Home Информационни технологии Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел ПДФ Печат Е-мейл

Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел.

Контролния панел се стартира чрез Start -> Settings -> Control Panel
Забележка: За промяна на някои настройки се изискват административни права.

1. Настройка на видеокартата и дисплея (Display)

- тема за дисплея;
- тапет (фон) - може да се избере цвят или изображение;
- програма за предпазване на екрана (screen saver) - задава се брой минути преди да се включи прорамата
- декорация на прозорци, бутони, избор на готови цветови схеми, размер на шрифта
- промяна на разделителната способност на екрана - задава се в точки, напр: 1024 by 768; брой цветове - 32 бита

2. Настройка на клавиатура и мишка (Keyboard, Mouse)
- задръжка преди влизане в режим на автоматично повторение на клавишите;
- честота на повторение на задържания клавиш;
- честота на мигане на курсора;
- ляво или дясно ориентиране на мишката;
- вид на курсора;
- скорост на двойното щракване;
- скорост на движение на мишката;
- оставяне на следи при движение на курсора

3. Настройка на дата и час (Date and Time)
- избор на ден, месец и година;
- настройка на часа;
- избор на часови пояс;
- избор на сървър за синхронизация на часовника по Интернет;

4. Регионални и езикови настройки (Regional and Language Options)
- избор на регионални параметри за съответната държава (Bulgarian);
- добавяне на език за клавиатурата - Languages -> Details -> Add - избор на език; Remove - премахва език
- Language Bar - определя дали да се вижда избрания език в task бара;
- Key Settings - задава клавишна комбинация за превключване между езиците (напр: ALT+CTRL) и между отделните подредби на един език (напр: кирилица по БДС или фонетична: CTRL+Shift);

5. Инсталиране на шрифтове (Fonts)
- File -> Install New Font - избора се шрифта и се потвърждава с OK
- Delete - изтрива шрифт;
- отваряне на шрифт - позволява да се види начертанието на буквите
Забележка: шрифт може да се инсталира и чрез просто копиране в C:\WINDOWS\Fonts

6. Настройка на параметрите за запазване на енергията (Power Options)
- задава се времето в минути за автоматично изключване на монитора и хард диска, както и за преминаване в състояние Stand By (готовност) или Hibernation (изключване със запазване на паметта)
- разрешение за хибернация - избира се от диалога Hibernate, при което се отделя системен файл с големина точно равна на размера на паметта (напр: 256 MB)
- допълнителни опции - избор на действие при натискане на бутона за изключване на компютъра:
>> пълно изключване - Shut Down;
>> режим готовност - Stand By;
>> хибернация - Hibernate (препоръчва се, поради по-малкото време за изключване и включване);
>> извеждане на диалог с въпрос към потребителя за действието, което да предприеме.

7. Настройка на принтер (Printers and Faxes)
- Add Printer - добавяне на принтер (избира се локален или мрежов принтер, начина на свързване - LPT, COM или мрежово устройство, избира се модела на принтера)
- избор на принтер по подразбиране (ако има повече от един инсталиран принтер) - от контексното меню се избира Set as Default Printer;
- настройка на принтер -  от контексното меню се избира Properties (Sharing - принтерът се споделя в мрежа за общо ползване, разделителна способност - General -> Printing Preferences -> Advanced -> Graphic -> Print Quality (пример 600 точки на инч)
- премахване на принтер - от контексното меню се избира Delete.

8. Настройки на звуковата карта (Sound and Audio Devices)
- извеждане на миксера за настройка на нивата на звука - Place volume icon in the taskbar;
- избор на звукова схема за озвучаване на различни събития в ОС - Sound Scheme;
- избор на драйвери за плайбек, запис на звук и MIDI синтезатор.

9. Системни настройки (System)
- диалог General - показва информация на версията на ОС, типа на процесора и количеството инсталирана оперативна памет
- Computer Name - име и работна група на компютъра, с които се идентифицира в локална мрежа;
- Hardware - добавяне на нови устройства (изисква се наличието на драйвери);
- Advanced - настройки на размера на swap файла за виртуална памет, параметри за повишаване на общото бързодействие и други;
- System Restore - позволява възстановяване на файловата система в случай на повреда или изтриване на информация по невнимание;
- Automatic Updates - позволява автоматично зареждане на кръпки по сигурността на Windows;
- Remote - позволява отдалечен достъп до компютъра.

10. Добавяне на нови потребители (User Accounts)
- Create a new account - създава нов потребител (с име и парола за достъп);
- Change an account - промяна на потребител;

11. Добавяне/премахване на софтуер (Add or Remove Software)
- избира се приложението, Change/Remove, след което се продължава диалога - за промяна софтуера или за неговото деинсталиране;

12. Настройка на старт-менюто (от контексното меню на бутона Start се избира Properties, избира се един от двата варианта - класическо и нормално, с бутона Customize могат да се добавят или изтриват компоненти в старт-менюто);

13. Настройка на quick Launch bar - от контексното меню на task бара се избира Toolbars -> Quick Launch, при което се включва лентата за бързо стартиране на приложение. Добавяне на приложение става с просто влачене и пускане на неговата икона върху quick launch бара

14. Network Connections  - за настройка параметрите на мрежовите връзки

15. Параметри за хора с увреждания (Accessibility Options)

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG