Home Химия ХИДРИДИ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ХИДРИДИ ПДФ Печат Е-мейл

ХИДРИДИ

Хидридите са съединения на различни химич­ни елементи с водорода. Те са достатъчно широк клас вещества, които се различават по физични и химични свойства. В зависи­мост от характера на връзката с водорода се различават три типа хидриди: йонни, метални и ковалентни.

Йонните (солеобразните) хидриди се обра­зуват в резултат на присъединяване на водо­род към атомите на алкални и алкалоземни метали. Водородът в тях се съдържа във вид на отрицателно заредения йон Н-. Това са бели кристални вещества, устойчиви при обикновени условия, които едва при нагряване се разлагат без топене на метал и водород (освен LiH, който се топи при 680 °С). От водата се разлагат енергично с отделяне на водород. LiH и NaH се използу­ват в органичния синтез като редуктори и кондензиращи агенти, СаН2 — за сушене и определяне на вода в органични разтворители, за производството на титан, цирконий и тантал по методите на праховата металургия и т. н.

С разтвор на NaH в стопена алкална основа се премахва нагарът от метални изделия.

Металните хидриди по характера на химичната връзка са подобни на металите. Повечето от тези вещества (съединения на водорода с медта, желязото, хрома и др.) може да се считат за разтвори на водоро­да в метала. Елементите от този тип поглъщат водорода, като най-много от всички го поглъща един от платиновите метали — паладият.

Металните хидриди се използуват напри­мер като катализатори на различни химични реакции.

Ковалентните хидриди се образуват от неметалите на III, IV и V групи на перио­дичната система. Освен най-простите съедине­ния от този тип (метан СН4 и др.), които са газове, известни са хидриди с голям брой атоми на елемента, съединени помежду си във вид на вериги, например сипаните SinH2n+2. Най-простият хидрид на бора ВН3 не съществува; хидридите на бора или бороводородите имат сложен строеж. Много хидриди (В2Н6, SiH4, РН3) лесно се възпламеняват на въздух. В2Н6 и SiH4 се разлагат от водата с отделяне на водород. Хидридите на елементите от V група не се разлагат от водата. Известни са многобройни производни на ковалентните хидриди, в които част от водородните атоми са заместени с атоми на халоген или метал и т. н. Термичното разлагане на хидридите от даден тип служи като един от методите за получаване на особено чисти елементи (силиций, германий).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG