Home Икономика Търговия на едро и дребно

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Търговия на едро и дребно ПДФ Печат Е-мейл

Търговия на едро и дребно

1.Търговия на дребно

Дейност по продажба на стоки или услуги,непосредствено на крайния потребител.Разделение на търговците на дребно

-Степен на завършеност на услугата-в търговското обслужване

-според стоковия асортимент

-принадлежност на магазините и тяхната концентрация

Според предлагания стоков асортимент се делят на:

-специализирани магазини

-универсални магазини

-супермаркети

-магазини със стоки за всекидневна употреба

-търговски комплекс

-предприятия на дребно с различни услуги-хотели,болници,кино салони,фризиорски салони,ресторанти

Деление според цените

Магазини за намалени цени

-склад магазини

-магазини демонстрационни зали-търгуват по каталог

Извън-магазинна търговия

-търговия на дребно чрез поръчки на стоки по пощата или по телефон

-търговия по поръчки по каталог

-пряк маркетинг-обяви в средствата з а масова информация с описание на стоката,която потребителите могат да поръчат по пощата

-продажби по телефона-абонамент за вестници

2.Търговия на едро-продажба на стоки или услуги, на някой който ги изкупува с цел препродажба или професионално използване.Характеристика на Търговията на едро-стимулиране на продажбите-търговецът на едро има персонал,благодарение на който производителя обхваща множество малки клиенти.Покупки и формиране на стоков асортимент-търговецът на едро подбира богат стоков асортимент,който стига до крайния клиент.Складиране-съхранява стоките и така намалява разходите по доставките.Транспортиране на големи обеми стока,Финансиране-търговците на едро финансират по – дребните търговци като им предоставят стоков кредит.Поемане на риск-поемат риска като придобиват правото на собственост.Предоставяне на информация за пазара.Видове търговци на едро:

-независими-придобиват правото на собственост върху стоката-търговски предприятия.

-независими тър.-едро с пълен цикъл на обслужване-съхраняват стоки,кредитират

-нез. Търг. Едро със ограничен цикъл-предоставят малко стоки и услуги

-търговски на едро-комисионери-агенти,които фактически притежават стоки и самостоятелно сключват сделки за продажбите им.

 

WWW.POCHIVKA.ORG