Home История Праезикът и прародината на славяните

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Праезикът и прародината на славяните ПДФ Печат Е-мейл

IV. Праезикът и прародината на славяните

  1. 1. Теории и хипотези за праезик

Сравнителноти и историческото езикоизнание приемат съществуването на така наречените праезици или общи езици , които неразделно са свързани с т.нар. прародни. Съществуват три коренно различни концепции за произхода и развоя на човешките езици. Първата е теорията за праезика-нарича се още “моногенетична”, Втората –Расиска теория за индогерманския праезик, Третата теория разглежда пра-езиците като положение на сравнителното и историческото езикознание , които разглеждат етапие на развитие на човешкия език.

Моногенетичната теория-има 2 вариянта:

1)       дълго време гсподства схващането , че езикът е даден от Бога на Адам и Ева в Рая, и че от този праезик са се развили останалите езици.

2)       Антирасиски и е съобразен с философията на материализма. Според него човекът е произлязъл от определен вид маймуна, само на едно място на Земята и още в първоначалния стадий, човешки колектив се е появил и езикът. Според тази хипотеза различните езикови семейства са резултат на промени извършили се в течение на стотици хиляди години. Вариантът не  е расистки , понеже се предполага, че отделните раси са резултат на развитие от едни и същи прадеди при различни условия. Правдоподобността на тази хипотеза зависи от 2 условия:

  1. Решение на проблема за моногенезиса или полигенезиса на човека
  2. Ако се реши в полза на моногенезиса възниква проблема дали човешкият език е възникнал в този първоначален, предполагаем човешки колектив или когато вече са се създали повече колективи.

Последния въпрос може да получи научно-обоснован отговор в нашето съвремие след като в края на 2005г бе открит човешкия геном.

Расистка теория за индо-германски праезик

Национал-социалистите и расистите в Германия , особено в началото на 20в. се опитват да използват езикознанието за политически цели. Под термина “индоевропейски праезик”, те разбират “някакъв” праезик , който бил създаден от нордическия т.е. северния индогермански пранарод възоснова на присъщи само нма него вродени, расови характеристики. Расистите отричат моногенезиса , тъй като за тях е недопустимо да са родствени с евреите и негрите. Според расистите до средата на третото хилядолетие пр. Хр. Този праезик бил говорен на територията на Сев. Германия и от там чрез походите и завоеванията на чужди територи и бил широко разпространен. Теоррията се опровергава от факта, че в първобитното общество не е имало народи, а само родове и племена, сформирали по-късно племенни съюзи.

  1. 2. Праезиците и сравнителното историческо езикознание

Когато се проследява историческия развой на славянските езици се установява , че днес те се отличават един от друг много повече отколкото в миналото. Така старобългарският и староруският са по-близки отколкото съвременните тези езици . Основната причина за това е , че към 9в. славяните са говорили на много близки езици и свободно са се разбирали. Съвременните разлики между тях се обуславят от закономерните промени в техния исторически развой.

Изводът е, че през I-то хилядолетие пр. Хр. славяните са говорели един общ език или няколко много близки диалекта на един и същ език, който се означава с термина “славянски ез. Основа” или “праславянски ез.”

3. Теория за прародината на славянските езици.

В далечното минало славяните са обитавали  много по-малка теритирия от съвремнната

Преследването им на Балканския полуостров е започнало в 6в. При тези преселения те са разпространявали своя език. Изводите на сравнителното и историческото езикознание говорят , че някога славяните са живеели между Карпатите и Балтийско море. Тази територия се означава с термина “Прародината на славянските езици”. Пример за това какво представляват език-основа и прародина на езици дава латинският език. Това е праезикът , т.е. общият език , а Рим и околностите му е прародината на романските езици. От развоя на латинските и на романските езици, който може да проследи в продължение на 25 века се установява , че латинския език, на който в средата на I-то хилядолетие пр. Хр. се е говорело само в Рим и околностите му се разпространява вследствие на военни походи и колонизация на огромна територия върху няколко континента.

Прието е, че праезиците преди около 80-100в. са били близки диалекти на един и същ език и са произлезли от един общ език, който се означава с термина “индоевропейски език”. На него се е говорело на много по-малка територия, нар. прародина на индоевропейците. /Индийски езикци/

  1. Други езикови семейства Предполага се , че ез.сем. са около 70.Най-известни и широкоразпространени :

1)       семитско-хамитски ез.-арабски ез /най-разпространен/, Арамейски ез. /на него е говорел Христос/, староеврейски.

2)       Тюркски /или алтайски/ез. –към западния им клон принадлежи булгарско-чувашката група /към която спада прабългарския език/ турски

3)       Угро-фински- унгарски, фински, естонски

4)       Тибетско-китайски-китайски, виетнамски-

-а японският спада към др./сам за себе си/

  1. Езиците на Балканският полуостров- От ок. 15в. насам. Историята на българския език се преплита с историята на балканските езици. Нашият славански език е бил в досег с гръцкия и латинския, които са с голям културен престиж , а от отмиращите езици на местното население с тракийски и дакомизийски и по-късно с прабългарски.

-Арда, Вид, Места, Осъм, Пирдоп, Пловдив, Тимок

-Български, Хърватски, гръцки, румънски…останали живи

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG