Home Право Защита на авторското право и на сродните му права

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Защита на авторското право и на сродните му права ПДФ Печат Е-мейл

VІІІ. Защита на авторското право и на сродните му права

31. Гражданскоправна защита

Българското законодателство предвижда три генерални способа за защита на авторското право и сродните му права - гражданскоправен, наказателноправен и административноправен.

Гражданскоправният способ се състои в това, че всеки носител на авторско право или сродно на него право, както и всяко лице, което законно е получило изключително право за използване на обект, защитен от Закона за авторското право и сродните му права, има възможност да предяви пред граждански съд алтернативно или кумулативно основни искове.

Вторият иск за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД. Това е осъдителен иск и за разлика от иска за обезщетение по чл.93 от ЗАПСП нарушението в случая няма нужда да е виновно.

Мерки на границата

Точно на граничните пунктове, където обикновено има разположени митнически служби, е най-удобно да се спрат такива стоки, независимо дали влизат, или излизат от дадена страна. Така може да се попречи на вливането им по дистрибуторските канали, където идентифицирането им е свързано със значително по-големи трудности. Споразумението съдържа цял раздел, посветен на изисквания към държавите за вземане на мерки по границите си. За разлика от изискването за предвиждане на обезпечителни мерки, което се отнася за всички обекти на интелектуалната собственост, изискването за гранични мерки се отнася императивно само до вноса на стоки, нарушаващи авторски и сродни на тях права и право на търговска марка, и диспозитивно за останалите случаи.

32. Наказателноправна защита

Нашият Наказателен кодекс предвижда три основни състава, които имат отношение към защитата на правата по ЗАПСП - чл.172а, чл.173 и чл.174. Първият визира престъплението, наречено “контрафакция”, вторият - престъплението, наречено “плагиатство”, а третият - престъплението “натрапено съавторство”.

А. Контрафакция

Член 172а е нов текст в НК, включен там с измененията и допълненията от май 1995 г.(ДВ, бр.50 от 01.06.1995 г.) и юли 1997 г. (ДВ, бр.62 от 05.08.1997 г.).

Б. Плагиатство

Субект на деянието може да бъде всяко лице. Обект на защитата е авторството. Предмет на престъплението е произведение на науката, литературата или изкуството по смисъла на ЗАПСП. Не е необходимо обаче произведението да се ползва със закрилата по ЗАПСП.

В. Натрапено съавторство

Субект на деянието може да бъде всяко лице. Предмет на престъплението е наново някакво произведение по смисъла на чл.3 от ЗАПСП, на което деецът се стреми да се изкара автор.

33. Административноправна защита

Административноправната защита на авторските и сродните на тях права се базира на разпоредбите на глава тринадесета (чл.97-98 от ЗАПСП). Тези разпоредби са в сила две години преди допълненията към НК и през това време бяха единственото основание за налагане на наказания за нарушения по ЗАПСП. Различното по време влизане в сила на административноправната и наказателноправната форма на защита обяснява донякъде и отсъствието на пълна синхронизация между двата режима.

34. Контрол на държавата върху използването на обекти на авторското право и сродните му права

Хаотичното и до голяма степен незаконно възпроизвеждане и разпространение на аудио- и видеозаписи у нас през първата половина на 90-те години, период, съвпадащ с първоначалното развитие на музикалната и развлекателната индустрия при пазарни условия, доведе дотам, че започнаха да сочат страната ни като един от световните лидери в областта на интелектуалното пиратство, особено по отношение на производството на незаконни компактдискове.

Регистрационен режим за:

а) правата на възпроизвеждане и/или разпространение на звуко- и видеозаписи;

б) правата за излъчване и за предаване по кабел на филми, други аудиовизуални произведения и радио- и телевизионни програми.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG