Home Икономика Същност и структура на бюджетния процес

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и структура на бюджетния процес ПДФ Печат Е-мейл

Същност и структура на бюджетния процес.

Бюджетният процес е същност от сложни финансови действия на различни държавни органи и подразделения, свързани с целия технологичен цикъл на бюджета. Това е цялостната дейност по планирането, съставянето, разглеждането, утвърждаването, изпълнението, приключването и отчитането на държавния бюджет.

Продължителността му е от две до три години, т.е. той е значително по-продължителен от бюджетния период, който обхваща точно една година. Бюджетния процес е законово регламентиран по отношение структура, срокове за изпълнение на отделните етапи и изисквания към тях. Бюджетният процес трябва да  осигури  необходимите  източници  на  средства за нормално

функциониране на държавата.

13

Като фази на бюджетния процес се обособяват: А) Съставяне на проектобюджета от министерството на финансите. Б) Разглеждане на проектобюджета от министерския съвет. В) Обсъждане и приемане на бюджета от народното събрание. Г) Разпределяне и изпълнение на бюджета. Д) Приключване на бюджета и отчет на неговото изпълнение. Сложността на бюджетния процес идва от това, че при изпълнение на всяка от неговите фази е необходимо съобразяване и координиране с всички останали закони, които се гласуват и прилагат в страната.

Например основната част от приходите, които се планират в бюджета са от данъци, чийто размер и начин на събиране се регламентират в отделни закони гласувани от парламента.

През различните етапи на бюджетния процес вземат участие всички държавни органи и институции, но инициативата и най-важната роля са на министерството на финансите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG