Home Туризъм Класификация и техно-логична х-ка на различни видове заве-дения за хранене и развлечения (ЗХР)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Класификация и техно-логична х-ка на различни видове заве-дения за хранене и развлечения (ЗХР) ПДФ Печат Е-мейл

Класификация и техно-логична х-ка на различни видове заве-дения за хранене и развлечения (ЗХР). Категоризация на ЗХР.

Класифиц-ат се по следните признаци:

1. В зависимост от местоположението и обслужвания контингент потребители- общо достъпни заведения и закрити заведения. Общо достъпните са предназначени за обслужване на хора – сладкарници, барове, закрити – дребни заведения или това са обекти, които обслужват определени потребители (студенти, ученици)

2. В зависимост от изпълняваните производствено търговски функции – (кулинарни цехове, заведения за хранене работещи с полуфабриката заведения от смесен пит, търговски заведения); заведения без търговска зала – (реали-зират само готова продукция); смесени – имат пълен производствен цикъл.

3. Асортимент на предлаганата продукция – комплексни, универсални и специализирани.

Комплексното заведение обединява няколко ЗХ от различни видове. Има пълна или частична централизация на производството на съхранението на храните и в управлението.

Към универсалните се отнасят всички обществено достъпни заведения.

Специализираните произвеждат и реализират еднородна продукция.

4. В зависимост от обема и характера на услугата – на база този признак ЗХ се делят на 5 категории – 5,4,3,2,1 звездни.

5-звездните се стоят индивидуално. Трябва да осигурят максимум комфорт, залите за хранене е добре да бъдат до 150 места за сядане, ако са по-големи се разделят на по-малки с трансформиращи програми със сгъваеми врати, денивелация на пода и др. Желателно е да се предвиди от 1,8 до 2,2 кв. м. площ за едно място за сядане. Мебелите се проектират индивидуално. Трябва да има маси за 2,4 и 6 човека. Приборите са от висококачествени материали. В случаите когато се предвиждат музикални програми допълнително трябва да се предвиди площ за подиум и гримьорни. Тук е целесъобразно един сервитьор да обслужва 12 места за сядане.

При заведения от категория 4 звезди  изискванията са почти същите, намалена е площа за сядане 1,6 – 2 кв.м.и е увеличен броя на местата обслужвани от един сервитьор на 18.

При 3 звезди площа за сядане е 1,3 - 1,6 кв. м и специално за ресторантите трябва да има гардероб.

1 и 2 звездните  работят на самообслужване и площа за сядане е от 1,2 до 1,6 кв.м. за двузвездните и 1,1 до 1,4 кв.ч. за еднозвездните.

5. В зависимост от вида на предоставеното хранене – тук има заведения предлагащи общо меню, предлагащи лечебно хранене, и лечебна профилактика за хранене.

6. В зависимост от характера на денонощия порцион – заведения предла-гащи пълен пансион (закусна, обяд, вечеря) и заведения, които предлагат част от него. В зависимост от времето заведе-нията се считат като действащи и сезонни, а в зависимост от мястото на функцио-ниране – стационарни и подвижни.

7. Според избраната форма на обслужване – със сервитьори и на самообслужване.

8. В зависимост от времето на престояване на потребителите в тази зала – ЗХ и Р и заведения за бързо обслужване.

Характеристика на ЗХ и Р.

  • Ø Ресторанти – имат оформено меню и рекламни проспекти. Предлагат основно обяд и вечеря за някои случаи и закуска, когато изхранват групи. Гостите на ресторанта се обслужват от сервитьори. Когато ресторанта работи на самооб-служване предлага само безалкохолни напитки и пиво.

При ресторанти от 1 и 2 звезди се допуска самообслужване. Интериора трябва да осигурява уют и спокойствие. Съдовете и бельото са от висококачествени материали. Те могат да бъдат класически, специализирани с национална кухня и атракционно-тематични.

Класическите предлагат разнообразен асортимент от висококачествена собствена кулинарна и сладкарска продукция, фирмени ястия, алкохолни и безалкохолни напитки. Могат да бъдат целогодишни и сезонни.

Специализирани ресторанти. При тях специализацията е на база основен продукт. Едни от разновидностите са: за риба, дивеч, птици. Втори разнов. – е вид топлинна обработка – грил, барбекю, скара. Трета разновидност – ресторанти, които обслужват туристи с определени интереси (клуб ресторанти).

  • Ø Ресторанти с национална кухня – с бълг. кухня. Обзавеждането е специфично. Има бълг. мотиви в облеклото. Изпълнява се бълг. фолклор (механа, ханче, битова къща, гостилница).
  • Ø Ресторанти с чужда кухня – китайски, индийски, мексикански. Те трябва да отговарят на българските стандарти за хигиена.
  • Ø Атракционнотематични заведе-ния – те са с характер на вътрешен и външен облик (шатри, колиби). Предлагат музикално артистична програма и много напитки.
  • Ø Друга категория са заведения за бързо обслужване, т.е. предлагат ограни-чен асортимент от кулинарна продукция, приготвена от тестени и месни полу-фабрикати. Те имат висока пропускателна способност. Характерно е самообслуж-ването. Те се делят на снекбар – предлага ограничен асортимент от ястия на скара или печени на плот, салати, бульони и десерти. Характерна е базовата форма:

√ - бистро – заведения за бързо обслужване, подобно на снекбар, но с по-ограничен асортимент;

√ - фаб фут – използват се съдове за еднократна употреба и категорията им е от 1 до 3 звезди;

√  - пицария – предлага лазаня, спа-гети, макарони, безалкохолни и ограни-чени алкохолни напитки;

√ - закусвалня – ограничен асорти-мент от кулинарна продукция, десерти, бира, безалкохолни напитки;

√ -  кебапчийница и шкембеджий-ница – (супи, безалкохолни и бира);

√ - баничарница и мекичарница – тестени изделия, безалкохолно, боза, айран и др.

√ - бюфет каравана, павильон – те търгуват с готови стоки но предлагат студени и топли закуски, захарни изделия, бира и ограничен асортимент от алкохолни напитки.

  • Питейни заведения – имат богат асортимент от напитки, работят както на самообслужване така и със сервитьори.

√ Кафе аператив – заведения за отдих. Предлагат закуски, ядки, катего-рията е от 1 до 4 звезди.

- винарна – преобладават вина (наливни и бутилирани), безалкохолни. Има дегустационни зали.

- пивници – (кръчма) – предлага алкохолни и безалкохолни напитки и закуски.

- бирария – богат асортимент от пи-во(наливно и бутилирано), скара, закуски.

√ Кафе сладкарници – на само-обслужване или с високо квалифицирани сервитьори.

- кафе сладкарница – за отдих и общуване. Предлага и сладкарски изде-лия, топли и студени закуски, безал-кохолни и алкохолни напитки, коктейли. Обслужването е със сервитьори.

- сладкарница – предлагат се слад-карски изделия, безалкохолни напитки;

- сладолед салон – замразени десерти, сладоледени специалитети, сладоледени торти, пасти, шекове, айскафе и др.

- кафене – различни видове кафета, безалкох. И алкохолни напитки, захарни изделия.

- кафе клуб – заведения за клиенти с определени интереси (интернет кафе)

- кафетерия – топли напитки, захарни, шоколадови изделия, безалкохолни и алкохолни напитки.

- чайна – характерно за планинските райони. Предлага топли тонизиращи напитки, греяно вино, чай, пунш, кафе, горещ шоколади закуски.

  • Ø Барове – заведения за развлечения. Общото при тях е че предлагат асортимент от местни и вносни напитки, коктейли, студени предястия, сладкарски изделия, кафе, ядки, замразени десерти. Обслужването е комбинирано.

- коктейл бар – предлага алкохолни и безалкохолни коктейли, кафе, ядки.

- кафе бар – всички видове кафета, сокове, нектари, ядки и плодове.

  • Ø Конгресен център: бар фоайе (лоби бар); дискотека – заведения за танцуване, има ограничен брой места за сядане.

- бар клуб – заведения за музикално артистична програма за клиенти с раз-лични интереси – предлага се сладкарска продукция, безалкохолни и алкохолни напитки.

- пиано бар – тиха музика;

- бар казино – заведения за развле-чение. Обслужването е барово;

- бар – вариате – богата музикално артистична програма около 90 минути;

- нощен бар без програма – нощен режим на работа.

  • Ø Столове – Осигуряват храна за различни професионални групи от населението. Към него може да се орга-низира бюфет за пиво, сладкиши или да се организира кулинарен магазин. Столът работи на самообслужване. Разплащането става ч/з купони или веднага след получаване на храната. В отделни случаи столовете могат да работят като ресторанти.

Категоризация – налага се от няколко фактора: мрежата от група обекти се характеризира с голямо разнообразие; големите различни МТБ, експлоатацията, организация на производството, обслужването, които съществуват в един и същ туристически обект налага въвеждането на определени критерии за организиране на обектите; дава се възможност на потребителите на услуги предварително да си съставят мнение за качеството на предлаганите услуги, кулинарната и сладкарската продукция и за възприетата организация на обслу-жването; категоризирането създава усло-вия за въвеждането на стандарти, за производството, реализацията и потре-блението на реализирания продукт. Прие-то категоризирането на обектите да се означава с различни символи, цифри, бук-ви, корони. В Българската наредба за категоризация се прилага звездната систе-ма, което отговаря на международните стандарти и е съобразена с традициите на българския туризъм.

Категоризирането може да се извършва от 2 органа: Общинска администрация (кмет) и министерство на икономиката. Кмета определя категорията на средствата за подслон – категория 1 звезда и приле-жащите към тях ЗХ и Р. Самостоятелни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни вили и прилежащите към тях ЗХ и Р с 1,2,3 звезди; други места за настаняване с 1,2 звезди и прилежащите към тях ЗХи Р; самостоятелни ЗХ и Р с 1,2 звезди.

Министерството на икономиката определя категорията на средства за подслон с категоризация 2,3,4 и 5 здезди и прележащите към тях ЗХ и Р, места за настаняване с изключение на семейните хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи с категория 3,4 и 5 звезди и приле-жащите към тях ЗХ и Р, самостоятелни ЗХ и Р с категория 3,4 и 5 звезди. Всички обекти които се категоризират се вписват в регистри. Тези обекти подлежат на контрол и трябва да защитават тази категория.

Императори и царе - поклонници на българскките минерални извори

Лечебните качества на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Още траките, известни като изкусни лечители, познавали целебните качества на минералните извори. В Римската империя тази традиция продължила и "свещените " извори на Тракия стават известни по всички краища на Великата империя. Край минералните извори са съграждани балнеолечебници: Хисар - древна Аугуста, Кюстендил - Пауталия, Бургаски мине¬рални бани - Акве калите, по-късно Термополис , Сапарева баня - Германея , Сливенски бани -Танзос и София - Улпия Сердика.

Балнеологията днес е едно от лицата на туризма в България. Малко са страните в Европа, които могат да се конкурират с България по изобилие и многообразие на термоминерални води с различен физикохимичен състав и калолечебни суровини. У нас се срещат всички известни на нашата планета минерални води. Известни и проучени са над 550 находища с 1600 минерални извора с общ дебит от 4900 л/сек. По-голямата част от тях са топли или горещи, извиращи от голяма дълбочина, което гарантира чистотата им. Преобладават слабоминерализираните минерални води - 66.7%, минерализирани минерални води - 14.4% и газови води – 17.9%. По своя химически състав термоминералните ни води се отличават с голямо разнообразие. Освен слабоминерализираните хидротерми, страната ни разполага с ценни сулфидни, радонови, силициеви, хлорно-натриеви, възкисели и съдържащи флуор, желязо и арсен минерални води. Особено ценен ресурс са големите запаси на страната от висококачествена лиманна лечебна кал и лечебен торф.

Българските минерални води са средно- и силноминерализирани. За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречно-урологични, стомашночревни, чернодробножлъчни, ендокриннооб-менни заболявания и хронични интоксикации.

Макроингредиентните води могат да окажат фармадинамичен ефект, подобно на лекарствата Сулфатните минерални води са особено ефективни при чернодробно-жлъчни заболявания. Сулфатно-железните минерални води дават добър лечебен ефект при анемии. Солените минерализирани води са най-подходящи за външно балнеолечение при ревматични, дегенеративни и възпалителни заболявания, както и при травматично-ортопедични, невроло¬гични и гинекологични заболявания.

Лечебното действие на газово-сулфидно-сероводородните и радонови води е биостимула-тивно.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG