Home Икономика Характеристика на капиталите и видовете посредници при пласмента на стоките

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Характеристика на капиталите и видовете посредници при пласмента на стоките ПДФ Печат Е-мейл

Характеристика на капиталите и видовете посредници при пласмента на стоките

В повечето случаи търговските сделки се осъществяват чрез търговски посредници. Те са независими от производителите и потребителите търговски организации, предприятия или лица, които осъществяват продажба на стоки за удовлетворяване нуждите на потребителите и получаване на печалба. посредниците увеличават ефекта от пласмента на стоките, по-бързо се реагира на промените в пазара, съкращава се срока на доставка на стоките, развива се сервиза и обслужването. Търговските посредници биват: обикновени, посредници–брокери и търговци – дистрибутори и дилъри. Обикновени посредници – не стават собственици на стоката, а само осъществяват посредническа дейност. Това са брокери, агенти и комисионери. Търговците на едро и на дребно – посредници, които стават собственици на стоката, действат от собствено име и за своя сметка. Печалбата им се формира от разликата между покупната и продажната цена. Търговците на едро и на дребно трябва постоянно да доказват нуждата от тях пред производителите. Има три организации за търговия на едро: 1.Дейност на едро на производителя – производителите сами осъществяват търговия на едро. Фирмите-произвоители предполагат че ще стигнат до търговията на дребно или до други организации на потребителите по най-изгоден начин. 2. Търговски организации на едро – на търговците на едро, 2. Дейността на едро на агенти и брокери – търговия на едро – търговия на едро, но без право да стават собственици на стоките, които продават. Сега все повече се разпространяват търговските организации на едро, укрепва се процеса на тяхното уедряване. Търговия на дребно – включва цялата предприемаческа дейност, свързана с продажба на стоки на крайните клиенти за лично ползване. Тази търговия има следните функции: участва в процеса на формиране на асортимента на стоките и неговата широта и дълбочина, информира потребителите за стокте, чрез продавачите, рекламата и др., осъществява различни операции със стоките като пазене, сортиране, установяване на цени и др., продава стоките на крайните потребители чрез магазини, на кредит, доставка в къщи и др. Видове търговци на дребно: 1. Според собствеността – независими търговци, със съвместно владеене на търговски точки, със договорености между производители и търговци и др. 2. Според формата на търговия – универсални магазини, специализирани магазини, магазини с намалени цени, 3. Според методите на немагазинна търговия на дребно – търговски автомати, преки продажби и др. Франчайзер – особена форма на търговия, при която има привилегия, разрешение да се търгува от името на фирмата, като например Макдоналдс България, отделни франчайзери има и фирмата Офис1.

Характеристика на каналите и видовете посредници при пласмента на стоките

Пласментната дейност е процес на доставка, съхранение и транспорт на стоката. Каналите на разпределение са промеждутъчни звена, придобиващи или способстващи за придобиване на стоки по техния път на движение към крайния потребител. Такива посредници биват прости, търговци на едро и търговци на дребно. Каналите биват преки и косвени. Преки канали са, когато производителят продава стоката си на крайния потребител директно, без посредници, а косвени канали са когато между производителя и крайния потребител има посредници – търговец на едро, търговец на дребно, брокер, агент и др. Преките канали на предвижване на стоките се ползват от производителите, които сами искат да осъществяват контакт с крайните потребители. Косвените канали се използват с цел: да се увеличат целените пазари на пласмент, разширяване на продажбите, съкращаване на разходите за реализация. Изборът на косвен или пряк контакт се определя според необходимостта от осигуряване на надежден пласмент, максимално намаляване на разходите за услуги на посредниците, извършване на бърза доставка до крайния клиент. Изборът на канала на пласмента или формата на реализация на продукта зависи от следните фактори: качество на стоките, отношението към канала от страна на потребителите, пласментната мрежа, типът на търговските предприятия на едро и на дребно, функциите и принципите на работа на конкуриращите магазини и др. Форми на разпределение и пласмент на продукцията – екстензивно, изключително и избрано разпределение на продукцията. Екстензивно разпределение – при предметите за потребление представлява разместване и реализация на продукцията на всяко търговско предприятие на дребно, което е готово да я продава. Прилага се за обикновени, дребни и сравнително евтини стоки за масово търсене като цигари, паста за зъби и др. При тази форма на реализация поизводителят печели от обема на производството. Изключително разпределение – избор на един от търговските посредници в даден регион на който като правило се предоставят изключителни права да реализира продукцията в този негов район. Такъв посредник се нарича упълномощен дилър на производителя. Изборно разпределение – производителя се споразумява с с две и повече търговски организации на дребно. Тези търговци придобиват изключително право да реализират продукцията на производителя в даден регион. Тези търговски фирми също се наричат упълномощени дилъри. Последните две форми на разпределение и пласмент добиват все по-голяма популярност, защото потребителите ценят не само качеството на стоката, но и следпродажбеното обслужване. Изборът на форма на разпределение и пласмент зависи от вида на стоката и спецификата на стопанската дейност в региона.

Продължи с пищова на въпрос № 45

Същност, фактори и цели на предвижването на стоките

Предвижване на стоките – обхваща цялата система от комуникативни връзки на фирмата с пазара. Целта е да се съдейства активно на пазара. Основните форми на предвижване на стоката на пазара са: различните видове рекламни действия, персонални продажби, формирането на търсенето, стимулирането на пласмента, отношението с обществеността, използването на отзиви на пресата, създаването на фирмен стил и имидж, преки пощенски пратки и др.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG