Home Икономика ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА. ВИДОВЕ ПОСРЕДНИЦИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА. ВИДОВЕ ПОСРЕДНИЦИ ПДФ Печат Е-мейл

ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА. ВИДОВЕ ПОСРЕДНИЦИ

В условията на международен маркетинг, избора на дистрибуционен канал е особено важен, тъй като придвижването на стоките е сложен и продължителен процес, свързан с големи разходи. Често проблема е да се избере подходящ вариант за дистрибуция не на един единствен, а на повече външни канали. Основните форми за проникване на външните пазари са следните:

А) непряк износ – чрез посредници от собствената или от други страни;

Б) пряк износ – до търговец на едро, търговец на дребно или краен потребител. При този вариант е възможно да се създадат и собствени дистрибуционни канали, или да се развие търговия на  дребно на територията на други страни.

В) извършване на производствена дейност на територията на други страни чрез създаване на смесени, придвижване на действащи или изграждане на нови предприятия.

Основните функции при международния маркетинг са следните:

-                      осигуряване на маркетингова информация за външните пазари;

-                      транспортиране на продукцията;

-                      застраховане на товарите;

-                      поддържане на складово стопанство и съхраняване на продуктите, разфасовка, опаковка, маркировка и други форми за обработка на продуктите;

-                      поддържане на необходимия стоков асортимент;

-                      разпределяне на риска по реализацията на продукцията;

-                      оформяне на митническата и данъчната документация, както и други дейности.

В зависимост от прехвърлянето  на собствеността на продукта в процеса на неговата реализация, посредниците биват два вида:

1 вид: такива, които получават право на собственост върху стоката,

2 вид: такива, които не получават право на собственост върху стоката.

В зависимост от функциите, които изпълняват посредниците биват:

- износители – те са търговци на едро, които изкупуват продукцията на местните производители и я изнасят на външните пазари. Те притежават опит в износа и имат достъп до дистрибуционните канали на международните пазари. Работят от свое име и за своя сметка. Те организират придвижването на стоката от производителя до клиента на външния пазар.

-  вносители – те са търговци на едро от страната вносител, които изкупуват продукция зад граница и я реализират в собствената си страна. Те работят от свое име и за своя сметка.

- дистрибутори – те работят на основата на дългосрочни договори с доставчиците. Като правило получават изключителни права за продажба на стоките на определена територия. Това им дава сигурност и ги мотивира да провеждат мероприятия за налагането на съответния продукт на пазара..

- търговци на едро – те работят от свое име и за своя сметка. Те осигуряват придвижването на внесената от различни доставчици продукция до търговците на дребно.

- дилъри – те доставят директно от производителя и продават на крайния потребител битова техника и други продукти с висока стойност. Поддържат тесни връзки с доставчиците и често имат изключителни права за продажба.

- вносители без изключителни права на продажба - те доставят директно продукция от производителя, която продават на посредници и крайни потребители. Производителят има полза от тази форма, тъй като той може на една и съща територия да работи с няколко посредника.

- търговци на дребно – те осигуряват реализацията на внесената продукция на крайните потребители. Възможно е обаче търговецът на дребно да се включи и във вноса на продукцията. Тогава те се стремят да осигурят доставка и на други търговци на дребно, така че да увеличат обема на внесените стоки и по този начин да договорят по-добри ценови и други условия и относително да намалят разходите по придвижването на стоките.

- комисионер – той сключва договор с производител или доставчик от свое име, но по поръчение и за сметка  на фирма купувач. При този договор, комисионера поема ангажимент да реализира определено количество стока на продавача при договорени условия, като цена, качество, срок и други. В същото време комисионера сключва договор и с купувача , от свое име, но за сметка на производителя или доставчика. Фирмата купувач в повечето случаи не знае, че е комисионер.

- търговски агент – те работят на дългосрочна основа от страна на продавача. Основната им задача е свързана с реализацията на стоката. Техните действия могат да бъдат:

= юридически – тъй като ги извършват от името и за сметка на фирмата поръчител;

= фактически – при доставяне на информация;

-                      брокери – те се наемат само за еднократни сделки. Тяхната задача е да свържат продавачите и купувачите и са специализирани по пазари, стоки или клиенти.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG