обратна връзка. Страницата дава възможност за усвояване боравенето с мрежовата база от данни на НР.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБЪР ОБЩЕСТВЕН ИМИДЖ

Характерното за мрежата е, че осигурява равен старт за всички бизнеси.

Единствената страница, чрез която хората са се запознали с твоя бизнес им дава представа за компанията ти. За много компании това също означава преминаване от местния към световния пазар, където могат да спечелят значително сравнително предимство.

Ако главното Ви седалище в WWW- вашата страница може да бъде професионална хващаща окото и функционална, Вие можете да се движите рамо до рамо по Internet с големите и утвърдени компании. По WWW биснесът Ви е привлекателен, ако страницата Ви е такава.

Вместо създаването на отделни места по WWW, някой бизнеси представят страниците си чрез така наречените "access providers", които събират групи от бизнеси на едно место по WWW. Тези "cybermalls" осигуряват лесен начин за представяне на страниците. Те също така предлагат услуги като електронно приемане на заявки, статистика за потребители- на страницата, както и помощ за усъвършенствуването й.

РАЗХОДИ ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО

В много случай, създаването и поддържането на присъствие в мрежата излиза много по-евтино от използването на средствата за масово осведомяване по отношение на осъществявания директен контрол с клиента. В зависимост от обхвата и избора на "access provider", разходите за отделен потребител на страница могат да спаднат под 1/4 от тези при използването на пощенски услуги.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WWW ЗА МАРКЕТИНГ

Подобно на останалите дейности по Internet, маркетингът и продажбите не могат да придобият формата на непосредствена реклама, достигаща директно до потребителя или изпратен рекламен лист по e-mail. Маркетингът и продажбите по Internet са изменяща се материя, различна от всякакъв вид друга медия. Необходимо е клиентите да бъдат привлечени към страницата ви чрез услугите и информацията, които тя предлага и които ще им бъдат от полза.

Една много силна черта на WWW като маркетингова стратегия е предоставянето на добра информация и помощ, което демонстрира качеството и компетентността на компанията.

Показването на експертност и разбиране на отрасъла ще подобри бизнеса Ви и представата за надежността му.

МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБИ И СЪДЕЙСТВИЕ

Една от употребите на мрежата в областта на бизнеса с нарастваща популярност е тази за маркетинт и продажба. WWW може да бъде използвана за:

-                                  изследване на потребителското мнение и отзиви

-                                  "Cybermalls" и "virtual storefronts"

-                                  директна продажба

-                                  маркетингови проучвания

-                                  връзки с обществото

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Има много дейности, свързани с общественото мнение и нужди, които са възможни по Internet и WWW.

Възможно е прецизно разспространение на новинарски бюлетини, спонсорирани събития, страници и публикации.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Става все по срещана практика да се правят кратки информационни съобщения за нови продукти и услуги по WWW, в които се дава URL на вашата страница за по-добри сведения. Тези съобщения се изпращат до подходящи новинарски групи по Internet и до няколко списъка за пощенско разспространение /mailing lists/ като "net-happenings". Повечето компании, след това, архивират направените съобщения и тематична информация в WEB сървъра за бъдеща употреба от страна на потребителя.

СПОНСОРСТВО

Една полезна осигуряваща известност дейност е спонсорирането на страници за конференции, обществено осведомяване, правителството или дейности с нестопанска цел.Така, както чрез спонсорирането на телевизионно шоу можете да подпомогнете полезни и важни дейности, в замяна на което печелите известност, така това можете да правите и в мрежата. Някои компании спонсорират страници, отразяващи голямо събитие или конференция и по този начин осигуряват популярност на своята компания, продукти или услуги. Чрез тази дейност може да установите гореща връзка между спонсорираната страница и вашата собствена. Много конференции създават собствени страници за изменения в програмата на конференцията, карти, описание на стаите и достъп до публикациите и документацията след самата конференция. Спонсорирането на такива страници предоставя възможности за популяризиране на дадена компания. Някои компании спонсорират дейности с нестопанска цел. В замяна получават писмено признание за това на самата страница.

ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ

WWW предоставя възможност за извършване на продажби по целия Internet. WEB страницата приема входяща информация и е подходяща за директна продажба, както чрез собствено място по Internet, така и от "cybermall".

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Повечето компании с WEB страници предлагат голям асортимент от информационни файлове за продукта си, дейността си и свързаните с тях услуги. По WWW могат да се представят кратки рекламни лисчета, закачки, подробно продуктово описание, както и информация за цените и начина на покупка. Хипермедиината същност на WWW прави тази дейност по-активна, отколкото използването на обикновените текстови системи като Gopher и FTP. Това е причината за превъзходството на WWW- филмчета, анимация, различни печатарски шрифтове и форматиране, дори и звук. Важното е да направите мястото си в WEB интересно и да осигурите причини то да бъде посещавано редовно.

ПОРЪЧКИ "ON-LINE"

Поръчките "on-line" стават все по срещано явление. Често се предхожда от откриването на сметка на индивид, посредством изпращането на кредитна карта или друга сметна информация по факс, телефон или поща /има и по-сигурни и сложни начини за електронен трансфер. След откриването на сметката, поръчките се правят чрез електронни формуляри по WEB или чрез e-mail.

МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Въпреки, че тази дейност тъпърва се усъвършенства вече е практика да се използва мястото в WEB за извършване на проучване на клиентите и техния интерес и реакция спрямо даден продукт. Някои бизнеси получават информация за предпочитанията на клиентите си чрез проучвание и периодични прегледи.

Пример за това са собствениците на кръчми във Великобритания, които събират информация за предпочитаната бира чрез страница в City Scap http://WWW.cityscape.co.wr: 81/bar/ subwit.htwl.

В областта на продуктовото развитие, WEB страницата осигурява събиране на данни и отзиви чрез електронни формуляри. Въпреки, че не се използват статистически методи на базата на случайна извадка, не може да се отрече полезността от бързата обратна връзка, осъществявана от потенциалните клиенти запознали се със страницата по WWW. Това, от своя страна, спомага за усъвършенстване на продукта и избиране на ниша за реализацията му.

В заключение трябва да се спомене, че добре изграденото място в WWW може да установява броя на посетителите, както и колко пъти страницата е била извиквана. Следенето на употребата на страницата може да включва запаметяване на e-mail адреса на посетителя, броя на посещенията и страниците, използвани най-често. Това дава на маркетолога представа за популярността на дадено място и спомага за проследяване на посещенията, реализирани след определено рекламно събитие.

WEB бrowsers са програми, които, както показва името им, служат за разглеждане на WWW документи. Това е било първоначалното им предназначение, но днес чрез WEB browsers са достъпни повечето Internet услуги Usenet, FTP, E-Mail, Gopher и др.

Browsers черпят информация чрез технологията client - server. Всеки browser е клиент, които изпраща заявки за определена информация към някои компютър в Internet, които е WEB server.

Browser може да се изпълнява на вашия персонален компютър, когато сте вързани с modem по телефонна линия към internet provider,  може да се изпълнява и от компютъра на provider и вашия компютър да служи само като терминал т.е. клавиатура за входните и монитор за изходните операции. Brоwsers могат да бъдат разделени на две основни групи - текстови и графични. като текстовите са по-примитивни - няма шарени картинки, а само текст. Но те са съвместими с по-голям брой хардуерни платформи и софтуер, защото са непретенциозни и можете да ги използвате на много стари и бавни компютри. Текстовите browsers работят по-бързо от графичните.

Ако притежавате много стар модем без хардуерна корекция на грешките MNP-5 и единствения начин за връзка с Internet е чрез терминална програма, което поддържа софтуерно MNP-5. Такава е програмата ODYSSEY за DOS. Други терминални програми са Terminate за DOS, програмата Terminal, което идва с Windows 3.1. Чрез някоя такава програма Вие ставате терминал на друг компютър. Най-разпространения текстов brrowser е Lynx /Puc/. Най - често компютрите в Internet работят под операционните системи UNIX или VMS. Затова обикновено Lynx съществува във версии за тези OS. У нас БАН използва компютър VAX OS VMS и е добър пример за Lynx.

ЗА СТУДЕНТИТЕ

Във вашата терминална програма набирате телефонния номер на вашия provider в разгледания пример БАН. Обикновено натискате няколко пъти клавиша Enter и виждате началния екран на вашия provider, които ви подканва да въведете своя User ID Password /така наречения Logаn/.

Ако всичко с вашата парола е наред, системата ви допуска до част от своите ресурси. Вие написвате Lynx и натискате Enter. Така програмата се стартира на машината, към която сте се свързали, а не на вашия компютър. Вашият компютър сега е само един екран и една клавиатура, свързани с телефона към компютъра на вашия provider. Когато lynx тръгне той показва WEB страницата, която вашия provider е задал и която обикновено съдържа рекламна информация за provider-а. Съдържанието на тази страница не е универсално и не е предмет на настоящето изложение. Най-отдолу излиза списък на най-често използваните команди на Lynx. Независимо от разглежданата страница се вижда, че някои от думите се различават от останалия текст - може да бъдат по светли или по-тъмни от общия цвят или да са Bold.

Тези думи или фрази се наричат anchors /котви/ или links /връзки/, чрез тях разглеждания WEB документ се свързва с други документи. Една от всички links е по-различна от останалите. Може да е инверсна или подчертана. Това е текущата връзка. Движението по връзките става със стрелките нагоре и надолу. Така се сменя текущата връзка. Не бива да се опитваме да се предвижваме по връзките със стрелки в ляво и дясно. Връзките са подредени като се започне от горе - ляво и се върви към долу-дясно, така, че стрелките нагоре и надолу са достатъчни.

Когато сме си избрали нужния link можем да натиснем стрелка в дясно или Enter и да се покаже новоизбрания документ.

Със стрелка в ляво се връщаме на предишния документ. Така със стрелки в ляво и дясно можем да се местим напред и назад по документите докато намерим този, който ни интересува.

Предимство на текстовия browser е че документите не се изпращат целите към вашия персонален компютър. Избран от вас документ се сваля от WEB servera към компютъра на provider-а ви. Към вашия персонален компютър се подава само по един екран, което значително ускорява процеса. Докато графичните browsers свалят целия документ на вашия компютър и докато връзките между Internet host-овете са много бързи, гърлото на бутилката е вашата modem-на връзка - обикн. 9 600 baud-a рядко 28 800 или 36 600. Въпреки казаното горе, може да получите значително забавяне при опит да се прочете някои документ. Ако забавянето е толкова продължително, че вие се отказвате от документа натиснете Z или CTRL - G, за да спрете прехвърлянето и да се насочите към друг документ.

Често WEB документите са няколко - поне две ваши екранни страници. В такъв случай в горния десен ъгъл на екрана ще видите нещо от типа /page 3 of 6/ т.е. Вие сте на третата екранна страница от общо 6-те на разглеждания документ. За да се придвижите една екранна страница надолу натиснете клавиша + или space.

За страница нагоре може да ползвате клавишите - или B, ако искате да излезете от Lynx натиснете Q, ако натиснете = ще получите информация за URL на текущия документ и URL на избрания Link. Връщането от този служебен екран, както и от всички други, включително и HELP става с натискане клавиша стрелка на ляво.

За ефективното разглеждане на WWW и за използването на други услуги помага командата GO достъпна чрез клавиша G. Когато го натиснете Lynx ви подканя да въведете URL. За нарастващия брой websites е удобно да можете лесно да записвате техните URL и по-късно да се връщате към тях. В Lynx за тази цел съществува механизмът на bookmarks. Отидете на връзката която искате да запазите и натиснете клавиша А, за да я добавите в bookmark файла с клавиша V отворихме страницата с bookmark и си служим с нея, както с всеки друг документ. С R и SHIFT R се изтриват bookmark. Ако на екрана имате много връзки, което с обичайния случай е трудно, се придвижваме нагоре и надолу със стрелките. Като натиснем клавиша О включваме опциите за настройка на Lynx. Сега натискаме K и можем да избираме между придвижване със стрелки или номерирани връзки. Когато връзките са номерирани, написвате номера на желаната връзка и натискате ENTER. Друга функция, която би могла да ви е полезна е т.н. History Page. Натиснете Back Spase и влизате в тази страница, което ви показва всички документи, през които сте минали и към които можете да се връщате със стрелка в ляво, но не е нужно да се връщате на сляпо, а можете да изберете на кои от предишните документи искате да се върнете. Избирането става както във всеки нов документ. Ако търсите някаква конкретна информация е много трудно да разглеждате всички документи дума по дума, за да разберете дали дадени ключови думи се съдържат или не. За тази цел в Lynx има три начина на търсене:

-                                  Търсене в текущия хипертекстов документ

-                                  Търсене в хипертекстова DB

-                                  Претърсване на множество WEB sites

За последния начин ще говорим само, защото той не е свързан с Lynx, а с всякакъв WEB browser.

Търсенето в текущия документ става като натиснете клавиша и въведете ключовите думи следвани от Enter. Lynx ви позиционира на първото място, където се срещат ключовите думи. С N можете да продължите да търсите до следващото срещане на търсения текст.

Търсенето в хипертекстови DB е по-особенно. Предишният метод работи върху всички WEB документи без изключение. Търсенето в DB изисква конкректия хипертекстов документ да е организиран като DB. Такива документи обикновенно не извеждат информация по конкретна тема, а покана да започнете търсене в DB. Натиснете S и въведете ключовата фраза. Натиснете Enter. Когато въвеждате в Lynx, независимо какво, с Back Spase можете да изтривате последния въведен символ, а с Ctrl - U целия въведен ред.

Един речник е добър пример за хипертекстови DB. Когато влезете в документ, които е DB-речник вие виждате заглавната страница, което ви подканя да търсите. Ако натиснете S в документ, които не е DB, получавате съобщението "Not a searchable index". Всички съобщения, които Lynx ви дава се появяват в долната част на екрана, непосредствено под текста на документа. Когато намерим интересуващата ни информация ние обикновено искаме да си направим копие. Очевидно не можем да използваме Xerox, а не е удачно да преписваме на лист повече от няколко реда. Тук на помощ идва командата Download, която се пуска с D. За Internet трябва да мислим винаги, като за нещо което е разположено мисловно по-високо от нас и затова файловете, които ние качваме са upload-ви и които сваляме са downlood-ви. Виждате и на български - качвам, свалям. Когато разглеждания документ е чист текст можем и да не го сваляме, за да използваме полезната информация. Но голяма част от WEB документите съдържат картинки, които Lynx не изобразява. За тях единственият начин е да ги свалим и разгледаме с друга програма, която е picture viewer. Когато натиснете D се отваря страница, в която като връзки е организирано меню:

Протоколите зависят от системния администратор. Ако имате избор от протоколи трябва да експериментирате всички протоколи, като lynx предлага и вашия терминален софтуер поддържа, за да установите кой най-бързо и с най-малко грешки предава файлове във вашия случай. Обикновено Zmodem е подходящ, но при лоша телефонна линия може да е по-добре да използвате друг протокол. Протоколът трябва да се поддържа и от двете страни на връзката. Ако само Lynx го поддържа, а вашия комуникационен софтуер не или обратното, този протокол е безполезен за вас.

Когато dawnload-вате файл, той обикновено е с дълго име, защото UNIX VMS позволяват, но MS-DOS изисква името да е с 8 символа, затова или вие го съкратете или оставете това на терминалната си програма. След като въведете новото име в Lynx и натиснете ENTER, предаването започва. Приемането може да започне автоматично при някои протоколи, но при други се налата вие ръчно да го стартирате, като за целта трябва да знаете как става това във вашата терминална програма. След завършване на прехвърлянето със клавиша стрелка на ляво се връщате към документа. Възможно е в Lynx да не се предлагат протоколи, а само Save to disk. Събирайки тази опция, вие записвате документа на диска на вашия proviter  и когато излезете от Lynx можете чрез друга програма да го изпратите към терминала си. В началото споменахме, че Lynx не е само WEB brawsers позволяват чрез тях да ползвате и други услути на Internet. Отделни връзки могат да не сочат към WWW документа, а към FTP, TELNET, USENET, EMAIL и други услуги.

Например ако натиснете клавиша стрелка на дясно върху E-mail връзка ви се дава възможност да изпратите писмо до собственика на документа.

Използването на други услуги чрез Lynx става и като вместо URL започващ C "Http://", след командата GO, клавиш G се въвежда URL започващ със Gopher://... за услугата gopher

за FTP въвеждате file:// или ftp://

за telnet -  telnet://...

за Usenet - news: alt.business.misc или nntp://

за E-mail mail:

Но Lynx не е удобен за e-mail, затова по-добре да използвате други mail програми, например Pine, Endora, Elm.

Споменахме за по-съществените възможности на Lynx, но има и други. Винаги с Н можете да извикате помощна информация за работата с Lynx, където подробно се описват всички команди.

РЕСУРСИ ЗА МЕРКЕТИНГ

Мрежата Internet е богата на източници, които подпомагат маркетинга и бизнес- дейностите по Internet. Достъп до много от тези източници се предлага от държавни институции, университети, бизнес - организации и индивиди. Източниците предлагат информационни файлове, безплатни услуги за писане и излагане на WEB страници, бази от данни и много уникални източници. По - долу е изложен списък на някои от тях, които си струва да се разгледат.

IBC: The Internet Business Center

IBC е съвместният продукт на Internet Group, Mike Walsh от Internet Info и Yayne levin от Internet Letter. IBC е източник за информация при правенето на бизнес по Internet. В IBC информацията е подредена в категории. Ето някои от видовете информация, която се предлага:

Една от тези категории е "Valuable Stats":

.информация в търговската област

.резултати от техническото проучване в Georgia

.новини по мрежата

.представяне на индустрии в Internet

.големи компании в Internet

.фирми с венчърен капитал в Internet

.обществени компании за software, представени в Internet.

В друга категория "Hot sites" /гореещи точки/ дават примери за организации, използващи за Internet за маркетинг, продажби, подкрепа на клиентите и отправни точки за намиране на други бизнес - източници по Internet:

.важни бизнес - източници по Internet

.традиционна информация

.комисионерство

.международни точки /sites/

.държавни услуги

.финансови услуги

.правни услуги.

Известна секция от IBC има списък, наречен, "After Hours", който включва места от Rolling Stone Server до Лувъра.

WWWeb Business Yellow Pages

Осигурява го Хюстънския университет, Колежа по бизнес администрация заедно с факултета по информационни технологии на Хюстънския университет.

Списък с няколко хиляди компании, които имат WEB страница, се представя в азбучен ред по бизнес категория. Този списък е изготвен в университетите чрез търсене на обществено достъпна информация.

По -долу е представен списък на буква "В" /на английски език/ - той добре илюстрира начина на предоставяне по World Wide Web.

Банкови услуги

.Американска банка

.Бизи банки

.Първа Държавна спестовна банка в Индиана

.Първа междущатска банка

.Национална банка в Блекстърг.

Бартърни услуги

.междутърговски сделки

Козметика и услуги

Кръчми, осигуряващи книги: на дребно

.Алтернативни учебници

.книжарници за фантазията на бъдещето

.продажбите в залива

.книжарница по Internet

.книги на Хауърд Карно

.нови световни книги

.Норвежка библиотека

.книжарница on - line

.Електронна книжарница Розуъл

.Технологична книжарница

.Калифорнииски университет - книжарница Ървин

.университетска книжарница Бъркли

.Книги на записи

.Аудио книги Vermont

.книги за слепи - Брайъл

Строителна инспекция

.ААА услуги за строителна инспекция

Бизнес услуги

.American management sistems Ins

.beverly Yills International

.the comunication Boidging Company

.Convergence System Ins

.Da Vinci Design Company

.Global Levsing Servios

.Alex Hartley and Associates

.Ottawa - Careton Economic Development Corp.

.Ottawa - Carlton Entrepreneurship Center

.Robelle Consulting

.Ross Anderson Consulting

.Small Business Advisor

.Uniform Capital Access Network

.WEB Tchs Consulting Services

Поддържащите жълтите страници ще ви помогнат да попълните бланка на проучването за ползващите WEB, което им е необходимо за тяхното демографско проучване.

Institute for information management

източник: университета St.Gallen, Швейцария

Той предлага информация за завършени и в момента провеждащи се проучвания за електронни пазари, преструктуриране на бизнес - процеса, telebanking. Института има за цел като част от проучването да разработи решения. Езикът и тонът са академични, но информацията би била интересна за тези, които се интересуват от теоретичното основаване на WEB комуникациите.

Small Business Help Cеnter

източник: Vhera Comumuirations

Центърът е създаден, за да помага на малкия бизнес да се развива. Дейността му се изразява в даване на място по Worl wide Web на лизинг. От този център се дават консултации, извършват се обучения. Показват как едно бизнес - начинание може да се представи и да обясни същността си по WEB. Предлагат се безплатни статии, засягащи дребния бизнес, маркетинга и Internet. В областта на маркетинга има следните статии:

.получаване на безплатна реклама за малкия ви бизнес

.какво да включите в брошурата на вашите възможности

.къде да търсите ръководства за развитие

.как да продавате продуктите си в чужбина

.как /и защо/ да напишете ваш собствен бюлетин за новини

.как да побликувате първата си статия

.как да се продават услугите ви - резултати от проучване от 1997 година

OAK KIDGE RESЕARCH

източник - Oak Kidge Research

Книгите им са на 3 главни теми:

-                                  Internet Business Book

-                                  Маркетингът по Internet: мулти-медиа стратегии по Web

-                                  обучение по Internet.

Те имат достъп до различни бизнес - източници. The Internet Business Book включва глави, в които са обсъдени техниките за създаване на бизнес - презентация по Internet.

Business on the Web, Management and Technology

Съдържанието е предоставено от Information Innovation, WEB сървър от Евронет /Холандия /.

Предоставят се източници, които да помогнат на бизнесите да подобрят мениджмънта си и да им помогнат в правенето на бизнес по Internet. Някои видове информация:

.начални знаци по WEB и места - точки

.инструменти за търсене по WEB

.списък на бизнес точки  и събеседници

.информация за Internet

.информация за изготвяне на WEB страници

.източници за финансова информация

.информация за телекомуникационна индустрия

.новини за Internet и World Wide Web

.софтуерни източници

.доспъп до документация на Information Innovation, като например 22 част на ръководство по мениджмънт

.разнообразни връзки за развлечения

CBA: Small Business Administration Home page

източник - United States Small Business Administrtion

Тази страница предлага достъп до Small Business Administration. Най - голямата част от информацията се съхранява в SBA Online BBS, която има над 1 милион обаждания за първите 2 години.

Doing Business in Hong Kong

източник - Biz HK

Biz HK е служба за търговски контакти, която помага на организациите в и извън Хонг Конг да се свързват. Предлага се информация за Хонг Конг и за правенето на бизнес там.

Biz HK разполага с база от данни с над 800 Hong Kong компании и също така свързва и с други източници, съдържащи информация за Хонг Конг. 

Daily News - Free Internet Sources

Предлага се каталог с безплатни, значителни източници за ежедневна информация за бизнес, икономика и общи новини, разпространяващи се по Internet. Могат да се използват директно от вас или да се предлагат други чрез връзка от вашите WEB страници. Също така има информация как да се изпратят съобщения до вестници, телевизия, преса.

UNIFORM HOME PAGE

Тя има за цел да подобри количеството, качеството, точността и навременността на информация за и от Япония и също така да насърчи използването на Internet от Японски корпорации, академични и държавни организации.

Small Business Advancement National Center

Информацията е предимно от правителството на САЩ и се администрира от US Small Business Аdministration. Главните цели на този център са да осигурят информация, обучение и съвети за да се подпомогне малкия бизнес, предприемачеството и малките международни организации и колегиални програми.

Този център притежава най-голямата електронна библиотека, съдържаща информация и документация за малкия бизнес и предприемачеството.

Small Business Advancement Network - осигурява достъп до програми, проучвания за малкия бизнес, бюлетини, контакти сред малкия бизнес, международни контакти и други.

Small business national Dining Network - предлага обучение в провинциалните и икономически изостанали области.

Small Business Institute National data Center - осигуряват се консултации от студенти.

Small business Center - местни обучаващи семинари за собственици на малки предприятия.

International Exchange Program - подпомага се обмена на студенти между САЩ и Европейската общност.

Biz Web

Biz Web търси предприятия предлагащи стоки и услуги. В момента в списъка им има над 500 компании подредени в над 40 категории.

Yahoo

WEB точка, която много бързо се разраства, съдържа много и разнообразна информация. Бизнес секцията има следните категории:

Бизнес училища

.групирана информация

.корпорации

.електронна търговия

.намиране на работа

.маркетинг

.пазари и инвестиции

.продукти и услуги

.информация за малкия бизнес

.данъци

.търговия

.търговски марки

.индекси

Mouse Tracks

източник - New South Network Services

Предлага връзки с източници за маркетинг

.Hall of Malls - списък с виртуални кореспонденти и програма в Internet, която може да ги намери

THE LIST OF MARKETING LIST - съдържа информация с теми, представляващи интерес за маркетолози в Internet.

Nuts and Bolts - основни правила, информация как да продаваме стоки и услуги по Internet.

New medium - информация по Internet, нов начин за разпространение за забавление и публикувани материали.

УСПЕШНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ в Internet.

Главното нещо, което трябва да се има наум е фактът, че не може да се изпраща рекламно съобщение на хора, които не го очакват. В тази връзка е и приетата политика в Internet. Въпросът, който неизбежно възниква, е този за сигурността.

-                                  сигурност на транзакциите; на самите данни

-                                  частично.

Самото естество на Internet показва, че изпращането на номер на кредитна карта, например не е много безопасно.

Съществуват няколко временни разрешения на този проблем - създаване на сметка /правят се допълнителни уточнения/, купуваме с виртуални пари, зашифрована електронна поща или достъп до страница.

Стои въпросът и за сигурността на самото място в Internet. За пренебрегване, в този случай, не са паролите. Трябва да се внимава и за  защитата на файловете. Тъй като те съдържат важни документи, добре е да се провери възможността за заключването им и т.н. Шифрирането вече бе споменато. По този начин документите могат да се изпращат с по - голяма защита.

"Ядката" на маркетинга в Internet е да привлечеш гражданите на мрежата към твоята страничка. След това е да ги накараш да се върнат. Най- накрая да се създаде някакъв вид връзка между теб и "клиента" - оставя въпроси, мнения, препоръки.

Маркетингът по мрежата е възможност да се проявиш като неин добър гражданин, като допринесеш нещо хубаво. Спектърът на услуги, продукти, информация, с които подобрявааш мрежата е почти безкраен: безплатни софтуерни копия, връзки с други възли по мрежата и т.н.

За да бъде успешен маркетингът в Internet, той трябва да бъде свързан и с други дейности по мрежата. По този начин ще можете да привлечете повече "интернетовци". Нови посетители можете да намерите чрез: дискусионни списъци /discussion lists/, различните групи и електроната Ви поща. Освен това може да си създадеш визитни файлчета, които да слагате на края на съобщенията си.Трябва да са кратни /5-6 реда/ и да давате всичките си адреси и телефони.

Не бива да забравяме и другите медии - те си помагат взаймно. Адресът Ви в Internet трябва да бъде поставен в печатните рекламни издания, излъчван в телевизионните реклами.

Освен това идентификацията Ви в Internet е добре да присъства на всичко свързано с фирмата Ви: бланки, брошури, папки, тефтери и т.н. Но маркетингът в Интернет едва е започнал. Той те първа ще расте и ще се развива.

ВЪПРОСИ ЗА РАЗМИСЪЛ:

  1. Hаправете съпоставителен анализ на предимствата на традиционния маркетинг и на маркетинга в "Интернет"

УПРАЖНЕНИЕ

  1. Ако си осигурите достъп до "Интернет" опитайте се да преминете пътя от ориентацията в мрежите до съставянето на собствена страница.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG