Home Икономика Отчитане намалението на ДБА чрез продажба

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане намалението на ДБА чрез продажба ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане намалението на ДБА чрез продажба

Намалението може да се наблюдава в няколко направление: продажба, прехвърляне за угояване, клане, умрели животни, липси, предоставени като равностойност на капитал на напуснал съдружник и др.

Характеристиката на ДБА и различният им начин на оценяване са предпоставка за отчитане на продажбите им да се използва сметка различна от сметка на продадени ДМА. В сметкоплана който се прилага за отчитане продажбата на ДМА най-често се използва сметка 705. Целесъобразно е обаче за продажбата на ДБА да се използва сметка 708 – приходи от продажба на биологични активи, и по-конкретно сметка 7081. Ако се прилага правилно стандарт 41 ДБА при тяхното първоначално признаване и дългогодишно приключване трябва да се оценяват по нетна справедлива стойност. Това означава, че е възможно нетната справедлива стойност да не съвпада с нетната справедлива стойност, по който тези активи са заприходени или преоценени. Следователно нетната справедлива стойност трябва да се характеризира по няколко гледни точки. Така именно се разбира как по сметка 7081 може да се формира разлика между дебитен и кредитен оборот. С издадената данъчна фактура за нетната справедлива стойност, по която ДБА се продава се съставя статията:

411

7081

4532

За изписване на ДБА по нетната справедлива стойност, по която той се оценява до момента на продажбата:

7081 / гр. 27

По този начин оценките по дебита и кредита на сметка 7081 могат да бъдат различни. В края на годината тази разлика се отнася по сметка 123. Би било целесъобразно ДБА да се продават по нетна справедлива стойност по-голяма от нетната справедлива стойност, по която са придобити, но това не винаги може да се постига под влияние на пазарните механизми на търсене и предлагане, но и под влияние на биологичната трансформация на тези активи. Ето защо е възможно при приключване на сметка 7081 да се дебитира или кредитира и съответно да се формира печалба или загуба от сделката. Т.е. в края на годината се съставя:

7081 / 123                              или                         123 / 7081

Специфичен случай на продажба е продажбата при сключен лизингов договор. На база на лизинговия договор, в който се регламентира цената на лизинговата услуга, нетната справедлива стойност на продадения актив и размера на отделните лизингови вноски, се съставя статията:

269

7081

753

По сметка 753 се посочва цената на лизинговата услуга. Най-често тя се определя на база на лихвения процент, който банките ползват при кредити, който се увеличава в зависимост от размера и броя на лизинговите плащания. За изписване на продадения с лизингов договор актив се съставя статията:

7081 / гр. 27

Когато настъпи срока за получаване на съответните лизингови вноски се съставя счетоводна статия в зависимост от нормативното регламентиране на лизинговите сделки по Закона за ДДС. Ако се счита, че тези сделки са облагаеми, то се издава данъчна фактура за съответната част от лизинговата сума.

гр. 50

269

4532

Ако лизинговата сделка се третира като две сделки: продажба (данъчна) и финансова слуга (лизинг) като освободена, посочената по-горе статия ще се съставя не с частта от лизинговата сума, а с частта от нетната справедлива стойност на продадения биологичен актив. Съответно за получената сума от лизинговата услуга, на база на обикновена фактура ще се състави статията:

503 / 269

Възможно е ДДС да не се начислява в зависимост от получената лизингова вноска, а да се начисли еднократно и изцяло още при сключване на лизинговия договор. В този случай на база на лизинговия договор ще се състави статията:

269

7081

753

4532

А за изписването на актива:

7081 / гр. 27

Това означава, че при получаване на лизинговата вноска ще се състави само статията:

503 / 269

т.к. разчетите по Закона за ДДС вече са отразени.

Независимо от това кой вариант ще се използва, то на база стойностния размер на лизинговата вноска, финансовите приходи за бъдещи периоди ще се трансформират като приходи от лихви:

753 / 721

 

WWW.POCHIVKA.ORG