Home Спорт СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПДФ Печат Е-мейл

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО СОЦИАЛЕН ИНСТИТУТ:В аграрното общество подготовката за трудовата дейност се осъществява: в семейството - за получаване на професионални знания за практикуване на труд в селското стопанство, чрез участие в различни дейности, свързани с обработка на земята и отглеждане на домашни животни.; в специализираните занаятчийски работилници под ръководството на майстор. В индустриалното общество трудовата дейност се осъществява извън семейството – в манифактури и фабрики. Основната цел на образованието като социален институт в глобалната епоха е подготовката на детето за определена професия, необходима за социалния институт „икономика”. В системата на образованието се получават последователни степени на подготовка за професионална реализация: основно, средно и висше образование. Основните социални актьори в социалния институт образование са: физически лица – ученик (студент) – учител (преподавател); юридически лица – детска градина и училище ( средно и висше); легитимност на юридическите лица в образованието се осъществява чрез процедурата „акредитация” – разрешение за провеждане на учебна дейност от юридическо лице според изискванията на Закона за висшето образование. ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪРХУ СПОРТА. Социалният институт „образование” участвува в процесите на социализация към спорта чрез спортните програми. Основните цели на спортната програма са: осъзнаване на човешкото тяло като соматичен капитал- чрез това понятие се означава външната форма и функционална дееспособност на човешкото тяло. Социализация към спорта като социална дейност чрез: възприемане на участието в системни спортни занимания и спортни състезания като лична социална ценност; усвояване на агоналността като нормативен модел на поведение; усвояване на културната норма „честна игра” като социално справедлив модел на социално взаимодействие. ВЛИЯНИЕ НА СПОРТА ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО: Социалният институт „спорт” оказва влияние върху образованието чрез следните особености: изучаването на спорта като учебен предмет изисква особени артифакти; по-голям бюджет за спортната програма; спортния педагог освен ролята на педагог изпълнява и социалните роли на спортен треньор, спортен съдия, спортен мениджър; формира спортно поведение, което се изразява чрез:1.лоялност към учебното заведение;2.развитие на социално необходими качества като самоконтрол, самодисциплина, сътрудничество, състезателност. Инверсия на социалните роли: основната цел на образованието е подготовка за професия. Основната цел в спорта е спортното постижение, а първостепенната роля е ролята на спортист. типология на зависимостта: Първостепенната роля на спортист има за следствие промени в структурата на бюджета на времето и неудовлетворително усвояване на знанията от учебната програма

 

WWW.POCHIVKA.ORG