Home Икономика Лекция по Международен мениджмънт

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекция по Международен мениджмънт ПДФ Печат Е-мейл

Роля на преките и чуждестранни инвестиции

В процеса на интернационализация ролята на преките чуждестранни инвеститори е фундаментална. Тя може да се търси в следните насоки:

1. Стабилизиране и възстановяване на националната икономика

2. Създаване на пазарно стопанство

3.  Активизиране на приватизационния процес

4. Икономическо преструктуриране

5. Влияние върху емиграцията на населението. До разкриване на ПЧИ може да стане в 3 насоки:

5.1. такива които са насочени към приватизация. Придобиване на активи които са държавна собственост

5.2. Други в това число

- т. нар. инвестиции на зелено (на гола поляна). При тях се създават юридически условия за изграждане на нови предприятия.

- допълнителни инвестиции от вън, когато друга държава решава да увеличи инвестициите си.

- реинвестиране на печалбата в съществуващи дружества с чуждо участие. Или създаване на смесени дружества.

В литературата и практиката има два вида първично инвестиране: зелена поляна и придобиване. Проектът зелена поляна включва изграждане на филиал за  производство в чужбина и такъв за продажби. Реалната себестойност се купува на местно ниво, наемат се работници и се обучават от инвеститора в негово управление, технология и ноу-хау. Придобиванията са т.е. купуване на акции от вече съществуваща компания в количества достатъчни за упражняване на контрола.

Новия филиал е като работещо предприятие с производствени мощности, дистрибутори и пазарен дял. Чуждият инвеститор придобива контрол върху тези локални активи въпреки, че може да не са разположени стратегически така, че да отговарят на неговите идеи и първоначален замисъл. Това ще изисква много усилия за интеграция на придобитата форма. Главното различие е в произхода на ресурсите. При зелена поляна се използват ресурси на инвеститора като се комбинират с местни ресурси придобити. А  при придобиването се използват ресурси на местна фирма които се комбинират с ресурсите на инвеститора изразена като управленски решения.

Кафява поляна.  При такива проекти чуждият инвеститор придобива една фирма, но изцяло заменя оборудването, работната сила и продуктовата линия. Това става под международна търговска марка и финансов капитал за нови. След кратък период около две години придобитата местна фирма се реконструира основно. Променя се организационната структура.

Черна поляна. Чуждестранните инвеститори придобили български предприятия започват демонтаж на машини, съоръжения, оборудване (ДМА). Тази демонтирана техника се изнася и се транспортира до тяхната собствена родина или друга държава. Така след себе си оставят само черни поляни от празните халета. В помещенията се отглеждат гъби или се дават под наем. За нас това е деинвестиране, а за тях реинвестиране в други държави. Този проект черна поляна крие и опасности. Той води до нарушаване на продуктовия портфейл на държавата. И води до нарушаване на експортния профил на държавата. Също така води до увеличаване на безработицата, защото много персонал се уволнява.

Среда на организациите

Икономическа среда. Трябва да се познават пазарите и националната икономика на всяка държава в която ще се прави бизнес.

  1. Размер на пазара. Показва потенциала за реализация на фирмената продукция. Т.е. трябва да се види размера на настоящия и потенциалния пазар за в бъдеще. Размерът за пазара на всеки продукт се класифицира по следните показатели:

-          население- темп на растеж и разпределение, данните за населението са едни от първите въпроси при анализа на чуждата икономика. Най-голямата държава е 10 000 пъти по-голяма от най-малката. Повече от половината от населението в света живее в 10 държави с население над 100 млн. ¾ от всички държави имат население под 1 млн. регионалните модели имат значение за логистиката. В Азия са 6те от 10те най-населени държави. Африка, близкия изток и латинка Америка са слабо населени. Нигерия са със 115 млн. Турция е най-големият пазар. Латинска Америка има две големи държави: Бразилия и Мексико. Европа е най-гъсто населена. Международните мениджъри трябва да гледат миграцията.

-          Възраст и гъстота на населението. Гъстотата на населението има значение за комуникациите и дистрибуциите.

  1. Доход

-          разпределение на дохода

-          в някои държави като Бразилия и Мексико най-богатите 20% получават 70% от националния доход.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG