Home Психология Функции на тютора наставника на учебната група

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Функции на тютора наставника на учебната група ПДФ Печат Е-мейл

Тюторът (преподавателят) е основна фигура в процеса на дистанционното обучение (ДО), тъй като той  е методическият посредник, осигуряващ качественото протичане на учебния процес и на резултатите от него.

Терминът „тютор" използваме, за да наблегнем на разликите между „преподавател" в ДО от преподавателя в „традиционното" обучение.

Важно е да се знае, че не става въпрос само за формална разлика в названията.

Тюторът работи в много по-сложна и затруднена ситуация поради факта, че има възможност и среща рядко и за ограничено време със студентите по време на консултациите.

Тежестта и функциите на тютора са насочени към създаване на ефективна  пълноценна връзка с Вас за успешно протичане на ДО.

Предназначението на тютора/наставника е да поддържа постоянна връзка с обучаващите се дистанционно, като им дава индивидуализирани инструкции, съвети, помощ в хода на усвояването на учебния материал. Често тюторът е единственото лице, с което студентите общуват. Съответно той трябва да притежава определени качества, умения, компетентности за да изпълнява успешно ролята си. Не бива механично да смесваме ролята на тютора с тази на учителите, които работят в традиционната класна стая.

Да имат наставник/тютор е от особенна важност за дистанционните студенти. На всички учещи се извлича полза от наставничеството, което предлага тютора.

Интернет предоставя средство за комуникация, което може да извлече всички ползи от комуникациите между студента и тютора, комбинирани с цялата гъвкавост на отвореното обучение по всяко време и на всяко място.

Основополагащ принцип в дистанционното обучение е студентът винаги да се чувства НЕ самотен, изоставен, насаме с трудностите в овладяването на материала, а подкрепен, постоянно подпомаган от своя преподавател. Взаимодействието се осъществява като постоянна подкрепа, получаване на обратна връзка от учещият се към преподавателя (тютора) и от него – към учещият се. В зависимост от средствата за комуникация различаваме два вида подкрепа:

1)                               Интернет

2)                               Синхронни и асинхронни средства

В резултат на други изследвания са обобщени и конкретизирани най-важните функции на тютора в дистанционното обучение:

- обсъждане съдържанието на курса.

- осигуряване на обратна връзка за хода на работата.

- степенуване на задачите по трудност за отделните студенти.

- подпомагане на студентските планове за работа.

- мотивиране на студентите.

- подкрепяне работата на студентите по индивидуалните им проекти.

- преподаване в присъствените семинари.

- съхраняване студентските документи.

- консултиране по административни въпроси

В допълнение тютора изпълнява и други функции. Той служи като мост между студентите и институцията с цел интерпретация на нейната плитика и решаването на възникналите проблеми. Той играе важна роля в адаптирането на учебните програми за да задоволи индивидуалните и местните потребности. В някои програми тютора изпълнява  и специфична консултантска помощ.

Ето и примерна характеристика с това, което трябва да притежава добрия тютор:

1)                               отлични познания по предмета на преподаване

2)                               добри основни умения за преподаване

3)                               добри взаимоотношения и социални умения

4)                               да е добре организиран, гъвкав, търпелив

5)                               да е способен да мотивира и да насърчава студентите

Наред с изброеното, тюторите трябва да са компетентни и опитни с медиите, използвание в програмата. Много институции, които използуват интензивно тютори провеждат ориентационен семинар и са подготвили дори учебници. В тях се съдържа методически насоки за ефективно наставничество, разясняват се функциите на отговорностите на тютора.

Педагогическо мултимедийно взаимодействие При този вид обучение всеки учещ се, има възможност да взаимодейства индивидуално със своя преподавател (наставник/тютор) по всяко време на обучението. За тази цел се използват както личните контакти, така и комуникационните средства от най-различен вид, достъпни до обучаемия. Усвоявайки всяка порция учебен материал със свое индивидуално темпо, всеки учещ се, има възможност да получава подкрепа и да комуникира с преподавателя си индивидуално. Така се осъществява – в съвременни условия, едно от големите предимства на индивидуалната система на образование.

Основните задачи на тютора са:

разработване на учебния материал;

задаване на самостоятелните задачи, изпитни тестове, оценяване  и предоставяне на резултатите;

провеждане на консултациите (аудиторната заетост) и оценяване на процеса на протичането им;

провеждане на он-лайн консултации;

оказване на помощ за преодоляване на трудности в обучението;

публикуване на учебни материали и оценки по дисциплината в платформата за ДО;

публикуване на научни статии, тестове и други допълнителни материали в платформата за ДО.

Как можем да комуникираме с тютора?

По време на обучението можете да общувате с тютора:

* писмено;

*чрез електронна поща;

*чрез цялостна интегрирана система за уеб -базирано обучение;

*лично - по време на консултациите;

*аудио/видео - чрез Skype;

*чрез системата за електронно обучение, Вие можете да получите допълнителни  материали, въпроси, задания, да връщате готови разработки, да се информирате за графика и евентуални промени в него както и да общувате с Ваши колеги.

По всички проблеми на конкретния курс - въпроси, оценки, коментари и други, обучаващият се студент може да се обръща за въпроси към своя тютор!

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG