Home Икономика Дивидентна политика на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Дивидентна политика на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

Дивидентната политика на фирмата е определено от управителния й орган съотношение между изплащаните дивиденти на акционерите и реинвестираната част от нетната печалба.

Дивидентът е част от нетната печалба, която се разпределя на една акция и се изплаща на притежателя й.

11.1. Видове дивиденти

Дивидентите, разпределяни на акционерите, са два вида -парични дивиденти и непарични дивиденти.

Паричните дивиденти са паричните плащания от фирмата на акционерите, полагащи се за всяка от притежаваните от тях акции и изразявани чрез:

-          лв. на една акция;

-          процент към цената на акцията.

Пример:

В края на годината фирмата плаща дивидент в размер на 18 лв. на една акция. Пазарната цена на една акция е 180 лв. Колко е дивидентът в процент към цената на акцията?

Решение:

18

——  = 10 %

180

Освен плащане на дивидентите с парични средства, фирмата може да извърши и непарични плащания на дивиденти на акционерите. Непаричните дивиденти се плащат под формата на:

-          дивиденти чрез акции;

-          раздробявания на акции.

При плащане на дивидентите чрез раздробяване на акции, новите акции се разпределят в зависимост от определено съотношение между притежавани и разпределяни като дивидент акции:

-          2:1 означава, че на 100 притежавани акции се полагат 100 нови акции;

-          3:2 означава, че на 100 притежавани се разпределят 50 нови акции и т.н.

Пример:

Колко нови акции като дивидент ще се пролучат, ако притежаваните акции са 100 бр., а съотношението при плащането на дивидента чрез разпределения на нови акции е 5:4?

Решение:

5

—— = 1.25,   100 х 1.25 = 125, 125 - 100 = 25 нови акции.

4

11.2. Фактори за определяне на дивидентната политика

Върху дивидентната политика на фирмата оказват влияние следните фактори:

а) ограниченията върху дивидентните плащания;

При договорите за кредит банките могат да наложат ограничения за изплащане на дивиденти от фирмата с цел да се поддържа изискуемата й ликвидност като длъжник.

б) алтернативните възможности за инвестиране.

Чрез реинвестиране на печалбата се ограничават дивидентните плащания, с цел да се увеличи пазарната стойност на акциите на фирмата.

Въпроси:

1.   Каква е същността на дивидентната политика?

2.   Каква е същността на дивидентите?

3.   Какви видове дивиденти изплащат фирмите и какви са техните особености?

4.   Кои са факторите, които определят дивидентната политика на фирмата?

Задачи:

1.   Разпределят се дивиденти чрез раздробяване на акции. Колко нови акции като дивидент ще получите, ако притежавате 500 акции, а съотношението при плащането на дивидента чрез разпределение на нови акции, е 6:5?

Отговор: 100 акции.

6

—— = 1.2, 500 х 1.2 = 600, 600 - 500 = 100 нови акции.

5

2.   Фирмата плаща дивидент 9 лв. на една акция. Пазарната цена на акцията е 450 лв. Колко е дивидентът в процент към цената на акцията?

Отговор: 2%

9

—— = 0.02 = 2 %.

450

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG