Home Психология Сравнителен анализ на учебното съдържание по Домашен бит и техника (1-4 клас)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Сравнителен анализ на учебното съдържание по Домашен бит и техника (1-4 клас) ПДФ Печат Е-мейл

Учебната програма по домашен бит и техника за 1-4клас е част от културно-образователната област „Бит и технологии". Тя има общата мисия за постепенно изграждане на технологичната грамотност и компетентност на учениците, като съществен елемент на тяхната обща култура и общообразователната подготовка. Учебната програма включва широко разнообразие от теми, проблеми и дейности, свързани с домашния бит и техниката. Предвижда се ученикът да усвоява знания, умения и да формира позитивно отношение към труда и опазването на околната среда. Учебникът по предмета домашен бит и техника се стреми да развива практически умения за работа с различни инструменти и за изработване на предмети, близки до детското свeтоусещане и да приобщава малките ученици към света на техниката и технологиите, без които съвременното ежедневие би било немислимо.

Учебната програма за първи клас се реализира в рамките на 31 учебни часа. Учениците започват да планират, предлагат, проучват, тестват и „учат като откриват". Не е достатъчно те да са само изпълнители и да работят по образец и инструкции. При всички тези дейности учителят ръководи, насочва и консултира за по-ефективно усвояване на техниката и технологиите. Предвидени са и дейности, ориентирани към „ученето чрез трансфер", които създават условия да се прилагат много знания и умения от други учебни предмети.

В учебната програма за втори клас са предвидени 32 учебни часа. Доразвиват се и надграждат придобитите в първи клас знания, умения и отношения. Увеличават се очакваните резултати на ниво учебна програма. Чрез тях започва покриването на държавните образователни изисквания по всички ядра на учебното съдържание.Увеличава се делът на самостоятелната работа и "ученето чрез откриване". Работата с лесно достъпни, подръчки, опаковъчни и отпадъчни материали е основна в обучението по домашен бит и техника. Учениците се приучват да събират, съхраняват и изпод зват тези материали както за обработване, така и за конструиране и моделиране.Предвидени са повече дейности, ориентирани към "ученето чрез трансфер", които създават условия да се прилагат много знания и умения от други учебни предмети.

Хорариума на учебните часове предвидени в учебната програма за трети клас е 32 годишно. Учебната програма включва широко разнообразие от теми, проблеми и дейности, които доразвиват и надграждат придобитите във втори клас знания, умения и отношения. Те са условно групирани в четири обобщени теми, в които се комбинират различни дейности, но една от тях се определя като приоритетна - моделиране, обработване, запознаване с техниката, грижа за животни и растения.Увеличават се очакваните резултати на ниво учебна програма. Чрез тях започва покриването на Държавните образователни изисквания по всички ядра. Процесът на обучение се ориентира не толкова към крайните резултати от практическата работа, колкото към процесите, технологиите за тяхното постигане. Увеличава се делът на самостоятелната работа и “ученето чрез откриване”. Въпреки че преобладаващата част от времето е предвидена за работа по образец и инструкции, учениците по-често започват да проучват, предлагат и дискутират идеи, проверяват свойства на материали, тестват модели, макети и др. Увеличават се дейностите по решаване на проблеми, опитната работа и работата по проекти. При всички тези дейности учителят ръководи, насочва и консултира, за да стане по-ефективно усвояването на знания за техниката и технологиите. Работата с хартия, картон, лесно достъпни, подръчни, опаковъчни и отпадъчни материали, вкл. метално фолио, е отново основна в обучението по “Домашен бит и техника”. Учениците се приучват да събират, съхраняват и използват тези материали както за обработване, така и за конструиране и моделиране.

Учебната програма за четвърти клас е в рамките на 32 учебни часа. Акцентира се на позитивното отношение към техниката и технологиите и разкриването на техните възможности за развитието на обществото и опазването на околната среда. Важен приоритет на програмата е генериране на идеи и представянето им чрез рисунки и скици в процеса на проектиране. Вниманието се насочва и към аргументирани и критични оценки, свързани с проверяването, тестването на изработени от учениците изделия, модели и макети.Процесът на обучение се ориентира не толкова към крайните резултати от практическата работа, колкото към процесите и технологиите за тяхното постигане.Увеличава се делът на “ученето чрез откриване” въпреки, че преобладаващата част от времето е предвидена за работа по образец и инструкции. Увеличават се дейностите по решаване на проблеми, опитната работа и работата по проекти. При всички тези дейности учителят насочва и консултира работата на учениците и помага при правенето на изводи и корекции.Работата с хартия, картон и лесно достъпни, опаковъчни и отпадъчни материали, вкл. пластмаси е отново основна в обучението по “Домашен бит и техника”.Учениците се приучват да събират, съхраняват и използват тези материали както за обработване, така и за конструиране и моделиране. Предвидени са повече дейности, ориентирани към “ученето чрез трансфер”. Увеличава се делът на самостоятелната работа в рамките на екипно изпълнение на практически задачи.

 

WWW.POCHIVKA.ORG