Home Икономика Спортния и ловен туризъм като практика и възможности за развитие в България като анимационни деиности

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Спортния и ловен туризъм като практика и възможности за развитие в България като анимационни деиности ПДФ Печат Е-мейл

1 .ЯВЛЕНИЕТО АНИМАЦИЯ

Явлението АНИМАЦИЯ се наблюдава в средата на 70-те години, когато формулата за осигуряване на транспорт, нощувка и хранене е изчерпана в туристическата индустрия. Някои организации много по-рано осъзнават необходимостта от допълнителни видове услуги, с които да привлекат туристическата клиентела (Клуб Мед с първото си ваканционно селище например).

Анимацията включва почти всички видове услуги в туризма. Така наречената "обща анимация" обхваща посрещането на туристите, трансферът им до съответния туристически център, до момента на тяхното изпращане. Като цяло, анимацията е съвкупност от услуги, които спомагат за преодоляване на бариерите в общуването и водят до бързо и адекватно приспособяване към околната среда.

Характерът на анимационната дейност зависи най-вече от природните ресурси на страната, както и от разработеността на туристическия отрасъл в икономиката и. Инвестициите за спортни съоръжения в курортите (голф игрища, тенис кортове и др.), както и екологическата чистота на обектите, повишават категорията им, но за тази цел провежданата политика трябва да има както микро, така и макро (държавно) равнище.

Чрез този матреиал бих искал да запозная читателите с някои от дейностите, на  които според мен , страната ни трябва да обърне внимание. Те могат да бъдт подходящи за привличане на по-платежоспособни туристи, но само ако бъдат предложени като подходяща анимация през свободното време на туриста, а защо не и като основна причина за посещението му в България.

2.Организираният ловен туризъм

В България започва в началото на 60-те години на 20-ти век в ловните площи на горските стопанства.

Дивечовото богатство на България днес е представено 16 000 благородни елена, 4 300 елена лопатари, 71 500 сърни, 45 000 диви свине, 2 200 муфлони, 1 800 диви кози, 2 700 глухара, 830 мечки , 115 800 фазана, 313 000 яребици и 36 000 кеклици. За запазване на генофонда на благородния елен, дивата коза, глухара и колхидския фазан са обособени 37 Държавни дивечовъдни станции върху ловностопански райони с характерни типични местообитания за тези видове. Това е направено с цел възстановяването и устойчивото развитие на популациите им, запазване и обогатяване на видовото разнообразие, възпроизводството и разселване на дивеча. Съобразени с естествените местообитания на видовете дивеч и природни дадености, на територията на Република България са обособени едни от най-колоритните Държавни дивечовъдни станции, като Шерба, Паламара, Попово, Мазалат, Стряма и много други.
Приоритетна дейност на ловното и рибното стопанство е развитието на международния ловен туризъм. Той осигурява не само валутни приходи за развитието на ловното ни стопанство, но предоставя и неповторими преживявания на чуждестранните ловни туристи. Те знаят много добре, че отличните екстериорни и трофейни качества на едрия дивеч, особено на популациите от благороден елен и дива свиня, както и добрите запаси от елен лопатар и муфлон, правят България желан обект за лов. Идват у нас и стават истински приятели на уникалната ни природа. Те се връщат в домовете си с капитални трофеи, много от които са с оценка над 250 точки по международната точкова система CIC. Страната ни е дала 4 световни рекорда от благороден елен, включително и настоящия, оценен на 273,60 точки. Наши са и световните рекорди при трофеите от дива свиня - 158,20 точки и от дива котка / кожа / - 82,99 точки. Вторият по големина трофей от муфлон - 222,45 точки, също е отстрелян у нас Въпреки че през последното десетилетие поради прехода към нов обществено-икономически модел, страната ни отстъпи водещата си позиция в Европа, тя вече прави сериозна заявка за възвръщане на авторитета и старата си ловна слава. . Ежегодно в рамките на международния ловен туризъм в страната идват да опитат точния си мерник около 3000 ловци, голяма част от които са традиционни посетители. На тяхно разположение е специализираната база от 110 ловни резиденции, ловни хижи, домове и заслони, разположени сред най-красивите кътчета на уникалната ни природа. Те предоставят всички необходими условия и услуги, задоволяващи и най-претенциозния вкус. Държавните дивечовъдни станции разполагат и с високо квалифициран персонал.
България е основна дестинация за лов на благороден елен и диво прасе. Повечето чуждестранни гости, избрали България за ловен туризъм, са от Германия, Франция, Австрия, Белгия и Испания. Не липсва интерес обаче и от страна на италианци и гърци. Те ловуват предимно птици и дребен дивеч. Дребният дивеч също е сред предпочитаните за над 140-те хиляди от българските ловци. Специализираната съвременна база, притежание на държавните дивечовъдни станции, гарантира провеждането на успешен ловен туризъм, прекрасни ловни трофеи и незабравими спомени. Най-добра оценка и вярна атестация за това са изказаните впечатления и добитите трофеи от ловци и ловни партньори, традиционни посетители на страната ни.
Д-р Франсис Боало от Франция споделя “Приятели, ловци, елате да ловувате в България. Тя е раят на земята за ловците.
Ловците са високоплатежоспособни туристи. Готови са да платят много за един ценен трофей. Но и изискванията им са големи. Според Националното управлениена горите приходите от ловен туризъм за2005 г. са близо 2 100 000 евро при налични около 3000 ловни полета.Българските туроператори си партни-рат не само със световните туроператорски фирми, но поддържат тесни контакти с ловните стопанства. Защото един успешен лов според световните стандарти изисква луксозна база и транспорт, преводачи, ловни водачи, викач, носач и т.н.Подготвя се промяна на Закона за лова,която ще разреши целогодишно отдаване под наем на част от ловните полета на частни фирми, каквато е световната практика. Така ще се инвестират средства в развитие на ловния туризъм в България.тя ще се утвърди отново като търсена дестинация за ловен туризъм.

3.Спортен туризъм

А) Спортен туризъм като част от международната практика.

В последните години спортният туризъм се разви като един от най-динамичните сектори на мултимилиардната туристическа индустрия. Благодарение на глобалната информационна мрежа в лицето на сателитната телевизия и интернет интересът към спортните събития и спортния туризъм в света се е покачил значително. В комбинация с повече свободно време и все по-изгодни почивки, предлагани от туроператорите, спортът вече не е само атрактивна добавка към почивката, а и цел на пътуванията.

Икономиките на градове, региони и дори на цели държави все повече разчитат на посещенията на голф играчи, скиори, пътуващи футболни фенове и спортисти. В някои държави спортът дори формира над 25 процента от всички туристически посещения.

Олимпиадите - катализатор за спортния туризъм

Най-общо могат да се визират три вида спортен туризъм - организиране на спортни прояви (олимпиади, първенства, международни състезания, голф и др.), екстремен туризъм и спортни атракции като допълнителни екстри към почивката.

В основата на стратегиите на страните, целящи привличането на олимпийски игри или световната футболна купа, са именно спортните туристи. Причината е, че няма подобно събитие, което да не е донесло на домакините огромни приходи от посещения.

Б) Спортния туризъм  в пределите на България

Mожем само да съжаляваме, че София няма да бъде домакин на зимната олимпиада през 2014. Освен преките печалби България можеше да спечели от дългосрочен интерес за провеждане на редица турнири, спортен туризъм, подобрен имидж. Не по-маловажно е, че това бе шанс да се реши и вечният проблем с инфраструктурата ни - да се изградят не само нови спортни съоръжения, но и важни обекти като магистралите "Люлин" и "Струма", да се разширят и модернизират летищата и да бъде цялостно завършена мрежата на софийското метро. Между другото точно проблемите с инфраструктурата, лошите пътища и липсата на спортни съоръжения заедно с липсата на достатъчна подкрепа на държавата бяха изтъкнати като основна причина София да изпадне от надпреварата.

Голфът е друг много печеливш спорт, в който България е на път да проходи. Не само заради луксозните бази и принципно високите такси за ползване на игрищата, но и затова, че голфърите не обичат да играят на едни и същи игрища дълго време и постоянно пътуват.

Като най-запалените и пътуващи голфъри се славят англичаните с 1.8 млн. активни играчи, 51% от които ходят редовно на голф почивки. Следват ги шведите с 380 00 играчи - 70% от тях пътуващи, французите (280 000, 51%) и германците (250 000, 70%).

Добрата реклама може да продаде дори това, което нямаш

Богатата и разнообразна природа в страната ни предлага многобройни възможности за екстремен спорт. Те обаче засега се оползотворяват в туристическия сектор основно като допълнителни атракции и екстри за туристите. Разбира се, за много от екстремните дисциплини могат да се намерят значително по-добри терени и места в други държави в Европа и дори на Балканите, но все пак и родината ни има какво да предложи. Като например парапланеризма. Оказва се, че възвишенията над Сопот са едно от най-добрите места за този спорт в Европа. Това, което липсва обаче, за да се знае този и други подобни факти, е рекламата.

В интерес на истината трябва да споменем, че през последните няколко години алтернативният туризъм в България, както и екстремният като част от него, доби известна популярност. Според SWAT анализ, изготвен от Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), се наблюдава напредък в изграждането на медийния образ на алтернативния туризъм, нараснал е броят на експертния персонал и все повече туристически агенции предлагат пакети за алтернативен туризъм. От друга страна обаче, всичко това е в начална фаза и трябва още много работа. Все още почти не се предлагат цялостни пакети за екстремен туризъм. Много малко агенции работят със спортни клубове и сякаш липсват връзки и координация между тях.

Високият адреналин прогонва стреса

Екстремните спортове не са търсени само от хора, които се занимават с тях по принцип. Обикновените туристи също си позволяват екстремни преживявания по време на почивката. Причината е, че след подобно изживяване човек се връща в ежедневната си среда променен - по-предприемчив и склонен да поема повече рискове в работата.

Това е и основанието все повече работодатели да търсят екстремните спортове като активност за извънработното сближаване на колектива (т.нар. team-building). То се прилага най-вече в планинските курорти, като екипът на фирмата се поставя в различни екстремни ситуации. Като резултат се наблюдава сближаване на служителите и повишена активност при вземане на решения. Сред най-предпочитаните активности е пейнтболът, но напоследък популярност добива и един доста мъжки и скъп спорт - офроуд състезанията. Заради повишения интерес все повече планински хотели и туристически агенции предлагат самостоятелни пакети за тиймбилдинг или го комбинират с оферти за конферентен туризъм.

Специализирани агенции почти липсват на българския пазар

Сред екстремните преживявания, които се срещат в пакетите на травъл агенциите, са предимно маунтинбайкът (планинско колоездене), спелеология (посещения в пещери), парапланеризъм, делтапланеризъм, рафтинг и др. Сравнително по-малко популярен е алпинизмът, заради сложността на този "спорт на смелите". Но истински специализираните агенции за спортен туризъм се броят в България на пръсти. Едни от най-разнообразните услуги в екстремния туризъм предлага агенция Cross the line - рафтинг, пещернячество, скално катерене, вело- и речни походи, езда, джип сафари и др. Фирмата осигурява и нужната екипировка, професионални водачи, както и обучение. River Adventure пък е може би най-специализираният в България пакет за воден туризъм, предлаган от агенция PG Travel. Езда предлагат доста агенции, но най-разнообразни са офертите на фирма "Аркантурс"- от еднодневни до десетдневни преходи с коне из Родопите, Средна гора, Странджа и Черноморието.

Сред останалите услуги, срещани в офертите на агенциите, са подготовка на спортни отбори, индивидуални и групови пътувания в чужбина за футболни първенства или други спортни прояви

 

WWW.POCHIVKA.ORG