Home Психология Цели и задачи на началната училищна педагогика у нас

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Цели и задачи на началната училищна педагогика у нас ПДФ Печат Е-мейл

Целта на началното образование е различно в различните страни. Гърция, Германия и Франция  имат за цел физическото и интелектуалното развитие на децата; началното образование в Италия  набляга върху ценностите на семейството; Великобритания, Холандия и Норвегия поставят за цел търпимостта към действията на другите хора, България акцентира върху моралното възпитание и др. Всяка страна използава за цел онава, кето смята за необходимо и важно, заради което са и различни целите на образованието в различните страни, но усвояването на четенето и писането в началното образование е цел на всички страни.

В началното образование първо се усвоява четенето и писането, което е най-важно за бъдещето развитие на децата. Наред с това им се дават общи знания за света, ценностите и културата, които да им помагат да разбират света в който живеят. В този етап се подпомага и цялостното им развитие като личности ( чувство за отговорност и съпричастност, развитие на залаожби, вкус към художествени и културни изяви и др. ). Дават се още начални знания по музика, изобразително изкуство, труд и техника, математика, роден край, природо знание и др. Тези знания  поставят основата на предметите които ще изучват в по-горните класове и спомагат за тяхното разбиране и усвояване.

Целта на началното образование в Бългатия е да ограмотява децата, да запазва и развива творческите им пориви, да придобиват знания и умения, както и да спомага за израстването на детето като самостоятелно мислеща и социално отговолна личност.

Задачите на началното образование установени в България са :

v      Овладяване на книжовен български език, развитие на устната и писмената реч.

v      Усвояване на научни и достъпни знания за природата,  обществото и човека.

v      Овладяване на основни математически знания и умения.

v      Формиране на трудови умения и навици.

v      Възпитаване на екологична култура и природозащитно поведение.

v      Изграждане на умения за безопасно поведение сред природата, обществената и битовата среда.

v      Бъзпитаване на физически навици и умения.

v      Създаване на положителна мотивация за учене и развитие.

v      Формиране на човешки добродетели , естетическа и емоционална култура, умения за морален самоконтрол, оценка и самооценка.

v      Развитие на сетивните и абстрактните умения и способности, на логическото мислене и продуктивните хрумвания.

v      Създаване на нагласа за реализация на собствените психофизически сили, за активност и разумност при използването на личното време.

Началното училище има най-турдните и най-важните цели и задачи, защото в този период се формират базистни знания и умения необходими на детето да опознае света в който живее и да се справя с трудностите в него.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG