Home Туризъм ФАКТОРИ НА ВЪНШНАТА СРЕДА, ВЛИЯЕЩИ НА КАЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ ОТ КУРОРТЕН КОМПЛЕКС СЛЪНЧЕВ БРЯГ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ФАКТОРИ НА ВЪНШНАТА СРЕДА, ВЛИЯЕЩИ НА КАЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ ОТ КУРОРТЕН КОМПЛЕКС СЛЪНЧЕВ БРЯГ ПДФ Печат Е-мейл

Фактори на външната среда, влияещи на качеството на туристическия продукт от курортен комплекс “Слънчев бряг”

ьТуристическият продукт на “Слънчев бряг” АД се създава и предлага при наличието и действието на комплекс от условия и предпоставки. Основните предимства на този продукт са свързани преди всичко с природо-географските дадености, а именно:

n                дълга 9 км. и широка 30 - 60 м., покрита с фин пясък плажна ивица;

n                равнинен и залесен терен;

n                съчетание между морски и планински въздух;

n                тих и закътан залив във формата на конска подкова;

n                постепенно понижаващо се пясъчно дъно;

n                нормални за летния сезон температури без големи амплитуди;

n                отсъствие на опасни морски животни.

Този климат е изключително благоприятен за летен отдих и е предпоставка за пълен къпален сезон - от м. май до м. октомври - общо 180 дни. Съществуват добри възможности за климатолечение.

Описаните природогеографски дадености задоволяват потребности от слънце, море, свеж въздух. Има добри възможности за възстановителен и лечебен туризъм, за развитие на различни видове спорт, в т.ч. и водни спортове, за атракционни културни дейности. Като други предимства могат да бъдат изтъкнати :

n                близостта на летище Бургас, което е на разстояние 30 км от комплекса;

n                източници на калолечение на 15 км - гр. Поморие;

n                трудовите ресурси - районът разполага с достатъчно трудови ресурси.

В продължение на повече от 35 години курортът е притегателен център за туристите, а благодарение на него Черноморието се утвърди като основен туристически район на България.

Освен множеството хотели, Слънчев бряг предлага на почиващите многобройни увеселителни заведения, ресторанти, барове, като: “Бар-Вариете”, “Ханска шатра”, “Вятърна мелница”, “Фрегатата”, “Айсберг”, “Лазур” и др. През последните години всички заведения за хранене са дадени под аренда.

Комплексът се свързва с близко намиращите се населени места чрез автобусен транспорт. Регулярните линии се поддържат от “Бургасбус”, “Автотранспорт” – Сл.бряг и частни маршрутни таксита. Недалеч се намира летище Бургас. За осигуряване превоза на туристите от летището до курорта се използват собствени транспортни средства, предлагащи добро обслужване и точно изпълнение на графиците.

Комплексът разполага с поликлиника и бърза медицинска помощ. Здравните проблеми на туристите се решават от специалисти с добра квалификация и владеещи чужди езици.

Туристът, който почива на море, прекарва по-голямата част от времето си на плажа, ето защо главна задача е подобряване на качеството на плажната дейност, която е свързана с:

  • организация на водно-спасителна и медицинска служба;
  • населеност и чистота на плажната ивица;
  • наличие на душове, съблекални, тоалетни;
  • чадъри, шезлонги, заслони;
  • хранителни стоки и напитки;
  • възможности за спортуване и др.

Несъмнено обаче върху качеството на туристическия продукт най-голямо отражение има трудът на персонала, тъй като е пряко свързан с извършването на услугите. Персоналът се явява решаващ фактор, защото понякога може да тушира някои недостатъци, но не всичко зависи от него.

Значително подобряване на качеството на туристическия продукт се постига и чрез автоматизация и компютъризация на обслужващия процес.

Реализацията и качествата на туристическия продукт зависят и от привличането на необходимия брой изпълнители и тяхната мотивация. Навлизането на частни капитали в туризма доведе до някои проблеми. Собствениците сами стопанисват хотелите и ресторантите без да имат необходимата квалификация и образование. Нежеланието им да наемат професионални кадри понякога води до нежелано и ниско качество на услугите.

Туристическият персонал е една от най-важните подсистеми на туризма. От неговата професионална култура, комуникативност и етичност зависи качеството и конкурентноспособността на туристическия продукт. За постигане целта на развитието на туризма в Слънчев бряг, а именно подобряване качеството на туристическите услуги, е необходимо специално обучение на кадрите, заети с обслужването на туристите. Провеждането на курсове в областта на туристическия маркетинг трябва да е насочено към подпомагане на работещите в предоставянето на добро обслужване и висококачествени услуги.

Един от най-убедителните показатели за качеството на туристическия продукт е готовността на туристите да препоръчат даден курорт на близки и познати, което е от голямо значение за формиране на туристическото търсене. Тази готовност да се препоръча на някого дадено туристическо място е свързана с така наречената скрита реклама. Тази форма на реклама се отличава с това, че не е необходимо да се отделят средства за нейното провеждане и има много голяма ефективност.

Приоритетът на качеството пред цената добива все по-осезателен израз, т.е. на съвременния туристически пазар се търсят качествени услуги на умерени цени. Един от основните фактори, обуславящи по-ниското качество на туристическия продукт на Слънчев бряг в сравнение с конкурентното предлагане, е все още недоброто състояние на материално-техническата база на около 1/5 от хотелите, предимно 2 и 3 звезди, както и непрекъснатите “ремонти”, провеждани в активния туристически сезон.

Все още голяма част от хотелската база с 2 и 3 звезди е амортизирана, а обзавеждането е износено. Санитарните възли и водопроводните инсталации са в окаян вид. Появяват се течове, влага, мухъл и т.н. Текущите ремонти, които се извършват ежегодно в много случаи не дават положителни резултати. По-голяма част от хотелите, от категория 3 и 4 звезди, не отговарят на съвременните стандарти за звездна категория. Формиралото се в Европа и в света туристическо търсене не се удовлетворява с тази хотелиерска база.

Не може да отминем обаче и факта, че новите хотели, построени през последните 5-6 години предоставят всички удобства на своите гости, задоволителни са по отношение на материално-техническата база и не отстъпват по нищо на конкурентните хотели от други курорти както в България, така и по Черноморското крайбрежие – главно Румъния и особено Турция и Гърция.

За Слънчев бряг не може да не се отбележи и наличието на голям брой ниски хотели, при които партерния етаж е проходим откъм балкона. Това от една страна създава проблеми със сигурността на туристите (ежедневно явление са кражбите на вещи и ценности от хотелските стаи), а от друга страна затруднява проветряването на стаите, които следва да бъдат затворени почти денонощно.

Канализацията на комплекса е напълно амортизирана и създава редица трудности по експлоатацията, особено ако се има предвид, че е инсталирана на сравнително малка дълбочина. Не рядко корените на дърветата проникват в нея, което води до запушване и сериозни аварии. Новостроящите се хотели и заведения за хранене също се включват към централната канализация, което създава още по-големи проблеми.

Вече споменахме, че заведенията за хранене са приели арендната форма на експлоатация. Особено важен момент в договорните отношения с арендаторите е да се осъществи координация в ценообразуването на еднотипни стоки и строг контрол от страна на санитарните власти.

Общо погледнато заведенията за хранене и развлечения са достатъчни, но бедни като структура. Преобладават ресторантите, чиито среден капацитет е близо 500 места, което практически определя тяхната неуютност и шумност. По-слабо застъпени са заведенията в национален стил. Многобройните барчета и аперитиви, дадени под аренда не решават този проблем, а само увеличават равнището на шума, който е един от основните източници за рекламации.

Изградената и налична до момента  спортна база в Слънчев бряг  се отличава с количествената си характеристика. Тя включва разнообразие от елементи на специфичната туристическа инфраструктура на един морски курорт - спортни и спортно-развлекателни съоръжения, зали, басейни, плажно стопанство, спортни площадки и други.

Един от мотивите за посещение на морските курорти е желанието на голяма част от туристите да ползват спортните и развлекателните услуги на плажната ивица, вследствие на което плажните съоръжения заемат централно място в спортната база на курортите. Данните от изследването показват, че количеството на съоръженията е по-добро при спортните дисциплини – уиндсърфинг, пауерсейлинг и плажен волейбол, а при развлекателните - водни колела, водомоторни спортове - джет, возене във вода с “банан” и лодки за разходка. Що се отнася до спомагателните съоръжения към плажната ивица, добър е количественият показател на плажните чадъри и плажните шезлонги. Възможностите за развлечение на плажната ивица могат да се увеличат, ако броят и на останалите съоръжения се увеличи. Не е достатъчно количеството на яхти, гребни и ветроходни лодки, екипировка за подводен спорт, водни пързалки, мостици, плажни душове и други. Все още слабото развитие на развлекателните услуги на плажната ивица довеждат до непълната задоволеност на туристите и в крайна сметка ниска ефективност.

Бързата възвръщаемост на средствата вложени за развлечения, повишеното търсене на тези  спортни услуги от туристите и повишените критерии в предлагането на спортни услуги в напредналите туристически страни, дава основание своевременно да се пристъпи към изграждане на многофункционални спортни зали, открити плувни басейни, зали за скуош.

За успеха на детския туризъм в Слънчев бряг може де се говори, ако родителите са се убедили в добрите условия за почивка на децата си. Част от тези предпоставки са многобройните и разнообразни детски спортни съоръжения, детски паркове и градини. В това отношение данните от изследването показват значително изоставане от световните стандарти. Общото количество на детски площадки в туристическия комплекс е 3 броя, което е недостатъчно.

Положителна е количествената характеристика на част от допълнителните съоръжения предлагани на почиващите туристи - плажен чадър и шезлонг. Недостатъчни са обаче наличните площадки с душове, съблекални и тоалетни на плажната ивица. Ето защо е необходимо да се осъществи пълна реконструкция и модернизация на тези съществуващи допълнителни съоръжения. За подобряване на специализираната туристическа инфраструктура са необходими съоръжения за почистване на плажната ивица. В момента те са недостатъчни. Количеството на предлаганите сауни и помещения за масаж, възстановяване и рехабилитация също е недостатъчно.

Една час от спортните съоръжения са физически и морално износени и непригодни да обслужват порасналите изисквания на клиентите. Сега туристът не е само зрител, но и търси местата за отдих за да спортува, което налага да се предлагат голямо количество спортни съоръжения, но на високо качество.

Доставените през последните години нови водни колела, уиндсърфове, пауерсейлинг, джетове, “водни банани”, велорикши и шезлонги, допринасят за разширяване и обогатяване на предлагането с качествени съоръжения. Направените качествени промени все още не са изменили напълно облика на развлекателния продукт, като продукт задоволяващ напълно потребностите на туристите. Незадоволително е качеството на съоръжения по ветроходство, тенис на маса, водни ски, подводен спорт, гребни лодки, спортни игри и в допълнителните (спомагателни) съоръжения - плажен чадър, съблекални, сауни, плажни душове и други. Липсват висококачествени спортни съоръжения, които да формират високия стандарт и класа на един морски курорт - добри тенис кортове, гимнастически салони, зали за спортни игри, открити спортни площадки и басейни за възрастни и деца и други.

Добрата развлекателна анимация в Слънчев бряг е призвана да повишава потреблението на тези услуги. В развитите туристически страни тя заема голям дял от комплексната анимационна дейност в курорта. Показател в това отношение са испанските и френските курорти, в които няма хотел, който да не предлага собствена спортна анимационна програма. Факт е, че през последните години спортно-развлекателната анимация е един от важните фактори, които определят конкуренто-способността на хотелите в морските курорти (при една и съща звездна категория).

 

WWW.POCHIVKA.ORG