Home Туризъм Музеите в България

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Музеите в България ПДФ Печат Е-мейл

Музеите в Б-я

13.1 Музейния Т позволява запознаването с голям брой обекти в рамките на малко време.Въздействието на тези ресурси се изразява със слаба сезонност. По този начин се смекчава общата сезонност на туризма и се оползотворява времето на туристите при неблагоприятни климатични условия през активния сезон.

13.2 В хода на своето историческо развитие различните древни и антични цивилизации създават почти едновременно 3 културни института ,целящи да запазят и съхранят културните постижения на човека-библиотеки, архиви и музеи.Терминът музей води началото си от др.Гърция. С него се определя мястото където се съхранявали подаръци,отправени към боговете в храма на деветте мумии. Първият античен музей е прочутата "Александрийска библиотека" Терминът галерия ( дълъг покрит коридор) идва от Италия в средата на 17в. В двореца Пити била разпространена херцогската колекция от картини, която била твърде голяма. Наложило да се съединят дворците Пити и Векио чрез коридор над р.Арно за да се поместят всички картини.

13.3 През 1869г. в Браила се създава българско книжовно дружество и то става център за ръководство на цялостната дейност по издирване и съхраняване на паметници на културата.Първият български музей е учреден 1856г.в читалището в гр.Свищов. През 1867г. в Москва е открита етнографска изложба-40 големи битови рисунки на българските народни носии. Първата етнографска изложба е организирана през 1873г.в Цариград.

13.4 Съгласно чл.1 ал.1 от Закона за паметници на културата и музеите са научни и културно-просветни институции,които издирват,изучават ,опазват и популяризират паметниците на културата и природните образци.

Научни държавни музеи в Б-я:

-нац. литературен музей-София 1975г.

-нац. музеи "Земята и хората"-1985г.

-нац. музей на бълг. архитектура-В.Търново 1978г.

-нац.музей на бълг. изобразително изкуство-1978г.

-нац. музей параход "Радецки"-Козлодуй-построен в автентичния си вид през 1964-66г.

-нац.парк музей-Шипка и Бузлуджа-1964г.

-нац. политехнически музей-София-1957г.-Филиали: музей на текстилната индустрия-Сливен; палата на физиката-Казанлък

-държавен музей- В.Левски-Карлово-1937г.

-държ. музей-Хр.Ботев-Калофер-1947г.

-нац.. галерия за декоративни и приложни изкуства-София-1976г.

-национална галерия за чуждестранно изкуство-София-1885г.

-нац. истор. музей -1973 с филиали Боянска черква и Земенски манастир

Най-важни ведомствени музеи с национално значение:

-Археолог. институт с музей при БАН-1878г.

-Етногр. институт с музей при БАН-1893г.

-Нац.музей на образов. в Габрово-1974г.

-Нац.военноисторически музей-София 1916г.

-нац.земеделски музей-София 1956г.

-нац.природонаучен музей при БАН-1889г.

-нац.църковен историко-арх. музей-София 1921г.

-нац.музей на спорта-София-1962г.

-музей на МВР-1969г.

-военноморски музей- Варна

През 1965г. Б-я става първа от учредителите на ИКОМОС-международен съвет за паметници на културата и забележителните места.Българско културно-историческо наследство се състои от над 40хил.паметника, 7 от които със световно значение. Един от най-важните документи свързани с развитието на музейното дело е Препоръката за резултатни мерки за широк достъп до музеите-те да бъдат удобни за посещение.Туристите, които са привлечени от антропогенните исторически ресурси се отличават с по-висока обща и спец.култура, по-широки интереси,потвърдени исторически навици и по-високи изисквания към качеството на услугите и по-високи разходи за единица време.

Културни и прир. паметници на ЮНЕСКО

1.Боянската черква Паметник на българската средновековна архитектура и църковна живопис.Състои се от 3 части.Най-старата, източната част е построена в 11-и в. Стенописите в Боянската черква са от 3 различни епохи-11-и, 13-и и 14-15-и в. Известна е със стенописите от 1239г. Изобразени са 89 сцени с 240 фигури. По стила и използваната смесена фресково-темперна техника се смята,че неизвестния български художник принадлежи към Търновската художествена школа. Намира се на 8км от София. Обявена е за паметник на ЮНЕСКО през 1979г.

2.Казанлъшката тракийска гробница

Един от най-ценните паметници на тракийското архитектурно и художествено изкуство от кр. на 4-и и нач.на 3-и в.пр.Хр. Открита е през 1944г. в могила близо до гр.Казанлък. Състои се от богато изографисани правоъгълно предверие, тесен коридор и тухлена кулна гробна камера.При украсата са използвани 2 способа-мокро фреско и темперна техника.В/у фриза на коридора е изобразена многофигурна батална сцена.Стенописите от главния фрис в куполното помещение са вписани м/у 2-та пояса с орнаменти изобразяващи уникална сцена на героизирания покойник и съпругата му, седнали на погребално угощение, придружени от слуги свирачи,телохранители-кочияши. Изображенията са важен източник за проучването на живота,бита,облеклото, въоръжението и външния вид на траките.Това е най-добре запазения по произход паметник на тракийското изкуство и един от малкото останали до днес шедьовър на античното изкуство. Намира се на 5км от Казанлък Обявена е за паметник на ЮНЕСКО през 1979г.

3.Мадарският конник

Единствен в Европа каменен релеф от нач.на 8-и в.Изсечен е на височина 23м. в/у отвесна скала на северозападния склон на Мадарското плато,изобразява конник пронизал с копието си лъв. Релефът има символичен характер. Сцената е триумфална, символизира величието на бълг.владетел и мощта на бълг.държава,в изображението се смесват 2 художествени традиции-плоскостното и декоративното изобразяване на животински фигури,характерно за Изтока и античната художествена традиция на Средиземноморие то. Около релефа са издълбани 3 надписа на гръцки език.Тази скална хроника отразява важни политически събития,свързани с отношенията м/у България и Византия от 8-9-и в. В надписите за първи път се споменава името българи.Намира се на 5км източно от Шумен Обявен е за паметник на ЮНЕСКО през 1979г.

4.Рилският манастир

Най-големият манастирски комплекс на Балканския полуостров(извън Атон)важен християнски културен и просветен център. Основан е от бълг.светец Иван Рилски през 10-и в.,манастирът е разположен в северозападната част на планината Рила на височина 1100м.Днешният му вид е от нач.на 19-и в. Манастирският комплекс е във формата на четириъгълник с обща площ 8800кв.м В двора с площ 3200кв.м. са разположени Хрильовата кула (построена през 1335г.)и главната манастирска черква "Рождество Богородично"(построена през 1834-1837г.) В 4-етажните жилищни крила и ма над 300 монашески килии и 4 параклиса.Стените и таваните на манастира са изографисани богато с живопис и дърворезба. Монументалната украса на главната черква е дело на известни български художници от Възраждането-Захари Зограф, Хр.Димитров и др. Рилският манастир е едно от най-важните книжовни средища. В него се съхраняват някои от най-важните бълг.книжовни паметници. Намира се на 100км от София Обявен е за национален музей през 1961г.И за паметник на ЮНЕСКО през 1983г.

5.Несебър (Старият град)

Разположен е на малък полуостров свързан с брега с тесен провлак в южната част бълг.Черноморие Един от най-старите градове в Европа-основан преди повече от 3000 г.като укрепен тракийски център под името Месамбрия. Около 510г.пр.Хр.е превърнат в гръцка колония,организирана в полис. Превзет от хан Крум през 812г.и оттогава е в пределите на българската държава.В Несебър са запазени ценни културно-исторически паметници:антична крепостна стена от 5-4-и в. пр.Хр.;ранновизантийски черкви от 5-6-и.в; бълг.черкви от 10-14-и в.;над 60 възрожденски къщи от 19-и в.,обединени в прекрасен архитектурен ансамбъл;вятърни мелници,прекрасни калдъръмени улички и площади.Несебърските черкви се отличават със своя архитектурен стил и богата външна украса.Те са 1 от най-високите постижения в развитието но бълг.средновековна черковна архитектура.Намира се североизточно от Бургас.Обявен е за град-музей през 1956г. и за паметник на ЮНЕСКО през  1983г.

6.Скалните черкви при сл Иваново

Скалните средновековни паметници в Иваново са комплекс от черкви,параклиси и монашески килии,издълбани в скалите от двете страни на р.Русенски лом на височина от 6 до 10м.Създаден е през 13в. и е обитаван от монаси до 17в. Запазените стенописи и надписи свидетелстват за разцвета на голяма монашеска колония през 13-14в. и за важното и място като книжовен и просветителски център. Комплексът е богато даряван от българските царе Иван Асен 2 (1218-1241) и Иван-Александър(1331-1371). В един от надписите се споменава,че тук е погребан българският цар Георги Тервел(1279-1292). Датирали са от нач. на 13-и век и се смята че предшестват стенописите в Боянската черква. Намира се на 20 км южно от Русе Обявен е за паметник на ЮНЕСКО през 1983г.

7.Национален парк Пирин

Пирин е най-големия национален парк в Б-я и обхваща площ от 26480ха.Включва райони с добре запазена природа от вр.Вихрен до 1000м.надморска височина Над 60% от площта му е в гори.Тук се намира и най-старото дърво в Б-я-Байкушевата мура с възраст над 1200г.На сравнително малка площ от парка се срещат уникални животински видове; Над 50 върха с височина повече от 2600м, около 70 ледникови езера, множество красиви водопади, пещери и величествени пропасти придават неповторима красота на парка. Намира се на 100км. от София Обявен е за национален парк през 1962г.и за паметник на ЮНЕСКО през 1983г.

8.Природен резерват Сребърна

Резерватът е разп. на 2км южно от р.Дунав на площ от 600ьа. Обхваща езерото Сребърна и териториите край него. Той е една от най-интересните влажни зони в Европа с изкл. разнообр. от раст. и жив. видове. По-характерни са: водните лилии, блатното кокиче, блатната незабравка, папура и тръстиката. Много от жив. са редки: къдроглав пеликан, чапли, ибиси, диви гъски и патици, раци, костенурки, видри. На брега на езерото е изгр. музей с всички сбирки от жив. видове обитаващи резервата. Намира се на 16км западно от Силистра Обявен е за резерват през 1948г.и за паметник на ЮНЕСКО през 1983г.

9.Тракийска гробница в Свещари

Гробницата е уникален паметник на трак. елинистично изкуство от първата половина на 3в.пр.Хр. Открита е през 1982 край с.Свещари Състои се от коридор и 3 камери с почти квадратен план, покрити със свод вув форма на полукръг. В централната гробна камера са поставени 2 каменни легла, над богатата релефна украса е изобр. сцена с култов х-р, пресъздаваща обожествяване на знатен тракиец, удължени пропорции на фигурите.  Погребалният ритуал, строит. техника, архитектурното оформление и  украса свидетелстват че тук е погребан трак. владетел Намира се на 34км от Разград Обявен е за паметник на ЮНЕСКО през 1986г.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG