Home Психология Човекът и природата(2)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Човекът и природата(2) ПДФ Печат Е-мейл

Цели на урока: Да се разширят знанията за дейности на човека, свързани с опазване на природата и биологичното равновесие в нея; да се разширят и затвърдят понятията защитени растения, защитени животни; да умее да назовава защитени животни и растения; да се изградят представи за нови понятия – резерват, национален парк, защитена местност, природни забележителности, „Червена книга”, закон; да се обогатят и развият представите за твърде интересните за учениците в тази възраст обекти – пещери, сталактити, сталактони, сталагмити, спелеолог, спелеология; да се развива стремеж към познание, особено у любознателните, като се поставят допълнителни задачи за самостоятелна работа.

Междупредметни връзки:

  • Български език и литература – развитие на комуникативни умения;
  • Човекът и обществото – държавни органи на управление, дейност на държаватаза опазване на природата (гласувани закони и ратифицирани международни закони във връзка с опазване на околната среда и водата), обществени организации;
  • Изобразително изкуство – доизграждане на естетически умения за възприемане на действителността.

Дидактически средства и материали: учебник, учебна тетрадка, предварително изработена презентация.

Ход на урока: Актуализация – Очаква ви един интересен урок, за който имате много познания от екскурзии и наблюдения. Спомнете си кои обекти от нашата Родина сме посетили до сега. Защо човекът трябва да познава и опазва природата?

Поставяне на темата – Днес ще направим едно пътешествие в защитени природни обекти. (слайд 1; темата е записана в учебните тетрадки)

Съдържание на слайда – записана темата, на фона на подходяща снимка.

Слайд 2 – илюстрира максимата „По-добре късно, отколкото никога”; отговарят на въпроса; прави се извода: Проявява се стремеж за запазване на природни обекти или цели местности, в които се провежда наблюдение върху естествените процеси на развитие на живата природа.

Съдържание на слайда – изписано мото „По-добре късно, отколкото никога”, придружено сподходяща снимка и въпрос – Как ние хората сме допуснали да се наруши биологическото равновесие?

Слайд 3 – записват първа точка от плана в учебните тетрадки.

Съдържание на слайда – Значение на защитените природни обекти (това е първа точка от урока) и снимка на такива.

Слайд 4 – обобщават същността на понятието защитени природни обекти. Четат въвеждащия текст  от учебника.

Слайд 5, 6, 7, 8, 9, 10 – споменават и други посетени пещери. Пещерите са едни от най-интересните природни обекти за децата. Поради своята загадъчност и тайнственост, те будят силната детска любознателност, затова е необходимо да научат и нещо повече. Обясняват се понятията пещера, сталактит, сталагмит, сталактон, спелеолог, спелеология, придружени от снимков материал.

Слайд 11,12, 13 – Какви мерки се приемат, за да пазим природата. Какво представлява Червената книга. Как може да потърси съдействие от държавни и обществени организации при съмнение, че се нарушават законите на държавата (активна гражданска позиция). (Хипервръзка слайд 13/2)

Слайд 14, 15 – Обекти от Червената книга.

Слайд 16, 17, 18,.......,32 – Записват втора точка от плана в учебните тетрадки.При разглеждане на слайдовете се дава допълнителна информация за най-важното на по-известни защитени територии и обекти в България.

Слайд 33, 34 – Как аз и моето семейство бихме помогнали в опазването на нашата красива природа.

Слайд 35 – Обобщение – Всички защитени природни обекти са гордост за нашата страна. Те могат да бъдат опазени, ако всеки от нассе отнася грижовно към тях.

Слайд 36, 37 – Преценка за работата в урока. Какво ново са научили в урока, което  ще разкажат вкъщи. Благодари за участието.  Домашната работа е дифиренцирана – работа в учебната тетрадка, писане съчинение на тема: Нашата природа се нуждае от мен сега; Търсене интересни материали в интернет.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG